ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
לשכת הנשיא
פרופ' יהודה דנוןנשיא אוניברסיטת אריאל 03-9066-153pres@ariel.ac.il
עו"ד מרק צליו"ר הועד המנהל 03-9371-415ibg@ariel.ac.il
מר בובי בראוןמשנה לנשיא לפיתוח משאבים וקשרי חוץ 03-9067440bobbyb@ariel.ac.il
גב' דוריה רכסמנהלת לשכת הנשיא, מזכירת חבר הנאמנים 03-9371-415
054-7776-407
doriar@ariel.ac.il
גב' רוית גלברטמזכירת לשכת נשיא 03-9066-153pres@ariel.ac.il
פקס לשכת הנשיא 03-9067-440
דוברות ויחסי ציבור
גב' נעמה יחזקאליראש מנהל דוברות ויחסי ציבור 03-6543-979
054-3231-665
naamacy@ariel.ac.il
גב' מירב קליקרכזת יח"צ הנדסה ומדע 03-6543-970meravkl@ariel.ac.il
גב' נעמה פסקה דיווסרכזת תקשורת פנים ארגונית 074-7296-812
054-3394-897
naamap@ariel.ac.il
גב' מוריה ברשן גארבראש מדור מדיה דיגיטלית 03-6453114
050-3766881
moriyabg@ariel.ac.il
גב' ניקול גרינספאןרכזת יח"צ חו"ל 03-6543-993
054-7740-227
nicoleg@ariel.ac.il
גב' ליטל אלפסירכזת יח"צ מדעי החברה 03-9076-579
054-5620-738
litala@ariel.ac.il
מר ירון ז'ילונקהרכז תוכן והפקה בדיגיטל 074-7296-616yaronz@ariel.ac.il
מר אלכסנדר אברבוךרכז יח"צ בשפה הרוסית 03-9143-026alexanderav@ariel.ac.il
גב' סיוון גרשוןרפרנטית דיגיטל מש''א ומש''ל 074-7296-616
054-47591-989
sivange@ariel.ac.il
גב' רעות דודלסעוזרת דוברות 03-9143-092
058-4334-040
reutdo@ariel.ac.il
לשכת הרקטור
פרופ' מיכאל זיניגרדרקטור 03-9066-281rector@ariel.ac.il
גב' איילת זרביב אברהםמנהלת לשכת הרקטור 03-9066-138ayeletav@arial.ac.il
גב' טל חןמזכירת הרקטור 03-9066-281rector@ariel.ac.il
גב' מורן רייכמןמנהלת היחידה למינוי וקידום סגל בכיר 03-9371-427
054-7740-273
moran@ariel.ac.il
גב' גלית יוספיראש מדור מינוי וקידום סגל 03-9758-925galityo@ariel.ac.il
גב' גלאור ביטוןמזכירת היחידה למינוי וקידום סגל בכיר 03-9143015galorbi@ariel.ac.il
מזכירות היחידה למינוי וקידום סגל בכיר- פקס 03-6453-103
מר משה אסרףרכז אדמינסטרטיבי 03-9066463moshea@ariel.ac.il
פקס לשכת הרקטור 03-9765-716
לשכת סגנית הרקטור
פרופ' מלי ביטון- שחוריסגנית הרקטור 03-9758-975vrector@ariel.ac.il
גב' ורד ויסברוטמזכירת סגנית הרקטור 03-9076-527vrector@ariel.ac.il
גב' יעל צוררכזת לשכה 03-9371-419
054-7766-397
yaeltz@ariel.ac.il
ד"ר חנה ארצימתאמת קשרי חוץ 03-9765-702
054-4530617
iur@ariel.ac.il
מזכירות אקדמית
גב' שפרה וייסהמזכירה האקדמית 03-9066-275
054-3394-701
shifrava@ariel.ac.il
גב' מירב אוחיוןמנהלת פרויקט מצטיינים 039371405
0547740203
meiravo@ariel.ac.il
גב' בר מימוןרמ"ד תכנון ובקרה תקציבית 03-9066-372barm@ariel.ac.il
מר רועי וייטמןמנהל אתר האינטרנט 03-6453-126roeewe@ariel.ac.il
גב' יאנה עמברמנהלת פרויקט חול 03-9066386
054-6002927
yanaa@ariel.ac.il
גב' חנה סימנסקיעורכת אתר האינטרנט באנגלית 03-9143081
054-6002157
hannas@ariel.ac.il
גב' עזוז אוחנהרכזת לוגיסטיקה 03-9066-203shiraz@ariel.ac.il
גב' דפנה סבגרמ"ד ארגון ופרויקטיםdafnasa@ariel.ac.il
מדור מיחשוב
גב' אלכסנדרה קיסרמ''ד מחשוב 03-9143032Alexandraki@ariel.ac.il
מדור רישום וקבלה
ליעוץ לימודים יש לחייג 1800660660
גב' שגית זאבימנהלת רישום וקבלה 03-9066-146zsagit@ariel.ac.il
גב' לאה פיק) כהן)רכזת רישום וקבלה 03-9066-146plea@ariel.ac.il
גב' אלנה פלדמןרכזת רישום וקבלה 03-9066-146elenaf@ariel.ac.il
גב' אורנה גולשטייןרכזת מחשוב ולוגיסטיקה 03-9066-146ornag@ariel.ac.il
גב' ארוול שטייןרכזת רישום וקבלה 03-9066-146arvels@ariel.ac.il
גב' רותם יעקברכזת רישום וקבלה 03-9066146rotemya@ariel.ac. il
פקס 03-9066-278
מדור בוגרים
גב' מורן בירנבאוםמנהלת מדור בוגרים 03-9066206moranbir@ariel.ac.il
מדור תוכניות לימודים
גב' שרית וייסראש מדור תוכניות לימודים 03-9066-354
054-7740-219
saritw@ariel.ac.il
מר רוסטיסלב פופדיןרכז בקרה ומחשוב תל"מ 03-9066-208rostypo@ariel.ac.il
גב' רעות ביבס רכזת תוכניות לימודים 03-9066-077reutbi@ariel.ac.il
פקס 03-9066-161
אגף בחינות
גב' מורן נחום צונץראש אגף בחינות 03-9756-285examariel@ariel.ac.il
רב קוי רכזות אגף הבחינות -רב קוי 03-9076-578examariel@ariel.ac.il
תפעול בחינות 03-9066-105
פקס 03-6419-854
פקס 03-9076-584
מסע
מר ולדימיר יונייברכז הדרכה 03-9060-726
054-7740-283
vladimiry@ariel.ac.il
גב' לריסה בצביצקירכזת חברתית 03-6312-539
054-3394-859
larisab@ariel.ac.il
ועדת משמעת
ועדת משמעת 03-9371-466 mishmaat@ariel.ac.il
פקס 03-9758-924
היחידה האוניברסיטאית לילדים ונוער
גב' יעל פישביין מנהלת היחידה 03-9758-942
054-2478900
yaelfi@ariel.ac.il 
גב' שני מרבלראש מדור תפעול ובקרת איכות 074-7233032
054-9401771
shanyma@ariel.ac.il
מר יצחק שליסלרכז פרוייקטים / מדעי המחשב 03-9076-568yitshaksc@ariel.ac.il
גב' טל אבורכזת נוער שוחר מדע 03-9076580
052-4895880
talas@ariel.ac.il
גב' אביה אורןרכזת אדמיניסטרטיבית 03-6453106aviaor@ariel.ac.il
גב' גל מגרלהרכזת פיתוח עסקי 03-9076567
050-7466565
galm@ariel.ac.il
הפקולטה למדעי החברה והרוח
פרופ' אלי לשםדיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח 03-9076-520
גב' מירי צדקניראש מינהל הפקולטה 03-9755-876miriz@ariel.ac.il
פרופ' ניצה דוידוביץראש התוכנית להכשרת מורים + ראש תחום הערכת איכות וקידום ההוראה 03-9066103
0547776431
d.nitza@ariel.ac.il
גב' עדי ליפשיץרכזת תכנון ובקרה 03-9076-598kerenda@ariel.ac.il
גב' עמית ארדמזכירת דקן ורכזת פקולטה 03-9066-251amitar@ariel.ac.il
פקס 03-9371-479
המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים
פרופ' עדית סולברגראש המחלקה 03-9076-500aditso@ariel.ac.il
ד"ר לימור גונןסגנית ראש המחלקה 03-9076-502
ד"ר האיל הינוסגן ראש המחלקה 03-9076-502
פרופ' שמואל סטשבסקיראש התוכנית לתואר שני 03-9765-730
גב' אביה עתיקראש צוות 03-9066-399aviaa@ariel.ac.il
גב' ויקטוריה עובדיה פולק רכזת סטודנטים 03-9066-399victoriapo@ariel.ac.il
גב' חלי לוי רכזת סטודנטים 03-9066-399rachelal@ariel.ac.il
גב' ניצן גוניצקי רכזת סטודנטים 03-9066-399   nitzangu@ariel.ac.il
גב' שרית גרופררכזת סטודנטים 03-9066-399
פקס 03-9066-658
גב' ניזמית יוסוברכזת סטודנטים בכירה מנהל עסקים תואר שני 03-9076-554
054-3231-639
achshara@ariel.ac.il
גב' ענת חזום רכזת סטודנטים מנהל עסקים תואר שני 074-7233008anathk@ariel.ac.il
גב' מיטל כהן רכזת סטודנטים תואר שני 03-906-6274meitalc@ariel.ac.il
פרופ' טליה איינהורןסגל בכיר 03-9165-751
פרופ' גדעון יניבסגל בכירgideonyaniv@gmail.com
פרופ' ג'פרי קנטורסגל בכיר 03-9765-731jeffreyk@ariel.ac.il
ד"ר ברוך מורסגל בכיר 03-9765-711baruchm@ariel.ac.il
ד"ר דורון גרינברגסגל בכיר 03-9765-713dorongreen2@gmail.com
ד"ר מוטי צוילינגסגל בכירmotiz@ariel.ac.il
ד"ר שלום לויסגל בכיר 03-9765-708shalom@ariel.ac.il
ד"ר בתיה בן הדורסגל בכירbatiabh@ariel.ac.il
ד"ר דניאל שיפמןסגל בכיר 03-9765-700daniels@ariel.ac.il
ד"ר היאל הינוסגל בכיר 03-9765-700hayielh@ariel.ac.il
ד"ר אלאונורה שקולניקסגל בכיר eleonoras@ariel.ac.il
ד"ר גלי בנימיןסגל בכיר 03-9765-708galyb@ariel.ac.il
ד"ר שולה פסחסגל בכירyaelshula@gmail.com
ד"ר דורון קלונוברסגל בכיר doronkl@ariel.ac.il
ד"ר רועי טאוסיגסגל בכירroit@ariel.ac.il
ד"ר ישראל קלייןסגל בכירsrulikklein@gmail.com
ד"ר קובי ענברסגל בכירkobi.inbar@gmail.com
ד"ר ארטיום ז'לנובסגל בכירartyomj@ariel.ac.il
ד"ר זויה ניסנובסגל בכירzoyav@ariel.ac.il
ד"ר יעל ברנרדר- אילןסגל בכירyaelb@ariel.ac.il
ד"ר זאב שטודינרסגל בכירzeevs@ariel.ac.il
ד"ר אייל אקהאוססגל בכירeyale@ariel.ac.il
ד"ר רונית יצחקיסגל בכירyitshr@mail.bui.ac.il
ד"ר גלית קליין ליברמןסגל בכירgalitk@ariel.ac.il
רו"ח חן שאשוסגל בכירchens@ariel.ac.il
רו"ח שמחה לבסגל בכירlev.cpa@gmail.com
רו''ח איתן דרורסגל בכיר 09-9765-707eitand@ariel.ac.il
מר אמיתי טאובסגל בכיר amitaita@ariel.ac.il
מר יוסי פוגלסגל בכיר 03-9765-708yosi_fogel@walla.com
המחלקה למדעי ההתנהגות
ד''ר יניב ממהראש מחלקהyanivma@ariel.ac.il
פרופ' דנה מרגליתראש המגמה השיקומית , תואר שניdaniellam@ariel.ac.il
ד''ר אבירה רייזרראש המגמה הארגונית-חברתית- תעסוקתית, תואר שניabirar@ariel.ac.il
פרופ' גדי זרחראש תוכנית תואר ראשוןgadize@ariel.a.il
ד"ר דני פיטוסיראש תוכנית תואר שניdanielfi@ariel.ac.il
גב' מיכל שטיינרראש צוות 03-9076555michalsht@ariel.ac.il
גב' אלה חצבאנירכזת סטודנטים 03-9076555ellaha@ariel.ac.il
גב' חן אהרוןרכזת סטודנטים 03-9076555chenah@ariel.ac.il
גב' לבי יונצ'הרכזת סטודנטים תואר שני 03-9076555libbyo@ariel.ac.il
פקס 03-9066629
גב' רננה שמואלרכזת סטודנטים 03-9076-555chenah@ariel.ac.il
ד"ר דנה צור ביתןסגל בכירdanatz@ariel.ac.il
פרופ' איתן אלעדסגל בכירelade@ariel.ac.il
פרופ' מיכאל דולגיןסגל בכירmichaeleldo@ariel.ac.il
פרופ' תלמה קושנירסגל בכירtalmak@ariel.ac.il
ד"ר אריה לזרסגל בכירlazara@ariel.ac.il
פרופ' מני קוסלובקיסגל בכירmenik@ariel.ac.il
פרופ' אביב וינשטייןסגל בכירavivwe@ariel.ac.il
פרופ' הדסה ליטמן-עובדיהסגל בכירhadassaho@ariel.ac.il
ד"ר ליאור אורןסגל בכירorenl@ariel.ac.il
ד"ר יורם בראבסגל בכירyoramb@ariel.ac.il
ד''ר אילה בלוךסגל בכירayalablo@ariel.ac.il
ד''ר הילה גבירץסגל בכירhilag@ariel.ac.il
ד"ר אריאלה גיגיסגל בכירarielag@ariel.ac.il
ד"ר אליאן זומרפלדסגל בכירzommerfelde@ariel.ac.il
ד''ר אייל חלדסגל בכירeyalhe@ariel.ac.il
ד"ר מורן מזרחיסגל בכירmoranmi@ariel.ac.il
ד"ר יניב ממהסגל בכירyanivma@ariel.ac.il
ד''ר אבידן מילבסקיסגל בכירavidanmi@ariel.ac.il
ד"ר דניאל פיינגולדסגל בכירdanielfe@ariel.ac.il
ד"ר מיכל פנחססגל בכירmichalpi@ariel.ac.il
ד''ר עידית שלוסגל בכירiditsh@ariel.ac.il
ד"ר דניאל שבתסגל בכירdanielc@ariel.ac.il
פרופ' שמואל שאקיסגל בכירsamuelsh@ariel.ac.il
בית הספר לעבודה סוציאלית
פרופ' מנחם בן עזראראש בית הספר 03-9066-360menbe@ariel.ac.il
ד"ר אסתר זיכלינסקיסגנית בית הספר וראש תוכנית לתואר ראשון 03-9755-830esterz@ariel.ac.il
ד"ר פטריסיה כץראש תוכנית הסבה לתואר ראשון 03-9066-315patriciatk@ariel.ac.il
ד"ר יונה ברסלרראש התוכנית לתואר שני 03-9066-207yonab@ariel.ac.il
גב' מיכל נירראש היחידה להוראה בשדהmichaln@ariel.ac.il
גב' מיטל ג'אןראש צוות 03-9066-214meitalja@ariel.ac.il
גב' עידית קלינרמןרכזת סטודנטים ומדריכים - היחידה להוראה בשדה 03-9071-492iditkl@ariel.ac.il
גב' חגית פיגיןhagitfe@ariel.ac.il
גב' שרון קציררכזת הכשרה 03-9758-907sharonka@ariel.ac.il
גב' מירב וינברגררכזת סטודנטים תואר שני 03-9371-468meravza@ariel.ac.il
ד"ר נוית בן צוררכזת הכשרהnavitbz@ariel.ac.il
פרופ' אליעזר לשםסגל בכיר
פרופ' יאירה חממה רזסגל בכיר 03-9066-343razizik@bezeqint.net
ד"ר אהובה אבן זוהרסגל בכיר 03-9066-676
ד"ר אוסנת לבנדהסגל בכירOsnat.lavenda@gmail.com
ד"ר מאיה קגןסגל בכיר 03-9765-710mayaka@ariel.ac.il
ד"ר אתי בר שועסגל בכירetibs@ariel.ac.il
ד"ר לאה זנברסגל בכירlikine@walla.com
ד"ר דורית בר נירסגל בכירdoritbn@ariel.ac.il
ד"ר דורית ברפמןסגל בכירdoritbr@ariel.ac.il
ד"ר לי גרינבלט קמרוןסגל בכירleegreenkim@gmail.com
ד"ר ניר ויטנברגסגל בכירnirwit@ariel.ac.il
ד"ר מיכל מחט שמירסגל בכיר
050-6211-188 
michalms@ariel.ac.il
ד"ר חיה פאסיקסגל בכירchayap@ariel.ac.il
ד"ר מירי קסטלר פלגסגל בכירmirikp@ariel.ac.il
ד"ר קרן מינץ מלחיסגל בכיר 03-9066-678 kerenmm@ariel.ac.il
גב' תמי רומיסגל בכיר 03-9066-678 tamiromi@gmail.com
ד"ר אביבה ויינברגרסגל בכירavivaw@ariel.ac.il
פקס 03-9066-359
המחלקה ללימודי המזרח התיכון
ד"ר רונן א. כהןראש המחלקה 03-9066-638ronenco@ariel.ac.il
ד"ר גדי חיטמןסגל בכיר 03-9066643gh791966@gmail.com
ד"ר אייל לויןסגל בכיר 03-9143088lewin1212@gmail.com
ד"ר חן פרידברגסגל בכיר 074-7233068lcf@013.net
ד"ר דן נאורסגל בכירndan@ariel.ac.il
ד"ר ארז כהןסגל בכיר 03-9765732nmnl15@ariel.ac.il
ד"ר בשמת יפתסגל בכירbosmatya@ariel.ac.il
ד"ר חן קרצ'רסגל בכיר
גב' טליה בן קיקירכזת מחלקה מזרח התיכון 03906-6244taliyab@ariel.ac.il
גב' אניה רבנקוברכזת סטודנטים בכירה 03-9758-939annare@ariel.ac.il
פקס 03-9066-249
המחלקה למורשת ישראל
פרופ' אברהם אופיר שמשראש המחלקה 03-9066-368Avi0603@013.net
פרופ' יוסי גולדשטייןראש התוכנית לתואר שני 074-7296-750yossigo@ariel.ac.il
גב' אנה אבישררכזת סטודנטים לתואר מוסמך 03-9066-307 annavi@ariel.ac.il
גב' תפארת יהברכזת המחלקה 03-9066369tiferetya@ariel.ac.il
פרופ' שלם יהלוםסגל בכיר
פרופ' ראובן אנוךסגל בכיר 074-7296-368reuvene@ariel.ac.il
פרופ' לאה מקובצקיסגל בכיר 03-9371-434leama@ariel.ac.il
פרופ' אורציון ברתנאסגל בכירbartana@ariel.ac.il
ד"ר אורי צורסגל בכיר 074-7296-737zuru01@walla.com
ד"ר דוד רוטשטייןסגל בכיר 074-7296-368Rotstein1@bezeqint.net
ד"ר הלנה רימוןסגל בכיר 074-7296-737H_rimon@yahoo.com
ד"ר יונתן אדלרסגל בכיר 03-9066-368yonatanadler@gmail.com
ד"ר יצחק שיסגל בכירshai.itzick@gmail.com
ד"ר מאיר סיידלרסגל בכיר 03-9066-368
ד"ר גולדה אחיעזרסגל בכיר
ד"'ר שלם יהלוםסגל בכיר
ד"ר עופרה מצוב-כהןסגל בכיר 074-7296-712oframatco@walla.com
פקס 03-9066-612
B.A רב תחומי במדעי החברה
ד"ר אורן אקרמןראש המחלקה 03-9765-728
050-7960114
orenac@ariel.ac.il
מר עמיהוד גליליראש צוות 03-9066-299
054-3394-716
amig@ariel.ac.il
גב' נופר אבן חייםרכזת סטודנטים 03-9066-299nofareh@ariel.ac.il
גב' גולן קרןרכזת סטודנטים 03-9066-299kerengo@ariel.ac.il
גב' אורין מורובתירכזת סטודנטים 03-9066-299oryanmo@ariel.ac.il
פקס 03-9371-404
חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ד"ר עוזי בן שלוםראש חוג 03-9066-504uzibs@ariel.ac.il
גב' נטלי פוגלרכזת בכירה 03-9765-758dep.socio@ariel.ac.il
פרופ' מרים ביליגסגל בכירbilligm@ariel.ac.il
ד"ר מירה משהסגל בכירmoshemi@ariel.ac.il
ד"ר משה לויסגל בכיר
ד"ר רוני משסגל בכירronimash@zahav.net.il
ד"ר משה לויסגל בכירsendmoshe@gmail.com
ד"ר איתן אורקיביסגל בכירorkibi@ariel.ac.il
חוג לקרימינולוגיה
פרופ' מלי שחורי ביטוןראש חוג 03-9765-744mallys@ariel.ac.il
גב' מיטל סולימןרכזת סטודנטים בכירה 03-9755-842criminology@ariel.ac.il
גב' שני זגרוןרכזת סטודנטים 03-9765-744shaniz@ariel.ac.il
ד"ר חגית בוני נחסגל בכירhagitbn@ariel.ac.il
ד"ר קרן כהן-לוקסגל בכיר 03-9765-744kere.cohenlouck@gmail.com
ד"ר יעל אביעדסגל בכיר 03-9765-744aviady@ariel.ac.il
פקס 03-9755-840
חוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
פרופ' דוד בן שלמהראש חוגdavabs@ariel.ac.il
פרופ' יצחק שיחברי סגל 03-9066-368shai.itzick@gmail.com
ד"ר אבירם רביצקיחברי סגל 03-9066-368aravitsky@gmail.com
ד"ר אמיר משיחחברי סגל 03-9066-368a.mashiach@gmail.com
ד"ר אורן אקרמןחברי סגל 03-9765-728
050-7960114
orenac@ariel.ac.il
חוג לחשבונאות
פרופ' ג'פרי קנטורראש המחלקה לחשבונאות 03-9066-306jeffreyk@ariel.ac.il
רו"ח חן שאשוסגנית ראש המחלקה 03-9066-306chens@ariel.ac.il
גב' מוריה פופובסקירכזת סטודנטים 03-9066-306moriahpo@ariel.ac.il
המסלול לשמאות מקרקעין
מר יעקב אודישראש היחידהYakov.odish@mail.huji.ac.il
גב' שרית גרופררכזת סטודנטים 03-9066-399
פקס 03-9066-658
הפקולטה להנדסה
פרופ' שרגא שובלדקן הפקולטה להנדסה 03-9143036shraga@ariel.ac.il
גב' רוית לויראש מינהל הפקולטה 03-9066-245noyalr@ariel.ac.il
גב' יפה רוזנברגרכזת פקולטה 03-9066-197yaffaro@ariel.ac.il
גב' ענת גפןרכזת פקולטה 03-9143-036anatge@ariel.ac.il
פקס 03-9066-654
המחלקה להנדסת תעשיה וניהול
פרופ' יששכר גלעדראש המחלקה 03-9066325igilad@ariel.ac.il
מר אמיר ביטון מהנדס תעשיה וניהול
052-3611266
amir@ariel.ac.il
גב' חבצלת סמו רכזת סטודנטים בכירה 03-9066-218
054-3394-703
chavy@ariel.ac.il
גב' אביב ליפשיץ ימינירכזת סטודנטים תואר שני- רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש 03-9758947avivli@ariel.ac.il
גב' תהילה כהןרכזת סטודנטים 03-9066-325tehilaco@ariel.ac.il
גב' איריס רונןרכזת סטודנטים 03-9066-310nmnl16@ariel.ac.il
פרופ' חנן גלזרסגל בכיר 03-9066-664chanang@ariel.ac.il
פרופ' שרגא שובלסגל בכירshraga@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל מנביץסגל בכיר 03-9066-665michaelm@ariel.ac.il
ד"ר רויטל דנוךסגל בכיר 03-9066-668revitald@ariel.ac.il
ד"ר ניר שוולבסגל בכיר 03-9066-667nirsh@ariel.ac.il
ד"ר אסף בוצרסגל בכירassafbo@ariel.ac.il
ד"ר ינון צוקרמןסגל בכיר 03-9066-662inonzu@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל ווגנרסגל בכיר 03-9371-411wagnerm@ariel.ac.il
ד"ר ליהי דראיסגל בכיר 074-7233-010lihid@ariel.ac.il
ד"ר אורן מוזיקנטסגל בכירorenm@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל חסוןסגל בכיר 03-9066-668michaelh@ariel.ac.l
ד"ר יונית ברוןסגל בכירybarron@ariel.ac.il
ד"ר טל גרינשפוןסגל בכיר 03-9066-667talgr@ariel.ac.il
ד"ר דרור הרמלסגל בכיר 03-9066-666drorhe@ariel.ac.il
ד"ר יבגני קגןסגל בכיר 03-9066-669evganyk@ariel.ac.il
ד"ר רפי חןסגל בכיר
ד"ר אמיר פריסגל בכירamirp@ariel.ac.il
פקס 03-9066-322
המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
פרופ' מוניקה פנחסראש המחלקה 03-9066259monikap@ariel.ac.il
פרופ' יוסי פנחסיראש התוכנית לתואר שני 03-9066-272yosip@ariel.ac.il
מר יפים לוקשייןמהנדס חשמל ואלקטרוניקה 03-9371413yafimlo@ariel.ac.il
מר עוז ליבנה מהנדס חשמל ואלקטרוניקה 03-9066-350
052-5554688
ozl@ariel.ac.il
מר דניאל רוזבן מהנדס חשמל ואלקטרוניקה
054-8115126
rozbandaniel@ariel.ac.il
מר אלכסנדר פייר מהנדס חשמל ואלקטרוניקה 074-7296833alexf@ariel.ac.il
מר דניאל גוטליבמהנדס המעבדה 03-9066-259danielg@ariel.ac.il
מר מאיר בוסקילהמהנדס המחלקה 03-9066-240
054-3394-706
meirbus@ariel.ac.il
גב' גלית לוירכזת תואר ראשון 03-9066-614lgalit@ariel.ac.il
גב' אורית אלמקייס גלאם רכזת סטודנטים- תואר ראשון + תואר שני 03-9066-176nmnl18@ariel.ac.il
גב' עדנה שנהררכזת סטודנטים 03-9066-177nmnl27@ariel.ac.il
גב' אורית כהןרכזת/ מזכירת המחלקה 03-9143039oritco@ariel.ac.il
פרופ' גדי גולןסגל בכיר
054-6002-914
gadygolan@gmail.com
פרופ' אהרן פרידמןסגל בכיר 03-9758-979
054-7701-314
aharonfr@ariel.ac.il
פרופ' אנטולי ליפסקיסגל בכיר 03-9066-198alipsky@ariel.ac.il
פרופ' אשר יהלוםסגל בכיר 074-7296-199
054-7740-294
asya@ariel.ac.il
פרופ' אראל גרנותסגל בכיר 03-9066-656erel@ariel.ac.il
פרופ' גרגורי אגרנוביץסגל בכיר 03-9066-314agr@ariel.ac.il
פרופ' יוסף ברנשטייןסגל בכיר 074-7296-934
052-5759-301
josephbe@ariel.ac.il
פרופ' שמואל שחםסגל בכיר 03-9066-318Student_dean@ariel.ac.il
פרופ' יואל רצאביסגל בכיר 03-9076-587ratsaby@ariel.ac.il
פרופ' משה עינתסגל בכיר 03-9066-388einatm@ariel.ac.il
ד"ר משה אברבוךסגל בכירmosheav@ariel.ac.il
ד"ר אריה רייכמןסגל בכירariere@ariel.ac.il
פרופ' אליהו פרברסגל בכיר 03-9066-297e.farber@ariel.ac.il
פרופ' אמיר אברמוביץסגל בכיר 03-9066-389amir007@ariel.ac.il
ד"ר דויד אבוקסיססגל בכיר 03-9066-357davida@ariel.ac.il
פרופ' יורי לוריאסגל בכיר 03-9066-674ylurie@ariel.ac.il
ד"ר יורי גורודצקיסגל בכירyurig@ariel.ac.il
ד"ר נדה מיטבסגל בכיר 03-9371-441nedam@ariel.ac.il
פרופ' מוניקה פנחססגל בכיר 03-9066259monikap@ariel.ac.il
פקס 03-9066-238
המחלקה להנדסה כימית (במגמות ביו טכנולוגיה וחומרים)
פרופ' מרינה ניסנביץראש המחלקה 03-9143-042marinan@ariel.ac.il
פרופ' דוד וולףראש התוכנית לתואר שני 074-7808997dwolf@ariel.ac.il
מר גריגורי פנחסוביץ'מהנדס המחלקה 03-9143-080
054-3394-739
גב' דורית צורלבורנטית המחלקה להנדסת כימיה 074-7296-313
054-6961256
doritzu@ariel.ac.il
גב' נונה איידליןלבורנטית המחלקה להנדסת הכימיה 03-9066-313
054-4676346
nonaed@ariel.ac.il
גב' יקרת ברקאי מזכירת המחלקה ורכזת סטודנטים 03-9066-289yikratba@ariel.ac.il
גב' אולגה צניירכזת סטודנטים תואר ראשון + תואר שני 03-9066-650olgach@ariel.ac.il
ד"ר סער גולןסגל בכירsaarg@ariel.ac.il
ד"ר אלישיב דרוריסגל בכיר
054-3231686
droris@ariel.ac.il
ד"ר יעקב אנקרסגל בכיר 03-937-1490kobia@ariel.ac.il
פרופ' מיכאל פיררסגל בכיר 03-9066-212firer@ariel.ac.il
פרופ' מיכאל זיניגרדסגל בכיר 03-9066-281rector@ariel.ac.il
פרופ' ברק עמיצורסגל בכירbarakz@ariel.ac.il
פרופ' מרינה ניסנביץסגל בכיר 03-9143-042marinan@ariel.ac.il
פרופ' אדוארד בורמשנקוסגל בכיר 03-9066-134edward@ariel.ac.il
ד"ר גד פנחסיסגל בכיר 03-9066-469gadip@ariel.ac.il
ד"ר קונסטנטין בורודיאנסקיסגל בכיר 03-9143-085konstantinb@ariel.ac.il
פרופ' איליה פוליצ'וקסגל בכיר 03-9066-346polishuk@ariel.ac.il
ד"ר אלכס לוגובסקויסגל בכיר 03-9066-785
050-4780-271
lugovsa@ariel.ac.il
ד"ר פאינה נקונצני סגל בכיר 03-9765-786fainan@ariel.ac.il
ד"ר יעל אלבוסגל בכיר 03-9066-786yaelyt@ariel.ac.il
ד"ר סבטלנה לוגובסקויסגל בכיר 03-9066-217svetlanalu@ariel.ac.il
ד"ר רבקה כהןסגל בכיר 03-9066-606rivkac@ariel.ac.il
ד"ר תיאודור שטרןסגל בכיר 03-976-5781theodorst@ariel.ac.il
פקס 03-9066-323
המחלקה להנדסה אזרחית
ד"ר מתי אדןראש המחלקה 03-9143-048mattiad@ariel.ac.il
ד"ר יניב קנופסגן ראש המחלקה 03-645-3133yanivkn@ariel.ac.il
גב' טלי מזרחיראש צוות 03-9066-653talim@ariel.ac.il
גב' הדס ארנרייךרכזת סטודנטים 03-9066-653hadaser@ariel.ac.il
גב' לנה אנטרופוברכזת סטודנטים 03-9066-653lenal@ariel.ac.il
גב' ג'וליאנה זוהררכזת סטודנטים 03-9066-653Julianaz@ariel.ac.il
גב' יוליה חליאנדרהרכזת סטודנטים 03-9066-653yuliast@ariel.ac.il
גב' שובל אליזוברכזת סטודנטים 03-9066-653shovalel@ariel.ac.il
גב' נעמי עקיבאמזכירת המחלקה 03-9066-653neomia@ariel.ac.il
מר סרגיי פרוחורץטכנאי המחלקה להנדסה אזרחיתsergeyp@ariel.ac.il
פרופ' יעקב איסחקובסגל בכיר 03-9066-282yizhak@ariel.ac.il
פרופ' יעקב בלוךסגל בכיר 03-9066-255jbloch@ariel.ac.il
פרופ' יורי ריבקובסגל בכיר 03-9066-327
פרופ' רבקה גילתסגל בכיר 03-9066-255rgilat@ariel.ac.il
פרופ' אורי קומורניקסגל בכיר 03-9371-435urikm@ariel.ac.il
ד"ר יבגניה גניןסגל בכיר 03-906-6255evgenyag@ariel.ac.il
ד"ר איתן גולדשמידטסגל בכיר 03-9371-435
054-7878-412
eytango@ariel.ac.il
ד"ר אבשלום גנץסגל בכיר 03-9066-626aganz@ariel.ac.il
ד"ר ארקדי בריוזקיןסגל בכיר 03-9371-435arcadyb@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל זקסגל בכיר
ד"ר בוריס בלוסטוצקיסגל בכיר 03-9066-158bx@ariel.ac.il
ד"ר בני לבסגל בכיר 03-9371-435benilew@ariel.ac.il
ד"ר אפרים איליהסגל בכיר 03-914-3073efraime@ariel.ac.il
ד"ר משה דניאליסגל בכיר 03-9066-536madanieli@ariel.ac.il
ד"ר סבטלנה פושקרסגל בכיר 03-9066-410svetlanap@ariel.ac.il
המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה
פרופ' צבי שילרראש המחלקה 03-9066-324shiller@ariel.ac.il
מר מיכאל ויליקיסקימהנדס אלקטרוניקה 03-9076-553michaelv@ariel.ac.il
מר אילן תמירמהנדס מכטרוניקה 03-9076-553
054-7766-360
tamiril@ariel.ac.il
גב' רעות אופירראש צוות 03-9066808reutmu@ariel.ac.il
גב' ליאור שמשרכזת סטודנטים ומזכירת מחלקה 03-9765-724liorsh@ariel.ac.il
גב' ספיר דהןרכזת סטודנטים 03-9066651sapirdah@ariel.ac.il
מעבדת רובוטיקה 03-9066-600
המעבדה לאנרגיה מתחדשת 03-9076-525
המרכז לביומכניקה באריאל 03-9758-905
המעבדה לתחבורה ובטיחות בדרכים 03-9758-905
המעבדה לקינמטיקה וגיאומטריה חישובית 03-9066-627
מר שגיא מנסלבורנט המחלקה להנדסת מכונות 074-7233022sagima@ariel.ac.il
פרופ' עידית אברהמיסגל בכיר 03-9076-526
054-3394892
iditav@ariel.ac.il
ד"ר איציק ספירסגל בכיר
052-3618423
sapiri@ariel.ac.il
ד"ר יואל טנאסגל בכיר 074-7296825y.tenne@ariel.ac.il
ד"ר יורי גורודצקיסגל בכירyurig@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל בן חייםסגל בכיר 03-9066-525michailbc@ariel.ac.il
ד"ר משה ברנדסגל בכיר 03-9076-526
054-7740-297
mosheb@ariel.ac.il
ד"ר ניר שוולבסגל בכיר 03-9066-667nirsh@ariel.ac.il
ד"ר סער גולןסגל בכירsaarg@ariel.ac.il
ד"ר שמעון לינייקיןסגל בכיר 03-9758-905simonl@ariel.ac.il
פקס 03-9066-652
הפקולטה למדעי הטבע
פרופ' גרי גלרמןדיקן הפקולטה למדעי הטבע 074-7233-079
גב' סבטלנה וייסברוטראש מינהל הפקולטה 03-9066-125
054-7740-214
גב' הילה דקלה גולרכזת הפקולטה 074-7233-080fns@ariel.ac.il
פקס 074-7233-041
המחלקה למדעי המחשב
פרופ' בועז בן משהראש המחלקה 03-9066-293
גב' דיאנה שטמפלרראש צוות, רכזת סטודנטים לתואר שני 03-9066-640dianas@ariel.ac.il
גב' רנה ברץרכזת בכירה מדעי המחשב 03-9066-104
054-3394-836
renab@ariel.ac.il
פרופ' דנה שפירא 074-7808-909shapird@ariel.ac.il
ד"ר נועם חזוןnoamh@ariel.ac.il
ד"ר מירה גונןmirag@ariel.ac.il
פרופ' ואדים לויט 03-9066-163levitv@ariel.ac.il
ד"ר גבריאל ניבשgabrieln@ariel.ac.il
ד"ר דביר עמית- זאב
ד"ר דן אופירdano@ariel.ac.il
ד"ר דרור טובי 03-9066-547drorto@ariel.ac.il
ד"ר אלעד חורב 074-7233-071horev@ariel.ac.il
ד"ר ענת צ'ירניאבסקיanatpc@ariel.ac.il
ד"ר ליעד גוטליבleead@ariel.ac.il
ד"ר עמרי ערןomrier@gmail.com
פקס 03-9066-692
המחלקה לפיזיקה
פרופ' יוסף רייחליןראש המחלקה 03-9066-387
ד"ר יובל ראובניסגל בכיר 03-9066-270 yuvalr@ariel.ac.il
ד"ר רומן גריניובמהנדס מעבדה 03-6453-129romagrynyov@ariel.ac.il
ד"ר אנדריי גוריאצ'ב מהנדס מעבדה 03-6453-129andreyg@ariel.ac.il
גב' ציפי בירםרכזת בכירה 03-9066-270tsipib@ariel.ac.il
פרופ' מאיר לבקוביץסגל בכיר 03-9066-393lewkow@ariel.ac.il
פרופ' גנאדי ויימןסגל בכיר 03-9066-998gevaiman@ariel.ac.il
פרופ' רומן פוגרבסגל בכיר 03-9143-089ptoman@ariel.ac.il
פרופ' אליהו פרברסגל בכיר 03-9066-297e.farber@ariel.ac.il
פרופ' יעקב לויטןסגל בכיר 03-9066-392levitan@ariel.ac.il
פרופ' קוסטנטין קומושויליסגל בכיר 03-9765-719komosh@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל זובקובסגל בכיר 03-9143-046mikhailzu@ariel.ac.il
ד"ר עידו בן דייןסגל בכיר 03-9066-269idobd@ariel.ac.il
ד"ר עמית קאשיסגל בכיר 03-9143-046kashi@ariel.ac.il
ד"ר פול בן ישיסגל בכיר 03-9143-091
03-6453148
paulbi@ariel.ac.il
ד"ר דן גמליאלסגל בכיר 03-9066-680dang@ariel.ac.il
ד"ר גילברט ויינשטייןסגל בכיר 074-7296895gilbertw@ariel.ac.il
ד"ר דימה צ'סקיססגל בכיר 03-9453-128dimach@ariel.ac.il
ד"ר סרגיי בונדרקוסגל בכיר 03-9758-922sergeyb@ariel.ac.il
ד"ר רפאל מינססגל בכיר 03-6453-140refaelm@ariel.ac.il
ד"ר אלכסנדר פריגריןסגל בכיר 03-9143-095prygarin@ariel.ac.il
ד"ר מרסלו שיפרסגל בכיר 03-9066-269Schiffer@ariel.ac.il
ד"ר אריאל נעוססגל בכיר 03-9143-031
ד"ר אלבינה מוסיןסגל בכיר
ד"ר מיכאל גפטסגל בכיר 03-9143-094michaelga@ariel.ac.il
פרופ' טוביה שלזינגרסגל בכיר 03-9371-426Schlesinger@ariel.ac.il
פקס 03-9066-395
המחלקה למתמטיקה
פרופ' אלכסנדר דומושניצקיראש המחלקה 03-9066-618adom@ariel.ac.il
פרופ' פרנק עשושראש התכנית לתואר שני 03-9066-693assous@ariel.ac.il
גב' תמרה רזניקוברכזת סטודנטים - תואר שני מתמטיקה יישומית 03-9076-582tamarare@ariel.ac.il
פרופ' יעקב גולצרסגל בכיר 03-9066-221goltser@ariel.ac.il
פרופ' יובל פליקרסגל בכירyuvalf@ariel.ac.il
פרופ' גרשון קרסיןסגל בכיר 03-9758-960
0544-292838
kresin@ariel.ac.il
פרופ' יהודה גרינבלטסגל בכירgrinblat@ariel.ac.il
ד"ר גילברט וינשטייןסגל בכירgilbertw@ariel.ac.il
ד"ר אפריים שמרלינגסגל בכירefraimsh@ariel.ac.il
ד"ר סבטלנה בונימוביץסגל בכירsvetlanaBu@ariel.ac.il
ד"ר אברהם גולדשטייןסגל בכיר
ד"ר דויד טנקוססגל בכירdavidta@ariel.ac.il
ד"ר רומן יביץסגל בכיר 03-9066-257romany@ariel.ac.il
ד"ר עדי ירדןסגל בכיר jardena@ariel.ac.il
ד"ר יונה צ'רניאבסקיסגל בכירyonahch@ariel.ac.il
ד"ר אלכסנדר רסיןסגל בכירrasin@ariel.ac.il
ד"ר רוברט שוורץסגל בכירrobertsh@ariel.ac.il
ד"ר זיו שמיסגל בכירzivsh@ariel.ac.il
ד"ר יהודה אשכנזיסגל בכיר 03-9030-517ashkenazy@012.net.il
המחלקה לביולוגיה מולקולרית
פרופ' דני ברנסראש המחלקה 03-9371-480dannyb@ariel.ac.il
ד"ר טובית רוזנצוויגראש התוכנית לתואר שניtovitro@ariel.ac.il
ד"ר חנה אוחרימנקומהנדסת המחלקה 03-9076-596
054-5454-902
hanaok@ariel.ac.il
גב' אינה רודניאנסקי תואר שני- רכזת המחלקה 03-9755-819innar@ariel.ac.il
גב' גלינה באיקיולבורנטית 03-9076-596
052-8498-710
galinaba@ariel.ac.il
גב' הלנה טוצ'ינסקילבורנטית 03-9076-443
052-6177-481
helenat@ariel.ac.il
גב' ילנה טוצ'נסקילבורנטיתhelenat@ariel.ac.il
ד"ר טטיאנה טיכנובעובדת בית חיות 03-9067-350
054-8446726
tatianat@ariel.ac.il
ד"ר ניקולאי גובשטיס עובד בית חיות 074-7296596nikolayg@ariel.ac.il
פרופ' שירי ונציה- נבוןסגל בכיר
פרופ' אלברט פנחסובסגל בכיר 03-9066-290albertpi@ariel.ac.il
ד"ר גבי גרליץסגל בכיר 03-9371-432
ד"ר טובי דרורסגל בכיר 03-9076-547drorto@ariel.ac.il
ד"ר גדי תורג'מןסגל בכיר 03-9371-430gadit@ariel.ac.il
ד"ר סטלה ארונובסגל בכיר 03-9371-431
ד"ר מלי שלמוןסגל בכיר
054-6350-197
פקס 03-9371-422
המחלקה למדעי הכימיה
פרופ' חיה קורנוויץראש המחלקה 03-9066-371hayak@ariel.ac.il
פרופ' דן מאירשטייןראש התוכנית לתואר שניdanm@ariel.ac.il
ד"ר רמי קריגרמהנדס במחלקה לכימיה 03-9066-313ramik@ariel.ac.il
גב' בלה פלדמןלבורנטית 03-9066-313belafe@ariel.ac.il
גב' פולינה וילקיסלבורנטית המחלקה להנדסת כימיה 03-9066-313
054-4598807
polinav@ariel.ac.il
גב' ילנה בורודינהרכזת סטודנטים תואר שני ורכזת המחלקה- כימיה ביולוגית 03-9066-631elenabo@ariel.ac.il
ד"ר תומר צדקיסגל בכירtomerzi@ariel.ac.il
פרופ' מיכאל זיניגרדסגל בכיר 03-9066-623rector@ariel.ac.il
פרופ' חיים כהןסגל בכיר 03-9066-623hcohen@ariel.ac.il
פרופ' אלכס שכטרסגל בכיר 03-9371-470salex@ariel.ac.il
ד"ר פלביו גרישפןסגל בכיר 03-9755-861flaviog@ariel.ac.il
ד"ר גיא פצ'ורניקסגל בכיר 03-9755-806guyp@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל מונטגסגל בכיר 03-9066-347michaelmo@ariel.ac.il
פקס 03-9066-634
המרכז לחקר חומרים
מר אלכס קרסנופולסקימהנדס חומרים 03-9066-217
054-6002912
Krasnopolski@ariel.ac.il
מר מיכאל קרפושנקומהנדס חומרים 03-9066-217
052-3406591
michaelko@ariel.ac.il
פקס 03-9066-234
בית הספר ללימודים מתקדמים
פרופ' שמואל שטרנקלר 074-7233-084 GraduateStudies@ariel.ac.il
גב' ליאורה אילרובראש מנהל 03-9076-517liorail@ariel.ac.il
גב' תמר יוגברכזת תואר שלישי 03-9755-815tamaryo@ariel.ac.il
גב' רננה בוקובזהרכזת תואר שלישי 074-7233097renanabo@ariel.ac.il
גב' יפה הופמןרכזת סטודנטים תואר שלישי 074-7233084yaffah@ariel.ac.il
גב' מינדי גולדברג רכזת סטודנטים תואר שלישי תלמידי חו"ל 03-9143-025mindyg@ariel.ac.il
גב' מיטל חבררכזת בית הספר ורכזת מלגות 03-9066-659meitalha@ariel.ac.il
גב' קרן ברנשטייןרכזת פרוייקטים 03-9143074kerenbe@ariel.ac.il
גב' דיאנה שימרוןרכזת מלגות בכירה 03-9371-423sdiana@ariel.ac.il
פקס פקס 03-9066-298
בית ספר לתקשורת המונים
ד"ר תמר להבראש בית הספר לתקשורת המונים 03-9371-449tamarla@ariel.ac.il
מר דוד מיכאלימהנדס המחלקה 074-7296-754
054-3394-815
מר עמוס נבוראש מסלול רדיו 03-9371-458nevoam@walla.com
מר אודי רבינוביץראש מסלול עיתונות כתובה 03-9371-458udirabi@gmail.com
ד"ר תמר להבראש מסלול אסטרטגי, פרסום ויחסי ציבור 03-9066-626tamarla@ariel.ac.il
ד"ר רמי קמחיראש מסלול קולנוע וטלוויזיה 03-9371-458ramrambo15@windowslive.com
מר טל לאורראש מסלול רדיו בניו-מדיה 03-9076-576tall@ariel.ac.il
גב' גלית מדררכזת סטודנטים בכירה 03-9371-416
054-2454-513
galitma@ariel.ac.il
מר עידן מזרחירכז תוכן והפקה
0503322445
idanmi@ariel.ac.il
גב' רותם אוחנהמזכירה ורכזת סטודנטים 03-9371-416rotemo@ariel.ac.il
גב' בר מימוןרכזת סטודנטים 03-9371-416barm@ariel.ac.il
חדר מרצים 03-9371-446
אולפן רדיו 03-9371-438
03-9076-522/23/24
מר צביקה זלינגראחראי הפקות ביה"ס לתקשורת 074-7296-764
054-3394-835
zvikaz@ariel.ac.il
פרופ' יואל כהןסגל בכיר 03-9371-471
050-6580-224
ysrcohen@netvision.net.il
פרופ' רפי מןסגל בכיר 03-9066-636rafimann@gmail.com
ד"ר רון שלייפרסגל בכיר 03-9371-458rons@ariel.ac.il
ד"ר סבינה לסיצהסגל בכיר 03-9066-636sabina@bezeqint.net
ד"ר אלעזר לב- אוןסגל בכיר
ד"ר אוסנת רוט כהןסגל בכיר 03-9066-626osnatrc@gmail.com
ד"ר ארז כהןסגל בכיר 03-9066-275erez@ariel.ac.il
ד"ר דורית צימנד-שיינרסגל בכיר 03-9066-626doritzimand@gmail.com
גב' נילי שטיינפלדסגל בכירnilist@ariel.ac.il
מר אייל בורססגל בכיר 03-9076-544
052-3835-472
eyal.bores@gmail.com
מר חננאל רוזנברגסגל בכירhananro@ariel.ac.il
פרופ' אורי קומורניקסגל בכיר 03-9371-435uriko@ariel.ac.il
פקס 03-9371-438
בית ספר למדעי הבריאות
פרופ' רות בירקדיקן בית ספר למדעי הבריאות 03-9066-166deanhealth@ariel.ac.il
גב' אופיר אלוןראש מנהל הפקולטה 03-9371-440ofiral@ariel.ac.il
גב' איילת ברזלימזכירת דיקן בית הספר למדעי הבריאות 03-9066-166ayeletba@ariel.ac.il
רב-קווי 03-9066-661
גב' הדס טנקג'ירכזת חוזים והתנסויות 074-7233-612hadasta@ariel.ac.il
פקס 03-9066-624
גב' שירה בן יששכררכזת פקולטה 03-9076-552shirabi@ariel.ac.il
המחלקה לניהול מערכות בריאות
פרופ' רחלי ניסנהולץ- גנותראש המחלקה 03-9066-684rachelng@ariel.ac.il
פרופ' יאיר שפיראראש התוכנית לתואר שני 03-9758-965yairsh@ariel.ac.il
פרופ' אש נחמןסגל בכירashna@ariel.ac.il
פרופ' יוסי וייססגל בכירyossiw@ariel.ac.il
פרופ' אשר אלחיאניסגל בכירmili_a@meuhedet.co.il
פרופ' נתן קלרסגל בכירnati.keller@sheba.health.gov.il
פרופ' דניאל מורןסגל בכירdmoran@sheba.health.gov.il
ד"ר דור מיכאלסגל בכירdor@moh.health.gov.il
ד"ר אבי זיגדוןסגל בכיר 03-9076-571aviz@ariel.ac.il
ד"ר ריקי טסלרסגל בכיר 03-9076-571rikite@ariel.ac.il
ד"ר אפרים שפיראסגל בכירephraims@ariel.ac.il
ד"ר אורן ברקוביץסגל בכיר 03-9076-571orenbe@ariel.ac.il
ד"ר ליאת קורןסגל בכירkorli@zahav.net.il
ד"ר גיל פיירסגל בכירgilf@bezeqint.net
מר דני קוצ'וקסגל בכירdanikut@ariel.ac.il
מר אילן לויסגל בכירvp02884@ariel.ac.il
מר ירון בן זכאיסגל בכירyaronbz@ariel.ac.il
גב' נטלי גלםראש צוות 03-9066-661natalyge@ariel.ac.il
גב' אודליה ברקוביץרכזת סטודנטים 03-9066-661odelyabe@ariel.ac.il
גב' נדיה איסגולוברכזת סטודנטים 03-9066-661nadiash@ariel.ac.il
גב' אוקסנה סטרשנוברכזת סטודנטים 03-9066-661oksanast@ariel.ac.il
גב' טל וקסלררכזת סטודנטים תואר שני 03-9758-965TalW@ariel.ac.il
רב קוי 03-9066-661
פקס מחלקה 074-7233-042
המחלקה לפיזיותרפיה
ד"ר שמואל שפרינגרראש המחלקהshmuels@ariel.ac.il
פרופ' תמר יעקבראש התוכנית לתואר שני 03-9765-753tamar@ariel.ac.il
גב' רזיה גלבוערכזת סטודנטים בכירה לתואר ראשון ושני 03-9371-489raziag@ariel.ac.il
גב' רעות בר-אוןרכזת סטודנטים 03-9066-398reutbo@ariel.ac.il
פרופ' מאיר לוטןסגל בכירml_pt_rs@netvision.net.il
ד"ר מיכל עצמוןסגל בכירmichalaz@ariel.ac.il
ד"ר נועה רפאלי בארסגל בכירnoara@ariel.ac.il
ד"ר סילבי פרנקל טולדוסגל בכיר 03-9765-703silvift@ariel.ac.il
ד"ר נעה בן עמיסגל בכירnoaba@ariel.ac.il
ד"ר אלון רביןסגל בכיר 03-9765-777alonrabin@gmail.com
ד"ר צבי קוז'ולסגל בכיר 03-9076-583zvik@ariel.ac.il
ד"ר אורית עליוןסגל בכיר 03-9066-109orite@ariel.ac.il
פרופ' אופירה אינשטייןסגל בכיר 03-9066-330ofirae@ariel.ac.il
גב' איריס פישרסגל בכיר 03-9066-109
054-7766-364
irisfi@ariel.ac.il
מר רון שביטסגל בכיר 03-9765-753ronsh@ariel.ac.il
פקס 03-9066-268
המחלקה למדעי התזונה
פרופ' בועז מונה ראש המחלקהMboaz8@yahoo.com
גב' אורלי בן ישירכזת סטודנטים בכירה 03-9066-241orlybish@ariel.ac.il
פרופ' רות בירקסגל בכירruthb@ariel.ac.il
ד"ר טובית רוזנצוויגסגל בכירshirat@bezeqint.net
ד"ר אולגה רזסגל בכירolgora@ariel.ac.il
ד"ר ורד קאופמן שריקיסגל בכירveredks@ariel.ac.il
גב' שרון גבריאלסגל בכירdiet2005@gmail.com
גב' אסתר גונןסגל בכירesthergonen@gmail.com
פקס 074-7233-042
המחלקה להפרעות בתקשורת
ד"ר לאה פוסטיקראש המחלקהleah.Fostick@ariel.ac.il
גב' אושרת עטוןרכזת מחלקה 074-7296866oshrata@ariel.ac.il
גב' נורית אנדםרכזת סטודנטים 03-9765-755nuritan@ariel.ac.il
פרופ' אסתי בן-יצחקסגל בכירbenitze@ariel.ac.il
פרופ' מרדכי הימלפרבסגל בכירmotihim@ariel.ac.il
ד"ר ריקי טייטלבאום-סוויד סגל בכירtaite@post.tau.ac.il
ד"ר גיל צוקרמןסגל בכירzukgil@yahoo.com
ד"ר עדי ליפשיץ- בן בשטסגל בכירadilb@ariel.ac.il
ד"ר מיכל איכטסגל בכירMi1973@zahav.net.il
ד"ר נעמה קינןסגל בכירkenannaama@gmail.com
גב' אביטל טראו- מרגליתסגל בכיר 03-9765777avitarau@gmail.com
גב' חיה זלצברגסגל בכירyakz@bezeqint.net
גב' יעל נווט- לויטסגל בכירtaelnavat@walla.co.il
פקס 03-9758-908
המחלקה לסיעוד
ד"ר איילה בלאוראש המחלקהayalabl@ariel.ac.il
פרופ' יוסף אלקלעיסגל בכירjosepha@ariel.ac.il
ד"ר שושי ורנרסגל בכירshoshiw@ariel.ac.il
גב' שירה ברטרכזת סטודנטים 03-9066-625shiraba@ariel.ac.il
גב' נדיה פיינשטייןרכזת סטודנטים 03-9066-625nadya@ariel.ac.il
המחלקה לריפוי בעיסוק
ד"ר מיכל הוכהויזרראש המחלקה 03-6453123michalho@ariel.ac.il
גב' פורצ'ן גפןרכזת סטודנטים 03-6453123furtuneg@ariel.ac.il
קדם רפואה
ד"ר גדי תורג'מןראש המחלקה 03-9371-430gadit@ariel.ac.il
גב' שקד מייזלסרכזת סטודנטים 074-7236-053Shakedme@ariel.ac.il
פקס 03-9758-908
מרפאות אוניברסיטאיות
גב' שרון פלגמנהלת יחידת המרפאה 03-9765-722   pelesharon@ariel.ac.il
גב' ליליה פרגאמנטמנהלת חשבונות 03-9066246lililyape@ariel.ac.il
גב' אירה סיימוןמנהלת חשבונות ראשית 03-9765-766irasi@ariel.ac.il
מענה טלפוני מזכירות המרפאה 03-9765-777 clinics@ariel.ac.il
השארת הודעות כתובות/ פקס מזכירות המרפאה 03-9765-743
054-2454508
גב' תמר יחיאמנהלת אדמיניסטרטיבית 03-9066246tamari@ariel.ac.il
גב' אפרת רוזנפלדראש תחום הפרעות בתקשורת 03-9765-777efratrosenfeld@ariel.ac.il
גב' אלה ברגרראש תחום ריפוי בעיסוק 03-9765-777elaberger22@gmail.com
גב' פולה וייסמןראש תחום פיזיותרפיה ילדים 03-9765-777kidphysio@gmail.com
גב' טלי שחםראש תחום רגש 03-9765777tali.shacha@gmail.com
הודעות כתובות מזכירות
054-2454508
clinics@ariel.ac.il
פקס 03-9765-743
בית הספר לארכיטקטורה
פרופ' אדר' בני ראובן לויראש בית הספר לארכיטקטורה 03-9066-242
גב' מיכל דה סילבהרכזת ויועצת סטודנטים בכירה 03-9066-180michalds@ariel.ac.il
גב' אלה סידורנקומזכירה 03-9066-242allas@ariel.ac.il
מר אוריאל מצוייניםאחראי סדנת אדריכלות 074-7296-677
054-7776-446
uriel@ariel.ac.il
אדר' יעל דניאלי- להבסגל בכיר
פרופ' ארכ' גלעד דובשניסגל בכיר 03-9066-282giladd@ariel.ac.il
פרופ' אדר' דוד קאסוטוסגל בכיר 03-9066-282
054-7740-205
cassud@ariel.ac.il
פרופ' רון נברוסגל בכיר 03-9066-332nabarro@ariel.ac.il
פרופ' אדריכל ארנן קסקיןסגל בכיר 03-9066-282casakin@ariel.ac.il
ד"ר מיכל משהסגל בכיר
ד"ר רות דורותסגל בכיר 03-9066-282sf_moshed@ariel.ac.il
ד"ר אדר' עדנה לנגנטלסגל בכיר 03-9066-282e.langenthal@ariel.ac.il
ד"ר אדר' אהרון פוקססגל בכיר 03-9066-282ronhaifauni@ariel.ac.il
ד"ר אדר' גלעד שביידסגל בכיר 03-9066-282gschweid@walla.co.il
אדר' נתי רותםסגל בכיר
אדר' אודי מנדלסוןסגל בכיר 03-9066-282udi.mendelson@gmail.com
אדר' דנה שמר-אוברזוןסגל בכיר 03-9066-282danaoberson@netvision.net.il
אדר' אסדרבן סרג'יוסגל בכיר 03-9066-282office.asa@gmail.com
אדר' דוד אהרוניסגל בכיר 03-9066-282davidah@ariel.ac.il
אדר' דניאל אזרדסגל בכיר 03-9066-282danielaz@stavrc.co.il
אדר' יהושע טל-לויסגל בכיר 03-9076-515Y_l_v@netvision.net.il
אדר' יואב לנירסגל בכיר 03-9076-512ylanir@gmail.com
אדר' יורם גינצבורגסגל בכיר 03-9066-282Ginzburg-arch@012.net.il
אדר' איציק אלחדיףסגל בכיר 03-9066-282elgal100@netvision.net.il
אדר' מיכאל רונהסגל בכיר 03-9076-512michael@coarch.co.il
אדר' משה בלסיאנוסגל בכיר 03-9076-512balasian@zahav.net.il
אדר' מתיתיהו אבשלומובסגל בכיר 03-9066-282mattia@ariel.ac.il
אדר' עודד גלרוןסגל בכיר 03-9076-512galronarch@gmail.com
אדר' נוף שלומיק זאביסגל בכיר 03-9066-282
אדר' רוני פליישרסגל בכיר
פקס 03-9066-129
הנדסאים באריאל
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיבמנהלת הנדסאים באריאל 03-9066-116yochevedap@ariel.ac.il
מר יפתח צוקרמןסגן מנהלת המכללה 03-9066-171
054-3394-838
iftachz@ariel.ac.il
גב' רינת שגיאמנהלת תוכן, פרויקטים והצלחת לקוחות 03-9066-173
054-7740-207
rinatsa@ariel.ac.il
גב' הילה סייג-שאמי מנהלת שיווק 03-9066-209
054-6002-939
גב' עדי מצויניםמזכירת הנהלה ומשאבי אנוש 03-9066-181
054-6002-181
adime@ariel.ac.il
גב' רעות לבביראש מדור בקרה ומחשוב 03-9066-117reutle@ariel.ac.il
גב' ויקי בן אריהרכזת תקציב ובקרה כלכלית 03-9755-804vickyba@ariel.ac.il
גב' אורלי מאירראש מדור פרוייקטים דיפלומות ובחינות מה"ט 03-9765740Morli@ariel.ac.il
גב' נתלי גמליאלרכזת פרויקטים בחינות מה"ט ודיפלומות 03-9765740
גב' ספיר חןרכזת מחלקות הנדסת מכונות, תוכנה, פרמדיקים, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיות מים, מכשור רפואי, עתודה טכנולוגית 03-9765740sapirch@ariel.ac.il
גב' ריטה מטוסביץ (רכזת המחלקה להנדסה אזרחית (בניין 03-9765740ritama@ariel.ac.il
גב' נינה פרבר (רכזת המחלקה להנדסה אזרחית (בניין 03-9755846ninaf@ariel.ac.il
גב' דינה ענתבירכזת מחלקות אדריכלות ועיצוב פנים, עיצוב תעשייתי, עיצוב מדיה חדשה 03-9765740adina@ariel.ac.il
גב' רעות אסוליןרכזת לימודי תעודה והשתלמויות, הנדסאי + BA 03-6453122reutas@ariel.ac.il
מר איתן בניה מנהל סדנת דגמים
054-6002-104
eitanb@ariel.ac.il
גב' אליס רובשיץמזכירת סטודנטים - יום 03-9066-120alicero@ariel.ac.il
גב' אלינה חומוטנקומזכירת סטודנטים - ערב 03-9066-120alinap@ariel.ac.il
אדריכל אסף אביאלראש המחלקה לאדריכלות ועיצוב פנים 03-9066-174assafav@ariel.ac.il
גב' מיכל בסוןמנהלת המכינה הטכנולוגית והמחלקה לאדריכלות ועיצוב פנים 03-9066-172mbasson@ariel.ac.il
מעצב מיכאל שוסטרמןראש המחלקה לעיצוב תעשייתי 03-9066-121
054-6002-163
michaelsho@ariel.ac.il
מעצבת רינת סופר גרינפלדראש המחלקה לעיצוב מדיה חדשה 03-9066-723
054-7740-252
rinatsg@ariel.ac.il
מר אייל גור אריה ראש המחלקה להנדסת קול (סאונד) 03-9066-822eyalga@ariel.ac.il
מהנדסת מיטל בודהראש המחלקה למכשור רפואי, ביוטכנולוגיה ביו-רפואית, טכנולוגיות מים ופרמדיקים 03-9066-119budam@ariel.ac.il
מר אפי פרופוסראש המחלקה להנדסת תוכנה תקשורת ואינטרנט / סייבר 03-9066-366
מהנדס מיכאל שפרנסקיראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 03-9066-328hndes15@ariel.ac.il
מר אלכס מושייבראש המחלקה להנדסת תעשיה וניהול 03-9066-252malex@ariel.ac.il
מהנדס יוסי חזןראש המחלקה להנדסת מכונות בהתמחות מכטרוניקה ומכונות בהתמחות רכב 03-9066-902hossih@ariel.ac.il
מהנדס דימה שיינדליןראש המחלקה להנדסה אזרחית – תכנון מבנים 03-9066-252
מהנדס קיריל אלנברגראש המחלקה להנדסה אזרחית - ניהול הבנייה 03-9066-252kiril2609@gmail.co.il
מהנדסת פיבי מור זיתוןמנהלת המחלקה להנדסה אזרחית 03-9066-252
פקס 03-9066-162
מכינה קדם אקדמית
גב' נוית זיגדון -אוקרייניץ מנהלת המכינה קדם אקדמית 03-9066-112
054-3394-809
navitzi@ariel.ac.il
גב' אירנה מילשטייןראש מינהל הוראה 03-9066-227
054-3394-735
irenam@ariel.ac.il
גב' מורן בן-עמירכזת הנהלה ומשאבי אנוש 03-9066-228moranba@ariel.ac.il
גב' לינוי זהבימזכירות וקבלה 03-9066-100mechina@ariel.ac.il
גב' מילי עינב אספרנסהראש מינהל סטודנטים 03-9066-613milie@ariel.ac.il
גב' אלינור ברזילי צונץיועצת 03-9066-602 elinorbt@ariel.ac.il
גב' רוית שופמן חורייועצת 03-9066-115ravitsh@ariel.ac.il
גב' נורית אנדםרכזת מלגות 03-9066-128nuritan@ariel.ac.il
גב' עינב צדקנירכזת קבלה ורישום 03-9066-114eynavza@ariel.ac.il
גב' לנה מקושנקורכזת תוכניות לימודים 03-9066-620yelenama@ariel.ac.il
גב' טליה עץ הדררכזת בקרה ותיאום 03-9076-591Etalia@ariel.ac.il
גב' ויקי סנקוב נגררמ"ד ניהול תקציב ומחשוב 03-9066-601vicis@ariel.ac.il
גב' טטיאנה סגלרכזת דו"חות ונוכחות 03-9758-927tatianas@ariel.ac.il
גב' ולריה לויןרכזת ניהול תקציב ומחשוב 03-9066-858valeriale@ariel.ac.il
פקס 03-9364-896
היחידה לאנגלית ומדור קורסי פטור
גב' ליאת יונהראש היחידה לאנגלית ומדור קורסי פטור 03-9066-539liatt@ariel.ac.il
גב' צופית מסטיירכזת סטודנטים 03-9066-646tzufitma@ariel.ac.il
פקס 03-9371-406
הנהלת מרכז שירות לסטודנט
פרופ' שמואל שחםדקן הסטודנטים 03-9066-318Student_dean@ariel.ac.il
גב' אלינור עינתמנהלת מרכז שירות לסטודנט 03-9066-319elinore@ariel.ac.il
גב' צופית ויינברגמזכירת מנהלת מרכז שירות לסטודנט ודקן הסטודנטים 03-9066318tzufitma@ariel.ac.il
גב' איריס ניסיםראש מנהל בקרה ותקציב 03-9066-126
054-2454-520
irisn@ariel.ac.il
גב' נועה בן ישירכזת סטודנטים תקציב ורפרנטית משא"ב 03-9076-577noabi@ariel.ac.il
גב' אוקסנה רבינוביץתקציבאית 074-7233045
מר דרור גנזסיוע מנהליdrorg@ariel.ac.il
גב' שירית מרדכימנהלת פעוטון "קטנטנים בקמפוס" 03-7366-630
054-3231-640
פקס 03-9066-694
מדור סיוע ורווחה
גב' קרן צ'ילג ראש מדור סיוע ורווחה 03-9066-159kerencs@ariel.ac.il
גב' ג'ניה פורשרכזת מלגות 03-9755-848jeniafo@ariel.ac.il
גב' זוהר בן עזרארכזת מלגות 03-9371-456
פקס 03-9765-718
מעורבות חברתית
גב' מעיין שיראש מדור מעורבות חברתית 03-9765-793
054-2454-505
maayans@ariel.ac.il
גב' יפעה קורונלרכזת מעורבות חברתית 03-9066-127
מר עמים אהרונירכז חונכות 03-9066-113
054-3231-631
amima@ariel.ac.il
גב' מיטל טנארכזת ארגון הבוגרים 03-6453120meitalte@ariel.ac.il
מרכז יעוץ טיפולי לסטודנט
גב' 03-5225099lihis@ariel.ac.il
מרכז עתיד
גב' מרחי אביחיפסיכולוגית תעסוקתית 03-9371-424
03-9143-027
מדור תמיכה לקידום והעצמת הסטודנט
גב' הילה רייזמן חליפקס 03-9066-673hilarh@ariel.ac.il
גב' אפרת להברכזת סטודנטים וקורסי אנגלית יחודיים, "הדבר הבא 03-9066-219
גב' בת חן גוטמתאמת רב תחומית 03-9066-633batchen@ariel.ac.il
גב' שלומית שואףרכזת אוכלוסיות ייחודיות 03-9758-962
גב' חגית בר אוןרכזת אוכלוסיות ייחודיות 03-9758-962hagitbo@ariel.ac.il
גב' גל חמורכזת התאמות 074-7808-933galch@ariel.ac.il
גב' רחל שחםיועצת נגישות 03-9076-588
054-3231-682
rachels@ariel.ac.il
גב' שירן חרלופסקירכזת תכנית להיות סטודנט 03-645-3134
מר דרור גנזרכז אדמיניסטרטיבי 03-9066633
גב' עינת גואטהרכזת פניות סטודנטים (הוראה מתקנת, ועדת התאמות- בקשות וערעורים) 03-9066660
מדור אבחון דידקטי 0747296867
בני מיעוטים
גב' שרה עאמררכזת המגזר הערבי 03-9755-844saraam@ariel.ac.il
גב' אמל מדלגרכזת המגזר הערבי 074-7296-617amalme@ariel.ac.il
צוות קליטה
גב' ענת יעקובוביץ'ראש מדור קליטת עליה 03-9371-407
054-3231-675
anaty@ariel.ac.il
מר אבבה וודג'הרכז יוצאי העדה האתיופית 03-9066-215
054-7766-399
wodegea@ariel.ac.il
גב' 03-9066-215
מדור שירות ומחשוב
גב' מורן בן דודראש מדור שרות ומחשוב 03-9066-267
גב' מורן כוכבירכזת פניות סטודנטים ורכזת מילואים והריון 03-9765-795
גב' ועד טאהארכזת המגזר הערבי 074-7233-001
אבחון דידקטי
גב' אורלי אזולאיראש מדור אבחון דידקטי 074-7296-8670
אגודת הסטודנטים
מר דניאל סלומוןיו"ר אגודת הסטודנטיםyor@sua.co.il
מר גיא פסקוביץ'סיו''ר האגודהS.yor@sua.co.il
מר דביר כהן מנכ"ל האגודה mancal@sua.co.il
מר אביאור אברהמיסמנכ"ל האגודהs.mancal@sua.co.il
מר נוריאל גייסמןסמנכ"ל תפעול s.tifuol.ariel@gmail.com
מר דביר 'פסקוביץסמנכ''ל שיווקshivuk@sua.co.il
מר אילן שימנובגזבר האגודהGizbarut.ariel@gmail.com
מר עומר אביטלמנהל יחסי ציבור
054-2089140
yahatz@sua.co.il
גב' רחל תמםמנהלת אדמיניסטרטיביתadmin@sua.co.il
גב' שי וינקלרדוברת אגודה
054-2347537
dovrut@sua.co.il
מר לירם מרדכי לויראש מדור תקשורת
054-2448491
Tikshoret@sua.co.il
מר אביתר כהןראש מדור אקדמיAcademy@sua.co.il
מר אליהו יעקבראש מדור רווחהrevacha@sua.co.il
מר ליאל דמתיראש מדור תרבותtarbut@sua.co.il
מר אור יעקוביראש מדור ספורטsport@sua.co.il
מר אליאור איזוןראש מדור מעורבות חברתיתmeoravut@sua.co.il
מר גל אושר אברהמירמ"ד קשרי חוץhutz@sua.co.il
גב' טליה כהןראש מדור דתdat@sua.co.il
גב' אריאלה רקנטימבקרת פניםMevaker@sua.co.il
מר אליסף דרומריו"ר ועד מנהלVaad.menael.sua.co.il
גב' נועה קובלסקירכזת נגישות
052-8886656
noacovalski@gmail.com
מר אביהוא אושרימזכיר מועצהmazkir.moatza@sua.co.il
גב' סמדר ורוצ'יקמנהלת לשכה 03-9366-160office@sua.co.il
גב' ליאורה מרחובסקירכזת תגליתTaglit.ariel@gmail.com
פקס 03-9068-125
לשכת המנכ''ל
עו"ד יורם שימנכ"ל 03-9066-152mrina@ariel.ac.il
גב' מרינה צנציפרראש לשכת מנכ"ל 03-9066-152
054-7740-275
mrina@ariel.ac.il
פקס לשכת המנכ"ל 03-9368-891
עו"ד יהודה דרסינוברמבקר פנים 03-9371-496
054-3394-727
yehudad@ariel.ac.il
גב' אלה ויינרראש מנהל ארגון ושיטות
050-3095191
allav@ariel.ac.il
הלשכה המשפטית
עו"ד לירז רובין דרדיגריועצת משפטית פנימית 03-9076-574
054-3231-619
lirazd@ariel.ac.il
עו"ד גלית אבוחצירהרכזת מכרזים והתקשרויות 03-9758-953galitab@ariel.ac.il
עו"ד מירב לוטםרכזת חוזים והתקשרויות 03-9755-874meravlo@ariel.ac.il
פיתוח משאבים
מר יעקב גאוןסגן נשיא לפיתוח משאבים וקשרי חוץ 03-9066-222
0546620344
yakovga@ariel.ac.il
גב' אביגיל שימקייביץרכזת פיתוח משאבים 03-9371-418
052-3802402
abigailsz@ariel.ac.il
מר אדריאן טריגרמנהל קשרי תורמים 03-9066-321
054-4494885
adriantr@ariel.ac.il
מר' מאיר סולומוןמנהל קרנות ומענקים 03-9143-045
052-7906863
matthewso@ariel.ac.il
פקס פיתוח משאבים 03-9371-465
ספריה
ד"ר פרידה שורמנהלת הספריה 03-9066-124
054-7776-447
frida@ariel.ac.il
גב' אירה חרסונסקיתקציבאית 03-9066-329irak@ariel.ac.il
גב' סוניה גולדשטייןיעץ 03-9066-311
מר טומי מזרחירפרנט מחשוב 03-9066-329tommum@ariel.ac.il
דלפק השירות 03-9066-123
אינטרקום 03-9076-543
פקס 03-9364-894
מעבדות
מר מאיר כהןממונה על הבטיחות 03-9066-157
054-7776-448
meirco@ariel.ac.il
גב' תקציבאית 03-9066-610
גב' גלינה באיקיןלבורנטית ראשית 03-9066-313
ד"ר בוריס בלוסטוצקימעבדה הנדסה אזרחית 03-9066-327
מר אמיר ביטוןמעבדה רובוטיקה 03-9066-165
052-3611-266
amir@ariel.ac.il
גב' נטליה ליטבקמעבדה מיקרוסקופ אלקטרוני 03-9066-396
054-3394-853
מעבדה מחקר 03-9066-394
פרופ' איתן אלעדמעבדה 03-9066-655
ד"ר מיכאל ווגרמעבדה הנדסת אנוש 03-9371-411
פרופ' שמואל שטרנקלרמעבדה הוראה אלקטרוניקה 03-9066-243
גב' ילנה רוזנטולמעבדת חשמל 03-9371-413
פרופ' ישראל חנוקוגלומעבדה לביולוגיה של התא 03-9066-293israelh@ariel.ac.il
ד"ר גדי תורג'מןמעבדה לחקר תאי גזע 03-9371-430gadit@ariel.ac.il
ד"ר טובית רוזנצוייגמעבדה לחקר סכרת 03-9371-433tovitro@ariel.ac.il
פרופ' אלכס שכטרהמעבדה לתאי-דלק ואלקטרוכימיה 03-9371-470
054-7740-254
salex@ariel.ac.il
פקס 03-9067-147
מינהל טכנולוגיות והנדסה
מנהלה
מר איתי אריהראש מנהל טכנולוגיות והנדסה 03-9371408itayar@ariel.ac.il
גב' לירז משלי בן יעקב רכזת תפעול 03-906-6688
050-4440420
lirazmbj@ariel.ac.il
מר שאול אמירמאמן סייבר
054-9730731
shaulam@ariel.ac.il
ארכיאולוגית ליאה פרדו טראמרמעבדת ארכיאולוגיה
054-5552716
leahtr@ariel.ac.il
מר נריה נסים אחראי מרכז סימולציות רפואיות 074-7233031
054-7987827
nerian@ariel.ac.il
גב' איידן יוסיפוב-חושן רכזת שיווק 03-9066302aydeny@ariel.ac.il
יחידת רכש מדעי
גב' רגינה ניורנברגראש מדור רכש מדעי 03-9066-610
0508441713
reginanu@ariel.ac.il
גב' דנה תורג'מןתקציבאית 0747296-792danato@ariel.ac.il
ד"ר אולגה סטבנבתקציבאית 074-7296818olgast@ariel.ac.il
גב' מעיין חסןתקציבאית 03-9755-878maayanh@ariel.ac.il
פקס 03-9755-832
מעבדת אלקטרוניקה
מר בועז יעקובימעגלים מודפסים ו-PCB 03-9066-302
054-3394-885
boazy@ariel.ac.il
קדמי פרויקטים
גב' נטלי גלפריןקדמת פרויקטים 074-7233-021nataliga@ariel.ac.il
בית מלאכה לעיבוד שבבי
מר גדעון אורן אחראי בית מלאכה לעיבוד שבבי 03-9066-688gidonor@ariel.ac.il
מר יבגני דיונין עובד בית מלאכה לעיבוד שבבי 03-9066-688
רן פנחס עובד בית מלאכה לעיבוד שבבי 03-9066-688ranpi@ariel.ac.il
מכשור אנליטי
ד"ר אולגה קריצ'בסקיאחראית מדעית מיקרוסקופיה אלקטרונית 074-7296890olgakr@ariel.ac.il
גב' נטלי ליטבקמפעילה מיקרוסקופיה אלקטרונית 074-7233021natali@ariel.ac.il
ד"ר גליה ליובושיץמפעילת מכשור אנליטי 03-9066-765
054-7590761
galialu@ariel.ac.il
ד"ר ורד מרקסחוקרת במעבדת NMR 03-9066-686
054-4521557
veredma@ac.ariel.il
ד"ר חנן טלראחראי רעלים ומפעיל NMR 03-9755-890
054-6002-132
hanante@ariel.ac.il
ד"ר אלכסיי קוסנקומפעיל XRD 03-9066-396Kossenkoa@ariel.ac.il
מדפסת תלת מימד
יובל אבולעפיהמפעיל מדפסות 3D
054-8354210
3dprinter@ariel.ac.il
מאיץ
פרופ' אהרן פרידמןראש המרכז למאיצים ומקורות קרינה 03-9758-979
054-7701-314
aharonfr@ariel.ac.il
מר יחיאל ושדימנהל המאיץ 03-9066-887
054-6002-120
yehielva@ariel.ac.il
מר דמיטרי בורודיןמהנדס מעבדה 03-914-3017dmitribo@ariel.ac.il
מר אריאל דמתימהנדס מעבדה 03-906-6335arield@ariel.ac.il
ד''ר ולרי דלגץמהנדס מכונות במרכז 03-914-3007valeryd@ariel.ac.il
פרופ' ולדימיר ברטמןחוקר במרכז 03-645-3158vladimirbr@ariel.ac.il
ד''ר יגור דיוניןחוקר במרכז
מר אריאל נעוסחוקר במרכז 03-9143-031arieln@ariel.ac.il
גב' לוסי בורשטייןמזכירת מרכז שלזינגר למאיצים ושימושי קרינה 074-7808926 lucybu@ariel.ac.il
מעונות
מר אלעד גואריסמנהל מעונות 03-9067-647
054-7766-368
eladgo@ariel.ac.il
גב' אילנה קצנובסקימעונות כללי 03-9069-111
פקס 03-9069-043
הרשות למחקר ופיתוח
פרופ' אלברט פנחסובסגן נשיא ודיקן למו"פ 03-9066-290
054-7740-271
Dean.RnD@ariel.ac.il
פרופ' איציק שיסגן הדיקן למו''פ 03-9143006itzhaqsh@ariel.ac.il
מר דני חרדוןמנהל הרשות למחקר פיתוח 03-9066-671
054-7740-260
dannyha@ariel.ac.il
עו"ד אורית טסהסגנית מנהל רשות המחקר 03-9765-789
054-7701-306
oritta@ariel.ac.il
גב' יעל פיטוסימנהלת משרד 03-9066-670Research_Authority@ariel.ac.il
גב' סלין מיכליסמזכירת סגן הנשיא והדיקן למו"פ 074-7233-024Dean.RnD@ariel.ac.il
גב' טלי גונןרכזת תפוקות מחקריות 03-9758-906 kriterionim@ariel.ac.il
גב' אלונה בן עיוןרמ"ד קשרי מחקר 03-9371-402alonaba@ariel.ac.il
גב' אלה דחטיארמידענית ורכזת הזדמנויות מימון 074-7808-949allade@ariel.ac.il
גב' מיכל שיינברגרתיאום ופיתוח הדרכות מחקר 074-7296-224michalsh@ariel.ac.il
גב' אפרת ת'גררמ"ד תקצוב ובקרה 03-9066-672
054-3394-852
tefrat@ariel.ac.il
גב' טניה קרפצ'וברכזת חוזים ותקציבי מחקר 03-9076-569tanyak@ariel.ac.il
גב' שרה נגררכזת מלגות ותקציבי מחקר 03-9066-231sarana@ariel.ac.il
גב' אנסטסיה צ'רניאבסקירכזת מחשוב ובקרה 03-9143-023anastasiach@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל מעוזעורך מדעי לשוני 03-9143-086michaelma@ariel.ac.il
ד''ר אפרת כץקדמת פרויקטי מחקר 03-6453167efratk@ariel.ac.il
פקס 03-9066-621
מכון למחקר תרגומי
ד"ר איגור קומןמנהל המכון לחקר התרגום 03-9143-033
054-6848846
igorko@ariel.ac.il
גב' מישל סוסנקומנהלת אדמיניסטרטיבית 03-9143-033
054-3394814
mishelso@ariel.ac.il
גב' כריסטינה ארט אסתרךעוזרת אדמיניסטרטיבית 03-9143-005kristinae@ariel.ac.il
מחלקת פרויקטים
גב' מיה אורוןמנהלת מחלקה 03-7407-207mayaor@ariel.ac.il
גב' אילת שמלצמןמזכירות 03-7407-200ayeletsh@ariel.ac.il
מר ניקולאי יוספובתקציבים 03-7407-210ynikoay@ariel.ac.il
גב' ילנה מונוביץרכש 03-7407-223elinorsa@ariel.ac.il
מר אורן שרוןמנהל פרויקטים 03-7407-215orensh@ariel.ac.il
מר יהודית דריירפיתוח והדרכה 03-7407-219yehoditd@ariel.ac.il
גב' זהר אקרמןרכזת פרויקטים - שפ"י 03-7407-218zoharak@ariel.ac.il
מר שרון דייןרכזת פרויקטים - תקשוב 03-7407-224sharond@ariel.ac.il
מר חיים מיטרניבודק טכני אבטחת מידע 03-7407-222haimmi@ariel.ac.il
גב' שני נחוםרכזת פרויקט לומדות 03-7407-215shanina@ariel.ac.il
פקס 03-7448-162
אגף משאבי אנוש
מר ירון חריטןמנהל אגף משאבי אנוש ומשנה למנכ''ל 03-9066-216
054-7776-477
yaronh@ariel.ac.il
גב' תהל בן משה מזכירת האגף 074-7233091tahelbm@ariel.ac.il
פקס 03-9364-481
מדור בקרה ותקציב
מר זאב ולץראש מדור בקרה ותקציב 03-9371-477
054-7740-279
vzeev@ariel.ac.il
גב' סבטה גורליקרכזת מלגות וקליטת עובדים 03-9143-052svetlanago@ariel.ac.il
גב' נעה שרוןרכזת בקרה ותקציב 03-9066-348noash@ariel.ac.il
מדור שכר רישום ודיווח
מר אשי שטייףראש מדור שכר 03-9066-247
054-2454-515
ashis@ariel.ac.il
גב' לירז תומרראש מדור סגל 03-9066-283
054-7740-299
giz30@ariel.ac.il
גב' אידית זגהראש מדור שכר מנהלה 03-9066-145
054-3231-662
גב' לנה אולחובחשבת שכר 03-9066-682@ariel.ac.il
גב' איזבלה איסקובראש מדור שכר מחקר ופרוייקטים 03-9066-367
054-3394-850
גב' אורנה בביליאן 03-9758-931
054-3394-740
ornaba@ariel.ac.il
מדור פרישה וגמלאות
גב' מלכה גבראראש מדור פרישה וגמלאות 03-9066-356
054-7740-278
gmalka@ariel.ac.il
גב' גלית אהרונוביץרכזת פרישה וגמלאות 074-7296-452
054-7740-289
galitah@ariel.ac.il
מדור תרבות ואירועים
גב' בקי עזריהראש מדור תרבות ואירועים 03-9066-622
054-2454-507
beckyaz@ariel.ac.il
מדור גיוס והדרכה
גב' איילת גבעראש מנהל גיוס הדרכה ורווחה 03-9371-478
054-2454-509
ayeletg@ariel.ac.il
גב' פנינית בן עיוןראש מדור גיוס 03-9765-727pninitba@ariel.ac.il
גב' הדס שניררכזת גיוס והדרכה 03-9758-993hadassn@ariel.ac.il
מדור בקרת שירות ואיכות
גב' לירון משולםראש מדור בקרת שירות ואיכות 03-9758-967
050-8425-735
lironm@ariel.ac.il
אגף לפיתוח עסקי ופיננסים
מר. מוצי בר נבוןסמנכ"ל פיתוח עסקי ופיננסים 03-9066-182
054-7776-452
motzibn@ariel.ac.il
גב' תמי כהןראש מדור תפעול 03-9066-185
054-2454-521
giz15@ariel.ac.il
גב' ליאל כוגןמנהלת חוזים ובקרה 03-9371-401lielk@ariel.ac.il
מר. משה פרידרכז 03-9143-083moshef@ariel.ac.il
פקס 074-7233-065
אגף הכספים
גב רחלי שלזינגרסמנכ"ל הכספים 03-9066-248
054-7776-478
giz29@ariel.ac.il
גב' מרינה ניימןמזכירות אגף כספים 03-9758-929marinane@ariel.ac.il
גב' אלין כהןחשבת 074-7233083
054-2454-503
alinc@ariel.ac.il
פקס 03-9366-530
מחלקת חשבונות
גב' דקלה גיאתמנהלת חשבונות ראשית 03-9066-305diklag@ariel.ac.il
גב' טטיאנה ברזובסקימנהלת חשבונות 03-9066-687tatyanab@ariel.ac.il
גב' ילנה קרבץמנהלת חשבונות 03-9066-870elenakr@ariel.ac.il
גב' הודיה אגרסטמנהלת חשבונות 074-7233066ahodaya@ariel.ac.il
גב' רעיה רויזנטורמנהלת חשבונות 03-9066-183rayaro@ariel.ac.il
גב' מזל מוגוסמנהלת חשבונות 03-9765-821mazalm@ariel.ac.il
פקס 03-9371-491
מחלקת לקוחות מוסדיים
גב' מרינה רוזנברגמנהלת מחלקת לקוחות מוסדיים 074-7233-027marinar@ariel.ac.il
גב' אנה ספקטורכלכלנית 03-9371-453halelha@ariel.ac.il
מדור ספקים ובנקים
גב' פלי פארראש מדור ספקים ובנקים 03-9066-254
054-3394-801
feli@ariel.ac.il
גב' יעל שמעוןמנהלת חשבונות 074-7808903nmnl24@ariel.ac.il
גב' שירה הלחמימנהלת חשבונות 074-7296657shiraha@ariel.ac.il
גב' מאיה מישורימנהלת חשבונות 03-9066-142giz36@ariel.ac.il
גב' ענבל זרביבמנהלת חשבונות 03-9143-087inbalza@ariel.ac.il
מחלקת תקציבים וכלכלה
גב' מיכל תורג'מןמנהלת מחלקת תקציבים וכלכלה 03-9066-303
054-2454-519
giz12@ariel.ac.il
גב' שרית ליבוביץתקציבאית 03-9066-211
054-3394-771
lsarit@ariel.ac.il
גב' אוקסנה פסטרנקתקציבאית 03-9066-144oxanapa@ariel.ac.il
גב' תמר יחיאכלכלנית 03-9371-412tamarih@ariel.ac.il
גב' שני מוראדכלכלנית 03-9371-412 shanimor@ariel.ac.il
מדור בקרה ומיחשוב
גב' יונית שמואלי-חיראש מדור בקרה ומיחשוב 03-9066-141yonitsh@ariel.ac.il
מדור הנהלת חשבונות מכלול
גב' אליזבט גולץמנהלת מדור הנהלת חשבונות מכלול 03-9066-696
054-2454-512
גב' קירה מריאנובסקירכזת בקרה שכ"ל והנה"ח 03-9066-384kirama@ariel.ac.il
גב' אריאלה גולדיןרכזת הנה"ח מכלול 03-9066-200
גב' נועה חדדרכזת הנהלת חשבונות מכלול 03-9066-200
גב' מוריה אלעדרכזת הנהלת חשבונות מכלול 03-9066-200
גב' מורן ג'רבירכזת הנה"ח מכלול 03-9066200morange@ariel.ac.il
מדור שכר לימוד
גב' שריאל שטי מנהלת מדור שכר לימוד 03-9066-225sarielsh@ariel.ac.il
גב' אורטל אלמליחיועצת שכ"ל 03-9066200
גב' אדוה דוד 03-9066200
גב' גלינה בורייקיסיועצת שכ''ל 03-9066200
גב' רעות כהןיועצת שכ"ל 03-9066200
שיווק ופרסום
גב' עינת דייןמנהלת אגף השיווק והפרסום 03-9066-167
054-7776-443
einatd@ariel.ac.il
גב' נעמה מרגליתמזכירה ומפעילת תקציב 03-9066-226naamama@ariel.ac.il
גב' חמדה חדיראש מדור ביקורים 03-9066-236
054-3394873
hemdaha@ariel.ac.il
מר. שראל הלפרטרפרנט מיחשוב 03-9765-759
054-3394-898
sarelha@ariel.ac.il
מר. ירון ז'ילונקהרכז דיגיטל 03-9755875yaronz@ariel.ac.il
גב' מיכל כהן אפקמנהלת תקשורת שיווקית 03-9755811
052-8385799
פקס 03-9367-113
המרכז לניהול קריירה
גב' אוסי רולנטמנהלת שיווק מוסדי 03-9758-936
054-6002-108
ossir@ariel.ac.il
גב' אור הוכמןפקידת השמה 074-7296-779career@ariel.ac.il
גב' נופר בן דודרכזת השמה 03-9371-417career@ariel.ac.il
גב' ולנטינה פייסרכזת השמה 03-9371-481career@ariel.ac.il
מרכז מידע
גב נוי אפלמנהל מרכז מידע 03-9066-260noyap@ariel.ac.il
מוקד טלפוני 1800-660-660
מרכז יעוץ לימודים
מר עומרי הלחמימנהל מוקדי המכירות 03-9076-560omriha@ariel.ac.il
מר אופיר שייךיועצ/ת לימודים 03-9076-565ofirsh@ariel.ac.il
גב' נלי קמחייועצ/ת לימודים 03-9076-563nellyki@ariel.ac.il
גב' לינוי גרינשטיין יועצ/ת לימודים 074-723-3089linoygr@ariel.ac.il
גב' גל רביבויועצ/ת לימודים 074-723-3086
מר רועי אריאלי יועצ/ת לימודים 074-723-3088
גב' עטרת וילדשטייןיועצ/ת לימודים 03-907-6562
גב' אסנת חתוקאייועצ/ת לימודים 074-7233049aosnath@ariel.ac.il
גב' פנינה שקדיועצ/ת לימודים 074-7233-602spnina@ariel.ac.il
פקס 03-9076-541
בק אופיס 03-9066054
054-9508206
מחשבים
מר ישי לבקוביץמנהל אגף מחשוב ומערכות מידע 074-7808-900
054-7776-463
ylo@ariel.ac.il
גב' פרידה גולדברגמזכירה ומפעילת תקציב 03-9066-164friedago@ariel.ac.il
פקס 03-9364-885
תמיכה טכנית
מר אריאל טימסטמנהל תמיכה טכנית 03-9758-999
054-7776-427
arielt@ariel.ac.il
תמיכה ראשונית 03-9758-999
מר ערן חבושהטכנאיeranh@ariel.ac.il
מערכות מידע
מר אלעד ינקוביץראש מנהל מערכות מידע 03-9758-999elad@ariel.ac.il
גב' רות גמבוםראש מדור תמיכה ויישום 03-9758-999rutge@ariel.ac.il
גב' אירינה בבושקיןראש צוות מכלול ומערכות מנהליות 03-9758-999irinab@ariel.ac.il
גב' אלנה קרסיקובמיישמת מכלול ומערכות מנהליות 03-6453-146reginapa@ariel.ac.il
גב' שני קריביאןמיישמת מכלול ומערכות מנהליות 03-9066-383shanikr@ariel.ac.il
גב' נסטיה קוזמינסקימיישמת מכלול ומערכות מנהליות 03-9076-540nastiak@ariel.ac.il
גב' רויטל לויראש צוות פריוריטי ומערכות מנהליות 03-9758-944revitale@ariel.ac.il
גב' ליטל רז אוסמומיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות 03-6453-118litalro@ariel.ac.il
גב' סיון ישרוףמיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות 03-9066-331sivanya@ariel.ac.il
גב' מוריה סינימיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות 074-7233-015moriyasi@ariel.ac.il
מר שמעון מלצרראש מדור יישומי אינטרנט 03-9758-999
054-2454-504
shimonm@ariel.ac.il
גב' אנה פרברמיישמת יישומי אינטרנט 03-9755-892annaf@ariel.ac.il
גב' נאורה מסיקהוובמאסטר 03-9066-106neorame@ariel.ac.il
גב' אורטל דיטורמנהל איכות ובדיקות תוכנה 074-7233-014ortaldi@ariel.ac.il
גב' סיבה גריל ראש מדור הוראה מתוקשבת 03-9371-488sivagr@ariel.ac.il
מר אלעד חריטןתמיכת ערב - סטודנטים ומרצים 03-6453-145eladhar@ariel.ac.il
פקס 03-9068-904
אחזקה
מר עומר ארפימנהל אגף טכני 03-9066-156
054-7766-363
omerar@ariel.ac.il
גב' אולגה חזנוברכזת תפעול/ מזכירה 03-9066-155
054-7740-242
olgah@ariel.ac.il
גב' סבטלנה איסקובתקציבאית 03-9066-304svetlanai@ariel.ac.il
פקס תקציבאית 03-9066-223
גב' יאנה גולדיןמפעילת תקציב, רכזת גיל הזהב 074-7233-040yanago@ariel.ac.il
נעמה רז ארדןרכזת פרוייקטים 03-9371-437naamara@ariel.ac.il
גב' ילנה אוסטרובסקירכזת רכש 03-9076-522elenao@ariel.ac.il
מר יורי סקוריקמחסנאי 03-9066-160
054-7740-223
yuriys@ariel.ac.il
גב' סוניה פיינשטייןאחראית נקיון (קמפוס תחתון) 03-9066-342
054-7740-221
גב' אירנה ליבוביץאחראית נקיון (קמפוס עליון) 03-9066-342
054-6900-624
מר אלכס אורלובסקימהנדס בינוי 03-9371-474
054-7740-239
alexor@ariel.ac.il
מר בוריס רוברטמפקח בינוי
054-3394-887
borisro@ariel.ac.il
רועי מוראדראש מדור תקציב ובקרה - בינוי 074-7233-059roymo@ariel.ac.il
פקס תקציב ובקרה - בינוי 074-7233-057
פקס 03-9364-892
מנהלה
מר בועז פרנקהמנהל אגף מנהלה 03-9755-888
054-7776-453
boaz@ariel.ac.il
גב' מירב בניראש מינהל לוגיסטיקה ותקציב 03-9066-170
054-7776-461
merav@ariel.ac.il
גב' רעות כהןרמ"ד גרפיקה 03-9066-122
054-7701-305
reutco@ariel.ac.il
גב' אורטל שיוביץמעצבת גרפית 03-9755823ortals@ariel.ac.il
גב' אוקסנה ארטמעצבת גרפית 03-9143-051arto@ariel.ac.il
גב' אפרת אנטמןרכזת כנסים והוצאה לאור 03-9066-189efrata@ariel.ac.il
גב' סבטה כבלרכזת מחלקה 03-9143-050svetaca@ariel.ac.il
הוצאה לאור אוניברסיטת אריאל 03-9066-189 publishing@ariel.ac.il
גב' איריס נבומרכזיה 03-9066-111
054-7776-425
kiris@ariel.ac.il
גב' נוגה מרל נבומרכזיה 03-9066-111
054-7776-424
nogam@ariel.ac.il
פקס מרכזיה 03-9365-901
גב' שולה ששוןדואר 03-9066-131shulas@ariel.ac.il
מר מוריס אמרשיכפול 03-9066-133morisa@ariel.ac.il
מר בועז שמחיצילום ווידאו 03-9371-485
054-2454-510
boazsi@ariel.ac.il
מר שאולי חלדיראש מנהל מערך אור קולי 03-9765-796
054-7776-470
sholi@ariel.ac.il
מר אשכול שמחירמ"ד תקצוב ולוגיסטיקה 03-9066-102
054-7776-474
eshkol@ariel.ac.il
מר גלעד שולמןאחראי רכש והתקשרויות 03-9371-495
054-3394-883
פקס 03-9066-355
גב' דריה אדמוביץרפרנטית רכש 074-7233-074
054-6002-179
dariaa@ariel.ac.il
תחבורה
מר אריה בן-טוביםמנהל תחבורה 03-9066-147
054-7776-445
arie@ariel.ac.il
מר איציק ירחיאחראי נהגים
054-7776-471
מר יוסי טיירינהג
054-7776-472
מר דוד אוחיוןנהג
054-7776-473
פקס 03-9066-263
מחלקת ביטחון
מר ליאב אריהמנהל מחלקת הבטחון 03-9066-187
054-7776-457
s.kabat@ariel.ac.il
מר אמיר לויטרכז ביטחון 03-9066-187amirle@ariel.ac.il
סייר האוניברסיטה
053-2202-391
מפקד כיתת כוננות
053-7201-015
אחראי חובשים
053-7757-579
חובש תורן
053-7203-726
משטרה 03-9066-100
מד"א 03-9066-101
כיבוי 03-9066-102
מוקד אריאל 03-9061-620
מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן
פרופ' מרים ביליגמנהל המרכז 03-9076-136
054-7776-406
גב' גיתית סמואלסמזכירה 03-9066-140
ד"ר יעקב אנקררכז מחקרי סביבה 03-9371-490
מר אלכסנדר גינסבורגמהנדס קרקע ומים 03-9066-235
פקס 03-9366-834
חברת אריאל
מר לארי לאבמנכ"ל 03-9755-896
052-8749-020
larryl@ariel.ac.il
מר צביקה צשנוברמנהל פתוח עסקי 03-9371-497
054-5561-072
zvich@ariel.ac.il
ד"ר יצחק פרנצסמנהל פתוח עסקי 03-9758-995
054-8771-119
yitshakf@ariel.ac.il
גב' לנה קוזמינסקימנהלת תקציב ובקרה 03-9755-835
גב' אינה רסקיןרכזת פטנטים 03-9755-843
054-7740-253
innara@ariel.ac.il
גב' יוספית רחמיםרכזת אדמיניסטרטיבית 03-9755-885yosfitrc@ariel.ac.il
היחידה ללימודי חוץ והמשך
גב' מיה אורוןמנהלת היחידה ללימודי חוץ והמשך 03-7407-207
054-7776-467
mayaor@ariel.ac.il
גב' מירב יחזקאלמנהלת תוכנית אלפא 074-7233076
054-3394-725
meravye@ariel.ac.il
גב' חלי לוירכזת שיווק 03-7407-220rachelal@ariel.ac.il
גב' לימור בן דודרכזת תכניות ותפעול 03-7407-208limorbd@ariel.ac.il
גב' ליז מלולרכזת תפעול ולוגיסטיקה 03-7407-202lizme@ariel.ac.il
גב' מוריה זילברמן - גולןמנהלת שיווק ומכירות 03-7407-201moriazi@ariel.ac.il
גב' ילנה מונוביץמפעילת תקציב ורכש 03-7407-223elenamo@@ariel.ac.il
גב' מיכל קוטלררכזת גבייה 03-7407-205michalko@ariel.ac.il
מר יעף אדרייועץ לימודים 03-7407-203yaafed@ariel.co.il
גב' שיר קנבסקייועצת לימודים 03-7407-216shirka@ariel.ac.il
פקס 03-7448-166
קפיטריות
גב' מורן ארדקפיטרייה בניין ארכיטקטורה
054-3333-863
גב' מורן ארדקפיטריית קרנף בניין הנהלה
054-3333-863
גב' מורן ארדקפיטרייה בניין ראאב
054-3333-863
מר אלון גרוסמןקפיטרית שוקולטה
054-2400-540
מנטה בניין 102 (מעונות) 03-9067-113
מט"י שומרון
גב' יעל סבתורכזת מט"י 03-9076-550mati@ariel.ac.il