לוח זמנים אקדמי

wdt_IDשניםזמניםתאריך עבריתאריך לועזי
1תשעטיום ראשון ללימודיםיום א', ה' בחשון, תשע"ט14/10/18
2תשעטבחירות לרשויות מקומיות ומועצות אזוריות – יום שבתוןיום ג', כ"א בחשוון, תשע"ט30/10/18
3תשעטיום אחרון ללימודים בסמסטר א'יום ו', ה' בשבט, תשע"ט11/01/19
4תשעטיום השלמהיום א', ז' בשבט, תשע"ט13/01/19
5תשעטמעדי בחינות סמסטר א'מועדי א' 10/02/19- 14/01/19
מועדי ב' 25/02/19- 11/02/19
6תשעטיום ראשון ללימודים בסמסטר ב'יום ג', כ"א באדר א', תשע"ט26/02/19
7תשעטחופשת פוריםמיום ד', י"ג באדר ב' תשע"ט ועד יום ו', ט"ו באדר ב' תשע"ט22/03/19– 20/03/19
8תשעטבחירות לכנסת העשרים ואחתיום ג', ד' בניסן תשע"ט09/04/19
9תשעטחופשת פסחמיום ה', י"ג בניסן, תשע"ט ועד יום ו', כ"א בניסן, תשע"ט26/04/19– 18/04/19
10תשעטחידוש לימודיםיום א', כ"ג בניסן, תשע"ט28/04/19
שנים

מועדי החגים בעדות השונות

בימי החנוכה – יופסקו הלימודים בין השעות 16:45 עד 17:15 לצורך הדלקת נרות משותפת באוניברסיטה. לאחר מכן, הלימודים יימשכו כרגיל.

בערב יום הזיכרון לשואה – יום ב', כ"ו בניסן תש"ף 20/04/20 , ייפסקו הלימודים בשעה  18:30.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה – יום ג' , כ"ז בניסן תש"ף 21/4/20 , בשעות 10:30 – 09:45 תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – יום ב', ג' באייר תש"ף 27/04/20 , משעה 10:30 עד 11:15 תתקיים עצרת זיכרון. ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 18:30.

ערב יום הסטודנט – יום א' , ח' בסיוון, תש"ף, 31/05/20 הלימודים יסתיימו בשעה 17:00.

*האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לוח זמנים זה לפי שיקול דעתה.

 

פריסת מפגשים לשנה"ל תשף

סמסטר א': ימי א'-ו' -> 13

סמסטר ב': יומי א'-ב' -> 13, יומי ג'-ד'- 12+ יום השלמה, יום ה' -> 13, יום ו' -> 13

סמסטר ק': ימי א'-ו' -> 8

123
סגירת טופס צף