logo
 


חזרה
 
הכנס מספר תעודת זהות*במידה וחשבון המייל אותו הגדרת במערכת הוא ב GMAIL ,
יש לחפש את מייל שחזור הסיסמה בתיקיית spam (דואר זבל).


מנהל מערכות מידע, אגף המחשוב, אוניברסיטת אריאל 2019 - 2005 (C)
* לתמיכה יש לפתוח פניה בצוות מערכות מידע *