טפסים ונהלים – סגל

טפסים ונהלים

לשכת הרקטור

חברי סגל שלזכותם קק"מ:

הליך הגשת בקשה ליציאה לכנס (בארץ או בחו"ל) וכן הליך בקשה לדמי חבר שונו. ההליך החדש הוא מול הרשות למחקר ופיתוח. למידע וטפסים arrow rtl green לחץ כאן

לשכת סגן הרקטור