logo
 


חזרה
 
   
  מספר תעודת זהות  
 שם משפחה(עברית)  
 שם פרטי(עברית)  
 סיסמה 
 אימות סיסמה  
נא ציין האם הנך - מנהלה/סגל    סטודנט/מועמד  
מנהל מערכות מידע, אגף המחשוב, אוניברסיטת אריאל 2018 - 2005 (C)
* לתמיכה יש לפתוח פניה בצוות מערכות מידע *