ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
לשכת הנשיא
פרופ' יהודה דנוןנשיא אוניברסיטת אריאל 53...03-90לחץ להצגהpres@...לחץ להצגה
עו"ד מרק צליו"ר הועד המנהל 15...03-93לחץ להצגהibg@...לחץ להצגה
מר בובי בראוןמשנה לנשיא לפיתוח משאבים וקשרי חוץ 45...03-9לחץ להצגה
00...054-3לחץ להצגה
bobbyb@...ilלחץ להצגה
גב' דוריה רכסמנהלת לשכת הנשיא, מזכירת חבר הנאמנים 15...03-93לחץ להצגה
07...054-77לחץ להצגה
doriar@...ilלחץ להצגה
גב' רוית גלברטמזכירת לשכת נשיא 53...03-90לחץ להצגהpres@...לחץ להצגה
פקס לשכת הנשיא 40...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
דוברות ויחסי ציבור
גב' נעמה יחזקאליראש מנהל דוברות ויחסי ציבור 79...03-65לחץ להצגה
65...054-32לחץ להצגה
naamacy@....ilלחץ להצגה
גב' מירב קליקרכזת יח"צ הנדסה ומדע 70...03-65לחץ להצגהmeravkl@....ilלחץ להצגה
גב' נעמה פסקה דיווסרכזת תקשורת פנים ארגונית 12...074-72לחץ להצגה
97...054-33לחץ להצגה
naamap@...ilלחץ להצגה
גב' מוריה ברשן גארבראש מדור מדיה דיגיטלית 14...03-6לחץ להצגה
81... 050-3לחץ להצגה
moriyabg@...c.ilלחץ להצגה
גב' ניקול גרינספאןרכזת יח"צ חו"ל 93...03-65לחץ להצגה
27...054-77לחץ להצגה
nicoleg@....ilלחץ להצגה
גב' ליטל אלפסירכזת יח"צ מדעי החברה 79...03-90לחץ להצגה
38...054-56לחץ להצגה
litala@...ilלחץ להצגה
מר ירון ז'ילונקהרכז תוכן והפקה בדיגיטל 16...074-72לחץ להצגהyaronz@...ilלחץ להצגה
מר אלכסנדר אברבוךרכז יח"צ בשפה הרוסית 26...03-91לחץ להצגהalexanderav@...l.ac.ilלחץ להצגה
גב' סיוון גרשוןרפרנטית דיגיטל מש''א ומש''ל 16...074-72לחץ להצגה
89...054-475לחץ להצגה
sivange@....ilלחץ להצגה
גב' רעות דודלסעוזרת דוברות 92...03-91לחץ להצגה
40...058-43לחץ להצגה
reutdo@...ilלחץ להצגה
לשכת הרקטור
פרופ' מיכאל זיניגרדרקטור 81...03-90לחץ להצגהrector@...ilלחץ להצגה
גב' איילת זרביב אברהםמנהלת לשכת הרקטור 38...03-90לחץ להצגהayeletav@...c.ilלחץ להצגה
גב' מורן כוכבימזכירת הרקטור 81...03-90לחץ להצגהrector@...ilלחץ להצגה
גב' מורן רייכמןמנהלת היחידה למינוי וקידום סגל בכיר 27...03-93לחץ להצגה
73...054-77לחץ להצגה
moran@...lלחץ להצגה
גב' גלית יוספיראש מדור מינוי וקידום סגל 25...03-97לחץ להצגהgalityo@....ilלחץ להצגה
גב' גלאור ביטוןמזכירת היחידה למינוי וקידום סגל בכיר 15...03-9לחץ להצגהgalorbi@....ilלחץ להצגה
מזכירות היחידה למינוי וקידום סגל בכיר- פקס 03...03-64לחץ להצגהלחץ להצגה
מר משה אסרףרכז אדמינסטרטיבי 63...03-9לחץ להצגהmoshea@...ilלחץ להצגה
פקס לשכת הרקטור 16...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
לשכת סגנית הרקטור
פרופ' מלי ביטון- שחוריסגנית הרקטור 75...03-97לחץ להצגהvrector@....ilלחץ להצגה
גב' ורד ויסברוטמזכירת סגנית הרקטור 27...03-90לחץ להצגהvrector@....ilלחץ להצגה
גב' יעל צוררכזת לשכה 19...03-93לחץ להצגה
97...054-77לחץ להצגה
yaeltz@...ilלחץ להצגה
ד"ר חנה ארצימתאמת קשרי חוץ 02...03-97לחץ להצגה
17...054-4לחץ להצגה
iur@...לחץ להצגה
מזכירות אקדמית
גב' שפרה וייסהמזכירה האקדמית 75...03-90לחץ להצגה
01...054-33לחץ להצגה
shifrava@...c.ilלחץ להצגה
מר איל גולדזנדמנהל מרכז היזמות וחדשנות
27...052-5לחץ להצגה
eyalgo@...ilלחץ להצגה
גב' מירב אוחיוןמנהלת פרויקט מצטיינים 05...039לחץ להצגה
03...0547לחץ להצגה
meiravo@....ilלחץ להצגה
גב' בר מימוןרמ"ד תכנון ובקרה תקציבית 72...03-90לחץ להצגהbarm@...לחץ להצגה
מר רועי וייטמןמנהל אתר האינטרנט 07...03-90לחץ להצגהroeewe@...ilלחץ להצגה
גב' עינב גליקראש מדור ארגון ופרויקטים 26...03-64לחץ להצגהeinavgl@....ilלחץ להצגה
גב' צופיה כץ ישראלראוש מדור פרויקטי חו"ל 86...03-9לחץ להצגה
89...052-6לחץ להצגה
tzophiya@...c.ilלחץ להצגה
גב' שיר עזוז אוחנה ראש מדור לוגיסטיקה ורכזת עתודאים ואנשי קבע 74...03-9לחץ להצגהshiraz@...ilלחץ להצגה
גב' דפנה סבגרמ"ד ארגון ופרויקטיםdafnasa@....ilלחץ להצגה
גב' חנה סימנסקיעורכת אתר האינטרנט באנגלית 81...03-9לחץ להצגה
57...054-6לחץ להצגה
hannas@...ilלחץ להצגה
מדור מיחשוב
גב' אלכסנדרה קיסרמ''ד מחשוב 32...03-9לחץ להצגהAlexandraki@...l.ac.ilלחץ להצגה
מדור רישום וקבלה
ליעוץ לימודים יש לחייג 1800660660לחץ להצגה
גב' שגית זאבימנהלת רישום וקבלה 46...03-90לחץ להצגהzsagit@...ilלחץ להצגה
גב' לאה פיק) כהן)רכזת רישום וקבלה 46...03-90לחץ להצגהplea@...לחץ להצגה
גב' אלנה פלדמןרכזת רישום וקבלה 46...03-90לחץ להצגהelenaf@...ilלחץ להצגה
גב' אורנה גולשטייןרכזת מחשוב ולוגיסטיקה 46...03-90לחץ להצגהornag@...lלחץ להצגה
גב' ארוול שטייןרכזת רישום וקבלה 46...03-90לחץ להצגהarvels@...ilלחץ להצגה
גב' רותם יעקברכזת רישום וקבלה 46...03-9לחץ להצגהrotemya@a.... ilלחץ להצגה
פקס 78...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מדור בוגרים
גב' מורן בירנבאוםמנהלת מדור בוגרים 06...03-9לחץ להצגהmoranbir@...c.ilלחץ להצגה
מדור תוכניות לימודים
גב' שרית וייסראש מדור תוכניות לימודים 54...03-90לחץ להצגה
19...054-77לחץ להצגה
saritw@...ilלחץ להצגה
מר רוסטיסלב פופדיןרכז בקרה ומחשוב תל"מ 08...03-90לחץ להצגהrostypo@....ilלחץ להצגה
גב' רעות ביבס רכזת תוכניות לימודים 77...03-90לחץ להצגהreutbi@...ilלחץ להצגה
פקס 61...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
אגף בחינות
גב' מורן נחום צונץראש אגף בחינות 85...03-97לחץ להצגהexamariel@...ac.ilלחץ להצגה
רב קוי רכזות אגף הבחינות -רב קוי 78...03-90לחץ להצגהexamariel@...ac.ilלחץ להצגה
תפעול בחינות 05...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 54...03-64לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 84...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מסע
מר ולדימיר יונייברכז הדרכה 26...03-90לחץ להצגה
83...054-77לחץ להצגה
vladimiry@...el.ac.ilלחץ להצגה
גב' לריסה בצביצקירכזת חברתית 39...03-63לחץ להצגה
59...054-33לחץ להצגה
larisab@....ilלחץ להצגה
ועדת משמעת
ועדת משמעת 6 ...03-937לחץ להצגהmishmaat@...c.ilלחץ להצגה
פקס 24...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
היחידה האוניברסיטאית לילדים ונוער
גב' מירב יחזקאל מנהלת היחידה 42...03-97לחץ להצגה
25...054-3לחץ להצגה
meravye@....ilלחץ להצגה
גב' שמרית רובין לוירכזת סטודנטים 29...03-9לחץ להצגהshimritr@...c.ilלחץ להצגה
גב' שני מרבלראש מדור תפעול ובקרת איכות 32...074-7לחץ להצגה
71...054-9לחץ להצגה
shanyma@....ilלחץ להצגה
גב' רותם אהרונירכזת אדמניסטרטיבית/מפעילת תקציב 80...03-90לחץ להצגהrotemah@....ilלחץ להצגה
מר יצחק שליסלרכז פרוייקטים / מדעי המחשב 68...03-90לחץ להצגהyitshaksc@...ac.ilלחץ להצגה
גב' מוריה לביא ררכזת אלפא 06...03-64לחץ להצגהmoriyal@....ilלחץ להצגה
גב' אביה אורןרכזת אדמיניסטרטיבית 06...03-6לחץ להצגהaviaor@...ilלחץ להצגה
גב' טל אבורכזת נוער שוחר מדע 80...03-9לחץ להצגה
80...052-4לחץ להצגה
talas@...lלחץ להצגה
הפקולטה למדעי החברה והרוח
פרופ' אלי לשםדיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח 20...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' מירי צדקניראש מינהל הפקולטה 76...03-97לחץ להצגהmiriz@...lלחץ להצגה
פרופ' ניצה דוידוביץראש התוכנית להכשרת מורים + ראש תחום הערכת איכות וקידום ההוראה 03...03-9לחץ להצגה
31...0547לחץ להצגה
d.nitza@....ilלחץ להצגה
גב' עדי ליפשיץרכזת תכנון ובקרה 98...03-90לחץ להצגהkerenda@....ilלחץ להצגה
גב' עמית ארדמזכירת דקן ורכזת פקולטה 51...03-90לחץ להצגהamitar@...ilלחץ להצגה
פקס 79...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים
פרופ' עדית סולברגראש המחלקה 00...03-90לחץ להצגהiditso@...ilלחץ להצגה
ד"ר לימור גונןסגנית ראש המחלקה 02...03-90לחץ להצגהlimorg@...ilלחץ להצגה
ד"ר האיל הינוסגן ראש המחלקה 02...03-90לחץ להצגהhayielh@....ilלחץ להצגה
פרופ' שמואל סטשבסקיראש התוכנית לתואר שני 30...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' אביה עתיקראש צוות 99...03-90לחץ להצגהaviaa@...lלחץ להצגה
גב' חלי לוי רכזת סטודנטים 99... 03-90לחץ להצגהrachelal@...c.ilלחץ להצגה
גב' שרית גרופררכזת סטודנטים 99...03-90לחץ להצגהnmec3@...lלחץ להצגה
גב' זוהר וייסטוךרכזת סטודנטים 99...03-90לחץ להצגהzoharbe@....ilלחץ להצגה
פקס 58...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' ניזמית יוסוברכזת סטודנטים בכירה מנהל עסקים תואר שני 54...03-90לחץ להצגהnizmit@...ilלחץ להצגה
גב' ענת חזום רכזת סטודנטים מנהל עסקים תואר שני 08...074-7לחץ להצגהanathk@...ilלחץ להצגה
גב' מיטל כהן רכזת סטודנטים תואר שני 74...03-90לחץ להצגהmeitalc@a....il לחץ להצגה
פרופ' טליה איינהורןסגל בכיר 51...03-91לחץ להצגהלחץ להצגה
פרופ' גדעון יניבסגל בכירgideonyaniv@...l.com לחץ להצגה
פרופ' ג'פרי קנטורסגל בכיר 31...03-97לחץ להצגהjeffreyk@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר זויה ניסנובסגל בכירzoyav@...lלחץ להצגה
ד"ר אלאונורה שקולניקסגל בכיר eleonoras@a....ac.il לחץ להצגה
ד"ר שולה פסחסגל בכירshulape@....ilלחץ להצגה
ד"ר אייל אקהאוססגל בכירeyale@...lלחץ להצגה
ד"ר דורון גרינברגסגל בכיר 13...03-97לחץ להצגהdorongre@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר רועי טאוסיגסגל בכירroit@...לחץ להצגה
ד"ר רונית יצחקיסגל בכירronity@...ilלחץ להצגה
ד"ר קובי ענברסגל בכירkobi.inba....comלחץ להצגה
ד"ר מוטי צוילינגסגל בכירmotiz@...lלחץ להצגה
ד"ר ברוך מורסגל בכיר 11...03-97לחץ להצגהbaruchm@....ilלחץ להצגה
ד"ר זאב שטודינרסגל בכירzeevs@ar...l לחץ להצגה
ד"ר דניאל שיפמןסגל בכיר 00...03-97לחץ להצגהdaniels@....ilלחץ להצגה
ד"ר ארטיום ז'לנובסגל בכירartyomj@....ilלחץ להצגה
ד"ר גלית קליין ליברמןסגל בכירgalitk@a...il לחץ להצגה
ד"ר שלום לויסגל בכיר 08...03-97לחץ להצגהshalom@...ilלחץ להצגה
ד"ר יעל ברנרדר- אילןסגל בכירyaelb@...lלחץ להצגה
ד"ר דורון קלונוברסגל בכיר doronkl@ariel....l.ac.il לחץ להצגה
ד"ר גלי בנימיןסגל בכיר 08...03-97לחץ להצגהgalyb@...lלחץ להצגה
ד"ר בתיה בן הדורסגל בכירbatiabh@ar....il לחץ להצגה
ד"ר ישראל קלייןסגל בכירiklein@...ilלחץ להצגה
רו"ח חן שאשוסגל בכירchens@...lלחץ להצגה
ד"ר רונן גרדוולסגל בכירroneng@...ilלחץ להצגה
רו''ח איתן דרורסגל בכיר 07...09-97לחץ להצגהeitand@...ilלחץ להצגה
רו"ח שמחה לבסגל בכירlev.cp...mלחץ להצגה
מר יוסי פוגלסגל בכיר 08...03-97לחץ להצגהyosif@...lלחץ להצגה
מר אמיתי טאובסגל בכיר amitaita@ari...ac.il לחץ להצגה
המחלקה למדעי ההתנהגות
ד''ר יניב ממהראש מחלקהyanivma@....ilלחץ להצגה
פרופ' דנה מרגליתראש המגמה השיקומית , תואר שניdaniellam@...ac.ilלחץ להצגה
פרופ' גדי זרחראש תוכנית תואר ראשוןgadize...lלחץ להצגה
ד''ר אבירה רייזרראש המגמה הארגונית-חברתית- תעסוקתית, תואר שניabirar@...ilלחץ להצגה
ד"ר דני פיטוסיראש תוכנית תואר שניdanielfi@...c.ilלחץ להצגה
גב' מיכל שטיינרראש צוות 55...03-9לחץ להצגהmichalsht@...ac.ilלחץ להצגה
גב' אלה חצבאנירכזת סטודנטים 55...03-9לחץ להצגהellaha@...ilלחץ להצגה
גב' חן אהרוןרכזת סטודנטים 55...03-9לחץ להצגהchenah@...ilלחץ להצגה
גב' לבי יונצ'הרכזת סטודנטים תואר שני 55...03-9לחץ להצגהlibbyo@...ilלחץ להצגה
פקס 29...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' רננה שמואלרכזת סטודנטים 55...03-90לחץ להצגהchenah@...ilלחץ להצגה
ד"ר דנה צור ביתןסגל בכירdanatz@...ilלחץ להצגה
פרופ' איתן אלעדסגל בכירelade@...lלחץ להצגה
פרופ' מיכאל דולגיןסגל בכירmichaeleldo@...l.ac.ilלחץ להצגה
ד"ר אריה לזרסגל בכירlazara@...ilלחץ להצגה
פרופ' הדסה ליטמן-עובדיהסגל בכירhadassaho@...ac.ilלחץ להצגה
פרופ' תלמה קושנירסגל בכירtalmak@...ilלחץ להצגה
פרופ' אביב וינשטייןסגל בכירavivwe@...ilלחץ להצגה
פרופ' מני קוסלובקיסגל בכירmenik@...lלחץ להצגה
ד"ר ליאור אורןסגל בכירorenl@...lלחץ להצגה
ד''ר אילה בלוךסגל בכירayalablo@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר יורם בראבסגל בכירyoramb@...ilלחץ להצגה
ד''ר הילה גבירץסגל בכירhilag@...lלחץ להצגה
ד"ר אריאלה גיגיסגל בכירarielag@....ilלחץ להצגה
ד"ר אליאן זומרפלדסגל בכירzommerfelde@...l.ac.ilלחץ להצגה
ד''ר אייל חלדסגל בכירeyalhe@...ilלחץ להצגה
ד"ר מורן מזרחיסגל בכירmoranmi@....ilלחץ להצגה
ד"ר יניב ממהסגל בכירyanivma@....ilלחץ להצגה
ד''ר אבידן מילבסקיסגל בכירavidanmi@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר דניאל פיינגולדסגל בכירdanielfe@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר מיכל פנחססגל בכירmichalpi@...c.ilלחץ להצגה
ד''ר עידית שלוסגל בכירiditsh@...ilלחץ להצגה
ד"ר דניאל שבתסגל בכירdanielc@....ilלחץ להצגה
פרופ' שמואל שאקיסגל בכירsamuelsh@...c.ilלחץ להצגה
בית הספר לעבודה סוציאלית
פרופ' מנחם בן עזראראש בית הספר 60...03-90לחץ להצגהmenbe@...lלחץ להצגה
ד"ר אסתר זיכלינסקיסגנית בית הספר וראש תוכנית לתואר ראשון 30...03-97לחץ להצגהesterz@...ilלחץ להצגה
ד"ר פטריסיה כץראש תוכנית הסבה לתואר ראשון 15...03-90לחץ להצגהpatriciatk@....ac.ilלחץ להצגה
ד"ר יונה ברסלרראש התוכנית לתואר שני 07...03-90לחץ להצגהyonab@...lלחץ להצגה
גב' מיכל נירראש היחידה להוראה בשדהmichaln@....ilלחץ להצגה
גב' מיטל ג'אןראש צוות 14...03-90לחץ להצגהmeitalja@...c.ilלחץ להצגה
גב' חגית פיגיןhagitfe@....ilלחץ להצגה
גב' עידית קלינרמןרכזת סטודנטים ומדריכים - היחידה להוראה בשדה 92...03-90לחץ להצגהiditkl@...ilלחץ להצגה
גב' שרון קציררכזת הכשרה 07...03-97לחץ להצגהsharonka@...c.ilלחץ להצגה
גב' מירב וינברגררכזת סטודנטים תואר שני 68...03-93לחץ להצגהmeravza@....ilלחץ להצגה
ד"ר נוית בן צוררכזת הכשרהnavitbz@....ilלחץ להצגה
פרופ' אליעזר לשםסגל בכירלחץ להצגה
פרופ' יאירה חממה רזסגל בכיר 43...03-90לחץ להצגהrazizik@b....netלחץ להצגה
ד"ר אהובה אבן זוהרסגל בכיר 76...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר אוסנת לבנדהסגל בכירOsnat.lavend...ail.comלחץ להצגה
ד"ר מאיה קגןסגל בכיר 10...03-97לחץ להצגהmayaka@...ilלחץ להצגה
ד"ר אתי בר שועסגל בכירetibs@...lלחץ להצגה
ד"ר לאה זנברסגל בכירlikin...לחץ להצגה
ד"ר דורית בר נירסגל בכירdoritbn@....ilלחץ להצגה
ד"ר דורית ברפמןסגל בכירdoritbr@....ilלחץ להצגה
ד"ר לי גרינבלט קמרוןסגל בכירleegreenki...l.comלחץ להצגה
ד"ר ניר ויטנברגסגל בכירnirwit@...ilלחץ להצגה
ד"ר מיכל מחט שמירסגל בכיר
 ...050-6211לחץ להצגה
michalms@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר חיה פאסיקסגל בכירchayap@...ilלחץ להצגה
ד"ר מירי קסטלר פלגסגל בכירmirikp@...ilלחץ להצגה
ד"ר קרן מינץ מלחיסגל בכיר 8 ... 03-906לחץ להצגהkerenmm@....ilלחץ להצגה
גב' תמי רומיסגל בכיר 8 ... 03-906לחץ להצגהtamirom...omלחץ להצגה
ד"ר אביבה ויינברגרסגל בכירavivaw@...ilלחץ להצגה
פקס 59...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה ללימודי המזרח התיכון
ד"ר רונן א. כהןראש המחלקה 38...03-90לחץ להצגהronenco@....ilלחץ להצגה
ד"ר גדי חיטמןסגל בכיר 43...03-9לחץ להצגהgh79196...omלחץ להצגה
ד"ר אייל לויןסגל בכיר 88...03-9לחץ להצגהlewin121...comלחץ להצגה
ד"ר חן פרידברגסגל בכיר 68...074-7לחץ להצגה...לחץ להצגה
ד"ר דן נאורסגל בכירndan@...לחץ להצגה
ד"ר ארז כהןסגל בכיר 32...03-9לחץ להצגהnmnl15@...ilלחץ להצגה
ד"ר בשמת יפתסגל בכירbosmatya@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר חן קרצ'רסגל בכירלחץ להצגה
גב' טליה בן קיקירכזת מחלקה מזרח התיכון 44...0390לחץ להצגהtaliyab@....ilלחץ להצגה
גב' אניה רבנקוברכזת סטודנטים בכירה 39...03-97לחץ להצגהannare@...ilלחץ להצגה
פקס 49...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה למורשת ישראל
פרופ' אברהם אופיר שמשראש המחלקה 68...03-90לחץ להצגהAvi0...לחץ להצגה
פרופ' יוסי גולדשטייןראש התוכנית לתואר שני 50...074-72לחץ להצגהyossigo@....ilלחץ להצגה
גב' אנה אבישררכזת סטודנטים לתואר מוסמך 07...03-90לחץ להצגה annavi@a...c.il לחץ להצגה
גב' ניצן קלייןרכזת המחלקה 69...03-9לחץ להצגהNitzankl@...c.ilלחץ להצגה
גב' ניצן קלייןרכזת תואר ראשון 9 ...03-90לחץ להצגהNitzankl@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' שלם יהלוםסגל בכירלחץ להצגה
פרופ' ראובן אנוךסגל בכיר 68...074-72לחץ להצגהreuvene@....ilלחץ להצגה
פרופ' אורציון ברתנאסגל בכירbartana@....ilלחץ להצגה
פרופ' לאה מקובצקיסגל בכיר 34...03-93לחץ להצגהleama@...lלחץ להצגה
ד"ר אורי צורסגל בכיר 37...074-72לחץ להצגהzuru0...לחץ להצגה
ד"ר דוד רוטשטייןסגל בכיר 68...074-72לחץ להצגהRotstein1@b...nt.netלחץ להצגה
ד"ר הלנה רימוןסגל בכיר 37...074-72לחץ להצגהH_rimo...mלחץ להצגה
ד"ר יונתן אדלרסגל בכיר 68...03-90לחץ להצגהyonatanadle...il.comלחץ להצגה
ד"ר יצחק שיסגל בכירshai.itzic...l.comלחץ להצגה
ד"ר מאיר סיידלרסגל בכיר 68...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר גולדה אחיעזרסגל בכירלחץ להצגה
ד"'ר שלם יהלוםסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר עופרה מצוב-כהןסגל בכיר 12...074-72לחץ להצגהoframatc...comלחץ להצגה
פקס 12...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
B.A רב תחומי במדעי החברה
ד"ר אורן אקרמןראש המחלקה 28...03-97לחץ להצגה
14...050-7לחץ להצגה
orenac@...ilלחץ להצגה
מר עמיהוד גליליראש צוות 99...03-90לחץ להצגה
16...054-33לחץ להצגה
amig@...לחץ להצגה
גב' גולן קרןרכזת סטודנטים 99...03-90לחץ להצגהkerengo@....ilלחץ להצגה
גב' נופר אבן חייםרכזת סטודנטים 99...03-90לחץ להצגהnofareh@....ilלחץ להצגה
גב' דינה ויס רכזת סטודנטים 99...03-90לחץ להצגהdinaw@...lלחץ להצגה
פקס 04...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ד"ר עוזי בן שלוםראש חוג 04...03-90לחץ להצגהuzibs@...lלחץ להצגה
גב' נטלי פוגלרכזת בכירה 58...03-97לחץ להצגהdep.socio@...ac.ilלחץ להצגה
פרופ' מרים ביליגסגל בכירbilligm@....ilלחץ להצגה
ד"ר רוני משסגל בכירronimash@z...et.ilלחץ להצגה
ד"ר משה לויסגל בכירsendmosh...comלחץ להצגה
ד"ר איתן אורקיביסגל בכירorkibi@...ilלחץ להצגה
ד"ר מירה משהסגל בכירmoshemi@....ilלחץ להצגה
ד"ר משה לויסגל בכירלחץ להצגה
חוג לקרימינולוגיה
פרופ' מלי שחורי ביטוןראש חוג 44...03-97לחץ להצגהmallys@...ilלחץ להצגה
גב' מיטל סולימןרכזת סטודנטים בכירה 42...03-97לחץ להצגהcriminology@...l.ac.ilלחץ להצגה
גב' שני זגרוןרכזת סטודנטים 44...03-97לחץ להצגהshaniz@...ilלחץ להצגה
ד"ר חגית בוני נחסגל בכירhagitbn@....ilלחץ להצגה
ד"ר קרן כהן-לוקסגל בכיר 44...03-97לחץ להצגהkere.cohenlouc...gmail.comלחץ להצגה
ד"ר יעל אביעדסגל בכיר 44...03-97לחץ להצגהaviady@...ilלחץ להצגה
פקס 40...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
חוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
פרופ' דוד בן שלמהראש חוגdavabs@...ilלחץ להצגה
פרופ' יצחק שיחברי סגל 68...03-90לחץ להצגהshai.itzic...l.comלחץ להצגה
ד"ר אבירם רביצקיחברי סגל 68...03-90לחץ להצגהaravitsk...comלחץ להצגה
ד"ר אמיר משיחחברי סגל 68...03-90לחץ להצגהa.mashiac....comלחץ להצגה
ד"ר אורן אקרמןחברי סגל 28...03-97לחץ להצגה
14...050-7לחץ להצגה
orenac@...ilלחץ להצגה
חוג לחשבונאות
פרופ' ג'פרי קנטורראש חוג לחשבונאות 06...03-90לחץ להצגהjeffreyk@...c.ilלחץ להצגה
רו"ח חן שאשוסגנית ראש המחלקה 06...03-90לחץ להצגהchens@...lלחץ להצגה
גב' תפארת יהברכזת סטודנטים 06...03-90לחץ להצגהtiferetya@...ac.ilלחץ להצגה
המסלול לשמאות מקרקעין
מר יעקב אודישראש היחידהYakov.odish@mail....huji.ac.ilלחץ להצגה
גב' שרית גרופררכזת סטודנטים 99...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 58...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
הפקולטה להנדסה
פרופ' שרגא שובלדקן הפקולטה להנדסה 36...03-9לחץ להצגהshraga@...ilלחץ להצגה
גב' רוית לויראש מינהל הפקולטה 45...03-90לחץ להצגהnoyalr@...ilלחץ להצגה
גב' יפה רוזנברגרכזת פקולטה 97...03-90לחץ להצגהyaffaro@....ilלחץ להצגה
גב' ענת גפןרכזת פקולטה 36...03-91לחץ להצגהanatge@...ilלחץ להצגה
פקס 54...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה להנדסת תעשיה וניהול
פרופ' יששכר גלעדראש המחלקה 25...03-9לחץ להצגהigilad@...ilלחץ להצגה
מר אמיר ביטון מהנדס תעשיה וניהול
66...052-3לחץ להצגה
amir@...לחץ להצגה
גב' חבצלת סמו רכזת סטודנטים בכירה 18...03-90לחץ להצגהchavy@...lלחץ להצגה
גב' אביב ליפשיץ ימינירכזת סטודנטים תואר שני- רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש 47...03-9לחץ להצגהavivli@a...il לחץ להצגה
גב' תהילה כהןרכזת סטודנטים 25...03-90לחץ להצגהtehilaco@...c.ilלחץ להצגה
גב' איריס רונןרכזת סטודנטים 10...03-90לחץ להצגהnmnl16@...ilלחץ להצגה
פרופ' חנן גלזרסגל בכיר 64...03-90לחץ להצגהchanang@....ilלחץ להצגה
פרופ' שרגא שובלסגל בכירshraga@...ilלחץ להצגה
ד"ר ינון צוקרמןסגל בכיר 62...03-90לחץ להצגהinonzu@...ilלחץ להצגה
ד"ר מיכאל מנביץסגל בכיר 65...03-90לחץ להצגהmichaelm@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר ניר שוולבסגל בכיר 67...03-90לחץ להצגהnirsh@...lלחץ להצגה
ד"ר אסף בוצרסגל בכירassafbo@....ilלחץ להצגה
ד"ר מיכאל ווגנרסגל בכיר 11...03-93לחץ להצגהwagnerm@....ilלחץ להצגה
ד"ר אורן מוזיקנטסגל בכירorenm@...lלחץ להצגה
ד"ר ליהי דראיסגל בכיר 10...074-72לחץ להצגהlihid@...lלחץ להצגה
ד"ר מיכאל חסוןסגל בכיר 68...03-90לחץ להצגהmichaelh...c.lלחץ להצגה
ד"ר רויטל דנוךסגל בכיר 68...03-90לחץ להצגהrevitald@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר יונית ברוןסגל בכירybarron@....ilלחץ להצגה
ד"ר טל גרינשפוןסגל בכיר 67...03-90לחץ להצגהtalgr@...lלחץ להצגה
ד"ר דרור הרמלסגל בכיר 66...03-90לחץ להצגהdrorhe@...ilלחץ להצגה
ד"ר יבגני קגןסגל בכיר 69...03-90לחץ להצגהevganyk@....ilלחץ להצגה
ד"ר רפי חןסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר אמיר פריסגל בכירamirp@...lלחץ להצגה
פקס 22...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
פרופ' מוניקה פנחסראש המחלקה 59...03-9לחץ להצגהmonikap@....ilלחץ להצגה
פרופ' יוסי פנחסיראש התוכנית לתואר שני 72...03-90לחץ להצגהyosip@...lלחץ להצגה
מר יפים לוקשייןמהנדס חשמל ואלקטרוניקה 13...03-9לחץ להצגהyafimlo@a....il לחץ להצגה
מר עוז ליבנה מהנדס חשמל ואלקטרוניקה ...03-9066לחץ להצגה
88...052-5לחץ להצגה
ozl@a...לחץ להצגה
מר דניאל רוזבן מהנדס חשמל ואלקטרוניקה
26...054-8לחץ להצגה
rozbandaniel@...el.ac.ilלחץ להצגה
מר אלכסנדר פייר מהנדס חשמל ואלקטרוניקה 33...074-7לחץ להצגהalexf@...lלחץ להצגה
מר דניאל גוטליבמהנדס המעבדה 59...03-90לחץ להצגהdanielg@....ilלחץ להצגה
מר מאיר בוסקילהמהנדס המחלקה 40...03-90לחץ להצגה
06...054-33לחץ להצגה
meirbus@....ilלחץ להצגה
גב' גלית לוירכזת תואר ראשון 14...03-90לחץ להצגהlgalit@...ilלחץ להצגה
גב' אורית אלמקייס גלאם רכזת סטודנטים- תואר ראשון + תואר שני 76...03-90לחץ להצגהnmnl18@...ilלחץ להצגה
גב' עדנה שנהררכזת סטודנטים 77...03-90לחץ להצגהnmnl27@...ilלחץ להצגה
גב' יסכה טובירכזת/ מזכירת המחלקה 39...074-72לחץ להצגהyscatu@...ilלחץ להצגה
פרופ' גדי גולןסגל בכיר
14...054-60לחץ להצגה
gadygola...comלחץ להצגה
פרופ' אשר יהלוםסגל בכיר 99...074-72לחץ להצגה
94...054-77לחץ להצגה
asya@ariel... לחץ להצגה
פרופ' אהרן פרידמןסגל בכיר 79...03-97לחץ להצגה
14...054-77לחץ להצגה
aharonfr@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' אראל גרנותסגל בכיר 56...03-90לחץ להצגהerel@...לחץ להצגה
פרופ' אנטולי ליפסקיסגל בכיר 98...03-90לחץ להצגהalipsky@....ilלחץ להצגה
פרופ' גרגורי אגרנוביץסגל בכיר 14...03-90לחץ להצגהagr@...לחץ להצגה
פרופ' יוסף ברנשטייןסגל בכיר 34...074-72לחץ להצגה
01...052-57לחץ להצגה
josephbe@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' שמואל שחםסגל בכיר 18...03-90לחץ להצגהStudent_dean@...el.ac.ilלחץ להצגה
פרופ' משה עינתסגל בכיר 88...03-90לחץ להצגהeinatm@...ilלחץ להצגה
פרופ' יואל רצאביסגל בכיר 87...03-90לחץ להצגהratsaby@....ilלחץ להצגה
ד"ר משה אברבוךסגל בכירmosheav@....ilלחץ להצגה
פרופ' אליהו פרברסגל בכיר 97...03-90לחץ להצגהe.farber@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר אריה רייכמןסגל בכירariere@...ilלחץ להצגה
פרופ' אמיר אברמוביץסגל בכיר 89...03-90לחץ להצגהamir007@....ilלחץ להצגה
ד"ר דויד אבוקסיססגל בכיר 57...03-90לחץ להצגהdavida@...ilלחץ להצגה
פרופ' יורי לוריאסגל בכיר 74...03-90לחץ להצגהylurie@...ilלחץ להצגה
ד"ר יורי גורודצקיסגל בכירyurig@...lלחץ להצגה
ד"ר נדה מיטבסגל בכיר 41...03-93לחץ להצגהnedam@...lלחץ להצגה
פרופ' מוניקה פנחססגל בכיר 59...03-9לחץ להצגהmonikap@....ilלחץ להצגה
פקס 38...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה להנדסה כימית (במגמות ביו טכנולוגיה וחומרים)
פרופ' מרינה ניסנביץראש המחלקה 42...03-91לחץ להצגהmarinan@....ilלחץ להצגה
פרופ' דוד וולףראש התוכנית לתואר שני 97...074-7לחץ להצגהdwolf@...lלחץ להצגה
מר גריגורי פנחסוביץ'מהנדס המחלקה 80...03-91לחץ להצגה
39...054-33לחץ להצגה
לחץ להצגה
גב' נונה איידליןלבורנטית המחלקה להנדסת הכימיה 13...03-90לחץ להצגה
46...054-4לחץ להצגה
nonaed@...ilלחץ להצגה
גב' דורית צורלבורנטית המחלקה להנדסת כימיה 13...074-72לחץ להצגה
56...054-6לחץ להצגה
doritzu@....ilלחץ להצגה
גב' יקרת ברקאי מזכירת המחלקה ורכזת סטודנטים 89...03-90לחץ להצגהyikratba@...c.ilלחץ להצגה
גב' אולגה צניירכזת סטודנטים תואר ראשון + תואר שני 50...03-90לחץ להצגהolgach@...ilלחץ להצגה
ד"ר סער גולןסגל בכירsaarg@...lלחץ להצגה
ד"ר יעקב אנקרסגל בכיר 90...03-93לחץ להצגהkobia@...lלחץ להצגה
ד"ר אלישיב דרוריסגל בכיר
86...054-3לחץ להצגה
droris@...ilלחץ להצגה
פרופ' מיכאל פיררסגל בכיר 12...03-90לחץ להצגהfirer@...lלחץ להצגה
פרופ' מיכאל זיניגרדסגל בכיר 81...03-90לחץ להצגהrector@...ilלחץ להצגה
פרופ' ברק עמיצורסגל בכירbarakz@...ilלחץ להצגה
פרופ' מרינה ניסנביץסגל בכיר 42...03-91לחץ להצגהmarinan@....ilלחץ להצגה
פרופ' אדוארד בורמשנקוסגל בכיר 34...03-90לחץ להצגהedward@...ilלחץ להצגה
ד"ר גד פנחסיסגל בכיר 69...03-90לחץ להצגהgadip@...lלחץ להצגה
ד"ר קונסטנטין בורודיאנסקיסגל בכיר 85...03-91לחץ להצגהkonstantinb@...l.ac.ilלחץ להצגה
פרופ' איליה פוליצ'וקסגל בכיר 46...03-90לחץ להצגהpolishuk@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר אלכס לוגובסקויסגל בכיר 85...03-90לחץ להצגה
71...050-47לחץ להצגה
lugovsa@....ilלחץ להצגה
ד"ר פאינה נקונצני סגל בכיר 86...03-97לחץ להצגהfainan@...ilלחץ להצגה
ד"ר יעל אלבוסגל בכיר 86...03-90לחץ להצגהyaelyt@...ilלחץ להצגה
ד"ר סבטלנה לוגובסקויסגל בכיר 17...03-90לחץ להצגהsvetlanalu@....ac.ilלחץ להצגה
ד"ר רבקה כהןסגל בכיר 06...03-90לחץ להצגהrivkac@...ilלחץ להצגה
ד"ר תיאודור שטרןסגל בכיר 81...03-97לחץ להצגהtheodorst@...ac.ilלחץ להצגה
פקס 23...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה להנדסה אזרחית
פרופ' מתי אדןראש המחלקה 48...03-91לחץ להצגהmattiad@....ilלחץ להצגה
ד"ר יניב קנופסגן ראש המחלקה 33...03-64לחץ להצגהyanivkn@....ilלחץ להצגה
גב' טלי מזרחיראש צוות 53...03-90לחץ להצגהtalim@...lלחץ להצגה
גב' לנה אנטרופוברכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהlenal@...lלחץ להצגה
גב' ג'וליאנה זוהררכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהJulianaz@...c.ilלחץ להצגה
גב' יוליה חליאנדרהרכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהyuliast@....ilלחץ להצגה
גב' הדס ארנרייךרכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהhadaser@....ilלחץ להצגה
גב' שובל אליזוברכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהshovalel@...c.ilלחץ להצגה
גב' נעמי עקיבאמזכירת המחלקה 53...03-90לחץ להצגהneomia@...ilלחץ להצגה
מר סרגיי פרוחורץטכנאי המחלקה להנדסה אזרחיתsergeyp@....ilלחץ להצגה
פרופ' יעקב איסחקובסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהyizhak@...ilלחץ להצגה
פרופ' יעקב בלוךסגל בכיר 55...03-90לחץ להצגהjbloch@...ilלחץ להצגה
פרופ' יורי ריבקובסגל בכיר 27...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פרופ' רבקה גילתסגל בכיר 55...03-90לחץ להצגהrgilat@...ilלחץ להצגה
פרופ' אורי קומורניקסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגהurikm@...lלחץ להצגה
ד"ר איתן גולדשמידטסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגה
12...054-78לחץ להצגה
eytango@....ilלחץ להצגה
ד"ר אבשלום גנץסגל בכיר 26...03-90לחץ להצגהaganz@...lלחץ להצגה
ד"ר יבגניה גניןסגל בכיר 55...03-90לחץ להצגהevgenyag@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר ארקדי בריוזקיןסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגהarcadyb@....ilלחץ להצגה
ד"ר בוריס בלוסטוצקיסגל בכיר 58...03-90לחץ להצגהbx@...לחץ להצגה
ד"ר מיכאל זקסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר בני לבסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגהbenilew@....ilלחץ להצגה
ד"ר אפרים איליהסגל בכיר 73...03-91לחץ להצגהefraime@....ilלחץ להצגה
ד"ר משה דניאליסגל בכיר 36...03-90לחץ להצגהmadanieli@...ac.ilלחץ להצגה
ד"ר סבטלנה פושקרסגל בכיר 10...03-90לחץ להצגהsvetlanap@...ac.ilלחץ להצגה
המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה
פרופ' צבי שילרראש המחלקה 24...03-90לחץ להצגהshiller@....ilלחץ להצגה
מר מיכאל ויליקיסקימהנדס אלקטרוניקה 53...03-90לחץ להצגהmichaelv@...c.ilלחץ להצגה
מר אילן תמירמהנדס מכטרוניקה 53...03-90לחץ להצגה
60...054-77לחץ להצגה
tamiril@....ilלחץ להצגה
גב' רעות אופירראש צוות 08...03-9לחץ להצגהreutmu@...ilלחץ להצגה
גב' שלי אסףרכזת סטודנטים ומזכירת מחלקה 24...03-97לחץ להצגהsh...לחץ להצגה
גב' ספיר דהןרכזת סטודנטים 51...03-9לחץ להצגהsapirdah@...c.ilלחץ להצגה
מעבדת רובוטיקה 00...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המעבדה לאנרגיה מתחדשת 25...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המרכז לביומכניקה באריאל 05...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
המעבדה לתחבורה ובטיחות בדרכים 05...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
המעבדה לקינמטיקה וגיאומטריה חישובית 27...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מר שגיא מנסלבורנט המחלקה להנדסת מכונות 22...074-7לחץ להצגהsagima@...ilלחץ להצגה
פרופ' עידית אברהמיסגל בכיר 26...03-90לחץ להצגה
92...054-3לחץ להצגה
iditav@...ilלחץ להצגה
ד"ר איציק ספירסגל בכיר
23...052-3לחץ להצגה
sapiri@...ilלחץ להצגה
ד"ר יואל טנאסגל בכיר 25...074-7לחץ להצגהy.tenne@....ilלחץ להצגה
ד"ר יורי גורודצקיסגל בכירyurig@...lלחץ להצגה
ד"ר מיכאל בן חייםסגל בכיר 25...03-90לחץ להצגהmichailbc@...ac.ilלחץ להצגה
ד"ר משה ברנדסגל בכיר 26...03-90לחץ להצגה
97...054-77לחץ להצגה
mosheb@...ilלחץ להצגה
ד"ר סער גולןסגל בכירsaarg@...lלחץ להצגה
ד"ר ניר שוולבסגל בכיר 67...03-90לחץ להצגהnirsh@...lלחץ להצגה
ד"ר שמעון לינייקיןסגל בכיר 05...03-97לחץ להצגהsimonl@a...il לחץ להצגה
פקס 52...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
הפקולטה למדעי הטבע
פרופ' גרי גלרמןדיקן הפקולטה למדעי הטבע 79...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' הילה דקלה גולראש מנהל הפקולטה 25...03-90לחץ להצגהhiladg@...ilלחץ להצגה
פקס 41...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה למדעי המחשב
פרופ' בועז בן משהראש המחלקה 45...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' דיאנה שטמפלרראש צוות, רכזת סטודנטים לתואר שני 40...03-90לחץ להצגהdianas@...ilלחץ להצגה
גב' רנה ברץרכזת בכירה מדעי המחשב 04...03-90לחץ להצגה
36...054-33לחץ להצגה
renab@...lלחץ להצגה
פרופ' דנה שפירא 09...074-78לחץ להצגהshapird@....ilלחץ להצגה
ד"ר מירה גונןmirag@...lלחץ להצגה
ד"ר נועם חזוןnoamh@...lלחץ להצגה
פרופ' ואדים לויט 63...03-90לחץ להצגהlevitv@...ilלחץ להצגה
ד"ר גבריאל ניבשgabrieln@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר דביר עמית- זאבלחץ להצגה
ד"ר דן אופירdano@...לחץ להצגה
ד"ר דרור טובי 47...03-90לחץ להצגהdrorto@...ilלחץ להצגה
ד"ר אלעד חורב 71...074-72לחץ להצגהhorev@...lלחץ להצגה
ד"ר ענת צ'ירניאבסקיanatpc@...ilלחץ להצגה
ד"ר ליעד גוטליבleead@...lלחץ להצגה
ד"ר עמרי ערןomrie...לחץ להצגה
פקס 92...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה לפיזיקה
פרופ' יוסף רייחליןראש המחלקה 87...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר יובל ראובניסגל בכיר 70...03-90לחץ להצגה yuvalr@....ilלחץ להצגה
ד"ר רומן גריניובמהנדס מעבדה 29...03-64לחץ להצגהromagrynyov@...l.ac.ilלחץ להצגה
ד"ר אנדריי גוריאצ'ב מהנדס מעבדה 29...03-64לחץ להצגהandreyg@....ilלחץ להצגה
גב' ציפי בירםרכזת בכירה 70...03-90לחץ להצגהtsipib@...ilלחץ להצגה
פרופ' מאיר לבקוביץסגל בכיר 93...03-90לחץ להצגהlewkow@...ilלחץ להצגה
פרופ' גנאדי ויימןסגל בכיר 98...03-90לחץ להצגהgevaiman@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' רומן פוגרבסגל בכיר 89...03-91לחץ להצגהptoman@...ilלחץ להצגה
פרופ' אליהו פרברסגל בכיר 97...03-90לחץ להצגהe.farber@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' יעקב לויטןסגל בכיר 92...03-90לחץ להצגהlevitan@....ilלחץ להצגה
פרופ' קוסטנטין קומושויליסגל בכיר 19...03-97לחץ להצגהkomosh@...ilלחץ להצגה
ד"ר מיכאל זובקובסגל בכיר 46...03-91לחץ להצגהmikhailzu@...ac.ilלחץ להצגה
ד"ר עידו בן דייןסגל בכיר 69...03-90לחץ להצגהidobd@...lלחץ להצגה
ד"ר עמית קאשיסגל בכיר 46...03-91לחץ להצגהkashi@...lלחץ להצגה
ד"ר גילברט ויינשטייןסגל בכיר 95...074-7לחץ להצגהgilbertw@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר דן גמליאלסגל בכיר 80...03-90לחץ להצגהdang@...לחץ להצגה
ד"ר פול בן ישיסגל בכיר 91...03-91לחץ להצגה
48...03-6לחץ להצגה
paulbi@...ilלחץ להצגה
ד"ר אלכסנדר פריגריןסגל בכיר 95...03-91לחץ להצגהprygarin@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר סרגיי בונדרקוסגל בכיר 22...03-97לחץ להצגהsergeyb@....ilלחץ להצגה
ד"ר דימה צ'סקיססגל בכיר 28...03-94לחץ להצגהdimach@...ilלחץ להצגה
ד"ר רפאל מינססגל בכיר 40...03-64לחץ להצגהrefaelm@....ilלחץ להצגה
ד"ר מרסלו שיפרסגל בכיר 69...03-90לחץ להצגהSchiffer@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר אריאל נעוססגל בכיר 31...03-91לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר אלבינה מוסיןסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר מיכאל גפטסגל בכיר 94...03-91לחץ להצגהmichaelga@...ac.ilלחץ להצגה
פרופ' טוביה שלזינגרסגל בכיר 26...03-93לחץ להצגהSchlesinger@...l.ac.ilלחץ להצגה
פקס 95...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה למתמטיקה
פרופ' אלכסנדר דומושניצקיראש המחלקה 18...03-90לחץ להצגהadom@...לחץ להצגה
פרופ' פרנק עשושראש התכנית לתואר שני 93...03-90לחץ להצגהassous@...ilלחץ להצגה
גב' תמרה רזניקוברכזת סטודנטים - תואר שני מתמטיקה יישומית 82...03-90לחץ להצגהtamarare@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' יעקב גולצרסגל בכיר 21...03-90לחץ להצגהgoltser@....ilלחץ להצגה
פרופ' יובל פליקרסגל בכירyuvalf@...ilלחץ להצגה
פרופ' גרשון קרסיןסגל בכיר 60...03-97לחץ להצגה
38...0544-לחץ להצגה
kresin@...ilלחץ להצגה
פרופ' יהודה גרינבלטסגל בכירgrinblat@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר גילברט וינשטייןסגל בכירgilbertw@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר אפריים שמרלינגסגל בכירefraimsh@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר סבטלנה בונימוביץסגל בכירsvetlanaBu@....ac.ilלחץ להצגה
ד"ר דויד טנקוססגל בכירdavidta@....ilלחץ להצגה
ד"ר אברהם גולדשטייןסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר רומן יביץסגל בכיר 57...03-90לחץ להצגהromany@...ilלחץ להצגה
ד"ר עדי ירדןסגל בכיר jardena@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר יונה צ'רניאבסקיסגל בכירyonahch@....ilלחץ להצגה
ד"ר אלכסנדר רסיןסגל בכירrasin@...lלחץ להצגה
ד"ר רוברט שוורץסגל בכירrobertsh@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר זיו שמיסגל בכירzivsh@...lלחץ להצגה
ד"ר יהודה אשכנזיסגל בכיר 17...03-90לחץ להצגהashkenazy...t.ilלחץ להצגה
המחלקה לביולוגיה מולקולרית
פרופ' דני ברנסראש המחלקה 80...03-93לחץ להצגהdannyb@...ilלחץ להצגה
ד"ר טובית רוזנצוויגראש התוכנית לתואר שניtovitro@....ilלחץ להצגה
ד"ר חנה אוחרימנקומהנדסת המחלקה 96...03-90לחץ להצגה
02...054-54לחץ להצגה
hanaok@...ilלחץ להצגה
גב' אינה רודניאנסקי תואר שני- רכזת המחלקה 19...03-97לחץ להצגהinnar@a...l לחץ להצגה
גב' גלינה באיקיולבורנטית 96...03-90לחץ להצגה
10...052-84לחץ להצגה
galinaba@...c.ilלחץ להצגה
גב' הלנה טוצ'ינסקילבורנטית 43...03-90לחץ להצגה
81...052-61לחץ להצגה
helenat@....ilלחץ להצגה
גב' ילנה טוצ'נסקילבורנטיתhelenat@....ilלחץ להצגה
ד"ר טטיאנה טיכנובעובדת בית חיות 50...03-90לחץ להצגה
26...054-8לחץ להצגה
tatianat@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר ניקולאי גובשטיס עובד בית חיות 96...074-7לחץ להצגהnikolayg@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' אלברט פנחסובסגל בכיר 90...03-90לחץ להצגהalbertpi@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' שירי נבון-ונציהסגל בכיר 81...03-97לחץ להצגה
03...052-22לחץ להצגה
shirinv@....ilלחץ להצגה
ד"ר גבי גרליץסגל בכיר 20...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר טובי דרורסגל בכיר 47...03-90לחץ להצגהdrorto@...ilלחץ להצגה
ד"ר גדי תורג'מןסגל בכיר 30...03-93לחץ להצגהgadit@...lלחץ להצגה
ד"ר סטלה ארונובסגל בכיר 31...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר מלי שלמוןסגל בכיר
97...054-63לחץ להצגה
לחץ להצגה
פקס 22...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה למדעי הכימיה
פרופ' חיה קורנוויץראש המחלקה 71...03-90לחץ להצגהhayak@...lלחץ להצגה
פרופ' דן מאירשטייןראש התוכנית לתואר שניdanm@a... לחץ להצגה
ד"ר רמי קריגרמהנדס במחלקה לכימיה 13...03-90לחץ להצגהramik@...lלחץ להצגה
גב' בלה פלדמןלבורנטית 13...03-90לחץ להצגהbelafe@...ilלחץ להצגה
גב' פולינה וילקיסלבורנטית המחלקה להנדסת כימיה 13...03-90לחץ להצגה
07...054-4לחץ להצגה
polinav@....ilלחץ להצגה
גב' ילנה בורודינהרכזת סטודנטים תואר שני ורכזת המחלקה- כימיה ביולוגית 31...03-90לחץ להצגהelenabo@....ilלחץ להצגה
ד"ר תומר צדקיסגל בכירtomerzi@....ilלחץ להצגה
פרופ' מיכאל זיניגרדסגל בכיר 23...03-90לחץ להצגהrector@...ilלחץ להצגה
פרופ' חיים כהןסגל בכיר 23...03-90לחץ להצגהhcohen@...ilלחץ להצגה
פרופ' אלכס שכטרסגל בכיר 70...03-93לחץ להצגהsalex@...lלחץ להצגה
ד"ר פלביו גרישפןסגל בכיר 61...03-97לחץ להצגהflaviog@....ilלחץ להצגה
ד"ר גיא פצ'ורניקסגל בכיר 06...03-97לחץ להצגהguyp@...לחץ להצגה
ד"ר מיכאל מונטגסגל בכיר 47...03-90לחץ להצגהmichaelmo@...ac.ilלחץ להצגה
פקס 34...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המרכז לחקר חומרים
מר אלכס קרסנופולסקימהנדס חומרים 17...03-90לחץ להצגה
12...054-6לחץ להצגה
Krasnopolski@...el.ac.ilלחץ להצגה
מר מיכאל קרפושנקומהנדס חומרים 17...03-90לחץ להצגה
91...052-3לחץ להצגה
michaelko@a...ac.il לחץ להצגה
פקס 34...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
בית הספר ללימודים מתקדמים
פרופ' שמואל שטרנקלר 84...074-72לחץ להצגה GraduateStudies@...@ariel.ac.ilלחץ להצגה
גב' ליאורה אילרובראש מנהל 17...03-90לחץ להצגהliorail@....ilלחץ להצגה
גב' רננה בוקובזהרכזת תואר שלישי 97...074-7לחץ להצגהrenanabo@...c.ilלחץ להצגה
גב' תמר יוגברכזת תואר שלישי בכירה 15...03-97לחץ להצגהtamaryo@....ilלחץ להצגה
גב' יפה הופמןרכזת סטודנטים תואר שלישי 84...074-7לחץ להצגהyaffah@...ilלחץ להצגה
גב' מינדי גולדברג רכזת סטודנטים תואר שלישי תלמידי חו"ל 25...03-91לחץ להצגהmindyg@...ilלחץ להצגה
גב' קרן גידליהרכזת בית הספר ורכזת מלגות 59...03-90לחץ להצגהkerenak@....ilלחץ להצגה
גב' דיאנה שימרוןרכזת מלגות בכירה 23...03-93לחץ להצגהsdiana@...ilלחץ להצגה
גב' קרן ברנשטייןרכזת תואר שלישי – בקרה ופרוייקטים 74...03-9לחץ להצגהkerenbe@....ilלחץ להצגה
פקס פקס 98...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
בית ספר לתקשורת המונים
ד"ר תמר להבראש בית הספר לתקשורת המונים 49...03-93לחץ להצגהtamarla@....ilלחץ להצגה
ד"ר דורית צימנד שיינרראש מסלול תקשורת אסטרטגית
99...054-4לחץ להצגה
doritzs@....ilלחץ להצגה
ד''ר טל לאורראש מסלול רדיו בניו-מדיהtall@...לחץ להצגה
מר אייל בורסראש מסלול קולנוע וטלוויזיה 44...074-7לחץ להצגהeyalbo@...ilלחץ להצגה
מר אודי רבינוביץראש מסלול עיתונות ועריכת תוכן
25...052-2לחץ להצגה
udirab...mלחץ להצגה
מר צבי זלינגרמנהל הפקות 69...03-9לחץ להצגה
35...054-3לחץ להצגה
zvizz...לחץ להצגה
מר דוד מיכאלימנהל טכניdavidmi@....ilלחץ להצגה
מר עידן מזרחירכז תוכן והפקהidanmi@...ilלחץ להצגה
גב' ילנה ברנובסקי 16...03-9לחץ להצגהyelenaba@...c.ilלחץ להצגה
גב' שירה הלרמזכירה ורכזת סטודנטים 16...03-9לחץ להצגהshirahe@....ilלחץ להצגה
מר עידן כתררכז סטודנטים 16...03-9לחץ להצגהidank@...lלחץ להצגה
פרופ' יואל כהןסגל בכיר  ...02-571017לחץ להצגה
24...0506-לחץ להצגה
yoelco@...ilלחץ להצגה
פרופ' רפי מןסגל בכיר
26...052-3לחץ להצגה
rafimann@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' סבינה ליסיצהסגל בכירsabinal@....ilלחץ להצגה
ד''ר אסנת רוט כהןסגל בכירosnatrc@....ilלחץ להצגה
פרופ' אלעזר לב אוןסגל בכירAzilevo...omלחץ להצגה
ד''ר חננאל רוזנברגסגל בכיר
75...050-6לחץ להצגה
hananro@....ilלחץ להצגה
גב' גלית מדרסגל בכירgalitma@....ilלחץ להצגה
גב' הילה לוינשטיין ברקאיסגל בכירhilale@...ilלחץ להצגה
ד"ר מתן אהרוניסגל בכיר 26...03-9לחץ להצגהmatanah@....ilלחץ להצגה
ד''ר צוריאל ראשיסגל בכירtsuriel.rashi@...ail.com לחץ להצגה
ד''ר רון שלייפרסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר רמי קמחיסגל בכירrkimchi@....ilלחץ להצגה
חדר מרצים 46...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
אולפן רדיו 38...03-93לחץ להצגה
24...03-9076-522לחץ להצגה
לחץ להצגה
פקס 38...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
בית ספר למדעי הבריאות
פרופ' רות בירקדיקן בית ספר למדעי הבריאות 66...03-90לחץ להצגהdeanhealth@....ac.ilלחץ להצגה
גב' אופיר אלוןראש מנהל הפקולטה 40...03-93לחץ להצגהofiral@...ilלחץ להצגה
גב' איילת ברזלימזכירת דיקן בית הספר למדעי הבריאות 66...03-90לחץ להצגהayeletba@...c.ilלחץ להצגה
רב-קווי 61...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' הדס טנקג'ירכזת חוזים והתנסויות 12...074-72לחץ להצגהhadasta@....ilלחץ להצגה
פקס 24...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' שירה בן יששכררכזת פקולטה 52...03-90לחץ להצגהshirabi@....ilלחץ להצגה
המחלקה לניהול מערכות בריאות
פרופ' רחלי ניסנהולץ- גנותראש המחלקה 84...03-90לחץ להצגהrachelng@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' יאיר שפיראראש התוכנית לתואר שני 65...03-97לחץ להצגהyairsh@...ilלחץ להצגה
פרופ' דניאל מורןסגל בכירdmoran@sheba.he...lth.gov.ilלחץ להצגה
פרופ' אש נחמןסגל בכירashna@...lלחץ להצגה
פרופ' אשר אלחיאניסגל בכירmili_a@meu...co.ilלחץ להצגה
פרופ' נתן קלרסגל בכירnati.keller@sheba.he...a.health.gov.ilלחץ להצגה
פרופ' יוסי וייססגל בכירyossiw@...ilלחץ להצגה
ד"ר אבי זיגדוןסגל בכיר 71...03-90לחץ להצגהaviz@...לחץ להצגה
ד"ר אפרים שפיראסגל בכירephraims@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר ליאת קורןסגל בכירkorli@z...ilלחץ להצגה
ד"ר אורן ברקוביץסגל בכיר 71...03-90לחץ להצגהorenbe@...ilלחץ להצגה
ד"ר גיל פיירסגל בכירgilf@b...tלחץ להצגה
ד"ר ריקי טסלרסגל בכיר 71...03-90לחץ להצגהrikite@...ilלחץ להצגה
ד"ר דור מיכאלסגל בכירdor@moh.he...ov.ilלחץ להצגה
מר דני קוצ'וקסגל בכירdanikut@....ilלחץ להצגה
מר אילן לויסגל בכירvp02884@....ilלחץ להצגה
מר ירון בן זכאיסגל בכירyaronbz@....ilלחץ להצגה
גב' נטלי גלםראש צוות 61...03-90לחץ להצגהnatalyge@arie...c.il לחץ להצגה
גב' אודליה ברקוביץרכזת סטודנטים 61...03-90לחץ להצגהodelyabe@...c.ilלחץ להצגה
גב' נדיה איסגולוברכזת סטודנטים 61...03-90לחץ להצגהnadiash@....ilלחץ להצגה
גב' אוקסנה סטרשנוברכזת סטודנטים 61...03-90לחץ להצגהoksanast@...c.ilלחץ להצגה
גב' טל וקסלררכזת סטודנטים תואר שני 65...03-97לחץ להצגהTalW@...לחץ להצגה
רב קוי 61...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס מחלקה 42...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה לפיזיותרפיה
פרופ' שמואל שפרינגרראש המחלקהshmuels@....ilלחץ להצגה
פרופ' תמר יעקבראש התוכנית לתואר שני 53...03-97לחץ להצגהtamar@...lלחץ להצגה
גב' רזיה גלבוערכזת סטודנטים בכירה לתואר ראשון ושני 89...03-93לחץ להצגהraziag@...ilלחץ להצגה
גב' רעות בר-אוןרכזת סטודנטים 98...03-90לחץ להצגהreutbo@...ilלחץ להצגה
פרופ' מאיר לוטןסגל בכירml_pt_rs@netvi...on.net.ilלחץ להצגה
פרופ' אופירה אינשטייןסגל בכיר 30...03-90לחץ להצגהofirae@...ilלחץ להצגה
ד"ר אורית עליוןסגל בכיר 09...03-90לחץ להצגהorite@...lלחץ להצגה
ד"ר מיכל עצמוןסגל בכירmichalaz@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר נועה רפאלי בארסגל בכירnoara@...lלחץ להצגה
ד"ר סילבי פרנקל טולדוסגל בכיר 03...03-97לחץ להצגהsilvift@....ilלחץ להצגה
ד"ר אלון רביןסגל בכיר 77...03-97לחץ להצגהalonrabi...comלחץ להצגה
ד"ר נעה בן עמיסגל בכירnoaba@...lלחץ להצגה
ד"ר צבי קוז'ולסגל בכיר 83...03-90לחץ להצגהzvik@...לחץ להצגה
גב' איריס פישרסגל בכיר 09...03-90לחץ להצגה
64...054-77לחץ להצגה
irisfi@...ilלחץ להצגה
מר רון שביטסגל בכיר 53...03-97לחץ להצגהronsh@...lלחץ להצגה
פקס 68...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה למדעי התזונה
פרופ' בועז מונה ראש המחלקהMboaz...לחץ להצגה
גב' אורלי בן ישירכזת סטודנטים בכירה 41...03-90לחץ להצגהorlybish@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' רות בירקסגל בכירruthb@...lלחץ להצגה
ד"ר טובית רוזנצוויגסגל בכירshirat@b...netלחץ להצגה
ד"ר אולגה רזסגל בכירolgora@...ilלחץ להצגה
ד"ר ורד קאופמן שריקיסגל בכירveredks@....ilלחץ להצגה
גב' שרון גבריאלסגל בכירdiet200...omלחץ להצגה
גב' אסתר גונןסגל בכירesthergone...l.comלחץ להצגה
פקס 42...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה להפרעות בתקשורת
ד"ר לאה פוסטיקראש המחלקהleah.Fostick@...el.ac.ilלחץ להצגה
גב' אושרת עטוןרכזת מחלקה 66...074-7לחץ להצגהoshrata@....ilלחץ להצגה
גב' נורית אנדםרכזת סטודנטים 55...03-97לחץ להצגהnuritan@....ilלחץ להצגה
פרופ' אסתי בן-יצחקסגל בכירbenitze@....ilלחץ להצגה
פרופ' מרדכי הימלפרבסגל בכירmotihim@....ilלחץ להצגה
ד"ר ריקי טייטלבאום-סוויד סגל בכירtaite@pos...c.ilלחץ להצגה
ד"ר גיל צוקרמןסגל בכירzukgi...לחץ להצגה
ד"ר עדי ליפשיץ- בן בשטסגל בכירadilb@...lלחץ להצגה
ד"ר מיכל איכטסגל בכירMi1973@z....ilלחץ להצגה
ד"ר נעמה קינןסגל בכירkenannaam....comלחץ להצגה
גב' אביטל טראו- מרגליתסגל בכיר 77...03-9לחץ להצגהavitara...omלחץ להצגה
גב' חיה זלצברגסגל בכירyakz@b...tלחץ להצגה
גב' יעל נווט- לויטסגל בכירtaelnavat@...co.ilלחץ להצגה
פקס 08...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה לסיעוד
ד"ר איילה בלאוראש המחלקהayalabl@....ilלחץ להצגה
פרופ' יוסף אלקלעיסגל בכירjosepha@....ilלחץ להצגה
ד"ר שושי ורנרסגל בכירshoshiw@....ilלחץ להצגה
גב' שירה ברטרכזת סטודנטים 25...03-90לחץ להצגהshiraba@....ilלחץ להצגה
גב' נדיה פיינשטייןרכזת סטודנטים 25...03-90לחץ להצגהnadya@...lלחץ להצגה
המחלקה לריפוי בעיסוק
ד"ר מיכל הוכהויזרראש המחלקה 23...03-6לחץ להצגהmichalho@...c.ilלחץ להצגה
גב' פורצ'ן גפןרכזת סטודנטים 23...03-6לחץ להצגהfurtuneg@...c.ilלחץ להצגה
קדם רפואה
ד"ר גדי תורג'מןראש המחלקה 30...03-93לחץ להצגהgadit@...lלחץ להצגה
גב' שקד מייזלסרכזת סטודנטים 53...074-72לחץ להצגהShakedme@...c.ilלחץ להצגה
פקס 08...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
מרפאות אוניברסיטאיות
גב' שרון פלגמנהלת יחידת המרפאה ...03-9765-7לחץ להצגהpelesharon@....ac.ilלחץ להצגה
גב' ליליה פרגאמנטמנהלת חשבונות 46...03-9לחץ להצגהlililyape@...ac.ilלחץ להצגה
גב' אירה סיימוןמנהלת חשבונות ראשית 66...03-97לחץ להצגהirasi@...lלחץ להצגה
מענה טלפוני מזכירות המרפאה 77...03-97לחץ להצגה clinics@...c.ilלחץ להצגה
השארת הודעות כתובות/ פקס מזכירות המרפאה 43...03-97לחץ להצגה
08...054-2לחץ להצגה
לחץ להצגה
גב' תמר יחיאמנהלת אדמיניסטרטיבית 46...03-9לחץ להצגהtamari@...ilלחץ להצגה
גב' אפרת רוזנפלדראש תחום הפרעות בתקשורת 77...03-97לחץ להצגהefratrosenfeld@...riel.ac.ilלחץ להצגה
גב' אלה ברגרראש תחום ריפוי בעיסוק 77...03-97לחץ להצגהelaberger2...l.comלחץ להצגה
גב' פולה וייסמןראש תחום פיזיותרפיה ילדים 77...03-97לחץ להצגהkidphysi...comלחץ להצגה
גב' טלי שחםראש תחום רגש 77...03-9לחץ להצגהtali.shach...l.comלחץ להצגה
הודעות כתובות מזכירות
08...054-2לחץ להצגה
clinics@....ilלחץ להצגה
פקס 43...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
בית הספר לרפואה
פרופ' שי אשכנזידקןshaias@...ilלחץ להצגה
פרופ' אהובה גוליקסגן דקן ללימודים קליניםahuvag@...ilלחץ להצגה
פרופ' מיכאל פיררסגן דקן ללימודים קדם קליניםfirer@...lלחץ להצגה
גב' ורד שפיראראש מנהל ביה"ס 38...03-6לחץ להצגהveredsh@....ilלחץ להצגה
גב' רחלי רונןרכזת קבלה 17...03-6לחץ להצגהracheliro@...ac.ilלחץ להצגה
גב' אורטל אלמליחרכזת מחלקה 80...03-6לחץ להצגהortalel@....ilלחץ להצגה
גב' ולריה מדבדברכזת אנטומיה 66...03-6לחץ להצגהvaleriame@...ac.ilלחץ להצגה
גב' עידית קלינרמןרכזת ביה"ס 71...03-6לחץ להצגהiditkl@...ilלחץ להצגה
פרופ' אשר אור נויסגל בכירashero@...ilלחץ להצגה
פרופ' צבי ליפשיץסגל בכירzviliv@...ilלחץ להצגה
פרופ' שירי נבון-ונציהסגל בכיר 81...03-97לחץ להצגה
3 ...052-220לחץ להצגה
shirinv@....ilלחץ להצגה
פרופ' אלברט פנחסובסגל בכירalbertpi@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' גדעון קורןסגל בכירgideonk@....ilלחץ להצגה
פרופ' תלמה קושנירסגל בכירtalmak@...ilלחץ להצגה
פרופ' דני ברנססגל בכירdannyb@...ilלחץ להצגה
פרופ' יצחק מיכאלבסקיסגל בכירizhakmi@....ilלחץ להצגה
ד"ר מלי שלמון-דיבוןסגל בכירmalisa@...ilלחץ להצגה
ד"ר חנה קסטלסגל בכירhannac@...ilלחץ להצגה
ד"ר מריה בקרסגל בכירmariabe@....ilלחץ להצגה
ד"ר תמר יולזרי ליסטובסקיסגל בכירtamary@...ilלחץ להצגה
ד"ר יורם זנדהאוזסגל בכירyorams@...ilלחץ להצגה
בית הספר לארכיטקטורה
פרופ' אדר' בני ראובן לויראש בית הספר לארכיטקטורה 42...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' קרן גולן רכזת סטודנטים בכירה 80...03-90לחץ להצגהkerengo@....ilלחץ להצגה
גב' מיכל דה סילבהרכזת סטודנטים 09...03-64לחץ להצגהmichalds@...c.ilלחץ להצגה
גב' אלה סידורנקומזכירה 42...03-90לחץ להצגהallas@...lלחץ להצגה
מר אוריאל מצוייניםאחראי סדנת אדריכלות 77...074-72לחץ להצגה
46...054-77לחץ להצגה
uriel@...lלחץ להצגה
אדר' יעל דניאלי- להבסגל בכירלחץ להצגה
פרופ' ארכ' גלעד דובשניסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהgiladd@...ilלחץ להצגה
פרופ' אדר' דוד קאסוטוסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגה
05...054-77לחץ להצגה
cassud@...ilלחץ להצגה
פרופ' רון נברוסגל בכיר 32...03-90לחץ להצגהnabarro@....ilלחץ להצגה
פרופ' אדריכל ארנן קסקיןסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהcasakin@....ilלחץ להצגה
ד"ר מיכל משהסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר אדר' גלעד שביידסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהgschweid@...o.ilלחץ להצגה
ד"ר אדר' עדנה לנגנטלסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהe.langenthal@...el.ac.ilלחץ להצגה
ד"ר אדר' אהרון פוקססגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהronhaifauni@...l.ac.ilלחץ להצגה
ד"ר רות דורותסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהsf_moshed@...ac.ilלחץ להצגה
אדר' אודי מנדלסוןסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהudi.mendelso...ail.comלחץ להצגה
אדר' נתי רותםסגל בכירלחץ להצגה
אדר' דנה שמר-אוברזוןסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהdanaoberson@netvi...ision.net.ilלחץ להצגה
אדר' אסדרבן סרג'יוסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהoffice.as....comלחץ להצגה
אדר' דוד אהרוניסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהdavidah@....ilלחץ להצגה
אדר' דניאל אזרדסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהdanielaz@s...co.ilלחץ להצגה
אדר' יהושע טל-לויסגל בכיר 15...03-90לחץ להצגהY_l_v@netvi...net.ilלחץ להצגה
אדר' יואב לנירסגל בכיר 12...03-90לחץ להצגהylani...לחץ להצגה
אדר' יורם גינצבורגסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהGinzburg-arch...2.net.ilלחץ להצגה
אדר' איציק אלחדיףסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהelgal100@netvi...on.net.ilלחץ להצגה
אדר' מיכאל רונהסגל בכיר 12...03-90לחץ להצגהmichael@c...o.ilלחץ להצגה
אדר' משה בלסיאנוסגל בכיר 12...03-90לחץ להצגהbalasian@z...et.ilלחץ להצגה
אדר' מתיתיהו אבשלומובסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהmattia@...ilלחץ להצגה
אדר' עודד גלרוןסגל בכיר 12...03-90לחץ להצגהgalronarc....comלחץ להצגה
אדר' נוף שלומיק זאביסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
אדר' רוני פליישרסגל בכירלחץ להצגה
פקס 29...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
הנדסאים באריאל
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיבמנהלת הנדסאים באריאל 16...03-90לחץ להצגהyochevedap@....ac.ilלחץ להצגה
מר יפתח צוקרמןסגן מנהלת המכללה 71... 03-90לחץ להצגה
38... 054-33לחץ להצגה
iftachz@....ilלחץ להצגה
גב' רינת שגיאמנהלת תוכן, פרויקטים והצלחת לקוחות 73...03-90לחץ להצגה
07...054-77לחץ להצגה
rinatsa@....ilלחץ להצגה
גב' הילה סייג-שאמי מנהלת שיווק 09...03-90לחץ להצגה
39...054-60לחץ להצגה
לחץ להצגה
מר נתנאל ליברמןרכז מינהל ומשאבי אנוש 81...03-90לחץ להצגה
27...054-7לחץ להצגה
netaneli@...c.ilלחץ להצגה
גב' רעות לבביראש מדור בקרה ומחשוב 17...03-90לחץ להצגהreutle@...ilלחץ להצגה
גב' ויקי בן אריהרכזת תקציב ובקרה כלכלית 04...03-97לחץ להצגהvickyba@....ilלחץ להצגה
גב' אורלי מאירראש מדור פרוייקטים דיפלומות ובחינות מה"ט 40...03-9לחץ להצגהMorli@...lלחץ להצגה
גב' נתלי גמליאלרכזת פרויקטים בחינות מה"ט ודיפלומות 40...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' ספיר חןרכזת מחלקות הנדסת מכונות, תוכנה, פרמדיקים, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיות מים, מכשור רפואי, עתודה טכנולוגית 40...03-9לחץ להצגהsapirch@....ilלחץ להצגה
גב' ריטה מטוסביץ (רכזת המחלקה להנדסה אזרחית (בניין 40...03-9לחץ להצגהritama@...ilלחץ להצגה
גב' נינה פרבר (רכזת המחלקה להנדסה אזרחית (בניין 46...03-9לחץ להצגהninaf@...lלחץ להצגה
גב' דינה ענתבירכזת מחלקות אדריכלות ועיצוב פנים, עיצוב תעשייתי, עיצוב מדיה חדשה 40...03-9לחץ להצגהadina@...lלחץ להצגה
גב' רעות חייקרכזת לימודי תעודה והשתלמויות, הנדסאי + BA 22...03-6לחץ להצגהreutas@...ilלחץ להצגה
מר איתן בניה מנהל סדנת דגמים
04...054-60לחץ להצגה
eitanb@...ilלחץ להצגה
גב' אליס רובשיץמזכירת סטודנטים - יום 20...03-90לחץ להצגהalicero@....ilלחץ להצגה
גב' אלינה חומוטנקומזכירת סטודנטים - ערב 20...03-90לחץ להצגהalinap@...ilלחץ להצגה
אדריכל אסף אביאלראש המחלקה לאדריכלות ועיצוב פנים 74...03-90לחץ להצגהassafav@....ilלחץ להצגה
גב' מיכל בסוןמנהלת המכינה הטכנולוגית והמחלקה לאדריכלות ועיצוב פנים 72...03-90לחץ להצגהmbasson@....ilלחץ להצגה
מעצב מיכאל שוסטרמןראש המחלקה לעיצוב תעשייתי 21...03-90לחץ להצגה
63...054-60לחץ להצגה
michaelsho@....ac.ilלחץ להצגה
מעצבת רינת סופר גרינפלדראש המחלקה לעיצוב מדיה חדשה 23...03-90לחץ להצגה
52...054-77לחץ להצגה
rinatsg@....ilלחץ להצגה
מר אייל גור אריה ראש המחלקה להנדסת קול (סאונד) 74...03-9לחץ להצגהeyalga@...ilלחץ להצגה
מהנדסת מיטל בודהראש המחלקה למכשור רפואי, ביוטכנולוגיה ביו-רפואית, טכנולוגיות מים ופרמדיקים 19...03-90לחץ להצגהbudam@...lלחץ להצגה
מר אפי פרופוסראש המחלקה להנדסת תוכנה תקשורת ואינטרנט / סייבר 66...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מהנדס מיכאל שפרנסקיראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 28...03-90לחץ להצגהhndes15@....ilלחץ להצגה
מר אלכס מושייבראש המחלקה להנדסת תעשיה וניהול 52...03-90לחץ להצגהmalex@...lלחץ להצגה
מהנדס יוסי חזןראש המחלקה להנדסת מכונות בהתמחות מכטרוניקה ומכונות בהתמחות רכב 02...03-90לחץ להצגהhossih@...ilלחץ להצגה
מהנדס דימה שיינדליןראש המחלקה להנדסה אזרחית – תכנון מבנים 52...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מהנדס קיריל אלנברגראש המחלקה להנדסה אזרחית - ניהול הבנייה 52...03-90לחץ להצגהkiril2609@...co.ilלחץ להצגה
מהנדסת פיבי מור זיתוןמנהלת המחלקה להנדסה אזרחית 52...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
לחץ להצגה
לחץ להצגה
לחץ להצגה
פקס 62...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מכינה קדם אקדמית
גב' נוית זיגדון -אוקרייניץ מנהלת המכינה קדם אקדמית 12...03-90לחץ להצגה
09...054-33לחץ להצגה
navitzi@....ilלחץ להצגה
גב' מורן בן-עמירכזת משאבי אנוש והנהלה 28...03-90לחץ להצגהmoranba@....ilלחץ להצגה
גב' אירנה מילשטייןראש מינהל הוראה 27...03-90לחץ להצגה
35...054-33לחץ להצגה
irenam@...ilלחץ להצגה
גב' לנה מקושנקורכזת תוכניות לימודים 20...03-90לחץ להצגהyelenama@...c.ilלחץ להצגה
גב' ויקי נגרראש מדור תקציב ומחשוב 01...03-9לחץ להצגהvicis@...lלחץ להצגה
גב' ולריה לויןרכזת בקרה ומחשוב 58...03-9לחץ להצגהvaleriale@...ac.ilלחץ להצגה
גב' מילי עינב אספרנסהראש מינהל סטודנטים 13...03-90לחץ להצגהmilie@...lלחץ להצגה
גברת עדי פאני חלדירכזת מכינה 54...03-9לחץ להצגהadifh@...lלחץ להצגה
גב' עדי פנחסרכזת מכינה 19...03-9לחץ להצגהadipi@...lלחץ להצגה
גב' הדס בן עזרארכזת קבלה ורישום 14...03-9לחץ להצגהhadasb@...ilלחץ להצגה
גב' טליה עץ הדררכזת מכינות ייעודיות 91...03-9לחץ להצגהEtalia@a...il לחץ להצגה
גב' טטיאנה סגלרכזת דו"חות ונוכחות 27...03-9לחץ להצגהtatianas@...c.ilלחץ להצגה
גב' אורטל שפיגלרכזת מלגות 28...03-9לחץ להצגהortalshp@...c.ilלחץ להצגה
גב' אלינור ברזילי צונץיועצת 02...03-90לחץ להצגה elinorbt@...ac.ilלחץ להצגה
גב' רוית שופמן חורייועצת 15...03-90לחץ להצגהravitsh@....ilלחץ להצגה
גב' ליאת יונהראש מדור קורסי פטור 39...03-9לחץ להצגהliatt@...lלחץ להצגה
גב' נועה בן ישירכזת קורסי פטור 46...03-9לחץ להצגהnoabi@...lלחץ להצגה
מרכזיה מכינה 00...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
היחידה לאנגלית ומדור קורסי פטור
גב' ליאת יונהראש היחידה לאנגלית ומדור קורסי פטור 39... 03-90לחץ להצגהliatt@...lלחץ להצגה
גב' צופית מסטיירכזת סטודנטים 46...03-90לחץ להצגהtzufitma@...c.ilלחץ להצגה
פקס 06...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
הנהלת מרכז שירות לסטודנט
פרופ' שמואל שחםדקן הסטודנטים 18...03-90לחץ להצגהStudent_dean@...el.ac.ilלחץ להצגה
גב' אלינור עינתמנהלת מרכז שירות לסטודנט 19...03-90לחץ להצגהelinore@....ilלחץ להצגה
גב' צופית ויינברגמזכירת מנהלת מרכז שירות לסטודנט ודקן הסטודנטים 18...03-9לחץ להצגהtzufitma@...c.ilלחץ להצגה
גב' איריס ניסיםראש מנהל בקרה ותקציב 26...03-90לחץ להצגה
20...054-24לחץ להצגה
irisn@...lלחץ להצגה
גב' נועה בן ישירכזת סטודנטים תקציב ורפרנטית משא"ב 77...03-90לחץ להצגהnoabi@...lלחץ להצגה
גב' אוקסנה רבינוביץתקציבאית 45...074-7לחץ להצגהלחץ להצגה
מר דרור גנזסיוע מנהליdrorg@...lלחץ להצגה
גב' שירית מרדכימנהלת פעוטון "קטנטנים בקמפוס" 30...03-73לחץ להצגה
40...054-32לחץ להצגה
לחץ להצגה
פקס 94...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מדור סיוע ורווחה
גב' קרן צ'ילג ראש מדור סיוע ורווחה 59...03-90לחץ להצגהkerencs@....ilלחץ להצגה
גב' ג'ניה פורשרכזת מלגות 48...03-97לחץ להצגהjeniafo@....ilלחץ להצגה
גב' זוהר בן עזרארכזת מלגות 56...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 18...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
מעורבות חברתית
גב' מעיין שיראש מדור מעורבות חברתית 93...03-97לחץ להצגה
05...054-24לחץ להצגה
maayans@....ilלחץ להצגה
גב' יפעה קורונלרכזת מעורבות חברתית 27...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מר עמים אהרונירכז חונכות 13...03-90לחץ להצגה
31...054-32לחץ להצגה
amima@...lלחץ להצגה
גב' מיטל טנארכזת ארגון הבוגרים 20...03-6לחץ להצגהmeitalte@...c.ilלחץ להצגה
מרכז יעוץ טיפולי לסטודנט
גב' 99...03-5לחץ להצגהlihis@...lלחץ להצגה
מרכז עתיד
גב' מרחי אביחיפסיכולוגית תעסוקתית 24...03-93לחץ להצגה
27...03-91לחץ להצגה
לחץ להצגה
מדור תמיכה לקידום והעצמת הסטודנט
גב' הילה רייזמן חליפקס 73...03-90לחץ להצגהhilarh@...ilלחץ להצגה
גב' אפרת להברכזת סטודנטים וקורסי אנגלית יחודיים, "הדבר הבא 19...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' בת חן גוטמתאמת רב תחומית 33...03-90לחץ להצגהbatchen@....ilלחץ להצגה
גב' שלומית שואףרכזת אוכלוסיות ייחודיות 62...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' חגית בר אוןרכזת אוכלוסיות ייחודיות 62...03-97לחץ להצגהhagitbo@....ilלחץ להצגה
גב' מיכל עוזיאלרכזת אוכלוסיות ייחודיות 56...03-6לחץ להצגהmichalu@....ilלחץ להצגה
גב' גל חמורכזת התאמות 33...074-78לחץ להצגהgalch@...lלחץ להצגה
גב' רחל שחםיועצת נגישות 88...03-90לחץ להצגה
82...054-32לחץ להצגה
rachels@....ilלחץ להצגה
גב' שירן חרלופסקירכזת תכנית להיות סטודנט 34...03-64לחץ להצגהלחץ להצגה
מר דרור גנזרכז אדמיניסטרטיבי 33...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' עינת גואטהרכזת פניות סטודנטים (הוראה מתקנת, ועדת התאמות- בקשות וערעורים) 60...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
מדור אבחון דידקטי 67...0747לחץ להצגהלחץ להצגה
בני מיעוטים
גב' שרה עאמררכזת המגזר הערבי 44...03-97לחץ להצגהsaraam@...ilלחץ להצגה
גב' אמל מדלגרכזת המגזר הערבי 17...074-72לחץ להצגהamalme@...ilלחץ להצגה
צוות קליטה
גב' ענת יעקובוביץ'ראש מדור קליטת עליה 07...03-93לחץ להצגה
75...054-32לחץ להצגה
anaty@...lלחץ להצגה
מר אבבה וודג'הרכז יוצאי העדה האתיופית 15...03-90לחץ להצגה
99...054-77לחץ להצגה
wodegea@....ilלחץ להצגה
גב' 15...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מדור שירות ומחשוב
גב' מורן בן דודראש מדור שרות ומחשוב 67...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' מורן כוכבירכזת פניות סטודנטים ורכזת מילואים והריון 95...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' ועד טאהארכזת המגזר הערבי 01...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
אבחון דידקטי
גב' אורלי אזולאיראש מדור אבחון דידקטי 67...074-72לחץ להצגה0לחץ להצגה
אגודת הסטודנטים
מר דניאל סלומוןיו"ר אגודת הסטודנטיםyo...לחץ להצגה
מר גיא פסקוביץ'סיו''ר האגודהS.yo...לחץ להצגה
מר דביר כהן מנכ"ל האגודה manca...לחץ להצגה
מר אביאור אברהמיסמנכ"ל האגודהs.manca...ilלחץ להצגה
מר נוריאל גייסמןסמנכ"ל תפעול s.tifuol.arie...mail.comלחץ להצגה
מר דביר 'פסקוביץסמנכ''ל שיווקshivu...לחץ להצגה
מר אילן שימנובגזבר האגודהGizbarut.arie...mail.comלחץ להצגה
מר עומר אביטלמנהל יחסי ציבור
40...054-2לחץ להצגה
yahat...לחץ להצגה
גב' רחל תמםמנהלת אדמיניסטרטיביתadmi...לחץ להצגה
גב' שי וינקלרדוברת אגודה
37...054-2לחץ להצגה
dovru...לחץ להצגה
מר לירם מרדכי לויראש מדור תקשורת
91...054-2לחץ להצגה
Tikshore....ilלחץ להצגה
מר אביתר כהןראש מדור אקדמיAcadem...lלחץ להצגה
מר אליהו יעקבראש מדור רווחהrevach...lלחץ להצגה
מר ליאל דמתיראש מדור תרבותtarbu...לחץ להצגה
מר אור יעקוביראש מדור ספורטspor...לחץ להצגה
מר אליאור איזוןראש מדור מעורבות חברתיתmeoravu...ilלחץ להצגה
מר גל אושר אברהמירמ"ד קשרי חוץhut...לחץ להצגה
גב' טליה כהןראש מדור דתda...לחץ להצגה
גב' אריאלה רקנטימבקרת פניםMevake...lלחץ להצגה
מר אליסף דרומריו"ר ועד מנהלVaad.menae...co.ilלחץ להצגה
גב' נועה קובלסקירכזת נגישות
56...052-8לחץ להצגה
noacovalsk...l.comלחץ להצגה
מר אביהוא אושרימזכיר מועצהmazkir.moatz...a.co.ilלחץ להצגה
גב' סמדר ורוצ'יקמנהלת לשכה 60...03-93לחץ להצגהoffic...לחץ להצגה
גב' ליאורה מרחובסקירכזת תגליתTaglit.arie...il.comלחץ להצגה
פקס 25...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
לשכת המנכ''ל
עו"ד יורם שימנכ"ל 52...03-90לחץ להצגהmrina@...lלחץ להצגה
גב' מתת בנדללשכת מנכ''ל
65...052-5לחץ להצגה
matatb@...ilלחץ להצגה
גב' מרינה צנציפרראש לשכת מנכ"ל 52...03-90לחץ להצגה
75...054-77לחץ להצגה
mrina@...lלחץ להצגה
פקס לשכת המנכ"ל 91...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
עו"ד יהודה דרסינוברמבקר פנים 96...03-93לחץ להצגה
27...054-33לחץ להצגה
yehudad@....ilלחץ להצגה
גב' אלה ויינרראש מנהל ארגון ושיטות
91...050-3לחץ להצגה
allav@...lלחץ להצגה
הלשכה המשפטית
עו"ד לירז רובין דרדיגריועצת משפטית פנימית 74...03-90לחץ להצגה
19...054-32לחץ להצגה
lirazd@...ilלחץ להצגה
עו"ד מירב לוטםרכזת חוזים והתקשרויות 74...03-97לחץ להצגהmeravlo@....ilלחץ להצגה
מזכירות ועדות משמעת 53...03-9לחץ להצגה
24...03-9לחץ להצגה
mishmaat@...c.ilלחץ להצגה
פיתוח משאבים
גב' אביגיל שימקייביץרכזת פיתוח משאבים 18...03-93לחץ להצגה
02...052-3לחץ להצגה
abigailsz@...ac.ilלחץ להצגה
מר אדריאן טריגרמנהל קשרי תורמים 21...03-90לחץ להצגה
85...054-4לחץ להצגה
adriantr@...c.ilלחץ להצגה
מר' מאיר סולומוןקצין ציות 45...03-91לחץ להצגה
63...052-7לחץ להצגה
matthewso@...ac.ilלחץ להצגה
פקס פיתוח משאבים 65...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
ספריה
ד"ר פרידה שורמנהלת הספריה 24...03-90לחץ להצגה
47...054-77לחץ להצגה
frida@...lלחץ להצגה
גב' אירה חרסונסקיתקציבאית 29...03-90לחץ להצגהirak@...לחץ להצגה
גב' סוניה גולדשטייןיעץ 11...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מר טומי מזרחירפרנט מחשוב 29...03-90לחץ להצגהtommum@...ilלחץ להצגה
דלפק השירות 23...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
אינטרקום 43...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 94...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
מעבדות
מר מאיר כהןממונה על הבטיחות 57...03-90לחץ להצגה
48...054-77לחץ להצגה
meirco@...ilלחץ להצגה
גב' תקציבאית 10...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' גלינה באיקיןלבורנטית ראשית 13...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר בוריס בלוסטוצקימעבדה הנדסה אזרחית 27...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מר אמיר ביטוןמעבדה רובוטיקה 65...03-90לחץ להצגה
66...052-36לחץ להצגה
amir@...לחץ להצגה
גב' נטליה ליטבקמעבדה מיקרוסקופ אלקטרוני 96...03-90לחץ להצגה
53...054-33לחץ להצגה
לחץ להצגה
מעבדה מחקר 94...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פרופ' איתן אלעדמעבדה 55...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר מיכאל ווגרמעבדה הנדסת אנוש 11...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
פרופ' שמואל שטרנקלרמעבדה הוראה אלקטרוניקה 43...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' ילנה רוזנטולמעבדת חשמל 13...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
פרופ' ישראל חנוקוגלומעבדה לביולוגיה של התא 93...03-90לחץ להצגהisraelh@....ilלחץ להצגה
ד"ר גדי תורג'מןמעבדה לחקר תאי גזע 30...03-93לחץ להצגהgadit@...lלחץ להצגה
ד"ר טובית רוזנצוייגמעבדה לחקר סכרת 33...03-93לחץ להצגהtovitro@....ilלחץ להצגה
פרופ' אלכס שכטרהמעבדה לתאי-דלק ואלקטרוכימיה 70...03-93לחץ להצגה
54...054-77לחץ להצגה
salex@...lלחץ להצגה
פקס 47...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מינהל טכנולוגיות והנדסה
מנהלה
מר איתי אריהראש מנהל טכנולוגיות והנדסה 08...03-9לחץ להצגהitayar@...ilלחץ להצגה
גב' רותם כוכבי רכזת תפעול 88...03-9לחץ להצגהrotemko@....ilלחץ להצגה
גב' ענבר שימרוןרכזת תפעול סימולציות 02...03-9לחץ להצגהinbarsh@....ilלחץ להצגה
ארכיאולוגית ליאה פרדו טראמרמעבדת ארכיאולוגיה
16...054-5לחץ להצגה
leahtr@...ilלחץ להצגה
מר נריה נסים אחראי מרכז סימולציות רפואיות 31...074-7לחץ להצגה
27...054-7לחץ להצגה
nerian@...ilלחץ להצגה
מר עידו קדם רכז שיווק 21...03-9לחץ להצגהidoke@...lלחץ להצגה
מר משה ירושלמיאחראי מאמן סייבר 64...03-9לחץ להצגהmosheye@....ilלחץ להצגה
יחידת רכש מדעי
גב' רגינה ניורנברגראש מדור רכש מדעי 10...03-90לחץ להצגה
13...0508לחץ להצגה
reginanu@...c.ilלחץ להצגה
גב' דנה תורג'מןתקציבאית 92...07472לחץ להצגהdanato@...ilלחץ להצגה
גב' מעיין חסןתקציבאית 78...03-97לחץ להצגהmaayanh@....ilלחץ להצגה
ד"ר אולגה סטבנבתקציבאית 18...074-7לחץ להצגהolgast@...ilלחץ להצגה
פקס 32...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
מעבדת אלקטרוניקה
מר בועז יעקובימעגלים מודפסים ו-PCB 02...03-90לחץ להצגה
85...054-33לחץ להצגה
boazy@...lלחץ להצגה
בית מלאכה לעיבוד שבבי
מר גדעון אורן אחראי בית מלאכה לעיבוד שבבי 88...03-90לחץ להצגהgidonor@....ilלחץ להצגה
מר יבגני דיונין עובד בית מלאכה לעיבוד שבבי 88...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
רן פנחס עובד בית מלאכה לעיבוד שבבי 88...03-90לחץ להצגהranpi@a...l לחץ להצגה
מכשור אנליטי
ד"ר אולגה קריצ'בסקיאחראית מדעית מיקרוסקופיה אלקטרונית 90...074-7לחץ להצגהolgakr@...ilלחץ להצגה
גב' נטלי ליטבקמפעילה מיקרוסקופיה אלקטרונית 21...074-7לחץ להצגהnatali@...ilלחץ להצגה
ד"ר גליה ליובושיץמפעילת מכשור אנליטי 65...03-90לחץ להצגה
61...054-7לחץ להצגה
galialu@....ilלחץ להצגה
ד"ר ורד מרקסחוקרת במעבדת NMR 86...03-90לחץ להצגה
57...054-4לחץ להצגה
veredma@....ilלחץ להצגה
ד"ר חנן טלראחראי רעלים ומפעיל NMR 90...03-97לחץ להצגה
32...054-60לחץ להצגה
hanante@....ilלחץ להצגה
ד"ר אלכסיי קוסנקומפעיל XRD 96...03-90לחץ להצגהKossenkoa@...ac.ilלחץ להצגה
מדפסת תלת מימד
יובל אבולעפיהמפעיל מדפסות 3D
10...054-8לחץ להצגה
3dprinter@...ac.ilלחץ להצגה
מאיץ
פרופ' אהרן פרידמןראש המרכז למאיצים ומקורות קרינה 79...03-97לחץ להצגה
14...054-77לחץ להצגה
aharonfr@...c.ilלחץ להצגה
מר יחיאל ושדימנהל המאיץ 87...03-90לחץ להצגה
20...054-60לחץ להצגה
yehielva@...c.ilלחץ להצגה
מר דמיטרי בורודיןמהנדס מעבדה 17...03-91לחץ להצגהdmitribo@...c.ilלחץ להצגה
מר אריאל דמתימהנדס מעבדה 35...03-90לחץ להצגהarield@...ilלחץ להצגה
ד''ר ולרי דלגץמהנדס מכונות במרכז 07...03-91לחץ להצגהvaleryd@....ilלחץ להצגה
פרופ' ולדימיר ברטמןחוקר במרכז 58...03-64לחץ להצגהvladimirbr@....ac.ilלחץ להצגה
ד''ר יגור דיוניןחוקר במרכזלחץ להצגה
מר אריאל נעוסחוקר במרכז 31...03-91לחץ להצגהarieln@...ilלחץ להצגה
גב' לוסי בורשטייןמזכירת מרכז שלזינגר למאיצים ושימושי קרינה 26...074-7לחץ להצגה lucybu@....ilלחץ להצגה
מעונות
מר אלעד גואריסמנהל מעונות 47...03-90לחץ להצגה
68...054-77לחץ להצגה
eladgo@...ilלחץ להצגה
גב' אילנה קצנובסקימעונות כללי 11...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 43...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
הרשות למחקר ופיתוח
פרופ' אלברט פנחסובסגן נשיא ודיקן למו"פ 90...03-90לחץ להצגה
71...054-77לחץ להצגה
Dean.RnD@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' איציק שיסגן הדיקן למו''פ 06...03-9לחץ להצגהitzhaqsh@a...c.il לחץ להצגה
מר דני חרדוןמנהל הרשות למחקר פיתוח 71...03-90לחץ להצגה
60...054-77לחץ להצגה
dannyha@....ilלחץ להצגה
עו"ד אורית טסהסגנית מנהל רשות המחקר 89...03-97לחץ להצגה
06...054-77לחץ להצגה
oritta@...ilלחץ להצגה
גב' יעל פיטוסימנהלת משרד 70...03-90לחץ להצגהResearch_Authority@...ty@ariel.ac.ilלחץ להצגה
גב' סלין מיכליסמזכירת סגן הנשיא והדיקן למו"פ 24...074-72לחץ להצגהDean.RnD@...c.ilלחץ להצגה
גב' טלי גונןרכזת תפוקות מחקריות 06...03-97לחץ להצגה kriterionim@...el.ac.ilלחץ להצגה
גב' אלונה בן עיוןרמ"ד קשרי מחקר 02...03-93לחץ להצגהalonaba@....ilלחץ להצגה
גב' אלה דחטיארמידענית ורכזת הזדמנויות מימון 49...074-78לחץ להצגהallade@...ilלחץ להצגה
גב' מיכל שיינברגרתיאום ופיתוח הדרכות מחקר 24...074-72לחץ להצגהmichalsh@...c.ilלחץ להצגה
גב' אפרת ת'גררמ"ד תקצוב ובקרה 72...03-90לחץ להצגה
52...054-33לחץ להצגה
tefrat@...ilלחץ להצגה
גב' אסתר אביטלרכזת חוזים ותקציבי מחקר 69...03-90לחץ להצגהestera@...ilלחץ להצגה
גב' שרה נגררכזת מלגות ותקציבי מחקר 31...03-90לחץ להצגהsarana@...ilלחץ להצגה
גב' אנסטסיה צ'רניאבסקירכזת מחשוב ובקרה 23...03-91לחץ להצגהanastasiach@...l.ac.ilלחץ להצגה
ד"ר מיכאל מעוזעורך מדעי לשוני 86...03-91לחץ להצגהmichaelma@...ac.ilלחץ להצגה
ד''ר נדיה ירמקוברכזת חוקרים מחו''ל 06...03-9לחץ להצגהpostdocs@...c.ilלחץ להצגה
ד''ר אפרת כץקדמת פרויקטי מחקר 67...03-6לחץ להצגהefratk@...ilלחץ להצגה
פקס 21...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מכון למחקר תרגומי
ד"ר איגור קומןמנהל המכון לחקר התרגום 3 ...03-914לחץ להצגה
46...054-6לחץ להצגה
igorko@...ilלחץ להצגה
גב' מישל סוסנקומנהלת אדמיניסטרטיבית 33...03-91לחץ להצגה
14...054-3לחץ להצגה
mishelso@...c.ilלחץ להצגה
גב' כריסטינה ארט אסתרךעוזרת אדמיניסטרטיבית 05...03-91לחץ להצגהkristinae@...ac.ilלחץ להצגה
אגף משאבי אנוש
מר ירון חריטןמנהל אגף משאבי אנוש ומשנה למנכ''ל 16...03-90לחץ להצגה
77...054-77לחץ להצגה
yaronh@...ilלחץ להצגה
גב' עמית אלעזר מזכירת האגף 91...074-7לחץ להצגהamitel@...ilלחץ להצגה
פקס 81...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
מדור בקרה ותקציב
מר זאב ולץראש מדור בקרה ותקציב 77...03-93לחץ להצגה
79...054-77לחץ להצגה
vzeev@...lלחץ להצגה
גב' סבטה גורליקרכזת מלגות וקליטת עובדים 52...03-91לחץ להצגהsvetlanago@....ac.ilלחץ להצגה
גב' נעה שרוןרכזת בקרה ותקציב 48...03-90לחץ להצגהnoash@...lלחץ להצגה
מדור שכר רישום ודיווח
מר אשי שטייףראש מדור שכר 47...03-90לחץ להצגה
15...054-24לחץ להצגה
ashis@...lלחץ להצגה
גב' לירז תומרראש מדור סגל 83...03-90לחץ להצגה
99...054-77לחץ להצגה
giz30@...lלחץ להצגה
גב' אידית זגהראש מדור שכר מנהלה 45...03-90לחץ להצגה
62...054-32לחץ להצגה
לחץ להצגה
גב' לנה אולחובחשבת שכר 82...03-90לחץ להצגה@...לחץ להצגה
גב' איזבלה איסקובראש מדור שכר מחקר ופרוייקטים 67...03-90לחץ להצגה
50...054-33לחץ להצגה
לחץ להצגה
גב' אורנה בביליאן 31...03-97לחץ להצגה
40...054-33לחץ להצגה
ornaba@ar...il לחץ להצגה
מדור פרישה וגמלאות
גב' מלכה גבראראש מדור פרישה וגמלאות 56...03-90לחץ להצגה
78...054-77לחץ להצגה
gmalka@...ilלחץ להצגה
גב' גלית אהרונוביץרכזת פרישה וגמלאות 52...074-72לחץ להצגה
89...054-77לחץ להצגה
galitah@....ilלחץ להצגה
מדור תרבות ואירועים
גב' בקי עזריהראש מדור תרבות ואירועים 22...03-90לחץ להצגה
07...054-24לחץ להצגה
beckyaz@....ilלחץ להצגה
מדור גיוס והדרכה
גב' איילת גבעראש מנהל גיוס הדרכה ורווחה 78...03-93לחץ להצגה
09...054-24לחץ להצגה
ayeletg@....ilלחץ להצגה
גב' פנינית בן עיוןראש מדור גיוס 27...03-97לחץ להצגהpninitba@...c.ilלחץ להצגה
גב' הדס שניררכזת גיוס והדרכה 93...03-97לחץ להצגהhadassn@....ilלחץ להצגה
מדור בקרת שירות ואיכות
גב' לירון משולםראש מדור בקרת שירות ואיכות 67...03-97לחץ להצגה
35...050-84לחץ להצגה
lironm@...ilלחץ להצגה
אגף לפיתוח עסקי ופיננסים
מר. מוצי בר נבוןסמנכ"ל פיתוח עסקי ופיננסים 82...03-90לחץ להצגה
52...054-77לחץ להצגה
motzibn@....ilלחץ להצגה
גב' תמי כהןראש מדור תפעול 85...03-90לחץ להצגה
21...054-24לחץ להצגה
giz15@...lלחץ להצגה
גב' ליאל כוגןמנהלת חוזים ובקרה 01...03-93לחץ להצגהlielk@...lלחץ להצגה
מר. משה פרידרכז 83...03-91לחץ להצגהmoshef@...ilלחץ להצגה
פקס 65...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
אגף הכספים
גב רחלי שלזינגרסמנכ"ל הכספים 48...03-90לחץ להצגה
78...054-77לחץ להצגה
giz29@...lלחץ להצגה
גב' מרינה ניימןמזכירות אגף כספים 29...03-97לחץ להצגהmarinane@...c.ilלחץ להצגה
גב' אלין כהןחשבת 83...074-7לחץ להצגה
03...054-24לחץ להצגה
alinc@...lלחץ להצגה
פקס 30...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
מחלקת חשבונות
גב' דקלה גיאתמנהלת חשבונות ראשית 05...03-90לחץ להצגהdiklag@...ilלחץ להצגה
גב' טטיאנה ברזובסקימנהלת חשבונות 87...03-90לחץ להצגהtatyanab@...c.ilלחץ להצגה
גב' ילנה קרבץמנהלת חשבונות 70...03-90לחץ להצגהelenakr@....ilלחץ להצגה
גב' הודיה אגרסטמנהלת חשבונות 66...074-7לחץ להצגהahodaya@....ilלחץ להצגה
גב' רעיה רויזנטורמנהלת חשבונות 83...03-90לחץ להצגהrayaro@...ilלחץ להצגה
גב' מזל מוגוסמנהלת חשבונות 21...03-97לחץ להצגהmazalm@...ilלחץ להצגה
פקס 91...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
מחלקת לקוחות מוסדיים
גב' מרינה רוזנברגמנהלת מחלקת לקוחות מוסדיים 27...074-72לחץ להצגהmarinar@....ilלחץ להצגה
גב' אנה ספקטורכלכלנית 53...03-93לחץ להצגהhalelha@....ilלחץ להצגה
מדור ספקים ובנקים
גב' פלי פארראש מדור ספקים ובנקים 54...03-90לחץ להצגה
01...054-33לחץ להצגה
feli@...לחץ להצגה
גב' יעל שמעוןמנהלת חשבונות 03...074-7לחץ להצגהnmnl24@...ilלחץ להצגה
גב' שירה הלחמימנהלת חשבונות 57...074-7לחץ להצגהshiraha@....ilלחץ להצגה
גב' מאיה מישורימנהלת חשבונות 42...03-90לחץ להצגהgiz36@...lלחץ להצגה
גב' ענבל זרביבמנהלת חשבונות 87...03-91לחץ להצגהinbalza@....ilלחץ להצגה
מחלקת תקציבים וכלכלה
גב' מיכל תורג'מןמנהלת מחלקת תקציבים וכלכלה 03...03-90לחץ להצגה
19...054-24לחץ להצגה
giz12@...lלחץ להצגה
גב' שרית ליבוביץתקציבאית 11...03-90לחץ להצגה
71...054-33לחץ להצגה
lsarit@...ilלחץ להצגה
גב' דוברת סאפרתקציבאית 44...03-90לחץ להצגהdovrats@....ilלחץ להצגה
גב' שני מוראדכלכלנית 12...03-93לחץ להצגה shanimor@...ac.ilלחץ להצגה
מדור בקרה ומיחשוב
גב' יונית שמואלי-חיראש מדור בקרה ומיחשוב 41...03-90לחץ להצגהyonitsh@....ilלחץ להצגה
מדור הנהלת חשבונות מכלול
גב' אליזבט גולץמנהלת מדור הנהלת חשבונות מכלול 96...03-90לחץ להצגה
12...054-24לחץ להצגה
לחץ להצגה
גב' קירה מריאנובסקירכזת בקרה שכ"ל והנה"ח 84...03-90לחץ להצגהkirama@a...il לחץ להצגה
גב' אריאלה גולדיןרכזת הנה"ח מכלול 00...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' מורן ג'רבירכזת הנה"ח מכלול 00...03-9לחץ להצגהmorange@....ilלחץ להצגה
גב' איריס סעדוןרכזת הנהלת חשבונות מכלול 00...03-9לחץ להצגהirisa@...lלחץ להצגה
מדור שכר לימוד
גב' שריאל שטי מנהלת מדור שכר לימוד 25...03-90לחץ להצגהsarielsh@...c.ilלחץ להצגה
גב' אורטל אלמליחיועצת שכ"ל 00...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' אדוה דוד 00...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' גלינה בורייקיסיועצת שכ''ל 00...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' רעות כהןיועצת שכ"ל 00...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
שיווק ופרסום
גב' עינת דייןמנהלת אגף השיווק והפרסום 67...03-90לחץ להצגה
43...054-77לחץ להצגה
einatd@...ilלחץ להצגה
גב' נעמה מרגליתמזכירה ומפעילת תקציב 26...03-90לחץ להצגהnaamama@....ilלחץ להצגה
גב' חמדה חדיראש מדור ביקורים 36...03-90לחץ להצגה
73...054-3לחץ להצגה
hemdaha@....ilלחץ להצגה
מר. שראל הלפרטרפרנט מיחשוב 59...03-97לחץ להצגה
98...054-33לחץ להצגה
sarelha@....ilלחץ להצגה
מר. ירון ז'ילונקהרכז דיגיטל 75...03-9לחץ להצגהyaronz@...ilלחץ להצגה
גב' מיכל כהן אפקמנהלת תקשורת שיווקית 11...03-9לחץ להצגה
99...052-8לחץ להצגה
לחץ להצגה
פקס 13...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
המרכז לניהול קריירה
גב' אוסי רולנטמנהלת שיווק מוסדי 36...03-97לחץ להצגה
08...054-60לחץ להצגה
ossir@...lלחץ להצגה
גב' ליאור פסטרנק פקידת השמה 79...074-72לחץ להצגהcareer@...ilלחץ להצגה
גב' נופר בן דודרכזת השמה 17...03-93לחץ להצגהcareer@...ilלחץ להצגה
גב' ולנטינה פייסרכזת השמה 81...03-93לחץ להצגהcareer@...ilלחץ להצגה
מרכז מידע
גב נוי אפלמנהל מרכז מידע 60...03-90לחץ להצגהnoyap@...lלחץ להצגה
מוקד טלפוני 60...1800-6לחץ להצגהלחץ להצגה
מרכז יעוץ לימודים
מר עומרי הלחמימנהל מוקדי המכירות 60...03-90לחץ להצגהomriha@...ilלחץ להצגה
מר אופיר שייךיועצ/ת לימודים 65...03-90לחץ להצגהofirsh@...ilלחץ להצגה
גב' נלי קמחייועצ/ת לימודים 63...03-90לחץ להצגהnellyki@....ilלחץ להצגה
גב' לינוי גרינשטיין יועצ/ת לימודים 89...074-72לחץ להצגהlinoygr@....ilלחץ להצגה
גב' גל רביבויועצ/ת לימודים 86...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
מר רועי אריאלי יועצ/ת לימודים 88...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' עטרת וילדשטייןיועצ/ת לימודים 62...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' אסנת חתוקאייועצ/ת לימודים 49... 074-7לחץ להצגהaosnath@....ilלחץ להצגה
גב' פנינה שקדיועצ/ת לימודים 02...074-72לחץ להצגהspnina@...ilלחץ להצגה
פקס 41...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
בק אופיס 54...03-9לחץ להצגה
06...054-9לחץ להצגה
לחץ להצגה
אגף המחשוב ומערכות מידע
מר ישי לבקוביץמנהל אגף מחשוב ומערכות מידע 00...074-78לחץ להצגה
63...054-77לחץ להצגה
ylo@...לחץ להצגה
גב' פרידה גולדברגמזכירה ומפעילת תקציב 64...03-90לחץ להצגהfriedago@...c.ilלחץ להצגה
פקס 85...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
אבטחת מידע
מר אלירן סולומוןראש מנהל אבטחת מידע 99...03-97לחץ להצגהdepsec@...ilלחץ להצגה
טכנולוגיות מידע
מר ערן חבושהראש מנהל טכנולוגיות מידע 99...03-9לחץ להצגהeranh@...lלחץ להצגה
מר אולג רבינובראש מדור תשתיותolegra@...ilלחץ להצגה
מר ניר חמישהראש מדור תקשורתnirh@...לחץ להצגה
מר ארתור מוצ'ניקראש מדור אלחוטיarturmu@....ilלחץ להצגה
מר אריאל טימסיטראש מדור שירות
27...054-77לחץ להצגה
arielt@...ilלחץ להצגה
גב' מילי אספרנסה אלוןראש מדור תמיכת מחשוב 99...03-97לחץ להצגהmiliaa@...ilלחץ להצגה
מר שי גרשוןתומך מחשוב 99...03-97לחץ להצגהshaig@...lלחץ להצגה
מר קובי ברקוביץתומך מחשוב 99...03-97לחץ להצגהkobib@...lלחץ להצגה
מר שמשון בלקרטכנאי בכירshimshon@...c.ilלחץ להצגה
מר יוסי פרץטכנאי בכירyossipe@....ilלחץ להצגה
מר שי שמואלטכנאיshais@...lלחץ להצגה
מר דניאל ציןטכנאיshmuelzi@...c.ilלחץ להצגה
מר אלכסיי קקורייבטכנאיalexeyka@...c.ilלחץ להצגה
גב' חנה יצחקיטכנאיhanait@...ilלחץ להצגה
מר דניאל קוטליארטכנאיdanielko@...c.ilלחץ להצגה
מר ואדים צ'אגןטכנאיvadimch@....ilלחץ להצגה
מערכות מידע
מר אלעד ינקוביץראש מנהל מערכות מידע 99...03-97לחץ להצגהelad@...לחץ להצגה
גב' רות גמבוםראש מדור תמיכה ויישום 99...03-97לחץ להצגהrutge@...lלחץ להצגה
גב' אירינה בבושקיןראש צוות מכלול ומערכות מנהליות 99...03-97לחץ להצגהirinab@...ilלחץ להצגה
גב' אלנה קרסיקובמיישמת מכלול ומערכות מנהליות 46...03-64לחץ להצגהreginapa@...c.ilלחץ להצגה
גב' שני קריביאןמיישמת מכלול ומערכות מנהליות 83...03-90לחץ להצגהshanikr@....ilלחץ להצגה
גב' נסטיה קוזמינסקימיישמת מכלול ומערכות מנהליות 40...03-90לחץ להצגהnastiak@....ilלחץ להצגה
גב' רויטל לויראש צוות פריוריטי ומערכות מנהליות 44...03-97לחץ להצגהrevitale@...c.ilלחץ להצגה
גב' סיון ישרוףמיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות 31...03-90לחץ להצגהsivanya@....ilלחץ להצגה
גב' מוריה סינימיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות 15...074-72לחץ להצגהmoriyasi@...c.ilלחץ להצגה
מר שמעון מלצרראש מדור יישומי אינטרנט 99...03-97לחץ להצגה
04...054-24לחץ להצגה
shimonm@....ilלחץ להצגה
גב' אנה פרברמיישמת יישומי אינטרנט 92...03-97לחץ להצגהannaf@...lלחץ להצגה
גב' נאורה מסיקהוובמאסטר 06...03-90לחץ להצגהneorame@....ilלחץ להצגה
גב' ליטל רז אוסמו ראש מדור הוראה מתוקשבת 88...03-93לחץ להצגהlitalro@....ilלחץ להצגה
פקס 04...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
אחזקה
מר עומר ארפימנהל אגף טכני 56...03-90לחץ להצגה
63...054-77לחץ להצגה
omerar@...ilלחץ להצגה
גב' אולגה חזנוברכזת תפעול/ מזכירה 55...03-90לחץ להצגה
42...054-77לחץ להצגה
olgah@...lלחץ להצגה
גב' סבטלנה איסקובתקציבאית 04...03-90לחץ להצגהsvetlanai@...ac.ilלחץ להצגה
פקס תקציבאית 23...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' יאנה גולדיןמפעילת תקציב, רכזת גיל הזהב 40...074-72לחץ להצגהyanago@...ilלחץ להצגה
נעמה רז ארדןרכזת פרוייקטים 37...03-93לחץ להצגהnaamara@....ilלחץ להצגה
גב' ילנה אוסטרובסקירכזת רכש 22...03-90לחץ להצגהelenao@...ilלחץ להצגה
מר יורי סקוריקמחסנאי 60...03-90לחץ להצגה
23...054-77לחץ להצגה
yuriys@...ilלחץ להצגה
גב' סוניה פיינשטייןאחראית נקיון (קמפוס תחתון) 42...03-90לחץ להצגה
21...054-77לחץ להצגה
לחץ להצגה
גב' אירנה ליבוביץאחראית נקיון (קמפוס עליון) 42...03-90לחץ להצגה
24...054-69לחץ להצגה
לחץ להצגה
מר אלכס אורלובסקימהנדס בינוי 74...03-93לחץ להצגה
39...054-77לחץ להצגה
alexor@...ilלחץ להצגה
מר בוריס רוברטמפקח בינוי
87...054-33לחץ להצגה
borisro@....ilלחץ להצגה
רועי מוראדראש מדור תקציב ובקרה - בינוי 59...074-72לחץ להצגהroymo@...lלחץ להצגה
פקס תקציב ובקרה - בינוי 57...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 92...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
מנהלה
מר בועז פרנקהמנהל אגף מנהלה 88...03-97לחץ להצגה
53...054-77לחץ להצגה
boaz@...לחץ להצגה
גב' מירב בניראש מינהל לוגיסטיקה ותקציב 70...03-90לחץ להצגה
61...054-77לחץ להצגה
merav@...lלחץ להצגה
גב' רעות כהןרמ"ד גרפיקה 22...03-90לחץ להצגה
05...054-77לחץ להצגה
reutco@...ilלחץ להצגה
גב' אורטל שיוביץמעצבת גרפית 23...03-9לחץ להצגהortals@...ilלחץ להצגה
גב' אוקסנה ארטמעצבת גרפית 51...03-91לחץ להצגהarto@...לחץ להצגה
גב' אפרת אנטמןרכזת כנסים 89...03-90לחץ להצגהefrata@...ilלחץ להצגה
גב' סבטה כבלרכזת מחלקה 50...03-91לחץ להצגהsvetaca@....ilלחץ להצגה
גב' אפרת אנטמןראש מדור הוצאה לאור 89...03-90לחץ להצגה
16...054-77לחץ להצגה
efrata@...ilלחץ להצגה
מר צבי יפהעורך לשון, הוצאה לאור 74...03-6לחץ להצגה
51...052-7לחץ להצגה
publishing@...l.ac.ilלחץ להצגה
גב' איריס נבומרכזיה 11...03-90לחץ להצגה
25...054-77לחץ להצגה
kiris@...lלחץ להצגה
גב' נוגה מרל נבומרכזיה 11...03-90לחץ להצגה
24...054-77לחץ להצגה
nogam@...lלחץ להצגה
פקס מרכזיה 01...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' שולה ששוןדואר 31...03-90לחץ להצגהshulas@...ilלחץ להצגה
מר מוריס אמרשיכפול 33...03-90לחץ להצגהmorisa@...ilלחץ להצגה
מר בועז שמחיצילום ווידאו 85...03-93לחץ להצגה
10...054-24לחץ להצגה
boazsi@...ilלחץ להצגה
מר שאולי חלדיראש מנהל מערך אור קולי 96...03-97לחץ להצגה
70...054-77לחץ להצגה
sholi@...lלחץ להצגה
מר אשכול שמחירמ"ד תקצוב ולוגיסטיקה 02...03-90לחץ להצגה
74...054-77לחץ להצגה
eshkol@...ilלחץ להצגה
מר גלעד שולמןאחראי רכש והתקשרויות 95...03-93לחץ להצגה
83...054-33לחץ להצגה
לחץ להצגה
פקס 55...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' דריה אדמוביץרפרנטית רכש 74...074-72לחץ להצגה
79...054-60לחץ להצגה
dariaa@...ilלחץ להצגה
תחבורה
מר אריה בן-טוביםמנהל תחבורה 47...03-90לחץ להצגה
45...054-77לחץ להצגה
arie@...לחץ להצגה
מר איציק ירחיאחראי נהגים
71...054-77לחץ להצגה
לחץ להצגה
מר יוסי טיירינהג
72...054-77לחץ להצגה
לחץ להצגה
מר דוד אוחיוןנהג
73...054-77לחץ להצגה
לחץ להצגה
פקס 63...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מחלקת ביטחון
מר ליאב אריהמנהל מחלקת הבטחון 87...03-90לחץ להצגה
7 ...054-777לחץ להצגה
s.kabat@....ilלחץ להצגה
מר אמיר לויטרכז ביטחון 87...03-90לחץ להצגהamirle@...ilלחץ להצגה
סייר האוניברסיטה
91...053-22לחץ להצגה
לחץ להצגה
מפקד כיתת כוננות
15...053-72לחץ להצגה
לחץ להצגה
אחראי חובשים
79...053-77לחץ להצגה
לחץ להצגה
חובש תורן
26...053-72לחץ להצגה
לחץ להצגה
משטרה 00...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מד"א 01...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
כיבוי 02...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מוקד אריאל 20...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן
פרופ' מרים ביליגמנהל המרכז 36...03-90לחץ להצגה
06...054-77לחץ להצגה
לחץ להצגה
גב' גיתית סמואלסמזכירה 40...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר יעקב אנקררכז מחקרי סביבה 90...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
מר אלכסנדר גינסבורגמהנדס קרקע ומים 35...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 34...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
חברת אריאל
מר לארי לאבמנכ"ל 96...03-97לחץ להצגה
20...052-87לחץ להצגה
larryl@...ilלחץ להצגה
מר צביקה צשנוברמנהל פתוח עסקי 97...03-93לחץ להצגה
72...054-55לחץ להצגה
zvich@...lלחץ להצגה
ד"ר יצחק פרנצסמנהל פתוח עסקי 95...03-97לחץ להצגה
19...054-87לחץ להצגה
yitshakf@a...ac.il לחץ להצגה
גב' לנה קוזמינסקימנהלת תקציב ובקרה 35...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' אינה רסקיןרכזת פטנטים 43...03-97לחץ להצגה
53...054-77לחץ להצגה
innara@...ilלחץ להצגה
גב' יוספית רחמיםרכזת אדמיניסטרטיבית 85...03-97לחץ להצגהyosfitrc@...c.ilלחץ להצגה
היחידה ללימודי חוץ והמשך
גב' מיה אורוןמנהלת היחידה ללימודי חוץ והמשך 07...03-74לחץ להצגה
67...054-77לחץ להצגה
mayaor@...ilלחץ להצגה
גב' איילת שמלצמןמנהלת משרד 0 ... 03-74לחץ להצגה
67...054-לחץ להצגה
ayeletsh@...c.ilלחץ להצגה
גב' ורד טראובמנהלת תפעול וסגנית מנהלת היחידה 06...03-7לחץ להצגה
79...054-7לחץ להצגה
veredtr@....ilלחץ להצגה
גב' מירב רפיטקס- שטינררכזת קורסים 11...03-7לחץ להצגהmeiravrs@...c.ilלחץ להצגה
גב' זהר אקרמןרכזת קורסים 18...03-7לחץ להצגהzoharak@....ilלחץ להצגה
גב' אורית בחרוזירכזת קורסים 02...03-7לחץ להצגהoritbac@....ilלחץ להצגה
גב' ניקולאי יוסופובראש מחלקת כספים 10...03-7לחץ להצגהynikoy@...ilלחץ להצגה
גב' קארין מזרחירכזת שכר 17...03-7לחץ להצגהkarinm@...ilלחץ להצגה
גב' סיגל עצמוןרכזת גביה 05...03-7לחץ להצגהsigalat@....ilלחץ להצגה
גב' אלינור שרעףרכזת תקציב-רכש 23...03-7לחץ להצגהelinorsa@...c.ilלחץ להצגה
גב' מוריה זילברמן - גולןמנהלת שיווק 01...03-74לחץ להצגה
04...052-3לחץ להצגה
moriazi@....ilלחץ להצגה
גב' מאיה אריהרכזת פרסום ושיווק 03...03-7לחץ להצגהmayaa@...lלחץ להצגה
כרמית אורוןיועצת לימודים 16...03-7לחץ להצגהcarmitor@...c.ilלחץ להצגה
גב' טל פרץיועצת לימודים 25...03-7לחץ להצגהtalper@...ilלחץ להצגה
מר אורן שרוןמנהל מחלקת פרוייקטים 15...03-7לחץ להצגה
11...054-2לחץ להצגה
orensh@...ilלחץ להצגה
גב' שרון דייןרכזת פרויקט ביטחון ובטיחות 04...03-7לחץ להצגהsharond@....ilלחץ להצגה
גב' מיטל בכורמנהלת הדרכה 01...03-7לחץ להצגה
71...052-7לחץ להצגה
meitalb@....ilלחץ להצגה
פקס 66...03-74לחץ להצגהלחץ להצגה
קפיטריות
מר אלון גרוסמןקפיטרית שוקולטה
40...054-24לחץ להצגה
לחץ להצגה
מנטה בניין 102 (מעונות) 13...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מט"י שומרון
גב' יעל סבתורכזת מט"י 50...03-90לחץ להצגהmati@...לחץ להצגה