לשכת סגנית הרקטור

פרופ’ מלי שחורי ביטון, סגנית הרקטור של אוניברסיטת אריאל, משנת 2013.

פרופ’ שחורי ביטון השלימה את לימודי התואר הראשון בקרימינולוגיה ובסוציולוגיה באוניברסיטת בר אילן, בשנת 1984, ולאחר מכן התגייסה למשטרת ישראל ושרתה כחוקרת במשך כשבע שנים. 
ב 1995 חזרה לספסל הלימודים במחלקה לקרימינולוגיה אוניברסיטת בר אילן, וסיימה את לימודי התואר השני בהצטיינות. שם גם השלימה את עבודת הדוקטורט שלה- שסיימה ב2002. בשנת 2004 אף סיימה לימודים תלת שנתיים בתחום הטיפול המשפחתי, באוניברסיטת תל אביב. ב2007 סיימה פוסט דוקטורט בנושא גישור פלילי, באוניברסיטת טיובינגן, גרמניה.

פרופ’ ביטון שחורי מלמדת באוניברסיטת אריאל משנת 1997. במקביל, לימדה במשך מעל לעשור באוניברסיטת בר אילן.  
כיום היא פרופ’ מן המניין בחוג לקרימינולוגיה  ומשמשת אף כראש החוג.  

תחומי ההתמחות והמחקר של פרופ’ שחורי ביטון הינם עבריינות מין, אלימות וקורבנוּת (ויקטימולוגיה); סוגיות בתחום הפורנזי. 

פרופ’ שחורי ביטון משמשת גם כנציבה למניעת הטרדות מיניות באוניברסיטת אריאל.

תחומי אחריות סגנית הרקטור:

תכניות לימודים

סגנית הרקטור נמצאת בקשר ישיר עם הפקולטות ובתי הספר ומקדמת מולם ומול מל”ג, תכניות לימודים חדשות – ליווי המחלקה בכתיבת התכנית, שליחה במידת הצורך לעריכה לשונית חיצונית, העברה למל”ג להמשך טיפול, מעקב ועוד.

 

קשרי שת”פ חוץ אוניברסיטאיים

בלשכת סגנית הרקטור מרוכז בימים אלו נושא זה המפתח קשרים מחקריים ואחרים עם אוניברסיטאות בארץ ובחו”ל.

הקשרים המחקריים מתנהלים בין חוקרים מהאוניברסיטה וחוקרים מאוניברסיטאות בחו”ל. במקרים בהם יש צורך בעיגון הקשר, באמצעות הסכם שת”פ, הצדדים חותמים על הסכם שת”פ בתחומי המחקר הרלוונטיים להם, הכולל חתימה של הרקטור/הסמכות האקדמית העליונה בכל אחד מהמוסדות.

ההסכם הינו הסכם מובנה הנחתם על ידי רקטור האוניברסיטה עימה מפותח שיתוף הפעולה ועל ידי רקטור אוניברסיטת אריאל, כמו כן גם על ידי החוקרים העיקריים הפעילים בשיתוף פעולה הספציפי בין האוניברסיטאות.

תחום זה מנוהל על ידי ד”ר חנה ארצי, מתאמת קשרי חוץ.

טלפון: 03-9765702

דוא”ל:  iur@ariel.ac.il

 

גיוס סגל בכיר

כחלק מהאסטרטגיה לפיתוח אוניברסיטת אריאל ולהפיכתה לאוניברסיטה ברמה בינלאומית המובילה בתחומי מחקר בסיסי, יישומי וקליני,  חלק נכבד מהיעדים שהוצבו קשור בתחום המחקר וההוראה. ביניהם: פיתוח תחומי מחקר חדשניים; הרחבת קשרי שת”פ עם אוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם; שימת דגש על מחקר איכותי; וקידום ושיפור מתמיד של איכות וחדשנות בהוראה. אוניברסיטת אריאל ערוכה לקלוט לשורותיה חברי סגל איכותיים, שיוכלו להשתלב באוניברסיטה, לתרום ולהיתרם-למען השגת המטרות הללו. לסגל האוניברסיטה, יתקבלו מועמדים שסיימו את לימודי הדוקטורט ויכולתם ההוראתית והמחקרית מוכחת (פרסום מאמרים בבמות שפיטות). עדיפות תינתן לחוקרים שהשלימו פוסט-דוקטורט בחו”ל.

בלשכת סגנית הרקטור מרוכזות פניות של מועמדים, בכל תחומי הלימוד המתקיימים באוניברסיטה.  קבלת מועמדים שעברו את תהליך המיון, מחייבת קבלת אישור סגנית הרקטור, באישור חתימתה על  טופס מובנה המועבר ללשכה, לאחר אישור רמ”ח/דקנים/ראשי בה”ס.

 

נושא הערכת איכות

נושא הערכת איכות נמצאת באחריות לשכת סגנית הרקטור. התחום מנוהל ע”י פרופ’ ניצה דוידוביץ’, ראש תחום הערכת איכות וקידום הוראה.

עיקר הפעילות בתחום הערכת איכות בא לידי ביטוי בתהליך הערכת איכות של תחומי לימוד שונים, על פי בקשת מל”ג. תחילתו של התהליך בקבלת מכתב בקשה ממל”ג להגיש דו”ח הערכה עצמית לוועדה בינלאומית. דו”ח ההערכה כולל מידע ונתונים בהקשרים שונים, אקדמיים ומנהליים (איכות הוראה, היקף פעילות מחקרית, תשתיות ועוד). תהליך ההערכה כולל שיתוף מלא של כל המעורבים במחלקה/חוג/ ביה”ס בתחום המוערך. התהליך נמשך כשנתיים, במהלכן מגיעה הוועדה הבינלאומית לביקור באוניברסיטה, הכולל מפגש עם כל הגורמים הרלוונטיים (ראשי המוסד, דיקנים, חברי סגל, סטודנטים). לאחר ביקור הוועדה, מוגש דו”ח הערכה מטעמה, למל”ג,  המפרט את המלצותיה. בלשכת ס. הרקטור מתבצע מעקב אחר יישום

פרטי התקשרות:

טלפון: 03-9076527

דוא”ל: vrector@ariel.ac.il