ועד מנהל

הועד המנהל הינו הגוף הציבורי המנהל את העמותה. סמכויותיו של הועד המנהל רבות ומגוונות ונוגעות לכל תחומי התנהלות המוסד. הועד מורכב מאישי ציבור ומאנשי מדע ורוח המאוחדים סביב המטרה העליונה להצעיד את אוניברסיטת אריאל בשומרון להוות מוסד אקדמי וציוני מוביל בארץ ובעולם.

הועדות פועלות באופן תדיר עפ”י חוק העמותות, כללי המועצה להשכלה גבוהה, תקנון העמותה והנהלים הפנימיים. לכל ועדה ממונה יו”ר והוא המנהל את ענייני הועדה השוטפים.

  • ועדת ארגון ותקנון
  • ועדת ביקורת
  • ועדת בינוי ופיתוח פיסי
  • ועדת השקעות
  • הועדה לפיתוח אקדמי
  • ועדת כספים
  • ועדת פיתוח משאבים
  • ועדת סטודנטים
  • חברי הוועד מנהל מתכנסים באופן תדיר אחת לחודש לדון ולהחליט בענייני הניהול השוטף של האוניברסיטה.
  • בישיבת הועד המנהל יושבים דרך קבע נשיא האוניברסיטה, הרקטור, הנגיד, המנכ”ל ונציגי הסנט.