לוח זמנים אקדמי

מועדי החגים בעדות השונות

בימי החנוכה – יופסקו הלימודים בין השעות 16:45 עד 17:15 לצורך הדלקת נרות משותפת באוניברסיטה. לאחר מכן, הלימודים יימשכו כרגיל.

בערב יום הזיכרון לשואה – יום ב', כ"ו בניסן תש"ף 20/04/20 , ייפסקו הלימודים בשעה  18:30.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה – יום ג' , כ"ז בניסן תש"ף 21/4/20 , בשעות 10:30 – 09:45 תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – יום ב', ג' באייר תש"ף 27/04/20 , משעה 10:30 עד 11:15 תתקיים עצרת זיכרון. ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 18:30.

ערב יום הסטודנט – יום א' , ח' בסיוון, תש"ף, 31/05/20 הלימודים יסתיימו בשעה 17:00.

 

*האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לוח זמנים זה לפי שיקול דעתה.

 

פריסת מפגשים לשנה"ל תשף

סמסטר א': ימי א'-ו' -> 13

סמסטר ב': יומי א'-ב' -> 13, יומי ג'-ד'- 12+ יום השלמה, יום ה' -> 13 יום ו' -> 12+יום השלמה

סמסטר ק': ימי א'-ו' -> 8

123
סגירת טופס צף