שפת הסימנים הישראלית - מכינה ללימודי תרגום

התכנית לשפת הסימנים

שפת הסימנים הישראלית (שס"י) – מכינה למתורגמנות

תכנית הלימודים

במכינה לשפת הסימנים יתמקדו במאפיינים לשוניים כגון סימני זמן, מבני טופיק/ קומנט, מסווגי מיקום, אספקטים טמפורליים, פעלי התאמה, פסוקיות  זמן, מסווגים תיאוריים, ציינים לא מנואליים, מסווגי אלמנט ועוד.

נושאים עיקריים:

\ מיקומים במרחב
\ תלונות  והצעות
\ תיאור וזיהוי חפצים
\ אירועים וטיולים
\ העשרת אוצר מילים  בשפת הסימנים הישראלית.

בית הספר לנגישות

אנו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון, מאמינים כי לצד אחריות אקדמית, מוטלת עלינו גם שליחות חברתית שחשובה לא פחות . תפקידנו לתרום לחברה, להשפיע על הסביבה ולעצב עתיד טוב יותר לתושבי מדינת ישראל.

המשך לימודים

למסיימים תינתן האפשרות להמשיך לקורס מתורגמנות לשפת סימנים הסימנים הישראלית שבסיומו לשמש כמתורגמנים מן המניין.

הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל, בת"א

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון