מי אנחנו?

המזכירות האקדמית מובילה את מנגנוני התמיכה המנהליים במערך הלימודים באוניברסיטה ומאפשרת רציפות והמשכיות בפעילות הלמידה האקדמית.

על המדורים והאגפים

אגף הבחינות

 • הכנה, ניהול ופרסום לוח הבחינות
 • עדכון נהלי הבחינות בתקנון הבחינות והפצתם.
 • כלל הפעולות וההתאמות הנדרשות במסגרת היערכות לבחינות, תפעול בחינות ופרסום ציונים ובכללם גיוס וניהול צוות משגיחי הבחינות.
 • טיפול ובקרה אחר ערעורים ותיקוני ציון של בחינות וציונים.
 • בקרה ועיבוד נתוני הבחינות לביצוע ניתוחים סטטיסטים.

מעמד הסטודנט

 • טיפול בבקשות סטודנטים / מחלקות לימוד אקדמיות למועדי בחינה נוספים/מיוחדים
 • במקרים של היעדרויות מבחינות סדירות או במקרים חריגים אחרים.
 • טיפול בבקשות לפטור מקורסי מורשת .
 • טיפול בהכרה בנ"ז פטור על סמך לימודים במדרשות יהדות חיצוניות.
 • טיפול בתיעוד ויישום החלטות וועדת משמעת.

רישום וקבלה

 • סדרי ההרשמה ללימודים, המיון והקבלה ללימודים אקדמיים
 • בקרה וניהול דוחות כמותיים לקבלת החלטות אסטרטגיות

בוגרים

 • הנפקת אישורי זכאות לתואר ראשון/ שני/ שלישי
 • ריכוז וטיפול בקשות שונות מצד הבוגרים
 • הנפקת אישורים שונים בארץ ובחו"ל לפי דרישה (זכאות באנגלית/ אימות השכלה)

תכניות לימודים

 • הקמת תכנית הלימודים האקדמית במערכת הממוחשבת.
 • בקרה ומעקב אחר ניהולם השוטף של הקורסים, מתהליך בניית מערכת השעות ופתיחת הרישום לקורסים ובמהלכם.
 • עיבוד נתוני הקורסים לביצוע ניתוחים סטטיסטים.

פרויקטים חו"ל

 • סיוע וליווי מנהלי של קורסים ופרויקטים ייעודיים בשיתוף עם אוניברסיטאות מחו"ל

פרויקט TOP ARIEL

 • ניהול נבחרת TOP אריאל בעלת מאפיינים של יוקרה,  המיועדת לסטודנטים בעלי הישגים אקדמיים ואישיים גבוהים. טיפול ייחודי בעתודאים ואנשי קבע

תכנון ובקרה תקציבית

 • ריכוז הפעילות הכספית במזכירות האקדמית.
 • תכנון ובקרת התקציב השנתי של המזכירות האקדמית .
 • תמחור תכניות לימודים / קורסים חוץ אקדמיים.

ארגון ופרויקטים

 • תכנון, פיתוח ושיפור שיטות, תהליכים ופרויקטים ארגוניים במזכירות האקדמית.
 • בקרה ומעקב על ביצוע תכנית העבודה השנתית של היחידה  ויישום החלטות.
 • תפעול משוב ההוראה וחישוב מצטייני ההוראה בסגל האקדמי.

לוגיסטיקה

 • טיפול, סיוע ומעקב הפעילות השוטפת המרוכזת בלשכת המזכיר האקדמי
 • סיוע בהפקת אירועי היחידה, טקסים, השתלמויות ועוד

מחשוב

 • אפיון וקידום תהליכי מחשוב בפקולטות ובמדורי השרות במזכירות האקדמית
 • מתן תמיכה מקצועית בתחומי המחשוב השונים
 • פיתוח כלים ודו"חות לצרכי בקרה  סטטיסטיים ותהליכי בקרה

שיווק

 • ריכוז התכנית השיווקית של התארים המתקדמים הנלמדים בקמפוס והוצאתה לפועל. כתיבה ועדכון תוכן שיווקי באתר האוניברסיטה
 • ניתוח שוק וזיהויי הזדמנויות פוטנציאליות, ניטור מידע דיגיטלי, ניהול מערך דוחות ומדידה של אפקטיביות הקמפיינים הפרסומיים במדיה