אימות השכלה בארץ ובחו"ל

אימות השכלה בארץ ובחול

אימות ההשכלה היא בקשה נפוצה בקרב אוניברסיטאות שונות בארץ ובחו"ל וכן מקומות עבודה. אימות ההשכלה נועד לאמת את השכלתו של הבוגר מול האוניברסיטה בה למד. המסמך מאמת את לימודיו של הבוגר במוסד, מציין את תחום לימודיו, את שנות הלימוד ואת תאריך הנפקת אישור הזכאות. הליך הבקשה מתנהל בכמה שלבים: ראשית, הגשת טופס ויתור סודיות על מנת להעביר את פרטיו האישיים של הבוגר לגורם שלישי (אין צורך באישור זה אם הבקשה מגיעה מצידו של הבוגר). בסוף ההליך האישור מונפק ונשלח באופן ישיר למוסד המבקש או לחילופין לבוגר.