טפסים ונהלים – סגל

טפסים ונהלים

לשכת הרקטור

חברי סגל שלזכותם קק”מ:

הליך הגשת בקשה ליציאה לכנס (בארץ או בחו”ל) וכן הליך בקשה לדמי חבר שונו. ההליך החדש הוא מול הרשות למחקר ופיתוח. למידע וטפסים  לחץ כאן

לשכת סגן הרקטור