שפת הסימנים הישראלית - רמה בסיסית

התכנית לשפת הסימנים

תכנית הלימודים

הקורס מורכב מיחידות שכל אחת מהן מכילה 1-2 שיעורים. כל יחידה כוללת נושא תוכני, מבנים דקדוקיים, תפקודים לשוניים וכן נושאים כללים כגון תרבות החרשים, קהילת החרשים וחייהם של אנשים חרשים.  כל מפגש מורכב מהוראה פרונטלית להקניית הנושא החדש המלווה בתרגול החומר עם המורה ובעבודה בזוגות ובקבוצות.

נושאים עיקריים:

  • הצגה עצמית והכרות ראשונית
  • הכרות מעמיקה, איפה לומדים שפת סימנים, מקום לימודים: אוניברסיטה, בי"ס
  • סביבת הכיתה, מרחקים, ריהוט בכיתה ונושאי הלימוד בכיתה
  • מגורים, תחבורה ושמות ישובים בארץ
  • משפחה
  • פעילויות, זמנים, מקומות ודעות על פעילויות

בית הספר לנגישות

אנו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון , מאמינים כי לצד אחריות אקדמית, מוטלת עלינו גם שליחות חברתית שחשובה לא פחות . תפקידנו לתרום לחברה, להשפיע על הסביבה ולעצב עתיד טוב יותר לתושבי מדינת ישראל.

המשך לימודים

למעוניינים, ישנה אפשרות להמשיך לקורס המשך- "שפת סימנים- קורס מתקדם". שלאחריו אם ירצו יוכלו להמשיך למכינת מתורגמנות. אלו שיעברו את המכינה בהצלחה יוכלו להמשיך לקורס מתורגמנות לשפת הסימנים הישראלית שבסיומו לשמש כמתורגמנים מן המניין.

הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל, רח' בן אביגדור 5, תל אביב.

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון