עתודה ניהולית למנהלי יישובים

קורסים מקצועיים

התכנית לעתודה ניהולית למנהלי יישוב בשיתוף המועצות האזוריות

על התכנית

מנהל יישוב ממלא תפקיד ניהול רב תחומי: ארגוני, חברתי, כלכלי ותכנוני ברשויות מוניציפאליות, בהתאמה למאפיינים החברתיים – קהילתיים של יישובי המועצות האזוריות. התכנית תכשיר סטודנטים לקראת סיום התואר הראשון ובוגרי תארים לעתודה ניהולית לתפקיד מנהל יישוב ותעצים את יכולת המנהיגות האישית שלהם. התכנית משלבת מרצים מהאקדמיה ואנשי מפתח במגזר הציבורי ומאפשרת ללומדים בה ליישם את הידע התיאורטי שרכשו  במהלך לימודיהם האקדמיים ולהפוך אותו לידע פרקטי לניהול יישוב במועצה. התכנית תפתח קבוצה ניהולית פוטנציאלית שתהווה את חוד החנית לניהול איכותי, גמיש, רב תחומי ומקצועי של מנהלי יישובים במועצות. התכנית כוללת סדנת ניהול, סדנת יזמות כלכלית, סיור לימודי והכנת פרויקטים יזמיים, שיהוו מעין "מנועי צמיחה" ביישובים נבחרים.

מטרת התכנית

הקניית ידע פרקטי, מיומנויות וכלי עבודה לבוגרי אקדמיה בתחומים הרלוונטיים, כך שיוכלו ליישם את הידע שרכשו באקדמיה, להתמקצע בתפקיד מנהל יישוב ולהשתייך לקבוצת איכות המהווה פוטנציאל ניהולי ביישובי המועצות האזוריות.

התכנית מיועדת לסטודנטים ובוגרים בתחומי: מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, פסיכולוגיה ארגונית והנדסה תעשייה וניהול, למי שמעוניין לפתח את עצמו באופן ייחודי ולצאת לעולם התעסוקה עם מיומנויות ניהוליות וידע כלכלי יזמי פרקטי.

\ הקבלה לקורס על בסיס ריאיון אישי.

תכנית לימודים:

\ התכנית הנה בת 88 שעות אקדמיות.

\ הלימודים כוללים 16 מפגשי ערב בין השעות 17:00 ל-21:15 וסיור לימודי ביישובי המועצה שייערך בשעות הבוקר בין השעות 8:30 ל-16:00.

זכאות לתעודה:

\ נוכחות מעל 80% מהשיעורים.

\ הגשת פרויקט בקבוצת עבודה והצגתו לצוות שיפוט המורכב מבעלי תפקידים במועצה וצוות התכנית.

מבנה:

\ סדנת ניהול – בניית מיומנויות אישיות לתפקידים ניהוליים

\ סדנת מיומנויות כלכליות ויזמות

\ הכרות עם מאפיינים והיבטים מקצועיים של ניהול במועצות האזוריות בכלל ויישובי המועצה האזורית שומרון בפרט.

\ פרויקט מעשי – פרויקט יזמי שיציע פתרון יצירתי לדילמות אקטואליות של יישובים ספציפיים במועצה האזורית שומרון. זאת, תוך פיתוח יזמות כלכלית שתהווה "מנועי צמיחה" בישובים.

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון