הכשרת בודק מוסמך למעליות

קורסים מקצועיים

תכנית הלימודים

במדינת ישראל פועלים כיום עשרות בודקים מאושרים בלבד וקיים מחסור בכוח אדם איכותי לביצוע הבקרות הנדרשות ולקידום ופיתוח התחום. לאור זאת, הסמיכה מפקחת העבודה הראשית את אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתיחת קורסי הרשמה בתחום על פי נוהל ההסכמה.

בין הנושאים הנלמדים:

\ מדעי היסוד: חוזק חומרים, פלדות, ריתוך ועוד.

\  חשמל כללי: תורת החשמל, מכונות חשמל , מתקני חשמל (מהנדסאים והנדסאים חשמל פטורים), חשמל מעליות.

\ מבנה מעליות, שיטות הנעה, אפיון מעליות, רכיבים במעליות, מעליות מיוחדות, חקר ביצועים, תכנון מעליות והתאמתן לסוג המבנה.

\ ניתוח תקלות במעליות, תאונות במעליות, חוקי בטיחות והיבטים משפטיים, אתיקה מקצועית ונהלי מפע"ר.

 

תנאי קבלה כפי שנקבעו מכוח נוהל ההסמכה לקורס

עבור כל אחד מהתנאים שלהלן ידרשו מסמכים מתאימים כמפורט בערכת הרישום.

השכלה נדרשת

  • מהנדס מכונות או הנדסאי מכונות / מהנדס חשמל או הנדסאי חשמל הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאמה.

ניסיון מקצועי נדרש

  • ניסיון מקצועי כמהנדס או כהנדסאי:
    ניסיון כללי למהנדס – 5 שנים כמהנדס, להנדסאי – 10 שנים כהנדסאי.
  • ניסיון קודם בתחום המעליות:
    למהנדס – שנתיים, להנדסאי  - 4 שנים.

נדרשת תקופת ניסיון בתחום ההסכמה המבוקשת. אפשרי לרכישת הניסיון בעבודה באחד או ביותר מהתחומים הבאים:

א. תכנון, יצור, אחזקה של מעליות.

ב. השתתפות בביצוע בדיקות של כלים מן הסוג לגביו המועמד מבקש הסמכה. הבדיקות יבוצעו עם בודק מוסמך חונך בעל ותק של 5 שנים לפחות שיאשר בכתב השתתפות המועמד בבדיקות ע"ג הטופס המתאים.

הבדיקות הנדרשות: למהנדס 100 בדיקות, להנדסאי 200 בדיקות.

זכאות לתעודה

\ לאחר ביצוע 20% מההתמחות המעשית לצד הצלחה במבחן, יקבלו הלומדים  תעודת סיום קורס מטעם היחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת אריאל.

\ מועמד שיעמוד בהצלחה בבחינה החיצונית, יקבל תעודה מטעם מפקח העבודה הראשי המסמיכה אותו לבודק. תוקף ההסמכה הנו לחמש שנים.

 

תעסוקה

בוגרי התכנית אשר יוסמכו על ידי מפקח העבודה הראשי, יוכלו להגיש מועמדות לחברות ציבוריות או פרטיות אשר מתמחות בבדיקות בעבור משרדים ממשלתיים, בניינים ציבורים, בנייני מגורים ובתים פרטיים. בהמשך, עם צבירת ותק וניסיון, יוכלו לשמש כגורם מייעץ לחברות בניה בכל הקשור לעמידה בתקנים.

 

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון