פתיחת שנת הלימודים תשפ”א

אוניברסיטת אריאל פועלת ככל שניתן על מנת לקיים את שנת הלימודים תשפ”א כסדרה והלימודים האקדמיים יחלו ב 18.10.20 כמתוכנן.
האוניברסיטה נערכה ללימודים היברידיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות על מנת להעניק הוראה מיטבית לסטודנטיות והסטודנטים.

לאור ההנחיות החדשות של משרד הבריאות הלימודים בסמסטר א’ יחלו באופן מקוון למעט קורסים ייחודיים לגביהם ייצא עדכון לנוגעים בדבר.

במידה ויחול שינוי בהנחיות משרד הבריאות נחזור ונעדכן מוקדם ככל שניתן.

לתשומת לבכם: הנחיות בדבר לימודים במכינה ובמכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל ינתנו בנפרד.