מערכת תכנית התקשוב במוסדות החינוך

ריכוז, הנחייה והטמעת תוכנית התקשוב במוסדות ובמערכת החינוך

הפרוייקט מבוצע ע"י אוניברסיטת אריאל בשומרון ע"פ מכרז מס' 34/08.2018