עישון בקמפוס

לנשום אוויר נקי בקמפוס

איסור עישון בקמפוס

אוניברסיטת אריאל פועלת לשיפור איכות החיים, הבריאות והסביבה בקמפוס.

בהתאם לכך, בסמסטר ב’ תשע”ט תתבצע באוניברסיטה אכיפה מוגברת על פי חוק “הגבלת עישון”, כמקובל במקומות ציבוריים.

 

חל איסור לעשן במקום בו מוצב השלט “אסור לעשן” ובטווח עשרה מטרים מהשלט!

העובר על הוראות אלו צפוי לקנס.