ד"ר ליאת קורן מן המחלקה למנהל הבריאות בפקולטה למדעי הבריאות סיימה לאחרונה מחקר מקיף, שבחן את נושא הבריאות, הרווחה הנפשית והחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב הסטודנטים הלומדים במרכז האוניברסיטאי. מחקר זה בוצע בעקבות מחקר דומה שנערך בקולג' של אוניברסיטת קולוראדו בארצות הברית.

ההיבטים השונים שבדקה קורן במחקרה: היבטים בהקשר לבריאות, התנהגויות סיכון והעזה (Daring), וכן היבטים בהקשר הלימודי. לצורך המחקר הועבר שאלון אנונימי בקרב 1,574 סטודנטים הלומדים לתואר ראשון. ההיענות להשתתפות במחקר הייתה גבוהה ועמדה על 93.5%.

מתרגזים ומגיבים פחות

מתוצאות המחקר ניתן ללמוד כי תחושת הלחץ מן הלימודים בקרב הסטודנטים בקולוראדו גבוהה יותר מאשר באריאל בקרב שני המינים. לעומת זאת, בכל הנוגע לפן הבריאותי מצאה קורן כי הסטודנטים האמריקנים תופסים את מצבם הבריאותי והגופני כטוב יותר ביחס לסטודנטים מאריאל.

בכל המדדים הקשורים לעמדות שליליות כלפי התנהגות בעייתית כמו: לגנוב, למכור או לעסוק בסמים, או להרביץ למישהו מכיוון שלא אהב את מה שאמר, הסטודנטים באריאל דיווחו בשכיחות גבוהה יותר על כך שבעיניהם 'זה לא בסדר' לבצע התנהגויות אלו. כמו כן גם ביצוע התנהגויות אלו מבוצע בשכיחות נמוכה יותר באריאל מאשר בקולוראדו.

בריאים וממהרים

גם בכל הקשור להתנהגויות המסכנות את בריאותם, כמו שתייה בעייתית של אלכוהול ועישון מריחואנה, מתברר שמצב הסטודנטים באריאל טוב יותר: הסטודנטים בקולוראדו מתנסים בשכיחות גבוהה יותר באלכוהול, שותים יותר אלכוהול ומסתבכים יותר בגינו. הם גם מעשנים מריחואנה בשכיחות גבוהה בהרבה מאשר הסטודנטים באריאל. בכל הקשור לעבירות נהיגה, העבירה היחידה ששכיחותה גבוהה יותר באריאל לעומת קולוראדו היא נהיגה במהירות חורגת. מלבד זאת הסטודנטים באריאל מצייתים יותר לחוקי  הנהיגה.

מסקנות ליישום

מתוך המחקר עולה אם כן תמונה מורכבת, אך בהיבטים רבים מצבם של הסטודנטים באריאל טוב יותר מאשר הסטודנטים באוניברסיטת קולוראדו. יחד עם זה, מסייגת ד"ר קורן את הממצאים וממליצה על דרכי פעולה שונות כמו תכניות וסדנאות עבור סטודנטים להתמודדות עם לחצים, פיתוח ויישום סדנת חובה בנושאי התקנון האקדמי למתקבלים ללימודים, הנהגת מדיניות ספורטיבית על-ידי המרכז האוניברסיטאי, אפשרות הצעת מזון עשיר בוויטמינים ובמינראלים המבוססים על פירות וירקות טריים עבור הסטודנטים, בייחוד המגיעים ליום לימודים ארוך, תכניות לגמילה מעישון והתמודדות ממסדית עם תופעת שתיית האלכוהול על-ידי מניעה, גמילה ואכיפה.

students-2

המשך

עדכון אחרון (ראשון, 09 מאי 2010 12:40)