499454-3CqQLv-paslavantriangle

ישראל מסוקרת באופן נרחב בכל כלי התקשורת העולמית ועל כן תדמיתה של ישראל בעולם מעוצבת בעיקרה על ידי כלי התקשורת הבינלאומיים. על הסיקור הזה אחראים מספר קטן מאוד של כתבים זרים מטעם הרשתות השונות אשר שוהים בישראל ומהווים תפקיד מפתח חשוב ביותר בעיצוב תדמיתה של ישראל בעולם. פרופ' יואל כהן, מרצה בבית הספר לתקשורת, ביקש לבחון את עמדתם של העיתונאים הזרים השוהים בישראל לגבי נושאים שונים. בסקר שערך כהן ועליו השיבו 160 עיתונאים מקרב קהילת הכתבים הזרים, ותוצאותיו הושוו לסקר מוקדם יותר שערך בנושא בשנת 1989. לקריאה

 

499454-i2cy4c-paslavan2triangle
מחקר חדש שנערך ע"י ד"ר הילה לוינשטיין-ברקאי מבית הספר לתקשורת, מתמודד עם סוגיית הפיכתו של האויב לאנושי ותפקידה של התקשורת, ומגיע לתובנות מפתיעות. האם לגיטימי להציג את האויב כאנושי? מהו תפקיד התקשורת בהפיכה שלו מ"אויב" ל"אוהב"? מחקר חדש מתמודד עם תפקיד התקשורת. לקריאה

499454-E0Q3XB-paslavan3triangleמחקר חדש שנערך ע"י פרופ' שרה בן דוד מהמחלקה לקרימינולוגיה ובשיתוף מו"פ מחקרי שומרון ובקעת הירדן, ביקש לבדוק האם עמדות אזרחי ישראל כלפי תפקוד המשטרה השתנו בעקבות גל הפרסומים והביקורת. לקריאה

499454-vHCQVd-paslavan4triangleכך עולה ממחקרם של פרופ' ג'פרי קנטור, ד"ר זאב שטודינר וד"ר גלית קליין מהמחלקה לכלכלה ומינהל עסקים, שעסק בהשפעת נטייה פוליטית על עמדת צרכנים לגבי יוקר המחיה. גילם הממוצע של המשיבים היה 30, מהם 317 נשים ו-379 גברים. אחראים נוספים ליוקר המחיה שלגביהם היתה הסכמה ללא קשר לעמדה פוליטית של המשיבים הם הממשלה, המצב הביטחוני, חוסר יציבות שלטונית, רווחים גבוהים מדי של טייקונים ומעמד ישראל בעולם. לקריאה

499454-fjv7lx-paslavan5triangleגרים בעוטף עזה או ביהודה ושומרון? כדאי שתבדקו את ההחלטות הכלכליות שקיבלתם. לפי מחקרם של ד"ר זאב שטודינר ופרופ' ג'פרי קנטור, בסיוע מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, תושבים המתגוררים באזורים בעלי רמת סיכון גבוהה, יעדיפו את ההווה על פני העתיד בהחלטות כלכליות. לקריאה

 

499454-7YaiRH-paslavan6triangleבמחקר שנערך בשיתוף מו"פ אזורי השומרון, בקעת הירדן ואוניברסיטת אריאל, רואיינו עובדי המפעלים הפלשתינים והיהודים, מתוך רצון לבדוק האם העבודה המשותפת זה לצד זה משפיעה על הפחתת הדעות הקדומות ומשפרת לטובה את העמדות והתפיסות בין שתי הקבוצות. לקריאה

499454-jImePp-paslavan7triangleבמחקרו של ד"ר מנחם בן עזרא, ראש בית הספר לעבודה סוציאלית, בשיתוף עם חוקרים מאוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה, נבדק האם וכיצד מתבטאים תסמיני פוסט טראומה במשפחות לניצולי שואה, כאשר ההורה אינו מתפקד, והאחריות לתפקוד תקין של המשפחה עוברת לילד. לקריאה

 

alt חזור