Ariel University Logo

מידע כללי


שם ד"ר ענת פסקין צ'רניאבסקי
מחלקה המחלקה למדעי המחשב
דואר אלקטרוני
כתובת אתר אישי https://scholar.google.com/citations?user=XcyQbAYAAAAJ&hl=en

תחומי העניין המחקריים

תחום המחקר שלי הוא קריפטוגרפיה תיאורטית, עם דגש על חישוב בטוח, וסכמות חלוקת סוד. אני מתעניינת במיוחד בקריפטוגרפיה עם בטיחות נגד תוקפים בלתי מוגבלים, ובתפר שבין קריפטוגרפיה לתורת הקודים.

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס