תאי גזע הם תאים המהווים מקור לתאים במגוון רקמות באיברים שונים. כמו כן ניתן לבודדם ממגוון רק

תוצאות מחקר בתאי גזע שבוצע במעבדות המחלקה לביולוגיה מולקולרית על-ידי ד"ר גדי תורג'מן, עשויות לפתוח דרך חדשה בפיתוח גישות חדשניות לטיפול בדיכאון ובמחלות פסיכיאטריות. ממצאי המחקר פורסמו בירחון המדעי היוקרתי Molecular Psychiatry.

מות, ובכללם מח העצם. תאי גזע מסוימים במח העצם הראו יכולת להתפתח גם לתאי עצב, החשובים למערכת העצבים המרכזית. אחד הממצאים החשובים שעלו בשנים האחרונות היה מציאת קשר בין חוסר יצירת תאי עצב חדשים באזורים מסוימים במוח ובין מחלות פסיכיאטריות, ובכללם דיכאון.

במחקר זה נעשה ניסיון לטפל במודל ניסויי של מחלות דיכאון באמצעות תאי גזע. השערת העבודה היא כי השתלתם של תאי גזע באזורים מסוימים במוח עשויה להביא ליצירה של תאי עצב חדשים, ולהביא לפתרון בעיית הדיכאון.

ביחד עם ד"ר גל ידיד מאוניברסיטת בר-אילן, בודדו החוקרים תאי גזע ממוח העצם, ולאחר שגודלו, הוזרקו למוחותיהם של מכרסמים הסובלים מתופעות דמויות דיכאון. החוקרים מצאו כי תאי הגזע נדדו במוח לאחר הזרקתם לאזורים הרלוונטיים (היפוקמפוס), והעלו את יצירת תאי העצב החדשים. בד-בבד ובהתאמה לפעולה זו התנהגותם של החיות השתפרה לעין ערוך, ודמתה לזו של חיות "נורמאליות" (לא דיכאוניות).

deper
המשך

עדכון אחרון (רביעי, 17 מרץ 2010 16:00)