מחקרים רבים שנערכו על יוצאי צבא, בעיקר בארה"ב, מדווחים כי אלה הלוקים בהפרעה פוסט-טראומטית מועדים יותר לפעילות פלילית, בעיקר אלימות ושימוש באלכוהול וסמים. בהקשר לכך, נבדקה במחקר מציאות זו בקרב חיילים בישראל. המחקר מצא פער ממשי בין המצב בארה"ב למצב בישראל והתברר כי חיילים ישראליים שסובלים מטראומה מפתחים פחות התנהגות שלילית. ההבדל בתוצאות בין חיילי צה"ל לחיילים בצבאות אחרים ברחבי העולם, נובע לדעת ד"ר פוסטיק, מהעובדה שהפרופיל האנושי של חיילי צה"ל שונה באופן מהותי מזה של צבאות אחרים. השוני העיקרי הוא בייצוגיות. בעוד שבצבאות אחרים הצבא מורכב מאנשים שבחרו בו כמקצוע, בעיקר כאלה משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, בישראל ניתן לראות ייצוג של רוב השכבות הסוציו-אקונומיות. אפילו ביחידות השדה שחייליהן מועדים יותר לפתח הפרעה פוסט-טראומטית, הנחשבות ליחידות עילית ומבוקשות מאד גם בקרב מי שמגיע משכבות סוציו אקונומיות גבוהות. שוני נוסף קשור בכך שבישראל אמנם קיים שימוש לרעה באלכוהול וסמים, אך הוא נפוץ פחות מאשר בארה"ב ובאנגליה, שם נערכו רוב המחקרים.


לקריאת הכתבה המלאה

alt חזור