סטונדטים בחוץ

רישום ללימודים – במצב חירום

מועמדים יקרים

הרישום לאוניברסיטת אריאל לשנת הלימודים תשפ”א נמשך כרגיל גם בימים אלו.
ההרשמה לכל המחלקות פרט ללימודי רפואה פתוחה בשלב זה.
בשל ביטול הבחינה הפסיכומטרית במועד אפריל, במידה והבחינה הקרובה תתקיים במועד מאוחר יותר הרלוונטי לרישום לשנת הלימודים תשפ”א, האוניברסיטה תדון במועמדים שיבחנו במועד זה.
בנוסף לתנאי הקבלה הקיימים, הרחבנו את המסלולים להם ניתן להתקבל על בסיס ציוני תעודת בגרות בלבד.