טפסים ונהלים – סגל

לשכת הרקטור

חברי סגל שלזכותם קק”מ:

הליך הגשת בקשה ליציאה לכנס (בארץ או בחו”ל) וכן הליך בקשה לדמי חבר שונו. ההליך החדש הוא מול הרשות למחקר ופיתוח. למידע וטפסים  לחץ כאן

לשכת סגנית הרקטור

לשכת סגן הרקטור