Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם ד"ר גבריאל ניבש
מחלקה המחלקה למדעי המחשב
דואר אלקטרוני
כתובת אתר אישי http://www.gabrielnivasch.org/
גוגל סקולאר https://scholar.google.com/citations?user=s11gsQUAAAAJ
קורות חיים קורות חיים
ORCID : https://orcid.org/0000-0001-5960-4253

השכלה


Ph.D.
2009 אוניברסיטת תל אביב - בית ספר למדעי המחשב ע"ש בלבטניק - - ישראל
M.Sc.
2004 מכון וייצמן למדע - מדעי המחשב ומתמטיקה שימושית - - ישראל
B.A.
2000 ישיבה אוניברסיטה - מדעי המחשב - - ארצות הברית

תחומי העניין המחקריים

גיאומטריה בדידה, גיאומטריה חישובית.

צור קשר

טלפונים/מיקומים

טלפון
פלאפון
טלפון במשרד
בניין
מיקום
שעות קבלה
11
11.2.14Aצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס