תקופת הרישום לקורסים

רישום לקורסים למחזור אביב- קיץ תש”ף

סטודנט/ית יקר/ה,

תלמידי מחזור אביב –קיץ (שנה א’) המצטרפים למערכת האקדמית בסמסטר זה: לתשומת לבכם הנכם יכולים להירשם לקורסי אביב- קיץ באופן רציף החל מה 03/12/2019 בשעה 17:00 בבוקר ועד ל 26/3/20 בשעה 24:00 בלילה.

להזכירכם, התנאי לרישום הוא תשלום מקדמת שכר לימוד.

על מנת ליעל את תהליך תשלום המקדמה, יש באפשרותכם לשלם את מקדמת שכר הלימוד דרך מערכת המידע האישית.

בסיום תקופת הרישום לא יתאפשר ביצוע שינויים נוספים ולא יוחזרו חיובי שכר לימוד.

בהצלחה
שפרה וייס
מזכיר אקדמי