515919-aXyh9f-newworkers
515919-I5Epoz-paslavanhasamatriangle

כבכל שנה, התכנסו עובדי המנהלה בטקס עובדים מצטיינים לשנת תשע"ה. הטקס נפתח במצגת לזכרו של אלכסנדר ראאב ז"ל, אשר הלך לעולמו השנה ותרם את בניין ראאב ובניין מעונות באוניברסיטה. בטקס נשאו דברי בברכה: נשיא האוניברסיטה- פרופ' יהודה דנון, מנכ"ל האוניברסיטה- עו"ד יורם שי, רקטור האוניברסיטה- פרופ' מיכאל זינגרד ונגיד האוניברסיטה– מר יגאל כהן אורגד. מנהל האגף למנהל ולמשאבי אנוש- רו"ח ירון חריטן, פתח במצגת המסכמת את אירועי העובדים במהלך השנה החולפת. חולק שי לעובדי האוניברסיטה אשר הצטרפו למועדונים 15+ ו 20+. לאחר מכן, ניתנה תעודת הערכה מיוחדת והצגת העובדים המצטיינים, ולבסוף נהנו העובדים מכיבוד קל ורענן.

העובדים המצטיינים:
\ מילי אספרנסה-אלון - מנהלה אקדמי, מדור רישום וקבלה
\ הודיה זרובבלי - מנהלה אקדמי, מדור מעמד הסטודנט
\ רזיה גלבוע - מנהלה אקדמי, הפקולטה למדעי הבריאות
\ עדי ליפשיץ - מנהלה אקדמי, הפקולטה למדעי החברה
\ קירה מריאנובסקי - מכינה
\ רגינה ניורנברג - רכש מדעי
\ דימיטרי בורודין - FEL
\ וסילי חנדיוקוב - אחזקה
\ מריסה אינתייב - אחזקה
\ ליטל שושן - כספים, מדור שכר לימוד
\ נועה שרון - פרויקטים
\ רויטל לוי - מחשבים, מערכות מידע
\ גלית יוספי - לשכת הרקטור
\ תעודת הערכה מיוחדת ניתנה למלכה גברא ממשאבי אנוש

 

516516-Yoy8ZD-paslavanhasamatriangle2כמידי שנה, גם השנה יתקיימו מפגשי עדכון לכלל עובדי המנהלה. המפגשים יתקיימו בשני סבבים, בין השעות 9:00-13:00 באודיטוריום ראאב בנין 52, במועדים הבאים:
\ יום שלישי ה' בחשון תשע"ו, 17/11/2015
\ יום שלישי י"ב בחשון תשע"ו, 24/11/2015

במפגשים יידונו נושאים כלליים שונים בעלי חשיבות. על כל עובד להשתתף באחד משני המועדים. השיבוץ למפגש נעשה ברמת כל יחידה ע"י מנהל היחידה וההשתתפות הינה בגדר חובה. נא התעדכנו לאיזה מהמפגשים עליכם להגיע. המפגש מיועד לעובדי המנהלה בלבד
נשמח לראותכם!

alt חזור