Ariel University Logo

מידע כללי

מידע כללי


שם פרופ' גדי גולן
מחלקה המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
תפקיד מנהלתי אחראי על הכרה בלימודים קודמים.
דואר אלקטרוני
קישורים נוספים
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-1993-583X

השכלה


Ph.D.
1986-1990 אוניברסיטת תל אביב - הנדסת חשמל אלקטרוניקה - תל אביב - ישראל
M.Sc.
1982-1986 אוניברסיטת תל אביב - הנדסת חשמל אלקטרוניקה - תל אביב - ישראל
B.Sc.
1979-1982 טכניון, חיפה - הנדסת חשמל אלקטרוניקה - חיפה - ישראל

תחומי העניין המחקריים

1. מיקרואלקטרוניקה ושכבות דקות 2. תאים פוטו-וולטאים, תאי שמש 3. רשת חכמה - Smart Grid 4. פיסיקת מצב מוצק - מוליכים למחצה. 5. התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה

צור קשרצור קשר

יש למלא את כל השדות בטופס