החוג להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

אוניברסיטת אריאל

Slider

החוג להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

ראש החוג: פרופ' לאה מקובצקי

אודות החוג להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

מטרת החוג להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה היא להקנות לתלמידים ידע נרחב ומעמיק בקורות עם ישראל למן המאה השמונה-עשרה ועד ימינו, וכן להקנות להם בקורסי מבואות ידע בסיסי על קורות עם ישראל בתקופות הקודמות החל בתקופת בית שני ועד גירוש ספרד. התכנית כוללת קורסים מגוונים המתמקדים בהיסטוריה של העם היהודי במרכזים השונים בארצות האסלם השונות, באירופה המערבית והמזרחית ובארצות הברית, תנועות וזרמים, תהליכים היסטוריים וחברתיים שהתחוללו במרוצת הדורות. תשומת לב מיוחדת תינתן לתולדות התנועה הציונית, האנטישמיות, השואה והקמת מדינת ישראל.

לחצוותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים