Ariel University Logo

מידע כללי


שם ד"ר מאיר סיידלר
מחלקה המחלקה למורשת ישראל
דואר אלקטרוני
כתובת אתר אישי https://www.ariel.ac.il/wp/js/
קורות חיים קורות חיים
ORCID : https://orcid.org/0000-0001-7748-9674

תחומי העניין המחקריים

- מתמחה בפילוסופיה יהודית מודרנית בכלל ובחקר התמודדות המחשבה היהודית האורתודוקסית עם אתגר המודרנה בפרט. בשל תרומתה המכרעת למחשבה היהודית עומדת במוקד מחקריו היהדות האורתודוקסית שבגרמניה במאה ה-19 ובתחילה המאה ה-20. יחד עם זאת, גם הרקע להגות היהודית המודרנית (דהיינו הפילוסופיה היהודית בימי הביניים וכן הפילוסופיה המודרנית הכללית) וכן הוגים יהודים אורתודוקסיים נוספים שמחוץ לגרמניה שייכים לתחומי התעניינותו המחקרית.

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
בניין
מיקום
שעות קבלה
03-5323046
050-9767213צור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס