לוח זמנים אקדמי

לוז אקדמי תש"ף
זמניםתאריך עבריתאריך לועזי
יום ראשון ללימודים לשנה"ל תש"ףיום א, כ"ח בתשרי, תש"ף27/10/2019
יום אחרון ללימודים בסמסטר א'יום ו', כ"ז בטבת, תש"ף24/01/2020
יום השלמהיום א', כ"ט בטבת, תש"ף26/01/2020
מועדי בחינות סמסטר א'

מועדי א' 21/02/2020 – 27/01/2020

מועדי ב' 06/03/2020 – 23/02/2020

בחירות לכנסת ה- 23 יום שבתוןיום ב', ו' באדר, תש"ף02/03/2020
חופשת פוריםמיום ב', י"ג באדר, תש"ף ועד יום ד', ט"ו באדר, תש"ף9-11/03/2020
יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'יום ה', ט"ז באדר, תש"ף12/03/2020
חופשת פסחמיום ג', י"ג בניסן, תש"ף ועד יום ד', כ"א בניסן, תש"ף7-15/04/2020
חידוש לימודיםיום ה', כ"ב בניסן, תש"ף16/04/2020
יום הזיכרון ויום העצמאותמיום ג', ד' באייר, תש"ף ועד יום ד', ה' באייר, תש"ף28-29/04/2020
חג שבועותיום ה', ה' בסיוון, תש"ף ועד יום ו', ו' בסיוון, תש"ף28-29/05/2020
יום השלמה

יום ב', ט' בסיוון, תש"ף

יום א', כ"ט בסיוון, תש"ף

01/06/2020

21/06/2020

יום אחרון ללימודים בסמסטר ב'יום ד', ב' בתמוז, תש"ף24/06/2020
מועדי בחינות סמסטר ב'

מועדי א' 22/07/20 - 25/06/20

מועדי ב' 07/08/20 - 23/07/20

יום ראשון ללימודים בסמסטר קיץיום ה', כ"ד בתמוז, תש"ף16/07/2020
צום ט' באביום ה', ט' באב, תש"ף30/07/2020
יום אחרון ללימודים בסמסטר קיץיום ה', כ"א באלול, תש"ף10/09/2020
מועדי בחינות סמסטר קיץ

מועד א' 30/09/20 - 11/09/20

מועד ב' 16/10/20 - 01/10/20

יום ראשון ללימודים לשנה"ל תשפ"איום א', ל' בתשרי, תשפ"א18/10/2020

מועדי החגים בעדות השונות

מועדי החגים בעדות השונות
החג/הצוםהתאריךהערות
חגי העדה המוסלמית
עיד אל פיטר 3 ימים
עיד אלאדחא (חג הקרבן)

שישי- שני, ו' –י"ג באב, התש"ף

31.7.2020-3.8.2020

4 ימים
חודש רמדאן

החל מיום חמישי, כ"ט בניסן, התש"ף

23.4.2020

30 יום
ו'אקפת ערפה יום אחד
חגי העדות הנוצריות
חג המולד

יום שלישי- חמישי, כ"ו- כ"ח בכסלו, התש"ף

24-26.12.2019

שני-רביעי, ט'-י"א בטבת התש"פ, 6-8.01.2020

הארמנים: שבת-שני, כ"א- כ"ג בטבת התש"פ, 18-20.01.2020

ראש השנה

יום רביעי, ד' בטבת, התש"ף

1.1.2019

14.1.2019, יום שלישי, י,ז בטבת התש"פ
פסחא

ראשון- שלישי, י"ח- כ' בניסן, התש"ף

12-14.4.2020

ראשון- שלישי, כ"ה-כ"ז בניסן התש"פ, 19-21.4.2020
חגי העדה הדרוזית
חג הנביא שועייב

יום שישי- שני, ל' בניסן, התש"ף ועד ג' באייר, התש"ף

24-27.4.2020

2 ימים (הראשונים לחג)
עיד אלאדחא (חג הקרבן)

שישי- שני, ו' –י"ג באב, התש"ף

31.7.2020-3.8.2020

4 ימים

בימי החנוכה – יופסקו הלימודים בין השעות 16:45 עד 17:15 לצורך הדלקת נרות משותפת באוניברסיטה. לאחר מכן, הלימודים יימשכו כרגיל.

בערב יום הזיכרון לשואה – יום ב’, כ”ו בניסן, תש”ף 21/04/20 , ייפסקו הלימודים בשעה  18:30.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה – יום ג’ , כ”ז בניסן, תש”ף 21/04/20 , בשעות 10:30 – 09:45 תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – יום ב’, ג’ באייר, תש”ף 27/04/20 , משעה 10:30 עד 11:15 תתקיים עצרת זיכרון. ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 18:30.

יום הסטודנט – יום הסטודנט נדחה, תאריך חדש יעודכן בהמשך.

ערב צום תשעה באב – יום ד’ , ח’ באב, תש”ף, 29/07/20, הלימודים והמבחנים יסתיימו בשעה 16:30.


פריסת מפגשים לשנה”ל תשף

סמסטר א’: ימי א’-ו’ -> 13 (*יום השלמה - 26/01/2020)

סמסטר ב’:  ימים א', ב', ה', ו' -> 13, ימים ג'-ד' -> 12 (*ימי השלמה – 01/06/2020, 21/06/2020)

סמסטר ק’: ימי א’-ו’ -> 8

לוז אקדמי תשפ"א
זמניםתאריך עבריתאריך לועזי
יום ראשון ללימודים לשנה"ל תשפ"איום א', ל' בתשרי, תשפ"א18/10/2020
יום אחרון ללימודים בסמסטר א'יום ו', ב' בשבט, תשפ"א15/01/2021
יום השלמהיום א', ד' בשבט, תשפ"א17/01/2021
מועדי בחינות סמסטר א'

מועדי א' 14/02/2021 - 18/01/2021

מועדי ב' 03/03/2021 - 15/02/2021

 
חופשת פוריםמיום ה', י"ג באדר תשפ"א, ועד יום א', ט"ז באדר, תשפ"א25-28/02/2021
יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'יום ב', י"ז באדר, תשפ"א01/03/2021
חופשת פסחמיום ו', י"ג בניסן, תשפ"א, ועד יום ו', כ' בניסן, תשפ"א26/03/2021-02/04/2021
חידוש לימודיםיום א', כ"ב בניסן, תשפ"א04/04/2021
יום הזיכרון ויום העצמאותמיום ד', ב' באייר, תשפ"א, ועד יום ה', ג' באייר, תשפ"א14-15/04/2021
חג שבועותמיום א', ה' בסיון, תשפ"א, ועד יום ב', ו' בסיון, תשפ"א16-17/05/2021
יום הסטודנטיום ג', כ"א בסיון, תשפ"א01/06/2021
יום אחרון ללימודים בסמסטר ב'יום ו', א' בתמוז, תשפ"א11/06/2021
יום השלמהיום א', ג' בתמוז, תשפ"א13/06/2021
מועדי בחינות סמסטר ב'

מועדי א' 12/07/2021 - 14/06/2021

מועדי ב' 27/07/2021 - 13/07/2021

 
יום ראשון ללימודים בסמסטר קיץיום ג', ד' באב, תשפ"א13/07/2021
צום ט' באביום א', ט' באב, תשפ"א18/07/2021
יום אחרון ללימודים בסמסטר קיץיום א', כ"ח באלול, תשפ"א05/09/2021
ימי השלמה

יום ה', ג' בתשרי, תשפ"ב

יום ו', ד' בתשרי, תשפ"ב

09/09/2021

10/09/2021

מועדי בחינות סמסטר קיץ

מועדי א' 08/10/2021 - 12/09/2021

מועדי ב' 29/10/2021 - 10/10/2021

 
יום ראשון ללימודים לשנה"ל תשפ"ביום א', ד' בחשוון, תשפ"ב10/10/2021

בימי החנוכה - יופסקו הלימודים בין השעות 16:45 עד 17:15 לצורך הדלקת נרות משותפת באוניברסיטה. לאחר מכן, הלימודים יימשכו כרגיל.

בערב יום הזיכרון לשואה -  יום ד', כ"ה בניסן תשפ"א 07/04/21, ייפסקו הלימודים בשעה 18:30.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה -  יום ה', כ"ו בניסן תשפ"א 08/04/21, בשעות 10:30- 09:45 תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - יום ג', א' באייר תשפ"א 13/04/21, משעה 10:30 עד 11:15 תתקיים עצרת זיכרון. ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 18:30.

ערב יום הסטודנט –  יום ב', כ' בסיון תשפ"א, 31/05/2021 הלימודים יסתיימו בשעה 17:00.


פריסת מפגשים לשנה”ל תשפ"א

סמסטר א’: ימי א’-ו’ -> 13 (*יום השלמה – 17/01/2021)

סמסטר ב’: יומי א’ -> 12, ב’-ו’ -> 13 (*יום השלמה – 13/06/2021)

סמסטר ק’: ימי א’-ב’ -> 7, ימי ג’-ו’ -> 8 (*ימי השלמה – 09/09/2021, 10/09/2021)

123
סגירת טופס צף