הספר מבקש לבטא ולשקף את המציאות הקשה שבה, באותם מקרים שבהם הגברים הם הקורבנות, משתיקה המערכת את קולם, ובכך מנסה להעלים את מצוקתם ולהאלים את זעקתם, ומכאן שמו של הספר: אלימות אילמת- גברים כקורבנות. הספר אוגד בתוכו אסופה של מחקרים בנושאים רבים ומגוונים העוסקים כולם באלימות כלפי גברים במשפחה ובזוגיות. המחקרים נערכו על ידי מיטב החוקרים באקדמיה. בין הנושאים:

\ האם קיים בכלל המושג קורבנות גברית.
\ מהו היקפה של תופעת האלימות הנשית, מה טבען של הנפשות שלוקחות בה חלק ומה השלכות הפגיעה על הקורבן.
\ התייחסותן של רשויות האכיפה לנשים הממיתות את בני זוגן.
\ סוגיית האלימות המשפטית- ניצול לרעה של הליכים משפטיים ובראשם תלונות שווא על ידי נשים.
\ התערבות טיפולית באלימות נשית.
\ פגיעות מיניות בגברים.
\ תופעת הדיכאון הגברי הסמוי כמצע לאלימות .
\ מיתוסי אונס כלפי גברים והעלאת המודעות החברתית כמחוללת שינוי. 

alt חזור