חבר הנאמנים

חברי חבר הנאמנים מהווים עבור האוניברסיטה את אבן היסוד לביסוס מטרותיה והם שהציבו לפניה את יעדיה וחזונה: להיות מוסד אקדמי מוביל, מוסד ציוני ורב-תחומי במחקר, בחינוך וביצירת מנהיגות לעם היהודי | להוות גורם משפיע במרחב, ולפעול לחיזוקו התרבותי, הכלכלי והחברתי ולהפוך למוקד משיכה לסטודנטים ולמדענים מהארץ ומהעולם תוך שימת דגש על מצוינות.

חבר הנאמנים הינו הרשות העליונה של העמותה ותפקידו לפקח ולנהל את כל ענייניה ונכסיה.

חברי חבר הנאמנים מהווים עבור האוניברסיטה את אבן היסוד לביסוס מטרותיה והם שהציבו לפניה את יעדיה וחזונה: להיות מוסד אקדמי מהמובילים בעולם, מוסד ציוני ורב-תחומי; להוביל במחקר, בחינוך וביצירת מנהיגות לעם היהודי; להוות גורם משפיע במרחב שבו המוסד האקדמי מצוי ולפעול לחיזוקו התרבותי, הכלכלי והחברתי של מרחב זה ולהפוך למוקד משיכה לסטודנטים ולמדענים מהארץ ומהעולם תוך שימת דגש על מצוינות.

חבר הנאמנים פועל ללא לאות לקידום האוניברסיטה הצעירה במגוון תחומים ובניהם: טיפוח קשריה של האוניברסיטה עם קהלים שונים בארץ ובעולם ומימוש החזון והיעדים לכדי מציאות בשטח.

חברי חבר הנאמנים מקדישים את מיטב מרצם ותורמים תרומה מהותית במטרה לקדם את מטרות האוניברסיטה ולתמוך בפעילותה, כל זאת על מנת להעמיק את שורשי ההשכלה הגבוהה בישראל ולטפח את פעילותה היחודית של אוניברסיטת אריאל בשומרון.

  • חבר הנאמנים מברך על פעילות האוניברסיטה בשנה החולפת וקוראת לכל חברי העמותה וחבר הנאמנים לפעול ולתמוך במהלכים הנדרשים להמשך ביסוסה וקידומה ככל שיידרש.
  • חבר הנאמנים מאשר את התכנית האסטרטגית של האוניברסיטה כפי שנבחנה ואושרה על ידי הועד המנהל.
  • חבר הנאמנים מברך את פעילות מוסדות האוניברסיטה בתחומי לימודי מורשת ישראל ומחזקת את ידי העוסקים כעת בשיפור וקידום תחום זה.
  • חבר הנאמנים קורא לכל הנוגעים בדבר, מבית ומחוץ, להמשיך ולחזק את הפעילות המחקרית באוניברסיטה ע”י הקצאת משאבים לקידום המחקר במטרה להגדיל את כמות ואיכות הפרסומים המדעיים.
  • חבר הנאמנים תומך ומעודד כל פעילות למען קידום ההוראה באוניברסיטה ולמען קהל הסטודנטים, הסגל והבוגרים

יצירת קשר

דוריה רכס, מזכירת חבר הנאמנים