תעודת הוראה – היסטוריה של עם ישראל

תעודת הוראה

תעודת הוראה – היסטוריה של עם ישראל

מטרת התכנית הינה להכשיר מורים בעלי ידע בהיסטוריה של עם ישראל. המסלול מקנה תעודת הוראה לחינוך העל יסודי בלימודי היסטוריה תוך מתן דגש על ערכי זהות לאומיים, אישיים וחברתיים. המסלול מיועד למי שרואים עצמם למובילים בחינוך תלמידים בבתי הספר התיכוניים מכיתה י'–י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.
תכנית הלימודים לתעודת הוראה בחטיבת העל יסודי כוללת: לימודי חינוך, לימודי פדגוגיה, מתודיקה ואוריינות, התנסות מעשית. לימודי העשרה נלמדים כחלק מהתואר.

הכשרת הסטודנטים כמורים להיסטוריה של עם ישראל מתבצעת בשלושה מישורים:

התיאורטי:  לימוד מעמיק בהיסטוריה של עם ישראל, בהלימה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.

המעשי: התנסות בהוראה בתנאי אמת; התאמת ההוראה לקבוצת הלומדים; צפייה בהוראה של מורים מנוסים וניתוחה; פיתוח יכולת רפלקטיבית של העשייה החינוכית; התמודדות עם דילמות חינוכיות בכיתה.

החינוכי: פיתוח מיומנויות ההוראה; פיתוח מיומנויות למידה וחשיבה אצל התלמידים; הקניית כלים להכרות עם מערכת החינוך.

 

\ ההכשרה פותחת אופקים גם בתחומי הדרכה, חינוך והוראה לא פורמאלית.

\ לימודי תעודת ההוראה ניתנים לשילוב בלימודי התואר בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה באוניברסיטת אריאל, דבר המקל על השלמת לימודי התעודה.

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון