ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
לשכת הנשיא
פרופ' יהודה דנוןנשיא אוניברסיטת אריאלטלפון: 03-9066-153pres@ariel.ac.il
מר יגאל כהן אורגדנגידטלפון: 03-9371-415yigalco@ariel.ac.il
עו"ד מרק צליו"ר הועד המנהלטלפון: 03-9371-415ibg@ariel.ac.il
מר יוסי פוגלעוזר מחקר לנגידטלפון: 074-7296747
טלפון נייד: 052-4445004
yossifo@ariel.ac.il
גב' דוריה רכסמנהלת לשכת הנשיא, מזכירת חבר הנאמניםטלפון: 03-9371-415
טלפון נייד: 054-7776-407
doriar@ariel.ac.il
גב' רוית גלברטמזכירת לשכת נשיאטלפון: 03-9066-153pres@ariel.ac.il
גב' נאוה מזוןמזכירת הנגידטלפון: 03-9758-990navama@ariel.ac.il
פקס לשכת הנשיאטלפון: 03-9067-440
דוברות ויחסי ציבור
גב' נעמה יחזקאליראש מנהל דוברות ויחסי ציבורטלפון: 03-6543-979
טלפון נייד: 054-3231-665
naamacy@ariel.ac.il
גב' מירב קליקרכזת יח"צ הנדסה ומדעטלפון: 03-6543-970meravkl@ariel.ac.il
גב' נעמה פסקה דיווסרכזת תקשורת פנים ארגוניתטלפון: 074-7296-812
טלפון נייד: 054-3394-897
naamap@ariel.ac.il
גב' מוריה ברשן גארבראש מדור מדיה דיגיטליתטלפון: 03-6453114
טלפון נייד: 050-3766881
moriyabg@ariel.ac.il
גב' ניקול גרינספאןרכזת יח"צ חו"לטלפון: 03-6543-993
טלפון נייד: 054-7740-227
nicoleg@ariel.ac.il
גב' ליטל אלפסירכזת יח"צ מדעי החברהטלפון: 03-6543-976
טלפון נייד: 054-5620-738
litala@ariel.ac.il
מר אלעד עציוןרכז רשתות חברתיותטלפון: 074-7296-616
טלפון נייד: 054-2170123
eladet@ariel.ac.il
גב' שני בן הרושרכזת תוכן בדיגיטלטלפון: 074-7296-616
טלפון נייד: 052-3933133
shanibh@ariel.ac.il
מר אלכסנדר אברבוךרכז יח"צ בשפה הרוסיתטלפון: 03-9143-026alexanderav@ariel.ac.il
לשכת הרקטור
פרופ' מיכאל זיניגרדרקטורטלפון: 03-9066-281rector@ariel.ac.il
גב' לימור עדןמנהלת לשכת הרקטורטלפון: 03-9066-138
טלפון נייד: 054-7776-401
limored@ariel.ac.il
גב' איילת זרביב אברהםמזכירת הרקטורטלפון: 03-9066-281rector@ariel.ac.il
גב' מורן רייכמןראש היחידה למינוי וקידוםטלפון: 03-9371-427
טלפון נייד: 054-7740-273
moran@ariel.ac.il
גברת גלית יוספיראש מדור מינוי וקידום סגלטלפון: 03-9758-925apu@ariel.ac.il
מיכל דה סילבהמזכירות היחידה למינוי וקידום סגל בכירטלפון: 03-9143-015michalds@ariel.ac.il
מזכירות היחידה למינוי וקידום סגל בכיר- פקסטלפון: 03-6453-103
פקס לשכת הרקטורטלפון: 03-9765-716
לשכת סגנית הרקטור
פרופ' מלי ביטון- שחוריסגנית הרקטורטלפון: 03-9758-975vrector@ariel.ac.il
גב' ורד ויסברוטמזכירת סגנית הרקטורטלפון: 03-9076-527vrecrot@ariel.ac.il
גב' יעל צוררכזת לשכהטלפון: 03-9371-419
טלפון נייד: 054-7766-397
yaeltz@ariel.ac.il
ד"ר חנה ארציתאמת קשרי חוץטלפון: 03-9765-702iur@ariel.ac.il
מזכירות אקדמית
גב' שפרה וייסהמזכירה האקדמיתטלפון: 03-9066-275
טלפון נייד: 054-3394-701
shifrava@ariel.ac.il
גב' מירב אוחיוןמנהלת פרויקט מצטייניםטלפון: 039371405
טלפון נייד: 0547740203
meiravo@ariel.ac.il
גב' רתם דרעירמ"ד תכנון ובקרה תקציביתטלפון: 03-9066-372rotemd@ariel.ac.il
מר רועי וייטמןמנהל אתר האינטרנטטלפון: 03-6453-126roeewe@ariel.ac.il
גב' חנה סימנסקיעורכת אתר האינטרנט באנגליתטלפון: 03-9143081
טלפון נייד: 054-6002157
hannas@ariel.ac.il
גב' רעות ביבסרכזת תכניות לימודיםטלפון: 03-9066-077reutbi@ariel.ac.il
מדור רישום וקבלה
ליעוץ לימודים יש לחייג 1800660660
גב' שגית זאבימנהלת רישום וקבלהטלפון: 03-9066-146zsagit@ariel.ac.il
גב' לאה פיק) כהן)רכזת רישום וקבלהטלפון: 03-9066-146plea@ariel.ac.il
גב' אלנה פלדמןרכזת רישום וקבלהטלפון: 03-9066-146elenaf@ariel.ac.il
גב' אורנה גולשטייןרכזת מחשוב ולוגיסטיקהטלפון: 03-9066-146ornag@ariel.ac.il
גב' ארוול שטייןרכזת רישום וקבלהטלפון: 03-9066-146arvels@ariel.ac.il
גב' רותם יעקברכזת רישום וקבלהטלפון: 03-9066146rotemya@ariel.ac. il
פקסטלפון: 03-9066-278
מדור בוגרים
גב' מילי אספרנסה אלוןמנהלת מדור בוגריםטלפון: 03-9066206miliaa@ariel.ac.il
מדור תוכניות לימודים
גב' שרית וייסראש מדור תוכניות לימודיםטלפון: 03-9066-354
טלפון נייד: 054-7740-219
saritw@ariel.ac.il
גב' הילה כהןרכזת תוכניות לימודיםטלפון: 03-9066-107hilaco@ariel.ac.il
מר רוסטיסלב פופדיןרכז בקרה ומחשוב תל"מטלפון: 03-9066-208rostypo@ariel.ac.il
אגף בחינות
גב' מורן נחום צונץראש אגף בחינותטלפון: 03-9756-285examariel@ariel.ac.il
רב קוירכזות אגף הבחינות -רב קויטלפון: 03-9076-578examariel@ariel.ac.il
תפעול בחינותטלפון: 03-9066-105
פקסטלפון: 03-9076-584
פקסטלפון: 03-6419-854
מסע
מר ולדימיר יונייברכז הדרכהטלפון: 03-9060-726
טלפון נייד: 054-7740-283
vladimiry@ariel.ac.il
גב' לריסה בצביצקירכזת חברתיתטלפון: 03-6312-539
טלפון נייד: 054-3394-859
larisab@ariel.ac.il
ועדת משמעת
ועדת משמעתטלפון: 03-371-466 mishmaat@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9758-924
היחידה האוניברסיטאית לילדים ונוער
גב' יעל פישביין מנהלת היחידהטלפון: 03-9758-942
טלפון נייד: 054-2478900
yaelfi@ariel.ac.il 
גב' שני מרבלראש מדור תפעול ובקרת איכותטלפון: 074-7233032
טלפון נייד: 054-9401771
shanyma@ariel.ac.il
מר יצחק שליסלרכז פרוייקטים / מדעי המחשבטלפון: 03-9076-568yitshaksc@ariel.ac.il
גב' טל אבורכזת נוער שוחר מדעטלפון: 03-9076520
טלפון נייד: 052-4895880
talas@ariel.ac.il
גב' אביה אורןרכזת אדמיניסטרטיביתטלפון: 03-9453106aviaor@ariel.ac.il
גב' גל מגרלהרכזת פיתוח עסקיטלפון: 03-9076567
טלפון נייד: 050-7466565
galm@ariel.ac.il
הפקולטה למדעי החברה והרוח
פרופ' אלי לשםדיקן הפקולטה למדעי החברה והרוחטלפון: 03-9076-520
גב' מירי צדקניראש מינהל הפקולטהטלפון: 03-9755-876miriz@ariel.ac.il
גב' עדי ליפשיץרכזת תכנון ובקרהטלפון: 03-9076-598kerenda@ariel.ac.il
גב' עמית ארדמזכירת דקן ורכזת פקולטהטלפון: 03-9066-251amitar@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9371-479
המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים
ד"ר עדית סולברג-יוטבראש המחלקהטלפון: 03-9076-500i.sohlberg@gmail.com
ד"ר לימור גונןסגנית ראש המחלקהטלפון: 03-9076-502
ד"ר האיל הינוסגן ראש המחלקהטלפון: 03-9076-502
פרופ' שמואל סטשבסקיראש התוכנית לתואר שניטלפון: 03-9765-730
פרופ' גדעון יניבסגל בכירgideonyaniv@gmail.com
פרופ' ג'פרי קנטורסגל בכירטלפון: 03-9765-731jeffreyk@ariel.ac.il
פרופ' טליה איינהורןסגל בכירטלפון: 03-9165-751
ד"ר זאב שטודינרסגל בכירzeevs@ariel.ac.il
ד"ר שלום לויסגל בכירטלפון: 03-9765-708shalom@ariel.ac.il
ד"ר אייל אקהאוססגל בכירeyale@ariel.ac.il
ד"ר היאל הינוסגל בכירטלפון: 03-9765-700hayielh@ariel.ac.il
ד"ר גלית קליין ליברמןסגל בכירgalitk@ariel.ac.il
ד"ר לאוניד אזרנטסגל בכירleonida@ariel.ac.il
ד"ר לימור גונןסגל בכירטלפון: 03-9765-732limord.gonen@ariel.ac.il
ד"ר מוטי צוילינגסגל בכירmotiz@ariel.ac.il
ד"ר גלי בנימיןסגל בכירטלפון: 03-9765-708galyb@ariel.ac.il
ד"ר יעל ברנרדר- אילןסגל בכירyaelb@ariel.ac.il
ד"ר בתיה בן הדורסגל בכירbatiabh@ariel.ac.il
ד"ר ארטיום ז'לנובסגל בכירartyomj@ariel.ac.il
ד"ר חנה גנדל- גוטרמןסגל בכירhanag@ariel.ac.il
ד"ר אלאונורה שקולניקסגל בכיר eleonoras@ariel.ac.il
ד"ר רונית יצחקיסגל בכירyitshr@mail.bui.ac.il
ד"ר שולה פסחסגל בכירyaelshula@gmail.com
ד"ר ברוך מורסגל בכירטלפון: 03-9765-711baruchm@ariel.ac.il
ד"ר דורון קלונוברסגל בכיר doronkl@ariel.ac.il
ד"ר דורון גרינברגסגל בכירטלפון: 03-9765-713dorongreen2@gmail.com
ד"ר רועי טאוסיגסגל בכירroit@ariel.ac.il
ד"ר עדית סולברג-יוטבסגל בכירטלפון: 03-9076-500i.sohlberg@gmail.com
ד"ר ישראל קלייןסגל בכירsrulikklein@gmail.com
ד"ר דניאל שיפמןסגל בכירטלפון: 03-9765-700daniels@ariel.ac.il
ד"ר קובי ענברסגל בכירkobi.inbar@gmail.com
ד"ר אריה נחמיאססגל בכירטלפון: 03-9765-701aryena@ariel.ac.il
ד"ר זויה ניסנובסגל בכירzoyav@ariel.ac.il
רו"ח חן שאשוסגל בכירchens@ariel.ac.il
רו''ח איתן דרורסגל בכירטלפון: 09-9765-707eitand@ariel.ac.il
רו"ח שמחה לבסגל בכירlev.cpa@gmail.com
מר אמיתי טאובסגל בכיר amitaita@ariel.ac.il
מר יוסי פוגלסגל בכירטלפון: 03-9765-708yosi_fogel@walla.com
גב' אביה עתיקראש צוותטלפון: 03-9066-399aviaa@ariel.ac.il
גב' רבקה מדמונירכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-399rivkam@ariel.ac.il
גב' ויקטוריה עובדיה פולק רכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-399victoriapo@ariel.ac.il
גב' חלי לוי רכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-399rachelal@ariel.ac.il
גב' ענת חזום רכזת סטודנטים מנהל עסקים תואר שניטלפון: 074-7233008anathk@ariel.ac.il
גב' מיטל כהן רכזת סטודנטים תואר שניטלפון: 03-906-6274meitalc@ariel.ac.il
גב' ניצן גוניצקי רכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-399   nitzangu@ariel.ac.il
גב' שרית גרופררכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-391
פקסטלפון: 03-9066-658
המחלקה למדעי ההתנהגות
פרופ שמואל שאקיראש מחלקהsamuelsh@ariel.ac.il
ד"ר דניאל פיטוסיסגן ראש המחלקה
ד"ר מיכל פנחססגל בכירmichalpi@ariel.ac.il
ד"ר דניאל פיינגולדסגל בכירdanielfe@ariel.ac.il
פרופ' איתן אלעדסגל בכירטלפון: 03-9066-306elade@ariel.ac.il
פרופ' ניצה דוידוביץסגל בכירטלפון: 03-9066-103
טלפון נייד: 054-7776-431
d.nitza@ariel.ac.il
פרופ' אביב וינשטייןסגל בכירavivwe@ariel.ac.il
פרופ' הדסה ליטמן-עובדיהסגל בכירhadassaho@ariel.ac.il
פרופ' דנה מרגליתסגל בכירDaniella.Margalit@Sheba.health.gov.il
ד"ר יניב ממהסגל בכירyanivma@ariel.ac.il
ד"ר ליאור אורןסגל בכירטלפון: 03-9066-363orenlior@ariel.ac.il
ד"ר גדי זרחסגל בכירgadizy@ariel.a.il
ד"ר דניאל שבתסגל בכירdanielc@ariel.ac.il
ד"ר דנה צור ביתןסגל בכירdanatz@ariel.ac.il
ד"ר אריה לזרסגל בכירטלפון: 03-9066-287lazara@ariel.ac.il
ד"ר אליאן זומרפלדסגל בכירטלפון: 03-9066-287zommerfelde@ariel.ac.il
ד"ר אריאלה גיגיסגל בכירטלפון: 03-9066-287arielag@ariel.ac.il
ד"ר אבירה רייזרסגל בכירטלפון: 03-9076-519abirare@ariel.ac.il
גב' שרה אלפנטרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9076-555sarael@ariel.ac.il
גב' הילה ששוןרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9076-555
גב' דונה לוירכזת סטודנטיםטלפון: 03-9076-555donnalev@ariel.ac.il
גב' לבי יונצ'הטלפון: 03-9076-555libbyo@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-629
בית הספר לעבודה סוציאלית
פרופ' מנחם בן עזראראש בית הספרטלפון: 03-9066-360menbe@ariel.ac.il
ד"ר אסתר זיכלינסקיסגנית בית הספר וראש תוכנית לתואר ראשוןטלפון: 03-9755-830esterz@ariel.ac.il
ד"ר פטריסיה כץראש תוכנית הסבה לתואר ראשוןטלפון: 03-9066-315patriciatk@ariel.ac.il
ד"ר יונה ברסלרראש התוכנית לתואר שניטלפון: 03-9066-207yonab@ariel.ac.il
גב' מיכל נירראש היחידה להוראה בשדהmichaln@ariel.ac.il
פרופ' אליעזר לשםסגל בכיר
פרופ' יאירה חממה רזסגל בכירטלפון: 03-9066-343razizik@bezeqint.net
ד"ר אהובה אבן זוהרסגל בכירטלפון: 03-9066-676
ד"ר אוסנת לבנדהסגל בכירOsnat.lavenda@gmail.com
ד"ר מאיה קגןסגל בכירטלפון: 03-9765-710mayaka@ariel.ac.il
ד"ר אתי בר שועסגל בכירetibs@ariel.ac.il
ד"ר לאה זנברסגל בכירlikine@walla.com
ד"ר דורית בר נירסגל בכירdoritbn@ariel.ac.il
ד"ר דורית ברפמןסגל בכירdoritbr@ariel.ac.il
ד"ר לי גרינבלט קמרוןסגל בכירleegreenkim@gmail.com
ד"ר ניר ויטנברגסגל בכירnirwit@ariel.ac.il
ד"ר מיכל מחט שמירסגל בכיר
טלפון נייד: 050-6211-188 
michalms@ariel.ac.il
ד"ר חיה פאסיקסגל בכירchayap@ariel.ac.il
ד"ר מירי קסטלר פלגסגל בכירmirikp@ariel.ac.il
ד"ר קרן מינץ מלחיסגל בכירטלפון: 03-9066-678 kerenmm@ariel.ac.il
גב' תמי רומיסגל בכירטלפון: 03-9066-678 tamiromi@gmail.com
ד"ר אביבה ויינברגרסגל בכירavivaw@ariel.ac.il
ד"ר נוית בן צוררכזת הכשרהnavitbz@ariel.ac.il
גב' שרון קציררכזת הכשרהטלפון: 03-9758-907sharonka@ariel.ac.il
גב' חגית פיגיןhagitfe@ariel.ac.il
גב' מיטל ג'אןראש צוותטלפון: 03-9066-214meitalja@ariel.ac.il
גב' שקד מיזלסרכזת סטודנטים תואר ראשוןטלפון: 03-9066-360shakedme@ariel.ac.il
גב' מירב וינברגררכזת סטודנטים תואר שניטלפון: 03-9371-468meravza@ariel.ac.il
גב' עידית קלינרמןרכזת סטודנטים ומדריכים - היחידה להוראה בשדהטלפון: 03-9071-492iditkl@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-359
המחלקה ללימודי המזרח התיכון
ד"ר רונן א. כהןראש המחלקהטלפון: 03-9066-638ronenco@ariel.ac.il
גב' אניה רבנקוברכזת סטודנטיםטלפון: 03-9758-939annare@ariel.ac.il
ד"ר גדי חיטמןסגל בכירgh791966@gmail.com
ד"ר דן נאורסגל בכירdanaor67@gmail.com
גב' עמליה השכלסגל בכירamaliah@ariel.ac.il
ד"ר ארז כהןסגל בכירטלפון: 074-7233061nmnl15@ariel.ac.il
ד"ר בשמת יפתסגל בכירbosmatya@ariel.ac.il
ד"ר איטה ביקסגל בכיר
ד"ר אייל לויןסגל בכירlewin1212@gmail.com
ד"ר הילה פלד-שפיראסגל בכירhillapeled1@gmail.com
ד"ר חן פרידברגסגל בכירlcf@013.net
גב' דליה אומןרכזת מחלקה מזרח התיכוןטלפון: 03906-6244daliaau@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-249
המחלקה למורשת ישראל
פרופ' אברהם אופיר שמשראש המחלקהטלפון: 03-9066-368Avi0603@013.net
פרופ' אמנון שפיראסגל בכירטלפון: 074-7296-837amnons@ariel.ac.il
פרופ' שלם יהלוםסגל בכיר
פרופ' אורציון ברתנאראש התוכנית לתואר שניטלפון: 03-9371-434bartana@ariel.ac.il
פרופ' יוסי גולדשטייןסגל בכירטלפון: 074-7296-750yossigo@ariel.ac.il
פרופ' ראובן אנוךסגל בכירטלפון: 074-7296-368reuvene@ariel.ac.il
פרופ' מקס שטרןסגל בכירטלפון: 074-7296-83701maxst@gmail.com
פרופ' לאה מקובצקיסגל בכירטלפון: 03-9371-434leama@ariel.ac.il
ד"ר אורי צורסגל בכירטלפון: 074-7296-737zuru01@walla.com
ד"ר דוד רוטשטייןסגל בכירטלפון: 074-7296-368Rotstein1@bezeqint.net
ד"ר הלנה רימוןסגל בכירטלפון: 074-7296-737H_rimon@yahoo.com
ד"ר יונתן אדלרסגל בכירטלפון: 03-9066-368yonatanadler@gmail.com
ד"ר יצחק שיסגל בכירshai.itzick@gmail.com
ד"ר ישי ארנוןסגל בכירizarnon@gmail.com
ד"ר מאיר סיידלרסגל בכירטלפון: 03-9066-368
ד"ר עופרה מצוב-כהןסגל בכירטלפון: 074-7296-712oframatco@walla.com
ד"'ר שלם יהלוםסגל בכיר
ד"ר תמר שלמון-מאקסגל בכירtamisalmon@gmail.com
ד"ר גולדה אחיעזרסגל בכיר
גב' תפארת יהברכזת המחלקהטלפון: 03-9066369tiferetya@ariel.ac.il
גב' אנה אבישררכזת סטודנטים לתואר מוסמךטלפון: 03-9066-307 annavi@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-612
B.A רב תחומי במדעי החברה
ד"ר אורן אקרמןראש המחלקהטלפון: 03-9765-728
טלפון נייד: 050-7960114
orenac@ariel.ac.il
מר עמיהוד גליליראש צוותטלפון: 03-9066-299
טלפון נייד: 054-3394-716
amig@ariel.ac.il
גב' נטלי פוגלרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-299natalief@ariel.ac.il
גב' גולן קרןרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-299kerengo@ariel.ac.il
גב' נופר אבן חייםרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-299nofareh@ariel.ac.il
גב' אורין מורובתירכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-299oryanmo@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9371-404
חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ד"ר עוזי בן שלוםראש חוגטלפון: 03-9066-504uzibs@ariel.ac.il
פרופ' אודי לבלסגל בכירUlebel@ariel.ac.il
פרופ' מרים ביליגסגל בכירbilligm@ariel.ac.il
ד"ר משה לויסגל בכיר
ד"ר איתן אורקיביסגל בכירorkibi@ariel.ac.il
ד"ר משה לויסגל בכירsendmoshe@gmail.com
ד"ר רוני משסגל בכירronimash@zahav.net.il
ד"ר מירה משהסגל בכירmoshemi@ariel.ac.il
גב' מורן בירנבאוםרכזת בכירהטלפון: 03-9765-758
טלפון נייד: 054-3394-782
dep.socio@ariel.ac.il
חוג לקרימינולוגיה
פרופ' מלי שחורי ביטוןראש חוגטלפון: 03-9765-744mallys@ariel.ac.il
ד"ר חגית בוני נחסגל בכירhagitbn@ariel.ac.il
ד"ר קרן כהן-לוקסגל בכירטלפון: 03-9765-744kere.cohenlouck@gmail.com
ד"ר יעל אביעדסגל בכירטלפון: 03-9765-744aviady@ariel.ac.il
גב' מיטל סולימןרכזת סטודנטים בכירהטלפון: 03-9755-842criminology@ariel.ac.il
גב' ז'בנר מירברכזת סטודנטיםטלפון: 03-9765-744criminology@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9755-840
חוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
פרופ' דוד בן שלמהראש חוגdavabs@ariel.ac.il
פרופ' יצחק שיחברי סגלטלפון: 03-9066-368shai.itzick@gmail.com
ד"ר אבירם רביצקיחברי סגלטלפון: 03-9066-368aravitsky@gmail.com
ד"ר אמיר משיחחברי סגלטלפון: 03-9066-368a.mashiach@gmail.com
ד"ר אורן אקרמןחברי סגלטלפון: 03-9765-728
טלפון נייד: 050-7960114
orenac@ariel.ac.il
חוג לחשבונאות
פרופ' ג'פרי קנטורראש המחלקה לחשבונאותטלפון: 03-9066-306jeffreyk@ariel.ac.il
רו"ח חן שאשוסגנית ראש המחלקהטלפון: 03-9066-306chens@ariel.ac.il
גב' מוריה פופובסקירכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-306moriahpo@ariel.ac.il
המסלול לשמאות מקרקעין
מר יעקב אודישראש היחידהYakov.odish@mail.huji.ac.il
גב' דינה ויסרכזת סטודנטים בכירהטלפון: 03-9066-149
פקסטלפון: 03-9765-742
הפקולטה להנדסה
פרופ' שרגא שובלדקן הפקולטה להנדסהטלפון: 03-9143036shraga@ariel.ac.il
גב' רוית לויראש מינהל הפקולטהטלפון: 03-9066-245noyalr@ariel.ac.il
גב' יפה רוזנברגרכזת פקולטהטלפון: 03-9066-197yaffaro@ariel.ac.il
גב' ענת גפןרכזת פקולטהטלפון: 03-9143-036anatge@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-654
המחלקה להנדסת תעשיה וניהול
פרופ' יששכר גלעדראש המחלקהטלפון: 03-9066325igilad@ariel.ac.il
פרופ' חנן גלזרסגל בכירטלפון: 03-9066-664chanang@ariel.ac.il
פרופ' שרגא שובלסגל בכירshraga@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל מנביץסגל בכירטלפון: 03-9066-665michaelm@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל חסוןסגל בכירטלפון: 03-9066-668michaelh@ariel.ac.l
ד"ר אורן מוזיקנטסגל בכירorenm@ariel.ac.il
ד"ר רויטל דנוךסגל בכירטלפון: 03-9066-668revitald@ariel.ac.il
ד"ר ינון צוקרמןסגל בכירטלפון: 03-9066-662inonzu@ariel.ac.il
ד"ר ניר שוולבסגל בכירטלפון: 03-9066-667nirsh@ariel.ac.il
ד"ר אסף בוצרסגל בכירassafbo@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל ווגנרסגל בכירטלפון: 03-9371-411wagnerm@ariel.ac.il
ד"ר ליהי דראיסגל בכירטלפון: 074-7233-010lihid@ariel.ac.il
ד"ר יונית ברוןסגל בכירybarron@ariel.ac.il
ד"ר טל גרינשפוןסגל בכירטלפון: 03-9066-667talgr@ariel.ac.il
ד"ר דרור הרמלסגל בכירטלפון: 03-9066-666drorhe@ariel.ac.il
ד"ר יבגני קגןסגל בכירטלפון: 03-9066-669evganyk@ariel.ac.il
ד"ר רפי חןסגל בכיר
ד"ר אמיר פריסגל בכירamirp@ariel.ac.il
גב' חבצלת סמו רכזת סטודנטים בכירהטלפון: 03-9066-218
טלפון נייד: 054-3394-703
chavy@ariel.ac.il
גב' תהילה כהןרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-325tehilaco@ariel.ac.il
גב' איריס רונןרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-310nmnl16@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-322
מר אמיר ביטון מהנדס תעשיה וניהול
טלפון נייד: 052-3611266
amir@ariel.ac.il
גב' אביב ליפשיץ ימינירכזת סטודנטים תואר שני- רובוטיקה והנדסת גורמי אנושטלפון: 03-9758947avivli@ariel.ac.il
המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
פרופ' מוניקה פנחסראש המחלקהטלפון: 03-9066259monikap@ariel.ac.il
פרופ' יוסי פנחסיראש התוכנית לתואר שניטלפון: 03-9066-272yosip@ariel.ac.il
פרופ' גדי גולןסגל בכיר
טלפון נייד: 054-6002-914
gadygolan@gmail.com
פרופ' אראל גרנותסגל בכירטלפון: 03-9066-656erel@ariel.ac.il
פרופ' אנטולי ליפסקיסגל בכירטלפון: 03-9066-198alipsky@ariel.ac.il
פרופ' אהרן פרידמןסגל בכירטלפון: 03-9758-979
טלפון נייד: 054-7701-314
aharonfr@ariel.ac.il
פרופ' אשר יהלוםסגל בכירטלפון: 074-7296-199
טלפון נייד: 054-7740-294
asya@ariel.ac.il
פרופ' גרגורי אגרנוביץסגל בכירטלפון: 03-9066-314agr@ariel.ac.il
פרופ' יוסף ברנשטייןסגל בכירטלפון: 074-7296-934
טלפון נייד: 052-5759-301
josephbe@ariel.ac.il
פרופ' שמואל שחםסגל בכירטלפון: 03-9066-318Student_dean@ariel.ac.il
פרופ' משה עינתסגל בכירטלפון: 03-9066-388einatm@ariel.ac.il
פרופ' יואל רצאביסגל בכירטלפון: 03-9076-587ratsaby@ariel.ac.il
ד"ר משה אברבוךסגל בכירmosheav@ariel.ac.il
ד"ר אריה רייכמןסגל בכירariere@ariel.ac.il
פרופ' אליהו פרברסגל בכירטלפון: 03-9066-297e.farber@ariel.ac.il
פרופ' אמיר אברמוביץסגל בכירטלפון: 03-9066-389amir007@ariel.ac.il
ד"ר דויד אבוקסיססגל בכירטלפון: 03-9066-357davida@ariel.ac.il
פרופ' יורי לוריאסגל בכירטלפון: 03-9066-674ylurie@ariel.ac.il
ד"ר יורי גורודצקיסגל בכירyurig@ariel.ac.il
ד"ר נדה מיטבסגל בכירטלפון: 03-9371-441nedam@ariel.ac.il
פרופ' מוניקה פנחססגל בכירטלפון: 03-9066259monikap@ariel.ac.il
מר עוז ליבנה מהנדס חשמל ואלקטרוניקהטלפון: 03-9066-350
טלפון נייד: 052-5554688
ozl@ariel.ac.il
מר דניאל רוזבןמהנדס חשמל ואלקטרוניקה
טלפון נייד: 054-8115126
rozbandaniel@ariel.ac.il
מר אלכסנדר פייר מהנדס חשמל ואלקטרוניקהטלפון: 074-7296833alexf@ariel.ac.il
מר דניאל גוטליבמהנדס המעבדהטלפון: 03-9066-259danielg@ariel.ac.il
מר יפים לוקשייןמהנדס חשמל ואלקטרוניקהטלפון: 03-9371413yafimlo@ariel.ac.il
מר מאיר בוסקילהמהנדס המחלקהטלפון: 03-9066-240
טלפון נייד: 054-3394-706
meirbus@ariel.ac.il
גב' אורית כהןרכזת/ מזכירת המחלקהטלפון: 03-9143039oritco@ariel.ac.il
גב' גלית לוירכזת תואר ראשוןטלפון: 03-9066-614lgalit@ariel.ac.il
גב' אורית אלמקייס גלאם רכזת סטודנטים- תואר ראשון + תואר שניטלפון: 03-9066-176nmnl18@ariel.ac.il
גב' עדנה שנהררכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-177nmnl27@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-238
המחלקה להנדסה כימית (במגמות ביו טכנולוגיה וחומרים)
פרופ' מרינה ניסנביץראש המחלקהטלפון: 03-9143-042marinan@ariel.ac.il
פרופ' דוד וולףראש התוכנית לתואר שניטלפון: 074-7808997dwolf@ariel.ac.il
מר גריגורי פנחסוביץ'מהנדס המחלקהטלפון: 03-9143-080
טלפון נייד: 054-3394-739
ד"ר יעקב אנקרסגל בכירטלפון: 03-937-1490kobia@ariel.ac.il
ד"ר אלישיב דרוריסגל בכיר
טלפון נייד: 054-3231686
droris@ariel.ac.il
ד"ר סער גולןסגל בכירsaarg@ariel.ac.il
פרופ' מיכאל פיררסגל בכירטלפון: 03-9066-212firer@ariel.ac.il
פרופ' מיכאל זיניגרדסגל בכירטלפון: 03-9066-281rector@ariel.ac.il
פרופ' ברק עמיצורסגל בכירbarakz@ariel.ac.il
פרופ' מרינה ניסנביץסגל בכירטלפון: 03-9143-042marinan@ariel.ac.il
פרופ' אדוארד בורמשנקוסגל בכירטלפון: 03-9066-134edward@ariel.ac.il
ד"ר גד פנחסיסגל בכירטלפון: 03-9066-469gadip@ariel.ac.il
ד"ר קונסטנטין בורודיאנסקיסגל בכירטלפון: 03-9143-085konstantinb@ariel.ac.il
פרופ' איליה פוליצ'וקסגל בכירטלפון: 03-9066-346polishuk@ariel.ac.il
ד"ר אלכס לוגובסקויסגל בכירטלפון: 03-9066-785
טלפון נייד: 050-4780-271
lugovsa@ariel.ac.il
ד"ר פאינה נקונצניסגל בכירטלפון: 03-9765-786fainan@ariel.ac.il
ד"ר יעל אלבוסגל בכירטלפון: 03-9066-786yaelyt@ariel.ac.il
ד"ר סבטלנה לוגובסקויסגל בכירטלפון: 03-9066-217svetlanalu@ariel.ac.il
ד"ר רבקה כהןסגל בכירטלפון: 03-9066-606rivkac@ariel.ac.il
ד"ר תיאודור שטרןסגל בכירטלפון: 03-976-5781theodorst@ariel.ac.il
גב' נונה איידליןלבורנטית המחלקה להנדסת הכימיהטלפון: 03-9066-313
טלפון נייד: 054-4676346
nonaed@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-323
גב' דורית צורלבורנטית המחלקה להנדסת כימיהטלפון: 074-7296-313
טלפון נייד: 054-6961256
doritzu@ariel.ac.il
גב' יקרת ברקאי מזכירת המחלקה ורכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-289yikratba@ariel.ac.il
גב' אולגה צניירכזת סטודנטים תואר ראשון + תואר שניטלפון: 03-9066-650olgach@ariel.ac.il
המחלקה להנדסה אזרחית
ד"ר מתי אדןראש המחלקהטלפון: 03-9143-048mattiad@ariel.ac.il
ד"ר יניב קנופסגן ראש המחלקהטלפון: 03-645-3133yanivkn@ariel.ac.il
פרופ' יעקב איסחקובסגל בכירטלפון: 03-9066-282yizhak@ariel.ac.il
פרופ' יעקב בלוךסגל בכירטלפון: 03-9066-255jbloch@ariel.ac.il
פרופ' יורי ריבקובסגל בכירטלפון: 03-9066-327
פרופ' אורי קומורניקסגל בכירטלפון: 03-9371-435urikm@ariel.ac.il
פרופ' רבקה גילתסגל בכירטלפון: 03-9066-255rgilat@ariel.ac.il
ד"ר איתן גולדשמידטסגל בכירטלפון: 03-9371-435
טלפון נייד: 054-7878-412
eytango@ariel.ac.il
ד"ר יבגניה גניןסגל בכירטלפון: 03-906-6255evgenyag@ariel.ac.il
ד"ר אבשלום גנץסגל בכירטלפון: 03-9066-626aganz@ariel.ac.il
ד"ר ארקדי בריוזקיןסגל בכירטלפון: 03-9371-435arcadyb@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל זקסגל בכיר
ד"ר בוריס בלוסטוצקיסגל בכירטלפון: 03-9066-158bx@ariel.ac.il
ד"ר בני לבסגל בכירטלפון: 03-9371-435benilew@ariel.ac.il
ד"ר אפרים איליהסגל בכירטלפון: 03-914-3073efraime@ariel.ac.il
ד"ר משה דניאליסגל בכירטלפון: 03-9066-536madanieli@ariel.ac.il
ד"ר סבטלנה פושקרסגל בכירטלפון: 03-9066-410svetlanap@ariel.ac.il
גב' טלי מזרחיראש צוותטלפון: 03-9066-653talim@ariel.ac.il
גב' יוליה חליאנדרהרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-653yuliast@ariel.ac.il
גב' הדס ארנרייךרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-653hadaser@ariel.ac.il
גב' לנה אנטרופוברכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-653lenal@ariel.ac.il
גב' ג'וליאנה זוהררכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-653Julianaz@ariel.ac.il
גב' שובל אליזוברכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-653shovalel@ariel.ac.il
גב' נעמי עקיבאמזכירת המחלקהטלפון: 03-9066-653neomia@ariel.ac.il
מר סרגיי פרוחורץטכנאי המחלקה להנדסה אזרחיתsergeyp@ariel.ac.il
המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה
פרופ' צבי שילרראש המחלקהטלפון: 03-9066-324shiller@ariel.ac.il
פרופ' עידית אברהמיסגל בכירטלפון: 03-9076-526
טלפון נייד: 054-3394892
iditav@ariel.ac.il
ד"ר איציק ספירסגל בכיר
טלפון נייד: 052-3618423
sapiri@ariel.ac.il
ד"ר יואל טנאסגל בכירטלפון: 074-7296825y.tenne@ariel.ac.il
ד"ר יורי גורודצקיסגל בכירyurig@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל בן חייםסגל בכירטלפון: 03-9066-525michailbc@ariel.ac.il
ד"ר משה ברנדסגל בכירטלפון: 03-9076-526
טלפון נייד: 054-7740-297
mosheb@ariel.ac.il
ד"ר ניר שוולבסגל בכירטלפון: 03-9066-667nirsh@ariel.ac.il
ד"ר סער גולןסגל בכירsaarg@ariel.ac.il
ד"ר שמעון לינייקיןסגל בכירטלפון: 03-9758-905simonl@ariel.ac.il
מר מיכאל ויליקיסקימהנדס אלקטרוניקהטלפון: 03-9076-553michaelv@ariel.ac.il
מר אילן תמירמהנדס מכטרוניקהטלפון: 03-9076-553
טלפון נייד: 054-7766-360
tamiril@ariel.ac.il
גב' רעות אופירראש צוותטלפון: 03-9066808reutmu@ariel.ac.il
גב' ליאור שמשרכזת סטודנטים ומזכירת מחלקהטלפון: 03-9765-724liorsh@ariel.ac.il
גב' ספיר דהןרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066651sapirdah@ariel.ac.il
מעבדת רובוטיקהטלפון: 03-9066-600
המעבדה לאנרגיה מתחדשתטלפון: 03-9076-525
המרכז לביומכניקה באריאלטלפון: 03-9758-905
המעבדה לתחבורה ובטיחות בדרכיםטלפון: 03-9758-905
המעבדה לקינמטיקה וגיאומטריה חישוביתטלפון: 03-9066-627
מר שגיא מנסלבורנט המחלקה להנדסת מכונותטלפון: 074-7233022sagima@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-652
הפקולטה למדעי הטבע
פרופ' גרי גלרמןדיקן הפקולטה למדעי הטבעטלפון: 074-7233-079
גב' סבטלנה וייסברוטראש מינהל הפקולטהטלפון: 03-9066-125
טלפון נייד: 054-7740-214
גב' הילה דקלה גולרכזת הפקולטהטלפון: 074-7233-080fns@ariel.ac.il
פקסטלפון: 074-7233-041
המחלקה למדעי המחשב
פרופ' בועז בן משהראש המחלקהטלפון: 03-9066-293
פרופ' דנה שפיראטלפון: 074-7808-909shapird@ariel.ac.il
פרופ' ואדים לויטטלפון: 03-9066-163levitv@ariel.ac.il
ד"ר גבריאל ניבשgabrieln@ariel.ac.il
ד"ר דביר עמית- זאב
ד"ר דן אופירdano@ariel.ac.il
ד"ר דרור טוביטלפון: 03-9066-547drorto@ariel.ac.il
ד"ר אלעד חורבטלפון: 074-7233-071horev@ariel.ac.il
ד"ר ענת צ'ירניאבסקיanatpc@ariel.ac.il
ד"ר ליעד גוטליבleead@ariel.ac.il
ד"ר עמרי ערןomrier@gmail.com
ד"ר מירה גונןmirag@ariel.ac.il
ד"ר נועם חזוןnoamh@ariel.ac.il
גב' רנה ברץרכזת בכירה מדעי המחשבטלפון: 03-9066-104
טלפון נייד: 054-3394-836
renab@ariel.ac.il
גב' דיאנה שטמפלרראש צוות, רכזת סטודנטים לתואר שניטלפון: 03-9066-640dianas@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-692
המחלקה לפיזיקה
פרופ' יוסף רייחליןראש המחלקהטלפון: 03-9066-387
פרופ' מאיר לבקוביץסגל בכירטלפון: 03-9066-393lewkow@ariel.ac.il
פרופ' גנאדי ויימןסגל בכירטלפון: 03-9066-998gevaiman@ariel.ac.il
פרופ' רומן פוגרבסגל בכירטלפון: 03-9143-089ptoman@ariel.ac.il
פרופ' אליהו פרברסגל בכירטלפון: 03-9066-297e.farber@ariel.ac.il
פרופ' יעקב לויטןסגל בכירטלפון: 03-9066-392levitan@ariel.ac.il
פרופ' קוסטנטין קומושויליסגל בכירטלפון: 03-9765-719komosh@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל זובקובסגל בכירטלפון: 03-9143-046mikhailzu@ariel.ac.il
ד"ר עמית קאשיסגל בכירטלפון: 03-9143-046kashi@ariel.ac.il
ד"ר עידו בן דייןסגל בכירטלפון: 03-9066-269idobd@ariel.ac.il
ד"ר דן גמליאלסגל בכירטלפון: 03-9066-680dang@ariel.ac.il
ד"ר גילברט ויינשטייןסגל בכירטלפון: 074-7296895gilbertw@ariel.ac.il
ד"ר פול בן ישיסגל בכירטלפון: 03-9143-091
טלפון נייד: 03-6453148
paulbi@ariel.ac.il
ד"ר דימה צ'סקיססגל בכירטלפון: 03-9453-128dimach@ariel.ac.il
ד"ר אלכסנדר פריגריןסגל בכירטלפון: 03-9143-095prygarin@ariel.ac.il
ד"ר סרגיי בונדרקוסגל בכירטלפון: 03-9758-922sergeyb@ariel.ac.il
ד"ר מרסלו שיפרסגל בכירטלפון: 03-9066-269Schiffer@ariel.ac.il
ד"ר יובל ראובניסגל בכירטלפון: 03-9066-270 yuvalr@ariel.ac.il
ד"ר רפאל מינססגל בכירטלפון: 03-6453-140refaelm@ariel.ac.il
ד"ר אריאל נעוססגל בכירטלפון: 03-9143-031
ד"ר אלבינה מוסיןסגל בכיר
ד"ר מיכאל גפטסגל בכירטלפון: 03-9143-094michaelga@ariel.ac.il
פרופ' טוביה שלזינגרסגל בכירטלפון: 03-9371-426Schlesinger@ariel.ac.il
ד"ר רומן גריניובמהנדס מעבדהטלפון: 03-6453-129romagrynyov@ariel.ac.il
ד"ר אנדריי גוריאצ'ב מהנדס מעבדהטלפון: 03-6453-129andreyg@ariel.ac.il
גב' ציפי בירםרכזת בכירהטלפון: 03-9066-270tsipib@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-395
המחלקה למתמטיקה
פרופ' אלכסנדר דומושניצקיראש המחלקהטלפון: 03-9066-618adom@ariel.ac.il
פרופ' פרנק עשושראש התכנית לתואר שניטלפון: 03-9066-693assous@ariel.ac.il
פרופ' יעקב גולצרסגל בכירטלפון: 03-9066-221goltser@ariel.ac.il
פרופ' יובל פליקרסגל בכירyuvalf@ariel.ac.il
פרופ' גרשון קרסיןסגל בכירטלפון: 03-9758-960
טלפון נייד: 0544-292838
kresin@ariel.ac.il
פרופ' יהודה גרינבלטסגל בכירgrinblat@ariel.ac.il
ד"ר גילברט וינשטייןסגל בכירgilbertw@ariel.ac.il
ד"ר אפריים שמרלינגסגל בכירefraimsh@ariel.ac.il
ד"ר סבטלנה בונימוביץסגל בכירsvetlanaBu@ariel.ac.il
ד"ר אברהם גולדשטייןסגל בכיר
ד"ר דויד טנקוססגל בכירdavidta@ariel.ac.il
ד"ר רומן יביץסגל בכירטלפון: 03-9066-257romany@ariel.ac.il
ד"ר עדי ירדןסגל בכיר jardena@ariel.ac.il
ד"ר יונה צ'רניאבסקיסגל בכירyonahch@ariel.ac.il
ד"ר אלכסנדר רסיןסגל בכירrasin@ariel.ac.il
ד"ר רוברט שוורץסגל בכירrobertsh@ariel.ac.il
ד"ר זיו שמיסגל בכירzivsh@ariel.ac.il
ד"ר יהודה אשכנזיסגל בכירטלפון: 03-9030-517ashkenazy@012.net.il
גב' תמרה רזניקוברכזת סטודנטים - תואר שני מתמטיקה יישומיתטלפון: 03-9076-582tamarare@ariel.ac.il
המחלקה לביולוגיה מולקולרית
פרופ' דני ברנסראש המחלקהטלפון: 03-9371-480dannyb@ariel.ac.il
ד"ר טובית רוזנצוויגראש התוכנית לתואר שניtovitro@ariel.ac.il
ד"ר חנה אוחרימנקומהנדסת המחלקהטלפון: 03-9076-596
טלפון נייד: 054-5454-902
hanaok@ariel.ac.il
פרופ' אלברט פנחסובסגל בכירטלפון: 03-9066-290albertpi@ariel.ac.il
פרופ' שירי ונציה- נבוןסגל בכיר
ד"ר גבי גרליץסגל בכירטלפון: 03-9371-432
ד"ר טובי דרורסגל בכירטלפון: 03-9076-547drorto@ariel.ac.il
ד"ר גדי תורג'מןסגל בכירטלפון: 03-9371-430gadit@ariel.ac.il
ד"ר סטלה ארונובסגל בכירטלפון: 03-9371-431
ד"ר מלי שלמוןסגל בכיר
טלפון נייד: 054-6350-197
גב' גלינה באיקיולבורנטיתטלפון: 03-9076-596
טלפון נייד: 052-8498-710
galinaba@ariel.ac.il
גב' הלנה טוצ'ינסקילבורנטיתטלפון: 03-9076-443
טלפון נייד: 052-6177-481
helenat@ariel.ac.il
גב' ילנה טוצ'נסקילבורנטיתhelenat@ariel.ac.il
ד"ר ניקולאי גובשטיס עובד בית חיותטלפון: 074-7296596nikolayg@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9371-422
ד"ר טטיאנה טיכנובעובדת בית חיותטלפון: 03-9067-350
טלפון נייד: 054-8446726
tatianat@ariel.ac.il
גב' אינה רודניאנסקי תואר שני- רכזת המחלקהטלפון: 03-9755-819innar@ariel.ac.il
המחלקה למדעי הכימיה
פרופ' חיה קורנוויץראש המחלקהטלפון: 03-9066-371hayak@ariel.ac.il
פרופ' דן מאירשטייןראש התוכנית לתואר שניdanm@ariel.ac.il
ד"ר רמי קריגרמהנדס במחלקה לכימיהטלפון: 03-9066-313ramik@ariel.ac.il
ד"ר תומר צדקיסגל בכירtomerzi@ariel.ac.il
פרופ' מיכאל זיניגרדסגל בכירטלפון: 03-9066-623rector@ariel.ac.il
פרופ' חיים כהןסגל בכירטלפון: 03-9066-623hcohen@ariel.ac.il
פרופ' אלכס שכטרסגל בכירטלפון: 03-9371-470salex@ariel.ac.il
ד"ר פלביו גרישפןסגל בכירטלפון: 03-9755-861flaviog@ariel.ac.il
ד"ר גיא פצ'ורניקסגל בכירטלפון: 03-9755-806guyp@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל מונטגסגל בכירטלפון: 03-9066-347michaelmo@ariel.ac.il
גב' פולינה וילקיסלבורנטית המחלקה להנדסת כימיהטלפון: 03-9066-313
טלפון נייד: 054-4598807
polinav@ariel.ac.il
גב' בלה פלדמןלבורנטיתטלפון: 03-9066-313belafe@ariel.ac.il
גב' ילנה בורודינהרכזת סטודנטים תואר שני ורכזת המחלקה- כימיה ביולוגיתטלפון: 03-9066-631elenabo@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-634
המרכז לחקר חומרים
מר אלכס קרסנופולסקימהנדס חומריםטלפון: 03-9066-217
טלפון נייד: 054-6002912
Krasnopolski@ariel.ac.il
מר מיכאל קרפושנקומהנדס חומריםטלפון: 03-9066-217
טלפון נייד: 052-3406591
michaelko@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-234
בית הספר ללימודים מתקדמים
פרופ' שמואל שטרנקלרטלפון: 074-7233-084 GraduateStudies@ariel.ac.il
גב' ליאורה אילרובראש מנהלטלפון: 03-9076-517liorail@ariel.ac.il
גב' תמר יוגברכזת תואר שלישיטלפון: 03-9755-815tamaryo@ariel.ac.il
גב' רננה בוקובזהרכזת תואר שלישיטלפון: 074-7233097renanabo@ariel.ac.il
גב' נינה ארואטהרכזת סטודנטים בכירה בתואר שלישיטלפון: 074-7233084anina@ariel.ac.il
גב' מינדי גולדברג רכזת סטודנטים תואר שלישי תלמידי חו"לטלפון: 03-9143-025mindyg@ariel.ac.il
גב' מיטל חבררכזת בית הספר ורכזת מלגותטלפון: 03-9066-659meitalha@ariel.ac.il
גב' דיאנה שימרוןרכזת מלגות בכירהטלפון: 03-9371-423sdiana@ariel.ac.il
פקספקסטלפון: 03-9066-298
בית ספר לתקשורת המונים
ד"ר תמר להבראש בית הספר לתקשורת המוניםטלפון: 03-9371-449tamarla@ariel.ac.il
מר דוד מיכאלימהנדס המחלקהטלפון: 074-7296-754
טלפון נייד: 054-3394-815
מר צביקה זלינגראחראי הפקות ביה"ס לתקשורתטלפון: 074-7296-764
טלפון נייד: 054-3394-835
zvikaz@ariel.ac.il
פרופ' יואל כהןסגל בכירטלפון: 03-9371-471
טלפון נייד: 050-6580-224
ysrcohen@netvision.net.il
פרופ' רפי מןסגל בכירטלפון: 03-9066-636rafimann@gmail.com
ד"ר רון שלייפרסגל בכירטלפון: 03-9371-458rons@ariel.ac.il
ד"ר סבינה לסיצהסגל בכירטלפון: 03-9066-636sabina@bezeqint.net
ד"ר אלעזר לב- אוןסגל בכיר
ד"ר אוסנת רוט כהןסגל בכירטלפון: 03-9066-626osnatrc@gmail.com
ד"ר ארז כהןסגל בכירטלפון: 03-9066-275erez@ariel.ac.il
ד"ר דורית צימנד-שיינרסגל בכירטלפון: 03-9066-626doritzimand@gmail.com
גב' נילי שטיינפלדסגל בכירnilist@ariel.ac.il
מר אייל בורססגל בכירטלפון: 03-9076-544
טלפון נייד: 052-3835-472
eyal.bores@gmail.com
פרופ' אורי קומורניקסגל בכירטלפון: 03-9371-435uriko@ariel.ac.il
מר חננאל רוזנברגסגל בכירhananro@ariel.ac.il
מר אודי רבינוביץראש מסלול עיתונות כתובהטלפון: 03-9371-458udirabi@gmail.com
מר טל לאורראש מסלול רדיו בניו-מדיהטלפון: 03-9076-576tall@ariel.ac.il
מר עמוס נבוראש מסלול רדיוטלפון: 03-9371-458nevoam@walla.com
ד"ר רמי קמחיראש מסלול קולנוע וטלוויזיהטלפון: 03-9371-458ramrambo15@windowslive.com
ד"ר תמר להבראש מסלול אסטרטגי, פרסום ויחסי ציבורטלפון: 03-9066-626tamarla@ariel.ac.il
אולפן רדיוטלפון: 03-9371-438
טלפון נייד: 03-9076-522/23/24
חדר מרציםטלפון: 03-9371-446
גב' רותם אוחנהמזכירה ורכזת סטודנטיםטלפון: 03-9371-416rotemo@ariel.ac.il
גב' גלית מדררכזת סטודנטים בכירהטלפון: 03-9371-416
טלפון נייד: 054-2454-513
galitma@ariel.ac.il
גב' בר מימוןרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9371-416barm@ariel.ac.il
מר עידן מזרחירכז תוכן והפקה
טלפון נייד: 0503322445
idanmi@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9371-438
בית ספר למדעי הבריאות
פרופ' רות בירקדיקן בית ספר למדעי הבריאותטלפון: 03-9066-166deanhealth@ariel.ac.il
גב' אופיר אלוןראש מנהל הפקולטהטלפון: 03-9371-440ofiral@ariel.ac.il
גב' איילת ברזלימזכירת דיקן בית הספר למדעי הבריאותטלפון: 03-9066-166ayeletba@ariel.ac.il
גב' מורן שביטרכזת פקולטהטלפון: 03-9076-552moransha@ariel.ac.il
רב-קוויטלפון: 03-9066-661
גב' הדס טנקג'ירכזת חוזים והתנסויותטלפון: 074-7233-612hadasta@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-624
גב' יעל עבאדירכזת סטודנטיםטלפון: 03-6453123yaela@ariel.ac.il
המחלקה לניהול מערכות בריאות
ד"ר רחלי ניסנהולץ- גנותראש המחלקהטלפון: 03-9066-684rachelng@ariel.ac.il
פרופ' יאיר שפיראראש התוכנית לתואר שניyairsh@ariel.ac.il
פרופ' יוסי וייססגל בכיר
פרופ' אשר אלחיאניסגל בכירmili_a@meuhedet.co.il
פרופ' יוסף אלקלעיסגל בכיר
פרופ' נתן קלרסגל בכירnati.keller@sheba.health.gov.il
פרופ' בועז מונהסגל בכירMboaz8@yahoo.com
פרופ' אש נחמןסגל בכיר
ד"ר גיל פיירסגל בכירgilf@bezeqint.net
ד"ר דור מיכאלסגל בכירdor@moh.health.gov.il
ד"ר ליאת קורןסגל בכירkorli@zahav.net.il
ד"ר נדב שפרסגל בכירnadav.sheffer@gmail.com
ד"ר עומר אנקולסגל בכירlioromer@inter.net.il
מר ירון בן זכאיסגל בכיר
מר דני קוצ'וקסגל בכירdanikut@ariel.ac.il
ד"ר אפרים שפיראסגל בכיר
מר אילן לויסגל בכירvp02884@ariel.ac.il
ד"ר ריקי טסלרסגל בכירטלפון: 03-9066-661rikite@ariel.ac.il
גב' נטלי גלםראש צוותטלפון: 03-9066-661natalyge@ariel.ac.il
גב' אודליה ברקוביץרכזת סטודנטים- ניהול מערכות בריאותטלפון: 03-9066-661odelyabe@ariel.ac.il
גב' נדיה איסגולוברכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-661nadiash@ariel.ac.il
גב' אוקסנה סטרשנוברכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-661oksanast@ariel.ac.il
גב' טל וקסלררכזת סטודנטים תואר שניטלפון: 03-9758-965TalW@ariel.ac.il
רב קויטלפון: 03-9066-661
פקסטלפון: 03-9066-624
המחלקה לפיזיותרפיה
ד"ר שמואל שפרינגרראש המחלקה
פרופ' תמר יעקבראש התוכנית לתואר שניטלפון: 03-9765-753
גב' איריס פישרסגל בכירטלפון: 03-9066-109
טלפון נייד: 054-7766-364
גב' איריס פישרסגל בכירטלפון: 03-9066-109
טלפון נייד: 054-7766-364
פרופ' אברהם כץסגל בכירטלפון: 03-9765-703abramk@ariel.ac.il
פרופ' מאיר לוטןסגל בכירml_pt_rs@netvision.net.il
ד"ר אלון רביןסגל בכירטלפון: 03-9765-777alonrabin@gmail.com
ד"ר צבי קוז'ולסגל בכירטלפון: 03-9076-583zvik@ariel.ac.il
גב' נועה רפאליסגל בכירraphaelybeer@gmail.com
ד"ר נעה בן עמיסגל בכירnoaba@ariel.ac.il
ד"ר אופירה אינשטייןסגל בכירטלפון: 03-9066-330ofirae@ariel.ac.il
ד"ר מיכל עצמוןסגל בכירmichalaz@ariel.ac.il
גב' רעות בר-אוןמזכירת המחלקהטלפון: 03-9066-398reutbo@ariel.ac.il
גב' רזיה גלבוערכזת סטודנטים בכירהטלפון: 03-9371-489raziag@ariel.ac.il
גב' טל וקסלררכזת סטודנטים תואר שניטלפון: 03-9758-965TalW@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-268
המחלקה למדעי התזונה
פרופ' בועז מונה ראש המחלקהMboaz8@yahoo.com
ד"ר אולגה רזסגל בכירolgora@ariel.ac.il
פרופ' רות בירקסגל בכירruthb@ariel.ac.il
ד"ר טובית רוזנצוויגסגל בכירshirat@bezeqint.net
גב' שרון גבריאלסגל בכירdiet2005@gmail.com
גב' אסתר גונןסגל בכירesthergonen@gmail.com
גב' אורלי בן ישירכזת סטודנטים בכירהטלפון: 03-9066-241orlybish@ariel.ac.il
פקסטלפון: 074-7233-042
המחלקה להפרעות בתקשורת
ד"ר לאה פוסטיקראש המחלקהleah.Fostick@ariel.ac.il
פרופ' אסתי בן-יצחקסגל בכירbenitze@ariel.ac.il
פרופ' מרדכי הימלפרבסגל בכירmotihim@ariel.ac.il
ד"ר ריקי טייטלבאום-סווידסגל בכירtaite@post.tau.ac.il
ד"ר גיל צוקרמןסגל בכירzukgil@yahoo.com
ד"ר עדי ליפשיץ- בן בשטסגל בכירadilb@ariel.ac.il
ד"ר מיכל איכטסגל בכירMi1973@zahav.net.il
ד"ר נעמה קינןסגל בכירkenannaama@gmail.com
גב' אביטל טראו- מרגליתסגל בכירטלפון: 03-9765777avitarau@gmail.com
גב' חיה זלצברגסגל בכירyakz@bezeqint.net
גב' יעל נווט- לויטסגל בכירtaelnavat@walla.co.il
גב' שמרית ויניצקירכזת סטודנטים בכירהטלפון: 03-9765-755shimritv@ariel.ac.il
גב' אושרת עטוןרכזת מחלקהטלפון: 074-7235866oshrata@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9758-908
המחלקה לסיעוד
ד"ר איילה בלאוראש המחלקהayalabl@ariel.ac.il
פרופ' יוסף אלקלעיסגל בכירjosepha@ariel.ac.il
ד"ר שושי ורנרסגל בכירshoshiw@ariel.ac.il
גב' שירה ברטרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-625shiraba@ariel.ac.il
גב' נדיה פיינשטייןרכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-625nadya@ariel.ac.il
קדם רפואה
ד"ר גדי תורג'מןראש המחלקהטלפון: 03-9371-430gadit@ariel.ac.il
גב' הגר רזרכזת סטודנטיםטלפון: 074-7233-053hagaraz@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9758-908
מרפאות אוניברסיטאיות
גב' שרון פלגמנהלת יחידת המרפאהטלפון: 03-9765-722   pelesharon@ariel.ac.il
גב' ליליה פרגאמנטמנהלת חשבונותטלפון: 03-9066246lililyape@ariel.ac.il
גב' אירה סיימוןמנהלת אדמיניסטרטיביתטלפון: 03-9765-766irasi@ariel.ac.il
מענה טלפונימזכירות המרפאהטלפון: 03-9765-777 clinics@ariel.ac.il
השארת הודעות כתובות/ פקסמזכירות המרפאהטלפון: 03-9765-743
טלפון נייד: 054-2454508
גב' אפרת רוזנפלדראש תחום הפרעות בתקשורתטלפון: 03-9765-777efratrosenfeld@ariel.ac.il
גב' אלה ברגרראש תחום ריפוי בעיסוקטלפון: 03-9765-777elaberger22@gmail.com
גב' פולה וייסמןראש תחום פיזיותרפיה ילדיםטלפון: 03-9765-777kidphysio@gmail.com
גב' טלי שחםראש תחום רגשטלפון: 03-9765777tali.shacha@gmail.com
הודעות כתובותמזכירות
טלפון נייד: 054-2454508
clinics@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9765-743
בית הספר לארכיטקטורה
פרופ' אדר' בני ראובן לויראש בית הספר לארכיטקטורהטלפון: 03-9066-242
אדר' יעל דניאלי- להבסגל בכיר
פרופ' ארכ' גלעד דובשניסגל בכירטלפון: 03-9066-282giladd@ariel.ac.il
פרופ' אדר' דוד קאסוטוסגל בכירטלפון: 03-9066-282
טלפון נייד: 054-7740-205
cassud@ariel.ac.il
פרופ' רון נברוסגל בכירטלפון: 03-9066-332nabarro@ariel.ac.il
פרופ' אדריכל ארנן קסקיןסגל בכירטלפון: 03-9066-282casakin@ariel.ac.il
מר אוריאל מצוייניםאחראי סדנת אדריכלותטלפון: 074-7296-677
טלפון נייד: 054-7776-446
uriel@ariel.ac.il
ד"ר אדר' אהרון פוקססגל בכירטלפון: 03-9066-282ronhaifauni@ariel.ac.il
ד"ר מיכל משהסגל בכיר
ד"ר אדר' עדנה לנגנטלסגל בכירטלפון: 03-9066-282e.langenthal@ariel.ac.il
ד"ר רות דורותסגל בכירטלפון: 03-9066-282sf_moshed@ariel.ac.il
ד"ר אדר' גלעד שביידסגל בכירטלפון: 03-9066-282gschweid@walla.co.il
אדר' נתי רותםסגל בכיר
אדר' אודי מנדלסוןסגל בכירטלפון: 03-9066-282udi.mendelson@gmail.com
אדר' דנה שמר-אוברזוןסגל בכירטלפון: 03-9066-282danaoberson@netvision.net.il
אדר' אסדרבן סרג'יוסגל בכירטלפון: 03-9066-282office.asa@gmail.com
אדר' דוד אהרוניסגל בכירטלפון: 03-9066-282davidah@ariel.ac.il
אדר' דניאל אזרדסגל בכירטלפון: 03-9066-282danielaz@stavrc.co.il
אדר' יהושע טל-לויסגל בכירטלפון: 03-9076-515Y_l_v@netvision.net.il
אדר' יואב לנירסגל בכירטלפון: 03-9076-512ylanir@gmail.com
אדר' יורם גינצבורגסגל בכירטלפון: 03-9066-282Ginzburg-arch@012.net.il
אדר' איציק אלחדיףסגל בכירטלפון: 03-9066-282elgal100@netvision.net.il
אדר' מיכאל רונהסגל בכירטלפון: 03-9076-512michael@coarch.co.il
אדר' משה בלסיאנוסגל בכירטלפון: 03-9076-512balasian@zahav.net.il
אדר' מתיתיהו אבשלומובסגל בכירטלפון: 03-9066-282mattia@ariel.ac.il
אדר' עודד גלרוןסגל בכירטלפון: 03-9076-512galronarch@gmail.com
אדר' נוף שלומיק זאביסגל בכירטלפון: 03-9066-282
אדר' רוני פליישרסגל בכיר
גב' מיכל דה סילבהרכזת ויועצת סטודנטים בכירהטלפון: 03-9066-180michalds@ariel.ac.il
גב' אלה סידורנקומזכירהטלפון: 03-9066-242allas@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-129
הנדסאים באריאל
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיבמנהלת הנדסאים באריאלטלפון: 03-9066-116yochevedap@ariel.ac.il
מר יפתח צוקרמןסגן מנהלת המכללהטלפון: 03-9066-171
טלפון נייד: 054-3394-838
iftachz@ariel.ac.il
גב' רינת שגיאמנהלת תוכן, פרויקטים והצלחת לקוחותטלפון: 03-9066-173
טלפון נייד: 054-7740-207
rinatsa@ariel.ac.il
גב' הילה סייג-שאמימנהלת שיווקטלפון: 03-9066-209
טלפון נייד: 054-6002-939
גב' עדי מצויניםמזכירת הנהלה ומשאבי אנושטלפון: 03-9066-181
טלפון נייד: 054-6002-181
adime@ariel.ac.il
גב' רעות לבביראש מדור בקרה ומחשובטלפון: 03-9066-117reutle@ariel.ac.il
גב' ויקי בן אריהרכזת תקציב ובקרה כלכליתטלפון: 03-9755-804vickyba@ariel.ac.il
גב' אורלי מאירראש מדור פרוייקטים דיפלומות ובחינות מה"טטלפון: 03-9066-193Morli@ariel.ac.il
גב' נתלי גמליאלרכזת פרויקטים בחינות מה"ט ודיפלומותטלפון: 0747233064
גב' ספיר חןרכזת מחלקות הנדסת מכונות, תוכנה, פרמדיקים, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיות מים, מכשור רפואי, עתודה טכנולוגיתטלפון: 03-9066-271sapirch@ariel.ac.il
גב' ריטה מטוסביץ רכזת המחלקות: הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מכינה טכנולוגיתטלפון: 03-9066-118ritama@ariel.ac.il
גב' נינה פרבר רכזת המחלקות: הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מכינה טכנולוגיתטלפון: 03-9755-846ninaf@ariel.ac.il
גב' דינה ענתבירכזת מחלקות אדריכלות ועיצוב פנים, עיצוב תעשייתי, עיצוב מדיה חדשהטלפון: 03-9066-194adina@ariel.ac.il
גב' ויקי בן אריהרכזת לימודי תעודה והשתלמויות, הנדסאי + BAטלפון: 03-6453122vickyba@ariel.ac.il
מר איתן בניה מנהל סדנת דגמים
טלפון נייד: 054-6002-104
eitanb@ariel.ac.il
גב' אליס רובשיץמזכירת סטודנטים - יוםטלפון: 03-9066-120alicero@ariel.ac.il
גב' אלינה חומוטנקומזכירת סטודנטים - ערבטלפון: 03-9066-120alinap@ariel.ac.il
אדריכל אסף אביאלראש המחלקה לאדריכלות ועיצוב פניםטלפון: 03-9066-174assafav@ariel.ac.il
גב' מיכל בסוןמנהלת המכינה הטכנולוגית והמחלקה לאדריכלות ועיצוב פניםטלפון: 03-9066-172mbasson@ariel.ac.il
מעצב מיכאל שוסטרמןראש המחלקה לעיצוב תעשייתיטלפון: 03-9066-121
טלפון נייד: 054-6002-163
michaelsho@ariel.ac.il
מעצבת רינת סופר גרינפלדראש המחלקה לעיצוב מדיה חדשהטלפון: 03-9066-723
טלפון נייד: 054-7740-252
rinatsg@ariel.ac.il
מר אייל גור אריהראש המחלקה להנדסת קול (סאונד)טלפון: 03-9066-822eyalga@ariel.ac.il
מהנדסת מיטל בודהראש המחלקה למכשור רפואי, ביוטכנולוגיה ביו-רפואית, טכנולוגיות מים ופרמדיקיםטלפון: 03-9066-119budam@ariel.ac.il
מר אפי פרופוסראש המחלקה להנדסת תוכנה תקשורת ואינטרנט / סייברטלפון: 03-9066-366
מהנדס מיכאל שפרנסקיראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקהטלפון: 03-9066-328hndes15@ariel.ac.il
מר אלכס מושייבראש המחלקה להנדסת תעשיה וניהולטלפון: 03-9066-252malex@ariel.ac.il
מהנדס יוסי חזןראש המחלקה להנדסת מכונות בהתמחות מכטרוניקה ומכונות בהתמחות רכבטלפון: 03-9066-902hossih@ariel.ac.il
מהנדס דימה שיינדליןראש המחלקה להנדסה אזרחית – תכנון מבניםטלפון: 03-9066-252
מהנדס קיריל אלנברגראש המחלקה להנדסה אזרחית - ניהול הבנייהטלפון: 03-9066-252kiril2609@gmail.co.il
מהנדסת פיבי מור זיתוןמנהלת המחלקה להנדסה אזרחיתטלפון: 03-9066-252
פקסטלפון: 03-9066-162
מכינה קדם אקדמית
גב' נוית זיגדון -אוקרייניץמנהלת המכינה קדם אקדמיתטלפון: 03-9066-112
טלפון נייד: 054-3394-809
navitzi@ariel.ac.il
גב' אירנה מילשטייןראש מינהל הוראהטלפון: 03-9066-227
טלפון נייד: 054-3394-735
irenam@ariel.ac.il
גב' מורן בן-עמירכזת הנהלה ומשאבי אנושטלפון: 03-9066-228moranba@ariel.ac.il
גב' לינוי זהבימזכירות וקבלהטלפון: 03-9066-100mechina@ariel.ac.il
גב' מילי עינב אספרנסהראש מינהל סטודנטיםטלפון: 03-9066-613milie@ariel.ac.il
גב' אלינור ברזילי צונץיועצתטלפון: 03-9066-602 elinorbt@ariel.ac.il
גב' רוית שופמן חורייועצתטלפון: 03-9066-115ravitsh@ariel.ac.il
גב' נורית אנדםרכזת מלגותטלפון: 03-9066-128nuritan@ariel.ac.il
גב' עינב צדקנירכזת קבלה ורישוםטלפון: 03-9066-114eynavza@ariel.ac.il
גב' לנה מקושנקורכזת תוכניות לימודיםטלפון: 03-9066-620yelenama@ariel.ac.il
גב' טליה עץ הדררכזת בקרה ותיאוםטלפון: 03-9076-591Etalia@ariel.ac.il
גב' ויקי סנקוב נגררמ"ד ניהול תקציב ומחשובטלפון: 03-9066-601vicis@ariel.ac.il
גב' טטיאנה סגלרכזת דו"חות ונוכחותטלפון: 03-9758-927tatianas@ariel.ac.il
גב' ולריה לויןרכזת ניהול תקציב ומחשובטלפון: 03-9066-858valeriale@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9364-896
היחידה לאנגלית ומדור קורסי פטור
גב' ליאת יונהראש היחידה לאנגלית ומדור קורסי פטורטלפון: 03-9066-539liatt@ariel.ac.il
גב' צופית מסטיירכזת סטודנטיםטלפון: 03-9066-646tzufitma@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9371-406
הנהלת מרכז שירות לסטודנט
פרופ' שמואל שחםדקן הסטודנטיםטלפון: 03-9066-318Student_dean@ariel.ac.il
גב' אלינור עינתמנהלת מרכז שירות לסטודנטטלפון: 03-9066-319elinore@ariel.ac.il
גב' אנה רוימזכירת מנהלת מרכז שירות לסטודנט ודקן הסטודנטיםטלפון: 03-9066318annaro@ariel.ac.il
גב' איריס ניסיםראש מנהל בקרה ותקציבטלפון: 03-9066-126
טלפון נייד: 054-2454-520
irisn@ariel.ac.il
גב' נועה בן ישירכזת סטודנטים תקציב ורפרנטית משא"בטלפון: 03-9076-577noabi@ariel.ac.il
גב' אוקסנה רבינוביץתקציבאיתטלפון: 074-7233045
מר דרור גנזסיוע מנהליdrorg@ariel.ac.il
גב' שירית מרדכימנהלת פעוטון "קטנטנים בקמפוס"טלפון: 03-7366-630
טלפון נייד: 054-3231-640
פקסטלפון: 03-9066-694
מדור סיוע ורווחה
גב' קרן צ'ילג ראש מדור סיוע ורווחהטלפון: 03-9066-159kerencs@ariel.ac.il
גב' ג'ניה פורשרכזת מלגותטלפון: 03-9755-848jeniafo@ariel.ac.il
גב' זוהר בן עזרארכזת מלגותטלפון: 03-9371-456
פקסטלפון: 03-9765-718
מעורבות חברתית
גב' מעיין שיראש מדור מעורבות חברתיתטלפון: 03-9765-793
טלפון נייד: 054-2454-505
maayans@ariel.ac.il
גב' יפעה קורונלרכזת מעורבות חברתיתטלפון: 03-9066-127
מר עמים אהרונירכז חונכותטלפון: 03-9066-113
טלפון נייד: 054-3231-631
amima@ariel.ac.il
גב' מיטל טנארכזת ארגון הבוגריםטלפון: 03-6453120meitalte@ariel.ac.il
מרכז יעוץ טיפולי לסטודנט
גב' ציפי עמיתראש מדור יעוץ וטיפול פסיכולוגי, פסיכולוגית קליניתטלפון: 03-5225099tzipo@ariel.ac.il
מרכז עתיד
גב' מרחי אביחיפסיכולוגית תעסוקתיתטלפון: 03-9371-424
טלפון נייד: 03-9143-027
מדור תמיכה לקידום והעצמת הסטודנט
גב' הילה רייזמן חליפקסטלפון: 03-9066-673hilarh@ariel.ac.il
גב' אפרת להברכזת סטודנטים וקורסי אנגלית יחודיים, "הדבר הבאטלפון: 03-9066-219
גב' בת חן גוטמתאמת רב תחומיתטלפון: 03-9066-633batchen@ariel.ac.il
גב' שלומית שואףרכזת אוכלוסיות ייחודיותטלפון: 03-9758-962
גב' חגית בר אוןרכזת אוכלוסיות ייחודיותטלפון: 03-9758-962hagitbo@ariel.ac.il
גב' גל חמורכזת התאמותטלפון: 074-7808-933galch@ariel.ac.il
גב' רחל שחםיועצת נגישותטלפון: 03-9076-588
טלפון נייד: 054-3231-682
rachels@ariel.ac.il
גב' שירן חרלופסקירכזת תכנית להיות סטודנטטלפון: 03-645-3134
מר דרור גנזרכז אדמיניסטרטיביטלפון: 03-9066633
גב' עינת גואטהרכזת פניות סטודנטים (הוראה מתקנת, ועדת התאמות- בקשות וערעורים)טלפון: 03-9066660
מדור אבחון דידקטיטלפון: 0747296867
בני מיעוטים
גב' שרה עאמררכזת המגזר הערביטלפון: 03-9755-844saraam@ariel.ac.il
גב' אמל מדלגרכזת המגזר הערביטלפון: 074-7296-617amalme@ariel.ac.il
צוות קליטה
גב' ענת יעקובוביץ'ראש מדור קליטת עליהטלפון: 03-9371-407
טלפון נייד: 054-3231-675
anaty@ariel.ac.il
מר אבבה וודג'הרכז יוצאי העדה האתיופיתטלפון: 03-9066-215
טלפון נייד: 054-7766-399
wodegea@ariel.ac.il
גב'טלפון: 03-9066-215
מדור שירות ומחשוב
גב' מורן בן דודראש מדור שרות ומחשובטלפון: 03-9066-267
גב' מורן כוכבירכזת פניות סטודנטים ורכזת מילואים והריוןטלפון: 03-9765-795
גב' ועד טאהארכזת המגזר הערביטלפון: 074-7233-001
אבחון דידקטי
גב' אורלי אזולאיראש מדור אבחון דידקטיטלפון: 074-7296-8670
אגודת הסטודנטים
מר אור אזולאייו"ר אגודת הסטודנטים
טלפון נייד: 050-9813-211
yor@sua.co.il
מר יוני מנדלסוןסיו"ר אגודה
טלפון נייד: 052-5608-246
S.yor@sua.co.il
מר אביעד ניסיםמנכ"ל
טלפון נייד: 052-5406-339
mancal@sua.co.il
מר דניאל סולומוןסמנכ"ל
טלפון נייד: 052-8904-493
s.mancal@sua.co.il
מר אושריאל בן עמרםראש מדור תקשורת
טלפון נייד: 054-7453-110
Tikshoret@sua.co.il
מר דביר 'פסקוביץסמנכ''ל שיווק
טלפון נייד: 050-8890-888
shivuk@sua.co.il
מר נוריאל גייסמןסמנכ"ל תפעול
טלפון נייד: 054-2181-220
Stifuol.ariel@gmail.com
מר משה ויטמןמזכיר מועצה
טלפון נייד: 050-4400-569
mazkir.moatza@sua.co.il
מר אליסף דרומריו"ר ועד מנהל
טלפון נייד: 054-2054-882
Vaad.menael.sua.co.il
גב' עדי מזרחיגזברות
טלפון נייד: 050-3884-828
Gizbarut.ariel@gmail.com
גב' טלי אנושי ארדמבקרת פנים
טלפון נייד: 053-4228-102
Mevaker@sua.co.il
גב' סמדר ורוצ'יקמנהלת לשכהטלפון: 03-9366-160office@sua.co.il
מר אביתר כהןראש מדור אקדמי
טלפון נייד: 054-6200-525
Academy@sua.co.il
מר גיא פסקוביץראש מדור רווחה
טלפון נייד: 050-8890-889
revacha@sua.co.il
גב' אביה עזרןראש מדור דת
טלפון נייד: 054-7733-860
dat@sua.co.il
מר איתמר קרסנטיראש מדור מעורבות חברתית
טלפון נייד: 054-8410-491
meoravut@sua.co.il
מר נועם מרחוםראש מדור תרבות
טלפון נייד: 054-4560-748
tarbut@sua.co.il
מר ירדן קופפרמןרכזת תגלית
טלפון נייד: 053-7355-377
Taglit.ariel@gmail.com
מר גל אושר אברהמירמ"ד קשרי חוץ
טלפון נייד: 052-6935-548
hutz@sua.co.il
מר דניאל ורדיראש מדור ספורט
טלפון נייד: 054-9538568
sport@sua.co.il
גב' נועה קובלסקירכזת נגישות
טלפון נייד: 052-8886-656
noacovalski@gmail.com
פקסטלפון: 03-9068-125
גב' דבורה תורג'מןדוברת אגודה
טלפון נייד: 054-2390678
dovrut@sua.co.il
מנכ''ל
עו"ד יורם שימנכ''לטלפון: 03-9066-152mrina@ariel.ac.il
גב' מרינה צנציפרראש לשכת מנכ''לטלפון: 03-9066-152
טלפון נייד: 054-7740-275
mrina@ariel.ac.il
פקס לשכת המנכ"לטלפון: 03-9368-891
עו"ד יהודה דרסינוברמבקר פניםטלפון: 03-9371-496
טלפון נייד: 054-3394-727
yehudad@ariel.ac.il
הלשכה המשפטית
עו"ד לירז רובין דרדיגריועצת משפטית פנימיתטלפון: 03-9076-574
טלפון נייד: 054-3231-619
lirazd@ariel.ac.il
עו"ד דן אהרוןרכז חוזים והתקשרויותטלפון: 03-9755-874danah@ariel.ac.il
פיתוח משאבים
מר יעקב גאוןסגן נשיא לפיתוח משאבים וקשרי חוץטלפון: 03-9066-222
טלפון נייד: 0546620344
yakovga@ariel.ac.il
גב' אביגיל שימקייביץאחראית פיתוח משאביםטלפון: 03-9371-418
טלפון נייד: 052-3802402
abigailsz@ariel.ac.il
גב' אדריאן טריגרמנהל יחסי תורמיםטלפון: 03-9066-321
טלפון נייד: 054-4494885
adriantr@ariel.ac.il
מר' מאיר סולומוןרכז פיתוח משאביםטלפון: 03-9143-045
טלפון נייד: 052-7906863
matthewso@ariel.ac.il
פקס פיתוח משאביםטלפון: 03-9371-465
ספריה
ד"ר פרידה שורמנהלת הספריהטלפון: 03-9066-124
טלפון נייד: 054-7776-447
frida@ariel.ac.il
גב' נטלי גודסמזכירהטלפון: 03-9066-311
גב' אירה חרסונסקיתקציבאיתטלפון: 03-9066-329irak@ariel.ac.il
גב' סוניה גולדשטייןיעוץטלפון: 03-9066-311
מר טומי מזרחירפרנט מחשובטלפון: 03-9066-329tommum@ariel.ac.il
דלפקטלפון: 03-9066-123
אינטרקוםטלפון: 03-9076-543
פקסטלפון: 03-9364-894
מעבדות
מר מאיר כהןממונה על הבטיחותטלפון: 03-9066-157
טלפון נייד: 054-7776-448
meirco@ariel.ac.il
גב'תקציבאיתטלפון: 03-9066-610
גב' גלינה באיקיןלבורנטית ראשיתטלפון: 03-9066-313
ד"ר בוריס בלוסטוצקימעבדה הנדסה אזרחיתטלפון: 03-9066-327
מר אמיר ביטוןמעבדה רובוטיקהטלפון: 03-9066-165
טלפון נייד: 052-3611-266
amir@ariel.ac.il
גב' נטליה ליטבקמעבדה מיקרוסקופ אלקטרוניטלפון: 03-9066-396
טלפון נייד: 054-3394-853
מעבדה מחקרטלפון: 03-9066-394
פרופ' איתן אלעדמעבדהטלפון: 03-9066-655
ד"ר מיכאל ווגרמעבדה הנדסת אנושטלפון: 03-9371-411
פרופ' שמואל שטרנקלרמעבדה הוראה אלקטרוניקהטלפון: 03-9066-243
גב' ילנה רוזנטולמעבדת חשמלטלפון: 03-9371-413
פרופ' ישראל חנוקוגלומעבדה לביולוגיה של התאטלפון: 03-9066-293israelh@ariel.ac.il
ד"ר גדי תורג'מןמעבדה לחקר תאי גזעטלפון: 03-9371-430gadit@ariel.ac.il
ד"ר טובית רוזנצוייגמעבדה לחקר סכרתטלפון: 03-9371-433tovitro@ariel.ac.il
פרופ' אלכס שכטרהמעבדה לתאי-דלק ואלקטרוכימיהטלפון: 03-9371-470
טלפון נייד: 054-7740-254
salex@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9067-147
מינהל טכנולוגיות והנדסה
מנהלה
מר דני חרדוןראש מנהל טכנולוגיות והנדסהטלפון: 03-6066-671
טלפון נייד: 054-7740-260
dannyha@ariel.ac.il
גב' לירז משלי בן יעקב רכזת תפעולטלפון: 03-906-6688
טלפון נייד: 050-4440420
lirazmbj@ariel.ac.il
מר שאול אמירמאמן סייבר
טלפון נייד: 054-9730731
shaulam@ariel.ac.il
ארכיאולוגית ליאה פרדו טראמרמעבדת ארכיאולוגיה
טלפון נייד: 054-5552716
leahtr@ariel.ac.il
יחידת רכש מדעי
גב' רגינה ניורנברגראש מדור רכש מדעיטלפון: 03-9066-610
טלפון נייד: 0508441713
reginanu@ariel.ac.il
גב' דנה תורג'מןתקציבאיתטלפון: 0747296-792danato@ariel.ac.il
גב' מעיין חסןתקציבאיתטלפון: 03-9755-878maayanh@ariel.ac.il
ד"ר אולגה סטבנבתקציבאיתטלפון: 074-7296818olgast@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9755-832
מעבדת אלקטרוניקה
מר בועז יעקובימעגלים מודפסים ו-PCBטלפון: 03-9066-302
טלפון נייד: 054-3394-885
boazy@ariel.ac.il
קדמי פרויקטים
גב' נטלי גלפריןקדמת פרויקטיםטלפון: 074-7233-021nataliga@ariel.ac.il
בית מלאכה לעיבוד שבבי
מר גדעון אורן אחראי בית מלאכה לעיבוד שבביטלפון: 03-9066-688gidonor@ariel.ac.il
מר יבגני דיונין עובד בית מלאכה לעיבוד שבביטלפון: 03-9066-688
רן פנחס עובד בית מלאכה לעיבוד שבביטלפון: 03-9066-688ranpi@ariel.ac.il
מכשור אנליטי
ד"ר אולגה קריצ'בסקיאחראית מדעית מיקרוסקופיה אלקטרוניתטלפון: 074-7296890olgakr@ariel.ac.il
גב' נטלי ליטבקמפעילה מיקרוסקופיה אלקטרוניתטלפון: 074-7233021natali@ariel.ac.il
ד"ר גליה ליובושיץמפעילת מכשור אנליטיטלפון: 03-9066-765
טלפון נייד: 054-7590761
galialu@ariel.ac.il
ד"ר ורד מרקסחוקרת במעבדת NMRטלפון: 03-9066-686
טלפון נייד: 054-4521557
veredma@ac.ariel.il
ד"ר חנן טלראחראי רעלים ומפעיל NMRטלפון: 03-9755-890
טלפון נייד: 054-6002-132
hanante@ariel.ac.il
ד"ר אלכסיי קוסנקומפעיל XRDטלפון: 03-9066-396Kossenkoa@ariel.ac.il
מדפסת תלת מימד
יובל אבולעפיהמפעיל מדפסות 3D
טלפון נייד: 054-8354210
3dprinter@ariel.ac.il
מאיץ
פרופ' אהרן פרידמןראש המרכז למאיצים ומקורות קרינהטלפון: 03-9758-979
טלפון נייד: 054-7701-314
aharonfr@ariel.ac.il
מר יחיאל ושדימנהל המאיץטלפון: 03-9066-887
טלפון נייד: 054-6002-120
מר אריאל אטינגרמהנדס פיתוחטלפון: 074-7296-472etinger7@ariel.ac.il
מר בוריס ליטבקטלפון: 03-9066-337
מר מיקי קנטרטלפון: 03-9066-256
טלפון נייד: 054-5347-323
kmiki@ariel.ac.il
גב' לוסי בורשטייןמזכירת מרכז שלזינגר למאיצים ושימושי קרינהטלפון: 074-7808926 lucybu@ariel.ac.il
מר חיים הירשבייןטלפון: 03-9066-679
מר יורם לסרטלפון: 03-9066-335
חדר בקרהטלפון: 03-9066-335
פרופ' משה עינתמעבדת גמ''מטלפון: 03-9066-388
פקסטלפון: 03-9066-320
מעונות
מר אלעד גואריסמנהל מעונותטלפון: 03-9067-647
טלפון נייד: 054-7766-368
eladgo@ariel.ac.il
גב' אילנה קצנובסקימעונות כלליטלפון: 03-9069-111
פקסטלפון: 03-9069-043
הרשות למחקר ופיתוח
פרופ' אלברט פנחסובסגן נשיא ודיקן למו"פטלפון: 03-9066-290
טלפון נייד: 054-7740-271
Dean.RnD@ariel.ac.il
פרופ' איציק שיסגן הדיקן למו''פטלפון: 03-9143006itzhaqsh@ariel.ac.il
מר דני חרדוןמנהל הרשות למחקר פיתוחטלפון: 03-9066-671
טלפון נייד: 054-7740-260
dannyha@ariel.ac.il
עו"ד אורית טסהסגנית מנהל רשות המחקרטלפון: 03-9765-789
טלפון נייד: 054-7701-306
oritta@ariel.ac.il
גב' יעל פיטוסימנהלת משרדטלפון: 03-9066-670Research_Authority@ariel.ac.il
גב' סלין מיכליסמזכירת סגן הנשיא והדיקן למו"פטלפון: 074-7233-024Dean.RnD@ariel.ac.il
גב' טלי גונןרכזת תפוקות מחקריותטלפון: 03-9758-906 kriterionim@ariel.ac.il
גב' אלונה בן עיוןרמ"ד קשרי מחקרטלפון: 03-9371-402alonaba@ariel.ac.il
גב' אלה דחטיארמידענית ורכזת הזדמנויות מימוןטלפון: 074-7808-949allade@ariel.ac.il
גב' מיכל שיינברגרתיאום ופיתוח הדרכות מחקרטלפון: 074-7296-224michalsh@ariel.ac.il
גב' אפרת ת'גררמ"ד תקצוב ובקרהטלפון: 03-9066-672
טלפון נייד: 054-3394-852
tefrat@ariel.ac.il
גב' טניה קרפצ'וברכזת חוזים ותקציבי מחקרטלפון: 03-9076-569tanyak@ariel.ac.il
גב' שרה נגררכזת מלגות ותקציבי מחקרטלפון: 03-9066-231sarana@ariel.ac.il
גב' אנסטסיה צ'רניאבסקירכזת מחשוב ובקרהטלפון: 03-9143-023anastasiach@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל מעוזעורך מדעי לשוניטלפון: 03-9143-086michaelma@ariel.ac.il
גב' אילת בנקוביץקדמת מדעי הטבעטלפון: 03-9143-006ayeletbe@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-621
מכון למחקר תרגומי
ד"ר איגור קומןמנהל המכון לחקר התרגוםטלפון: 03-9143-033
טלפון נייד: 054-6848846
igorko@ariel.ac.il
גב' מישל סוסנקומנהלת אדמיניסטרטיביתטלפון: 03-9143-033
טלפון נייד: 054-3394814
mishelso@ariel.ac.il
גב' כריסטינה ארט אסתרךעוזרת אדמיניסטרטיביתטלפון: 03-9143-005kristinae@ariel.ac.il
מחלקת פרויקטים
גב' מיה אורוןמנהלת מחלקהטלפון: 03-7407-207mayaor@ariel.ac.il
גב' אילת שמלצמןמזכירותטלפון: 03-7407-200ayeletsh@ariel.ac.il
מר ניקולאי יוספובתקציביםטלפון: 03-7407-210ynikoay@ariel.ac.il
גב' ילנה מונוביץרכשטלפון: 03-7407-223elinorsa@ariel.ac.il
מר אורן שרוןמנהל פרויקטיםטלפון: 03-7407-215orensh@ariel.ac.il
מר יהודית דריירפיתוח והדרכהטלפון: 03-7407-219yehoditd@ariel.ac.il
גב' זהר אקרמןרכזת פרויקטים - שפ"יטלפון: 03-7407-218zoharak@ariel.ac.il
מר שרון דייןרכזת פרויקטים - תקשובטלפון: 03-7407-224sharond@ariel.ac.il
מר חיים מיטרניבודק טכני אבטחת מידעטלפון: 03-7407-222haimmi@ariel.ac.il
גב' שני נחוםרכזת פרויקט לומדותטלפון: 03-7407-215shanina@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-7448-162
אגף משאבי אנוש
מר ירון חריטןמנהל אגף משאבי אנוש ומשנה למנכ''לטלפון: 03-9066-216
טלפון נייד: 054-7776-477
yaronh@ariel.ac.il
גב' תהל בן משה מזכירת האגףטלפון: 074-7233091tahelbm@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9364-481
מדור בקרה ותקציב
מר זאב ולץראש מדור בקרה ותקציבטלפון: 03-9371-477
טלפון נייד: 054-7740-279
vzeev@ariel.ac.il
גב' סבטה גורליקרכזת מלגות וקליטת עובדיםטלפון: 03-9143-052svetlanago@ariel.ac.il
גב' נעה שרוןרכזת בקרה ותקציבטלפון: 03-9066-348noash@ariel.ac.il
מדור שכר רישום ודיווח
מר אשי שטייףראש מדור שכרטלפון: 03-9066-247
טלפון נייד: 054-2454-515
ashis@ariel.ac.il
גב' לירז תומרראש מדור סגלטלפון: 03-9066-283
טלפון נייד: 054-7740-299
giz30@ariel.ac.il
גב' אידית זגהראש מדור שכר מנהלהטלפון: 03-9066-145
טלפון נייד: 054-3231-662
גב' לנה אולחובחשבת שכרטלפון: 03-9066-682@ariel.ac.il
גב' איזבלה איסקובראש מדור שכר מחקר ופרוייקטיםטלפון: 03-9066-367
טלפון נייד: 054-3394-850
גב' אורנה בביליאןטלפון: 03-9758-931
טלפון נייד: 054-3394-740
ornaba@ariel.ac.il
מדור פרישה וגמלאות
גב' מלכה גבראראש מדור פרישה וגמלאותטלפון: 03-9066-356
טלפון נייד: 054-7740-278
gmalka@ariel.ac.il
גב' גלית אהרונוביץרכזת פרישה וגמלאותטלפון: 074-7296-452
טלפון נייד: 054-7740-289
galitah@ariel.ac.il
מדור תרבות ואירועים
גב' בקי עזריהראש מדור תרבות ואירועיםטלפון: 03-9066-622
טלפון נייד: 054-2454-507
beckyaz@ariel.ac.il
מדור גיוס והדרכה
גב' איילת גבעראש מדור גיוס והדרכהטלפון: 03-9371-478
טלפון נייד: 054-2454-509
ayeletg@ariel.ac.il
גב' הדס שניררמ''ד גיוס והדרכהטלפון: 03-9758-993hadassn@ariel.ac.il
גב' פנינית בן עיוןרמ''ד גיוס והדרכהטלפון: 03-9765-727pninitba@ariel.ac.il
מדור בקרת שירות ואיכות
גב' לירון משולםראש מדור בקרת שירות ואיכותטלפון: 03-9758-967
טלפון נייד: 050-8425-735
lironm@ariel.ac.il
אגף לפיתוח עסקי ופיננסים
רו"ח, מנהל אגף מוצי בר נבוןסמנכ"ל פיתוח עסקי ופיננסיםטלפון: 03-9066-182
טלפון נייד: 054-7776-452
motzibn@ariel.ac.il
גב' תמי כהןראש מדור תפעולטלפון: 03-9066-185
טלפון נייד: 054-2454-521
giz15@ariel.ac.il
גב' ליאל כוגןמנהלת חוזים ובקרהטלפון: 03-9371-401lielk@ariel.ac.il
מר איתי נסרכזטלפון: 03-9143-083itayne@ariel.ac.il
פקסטלפון: 074-7233-065
אגף הכספים
גב רחלי שלזינגרסמנכ"ל הכספיםטלפון: 03-9066-248
טלפון נייד: 054-7776-478
giz29@ariel.ac.il
גב' מרינה ניימןמזכירות אגף כספיםטלפון: 03-9758-929marinane@ariel.ac.il
גב' אלין כהןחשבתטלפון: 074-7233083
טלפון נייד: 054-2454-503
alinc@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9366-530
מחלקת חשבונות
גב' דקלה גיאתמנהלת חשבונות ראשיתטלפון: 03-9066-305diklag@ariel.ac.il
גב' טטיאנה ברזובסקימנהלת חשבונותטלפון: 03-9066-687tatyanab@ariel.ac.il
גב' ילנה קרבץמנהלת חשבונותטלפון: 03-9066-870elenakr@ariel.ac.il
גב' הודיה אגרסטמנהלת חשבונותטלפון: 074-7233066ahodaya@ariel.ac.il
גב' רעיה רויזנטורמנהלת חשבונותטלפון: 03-9066-183rayaro@ariel.ac.il
גב' מזל מוגוסמנהלת חשבונותטלפון: 03-9765-821mazalm@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9371-491
מחלקת לקוחות מוסדיים
גב' מרינה רוזנברגמנהלת מחלקת לקוחות מוסדייםטלפון: 074-7233-027marinar@ariel.ac.il
גב' אנה ספקטורכלכלניתטלפון: 03-9371-453halelha@ariel.ac.il
מדור ספקים ובנקים
גב' פלי פארראש מדור ספקים ובנקיםטלפון: 03-9066-254
טלפון נייד: 054-3394-801
feli@ariel.ac.il
גב' יעל שמעוןמנהלת חשבונותטלפון: 074-7808903nmnl24@ariel.ac.il
גב' מרינה גוסמנהלת חשבונותטלפון: 074-7296657
גב' מאיה מישורימנהלת חשבונותטלפון: 03-9066-142giz36@ariel.ac.il
גב' ענבל זרביבמנהלת חשבונותטלפון: 03-9143-087inbalza@ariel.ac.il
מחלקת תקציבים וכלכלה
גב' מיכל תורג'מןמנהלת מחלקת מחשבים וכלכלהטלפון: 03-9066-303
טלפון נייד: 054-2454-519
giz12@ariel.ac.il
גב' שרית ליבוביץתקציבאיתטלפון: 03-9066-211
טלפון נייד: 054-3394-771
lsarit@ariel.ac.il
גב' אוקסנה פסטרנקתקציבאיתטלפון: 03-9066-144oxanapa@ariel.ac.il
גב' תמר יחיאכלכלניתטלפון: 03-9371-412tamarih@ariel.ac.il
גב' שני מוראדכלכלניתטלפון: 03-9371-412 shanimor@ariel.ac.il
מדור בקרה ומיחשוב
גב' יונית שמואלי-חיראש מדור בקרה ומיחשובטלפון: 03-9066-141yonitsh@ariel.ac.il
מדור הנהלת חשבונות מכלול
גב' אליזבט גולץמנהלת מדור הנהלת חשבונות מכלולטלפון: 03-9066-696
טלפון נייד: 054-2454-512
גב' קירה מריאנובסקירכזת בקרה שכ"ל והנה"חטלפון: 03-9066-384kirama@ariel.ac.il
גב' שירה הלחמירכזת הנה"ח מכלולטלפון: 03-9066-200shiraha@ariel.ac.il
גב' נועה חדדרכזת הנהלת חשבונות מכלולטלפון: 03-9066-200
גב' מוריה אלעדרכזת הנהלת חשבונות מכלולטלפון: 03-9066-200
גב' אריאלה גולדיןרכזת הנה"ח מכלולטלפון: 03-9066-200
מדור שכר לימוד
גב' שריאל שטימנהלת מדור שכר לימודטלפון: 03-9066-225sarielsh@ariel.ac.il
גב' מורן גרבייועצת שכ''לטלפון: 03-9066200
גב' אורטל אלמליחיועצת שכ"לטלפון: 03-9066200
גב' אדוה דודטלפון: 03-9066200
גב' גלינה בורייקיסיועצת שכ''לטלפון: 03-9066200
גב' רעות כהןיועצת שכ"לטלפון: 03-9066200
שיווק ופרסום
גב' עינת דייןמנהלת אגף השיווק והפרסוםטלפון: 03-9066-167
טלפון נייד: 054-7776-443
einatd@ariel.ac.il
גב' חמדה חדיראש מדור ביקוריםטלפון: 03-9066-236
טלפון נייד: 054-3394873
hemdaha@ariel.ac.il
מר שראל הלפרטרפרנט מיחשובטלפון: 03-9765-759
טלפון נייד: 054-3394-898
sarelha@ariel.ac.il
גב' לנה ספקטוררכזת דיגיטלטלפון: 074-7296561lenasp@ariel.ac.il
גב' אשרת גלסמנהלת תקשורת שיווקיתטלפון: 03-9755-811
טלפון נייד: 053-6067-341
oshratgl@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9367-113
המרכז לניהול קריירה
גב' אוסי רולנטמנהלת שיווק מוסדיטלפון: 03-9758-936
טלפון נייד: 054-6002-108
ossir@ariel.ac.il
גב' נופר בן דודרכזת השמהטלפון: 03-9371-417career@ariel.ac.il
גב' ולנטינה פייסרכזת השמהטלפון: 03-9371-481career@ariel.ac.il
גב' אור הוכמןפקידת השמהטלפון: 074-7296-779career@ariel.ac.il
מרכז מידע
גב נוי אפלמנהל מרכז מידעטלפון: 03-9066-260noyap@ariel.ac.il
מנהל משמרתטלפון: 03-9066-265
גב' הודיה שוורצבוטמנהלת משמרתטלפון: 03-9066-340hodayash@ariel.ac.il
גב' אביטל שטראוסמנהלת משמרתטלפון: 03-9066-265avitalst@ariel.ac.il
גב' שיר עזוזמנהלת משמרתטלפון: 03-9066-265shiraz@ariel.ac.il
מוקד טלפוניטלפון: 1800-660-660
מרכז יעוץ לימודים
מר עומרי הלחמימנהל מוקדי המכירותטלפון: 03-9076-560omriha@ariel.ac.il
מר אופיר שייךיועצ/ת לימודיםטלפון: 03-9076-565ofirsh@ariel.ac.il
מר יאיר בר ניביועצ/ת לימודיםטלפון: 03-9076-563yairbn@ariel.ac.il
גב' לינוי גרינשטייןיועצ/ת לימודיםטלפון: 074-723-3089raayamo@ariel.ac.il
גב' גל רביבויועצ/ת לימודיםטלפון: 074-723-3086
מר רועי אריאלייועצ/ת לימודיםטלפון: 074-723-3088
גב' עטרת וילדשטייןיועצ/ת לימודיםטלפון: 03-907-6562
גב' אסנת חתוקאייועצ/ת לימודיםטלפון: 074-7233049aosnath@ariel.ac.il
גב' פנינה שקדיועצ/ת לימודיםטלפון: 074-7233-602spnina@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9076-541
מחשבים
מר ישי לבקוביץמנהל אגף מחשוב ומערכות מידעטלפון: 074-7808-900
טלפון נייד: 054-7776-463
ylo@ariel.ac.il
גב' פרידה גולדברגמזכירה ומפעילת תקציבטלפון: 03-9066-164friedago@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9364-885
תמיכה טכנית
מר אריאל טימסטמנהל תמיכה טכניתטלפון: 03-9758-999
טלפון נייד: 054-7776-427
arielt@ariel.ac.il
תמיכה ראשוניתטלפון: 03-9758-999
מר ערן חבושהטכנאיeranh@ariel.ac.il
מערכות מידע
מר אלעד חריטןתמיכת ערב - סטודנטים ומרציםטלפון: 03-6453-145eladhar@ariel.ac.il
מר אלעד ינקוביץראש מנהל מערכות מידעטלפון: 03-9758-999elad@ariel.ac.il
גב' רות גמבוםראש מדור תמיכה ויישוםטלפון: 03-9758-999rutge@ariel.ac.il
גב' אירינה בבושקיןראש צוות מכלול ומערכות מנהליותטלפון: 03-9758-999irinab@ariel.ac.il
גב' אלנה קרסיקובמיישמת מכלול ומערכות מנהליותטלפון: 03-6453-146reginapa@ariel.ac.il
גב' שני קריביאןמיישמת מכלול ומערכות מנהליותטלפון: 03-9066-383shanikr@ariel.ac.il
גב' נסטיה קוזמינסקימיישמת מכלול ומערכות מנהליותטלפון: 03-9076-540nastiak@ariel.ac.il
גב' רויטל לויראש צוות פריוריטי ומערכות מנהליותטלפון: 03-9758-944revitale@ariel.ac.il
גב' ליטל רז אוסמומיישמת פריוריטי ומערכות מנהליותטלפון: 03-6453-118litalro@ariel.ac.il
גב' סיון ישרוףמיישמת פריוריטי ומערכות מנהליותטלפון: 03-9066-331sivanya@ariel.ac.il
גב' מוריה סינימיישמת פריוריטי ומערכות מנהליותטלפון: 074-7233-015moriyasi@ariel.ac.il
מר שמעון מלצרראש מדור יישומי אינטרנטטלפון: 03-9758-999
טלפון נייד: 054-2454-504
shimonm@ariel.ac.il
גב' אנה פרברמיישמת יישומי אינטרנטטלפון: 03-9755-892annaf@ariel.ac.il
גב נאורה מסיקהוובמאסטרטלפון: 03-9066-106neorame@ariel.ac.il
גב' אורטל דיטורמנהל איכות ובדיקות תוכנהטלפון: 074-7233-014ortaldi@ariel.ac.il
גב' סיבה גריל ראש מדור הוראה מתוקשבתטלפון: 03-9371-488sivagr@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9068-904
אחזקה
מר עומר ארפימנהל אגף טכניטלפון: 03-9066-156
טלפון נייד: 054-7766-363
omerar@ariel.ac.il
גב' אולגה חזנוברכזת תפעול/ מזכירהטלפון: 03-9066-155
טלפון נייד: 054-7740-242
olgah@ariel.ac.il
גב' סבטלנה איסקובתקציבאיתטלפון: 03-9066-304svetlanai@ariel.ac.il
פקס תקציבאיתטלפון: 03-9066-223
גב' יאנה גולדיןמפעילת תקציב, רכזת גיל הזהבטלפון: 074-7233-040yanago@ariel.ac.il
נעמה רז ארדןרכזת פרוייקטיםטלפון: 03-9371-437naamara@ariel.ac.il
גב' ילנה אוסטרובסקירכזת רכשטלפון: 03-9076-522elenao@ariel.ac.il
מר יורי סקוריקמחסנאיטלפון: 03-9066-160
טלפון נייד: 054-7740-223
yuriys@ariel.ac.il
גב' סוניה פיינשטייןאחראית נקיון (קמפוס תחתון)טלפון: 03-9066-342
טלפון נייד: 054-7740-221
גב' אירנה ליבוביץאחראית נקיון (קמפוס עליון)טלפון: 03-9066-342
טלפון נייד: 054-6900-624
מר אלכס אורלובסקימהנדס בינויטלפון: 03-9371-474
טלפון נייד: 054-7740-239
alexor@ariel.ac.il
מר בוריס רוברטמפקח בינוי
טלפון נייד: 054-3394-887
borisro@ariel.ac.il
רועי מוראדראש מדור תקציב ובקרה - בינויטלפון: 074-7233-059roymo@ariel.ac.il
פקס תקציב ובקרה - בינויטלפון: 074-7233-057
פקסטלפון: 03-9364-892
מנהלה
מר בועז פרנקהמנהל אגף מנהלהטלפון: 03-9755-888
טלפון נייד: 054-7776-453
boaz@ariel.ac.il
גב' מירב בניראש מינהל לוגיסטיקה ותקציבטלפון: 03-9066-170
טלפון נייד: 054-7776-461
merav@ariel.ac.il
גב' רעות כהןרמ"ד גרפיקהטלפון: 03-9066-122
טלפון נייד: 054-7701-305
reutco@ariel.ac.il
גב' אורטל שיוביץמעצבת גרפיתטלפון: 03-9755823ortals@ariel.ac.il
גב' אוקסנה ארטמעצבת גרפיתטלפון: 03-9143-051arto@ariel.ac.il
גב' אפרת אנטמןרכזת כנסים והוצאה לאורטלפון: 03-9066-189efrata@ariel.ac.il
גב' סבטה כבלרכזת מחלקהטלפון: 03-9143-050svetaca@ariel.ac.il
הוצאה לאור אוניברסיטת אריאלטלפון: 03-9066-189 publishing@ariel.ac.il
גב' איריס נבומרכזיהטלפון: 03-9066-111
טלפון נייד: 054-7776-425
kiris@ariel.ac.il
גב' נוגה מרל נבומרכזיהטלפון: 03-9066-111
טלפון נייד: 054-7776-424
nogam@ariel.ac.il
פקס מרכזיהטלפון: 03-9365-901
גב' שולה ששוןדוארטלפון: 03-9066-131shulas@ariel.ac.il
מר מוריס אמרשיכפולטלפון: 03-9066-133morisa@ariel.ac.il
מר בועז שמחיצילום ווידאוטלפון: 03-9371-485
טלפון נייד: 054-2454-510
boazsi@ariel.ac.il
מר שאולי חלדיראש מנהל מערך אור קוליטלפון: 03-9765-796
טלפון נייד: 054-7776-470
sholi@ariel.ac.il
מר אשכול שמחירמ"ד תקצוב ולוגיסטיקהטלפון: 03-9066-102
טלפון נייד: 054-7776-474
eshkol@ariel.ac.il
מר גלעד שולמןאחראי רכש והתקשרויותטלפון: 03-9371-495
טלפון נייד: 054-3394-883
גב' דריה אדמוביץרפרנטית רכשטלפון: 074-7233-074
טלפון נייד: 054-6002-179
dariaa@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-9066-355
תחבורה
מר אריה בן-טוביםמנהל תחבורהטלפון: 03-9066-147
טלפון נייד: 054-7776-445
arie@ariel.ac.il
מר איציק ירחיאחראי נהגים
טלפון נייד: 054-7776-471
מר יוסי טיירינהג
טלפון נייד: 054-7776-472
מר דוד אוחיוןנהג
טלפון נייד: 054-7776-473
פקסטלפון: 03-9066-263
מחלקת ביטחון
מר ליאב אריהמנהל מחלקת הבטחוןטלפון: 03-9066-187
טלפון נייד: 054-7776-457
s.kabat@ariel.ac.il
מר אמיר לויטרכז ביטחוןטלפון: 03-9066-187amirle@ariel.ac.il
סייר האוניברסיטה
טלפון נייד: 053-2202-391
מפקד כיתת כוננות
טלפון נייד: 053-7201-015
אחראי חובשים
טלפון נייד: 053-7757-579
חובש תורן
טלפון נייד: 053-7203-726
משטרהטלפון: 03-9066-100
מד"אטלפון: 03-9066-101
כיבויטלפון: 03-9066-102
מוקד אריאלטלפון: 03-9061-620
מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן
פרופ' מרים ביליגמנהל המרכזטלפון: 03-9076-136
טלפון נייד: 054-7776-406
גב' גיתית סמואלסמזכירהטלפון: 03-9066-140
ד"ר יעקב אנקררכז מחקרי סביבהטלפון: 03-9371-490
מר אלכסנדר גינסבורגמהנדס קרקע ומיםטלפון: 03-9066-235
פקסטלפון: 03-9366-834
חברת אריאל
מר לארי לאבמנכ"לטלפון: 03-9755-896
טלפון נייד: 052-8749-020
larryl@ariel.ac.il
מר צביקה צשנוברמנהל פתוח עסקיטלפון: 03-9371-497
טלפון נייד: 054-5561-072
zvich@ariel.ac.il
ד"ר יצחק פרנצסמנהל פתוח עסקיטלפון: 03-9758-995
טלפון נייד: 054-8771-119
yitshakf@ariel.ac.il
גב' לנה קוזמינסקימנהלת תקציב ובקרהטלפון: 03-9755-835
גב' אינה רסקיןרכזת פטנטיםטלפון: 03-9755-843
טלפון נייד: 054-7740-253
innara@ariel.ac.il
גב' יוספית רחמיםרכזת אדמיניסטרטיביתטלפון: 03-9755-885yosfitrc@ariel.ac.il
היחידה ללימודי חוץ והמשך
גב' מיה אורוןמנהלת היחידה ללימודי חוץ והמשךטלפון: 03-7407-207
טלפון נייד: 054-7776-467
mayaor@ariel.ac.il
גב' מירב יחזקאלמנהלת תוכנית אלפאטלפון: 074-7233076
טלפון נייד: 054-3394-725
meravye@ariel.ac.il
גב' חלי לוירכזת שיווקטלפון: 03-7407-220rachelal@ariel.ac.il
גב' לימור בן דודרכזת תכניות ותפעולטלפון: 03-7407-208limorbd@ariel.ac.il
גב' ליז מלולרכזת תפעול ולוגיסטיקהטלפון: 03-7407-202lizme@ariel.ac.il
גב' מוריה זילברמן - גולןמנהלת שיווק ומכירותטלפון: 03-7407-201moriazi@ariel.ac.il
גב' ילנה מונוביץמפעילת תקציב ורכשטלפון: 03-7407-223elenamo@@ariel.ac.il
גב' מיכל קוטלררכזת גבייהטלפון: 03-7407-205michalko@ariel.ac.il
מר יעף אדרייועץ לימודיםטלפון: 03-7407-203yaafed@ariel.co.il
גב' שיר קנבסקייועצת לימודיםטלפון: 03-7407-216shirka@ariel.ac.il
פקסטלפון: 03-7448-166
קפיטריות
גב' מורן ארדקפיטרייה בניין ארכיטקטורה
טלפון נייד: 054-3333-863
גב' מורן ארדקפיטריית קרנף בניין הנהלה
טלפון נייד: 054-3333-863
גב' מורן ארדקפיטרייה בניין ראאב
טלפון נייד: 054-3333-863
מר אלון גרוסמןקפיטרית שוקולטה
טלפון נייד: 054-2400-540
מנטה בניין 102 (מעונות)טלפון: 03-9067-113
מט"י שומרון
גב' יעל סבתורכזת מט"יטלפון: 03-9076-550mati@ariel.ac.il