לוח זמנים אקדמי

מועדי החגים בעדות השונות

הערות

יום שבתון -בחירות לרשויות מקומיות ומועצות אזוריות – השלמת המפגשים ליום זה יתקיימו ביום ההשלמה, יום א', ז' בשבט, תשע"ט, 13/01/19
בימי החנוכה – יופסקו הלימודים בין השעות 16:45 עד 17:15 לצורך הדלקת נרות משותפת באוניברסיטה. לאחר מכן, הלימודים יימשכו כרגיל.
יום שבתון -בחירות לכנסת העשרים ואחת – השלמת המפגשים ליום זה יתקיימו בימי ההשלמה, מיום ב', ז' בסיוון, תשע"ט ועד יום ג', ח' בסיוון תשע"ט, 10-11/06/19
בערב יום הזיכרון לשואה – יום ד', כ"ו בניסן תשע"ט 01/05/19, ייפסקו הלימודים בשעה 18:30.
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה – יום ה', כ"ז בניסן תשע"ט 02/05/19, בשעות 09:45 – 10:30 תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – יום ג', ב' אייר תשע"ט 07/05/19, משעה 10:30 עד 11:15 תתקיים עצרת זיכרון. ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 18:30.
ערב יום הסטודנט – יום ב', כ"ב אייר תשע"ט 27/05/19, הלימודים יסתיימו בשעה 17:00.
מועדי החגים של העדות השונות לשנה"ל תשע"ט

*האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לוח זמנים זה לפי שיקול דעתה.

פריסת מפגשים לשנה"ל תשע"ט

סמסטר א'   יומי א' – ב' -> 13, יום ג' -> 12 + יום השלמה, יומי ד' – ו' -> 13
סמסטר ב'   יומי א' – ב' -> 13, יום ג' -> 12 + ימי השלמה ,יומי ד' – ה' -> 12 + יום השלמה, יום ו' -> 13
סמסטר ק'   ימי א' – ו' -> 8

123