רישום ומידע רפואי

מסלולי בריאות וקהילה

מערכות הבריאות בישראל ובעולם מתמודדות עם אתגרים משמעותיים, ביניהם, השמירה על תשתיות המידע הרפואי תקפותו, מהימנותו ושלמותו.

המידע הרפואי מורכב בין היתר, מרשומות רפואיות המהוות חלק בלתי נפרד מן הטיפול הרפואי ובאמצעותם נשמר ומתקיים הרצף הטיפולי. לרשומה הרפואית תפקידים מרכזיים: הרשומה מהווה בסיס לניהול סיכונים, בסיס לקביעת מדיניות לקבלת החלטות, משמשת כלי מחקרי לקידום הרפואה והבריאות ומהווה ראיה משפטית לצרכי תמחור, גביה והתחשבנות.

תפקיד הרשם הרפואי הינו משמעותי ומרכזי מאד בכל המוסדות הרפואיים, מעצם היותו גורם הבקרה האיכותית והכמותית על שלמות המידע הרפואי, ודיווח נתונים למשרד הבריאות, אותם ניתן להשוות לארגון הבריאות העולמי (WHO ) ולארגון ה-OECD.

  • הכשרה ייעודית לתפקיד רשם מידע רפואי במערכת הבריאות במדינת ישראל.
  • תכנית הלימודים פותחה בשיתוף אגף הדרכה ופיתוח במשרד הבריאות ואוניברסיטת אריאל ומיועדת לעובדי מערכת הבריאות.

תחומי הלימוד בתכנית:

  • תפקיד רשם מידע רפואי - רישום וסימול מידע.
  • ניהול מערכות בריאות בישראל ובעולם.
  • מונחים רפואיים באנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם.
  • טכנולוגיות רפואיות מתקדמות.
  • שימוש אפקטיבי במידע רפואי - תרגול מעשי, חקר מקרה בוחן, בקרת איכות וכמות.

קריטריונים לקבלה:

  • מעבר בחינת כניסה בציון 85 ומעלה
  • ועדת קבלה

 

היקף, מיקום ועלות התכנית:

היקף התכנית הינו 350 שעות אקדמיות. הלימודים יתקיימו בימי חמישי, בין השעות 09:00-16:00.

הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל, רח' בן אביגדור 5, תל אביב.

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון