אנשי יחידת המחשב עומלים על שיפור מערך המחשבים בקמפוסים ומציגים שדרוג תוכנות והרחבה של מערכות קיימות. בכיתות המחשבים מותקנת כיום תוכנת "Teacher" המאפשרת למרצה "השתלטות" על מסכי התלמידים. המערכת מאפשרת הצגה על מסכי התלמידים את  המסך של המרצה, ניתור פעולות התלמידים, שליחת קבצים ממחשב המרצה למחשבי התלמידים וחסימת הגישה של הסטודנטים לאינטרנט.

לאחרונה בצעה יחידת המחשב שדרוג של התוכנה במספר כיתות. הכיתות בהם שודרגה התוכנה הם בכיתות הבאות:

2.9.9

2.3.9

2.3.9

1.1.9

9....5

9....5

b 99.9.35

בנוסף הופקה חוברת הדרכה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפבל רוזנברג pavelr@ariel.ac.ilהמשך

עדכון אחרון (חמישי, 14 יולי 2011 11:35)