אקדמיה בתיכון

היחידה האוניברסיטאית לילדים ולנוער

אקדמיה בתיכון -
תכנית אקדמית להמרת יחידות בגרות

היחידה האוניברסיטאית לילדים ונוער מפעילה את תכנית "אקדמיה בתיכון" מטעם האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך החל משנת הלימודים תשע"ו.

 

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים ומוכשרים, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, המסוגלים להתמודד עם חומר לימודי אקדמי והם בעלי הישגים גבוהים בלימודים.

הלימודים וההיבחנות במסגרת המוסד האקדמי ימירו את הלימודים בביה"ס, ואת ההיבחנות בבחינת הבגרות ויזכו את התלמיד בציון בתעודת הבגרות

 

למה ללמוד באוניברסיטת אריאל?
\ האוניברסיטה מקיימת המרה מלאה של יחידות הבגרות.
\ נקודות צבירה גם בקורס מקדים.
\ הטבה בשכר הלימוד.
\ תחילת לימודים גם בסמסטר ב' וסמסטר קיץ.
\ הרחבת ההתיישנות על נקודות זכות.

 

המקצועות בהם ניתן לבצע את ההמרה - 5 יח"ל:

 

ספרות ממלכתי

פיזיקה

ספרות ממלכתי דתי

ביולוגיה

אזרחות *

מדעי המחשב

מדעי החברה

מתמטיקה

תקשורת

כימיה 5

עולם הערבים והאיסלם

 

גאוגרפיה אדם וסביבה

 

 

* 2 יח"ל

 

תכנית אריאל לנוער מצטיין: תכנית להשגת עד 50% מנקודות הזכות הנדרשות לתואר ראשון תוך המרת 2 מקצועות בגרות במסגרת תכנית אקדמיה בתיכון.

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון