ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
מזכירות אקדמית
גב' שפרה וייסהמזכירה האקדמית 75...03-90לחץ להצגה
01...054-33לחץ להצגה
shifrava@...c.ilלחץ להצגה
מר איל גולדזנדמנהל מרכז היזמות וחדשנות
27...052-5לחץ להצגה
eyalgo@...ilלחץ להצגה
גב' מירב אוחיוןמנהלת פרויקט מצטיינים 05...039לחץ להצגה
03...0547לחץ להצגה
meiravo@....ilלחץ להצגה
גב' בר מימוןרמ"ד תכנון ובקרה תקציבית 72...03-90לחץ להצגהbarm@...לחץ להצגה
מר רועי וייטמןמנהל אתר האינטרנט 07...03-90לחץ להצגהroeewe@...ilלחץ להצגה
גב' עינב גליקראש מדור ארגון ופרויקטים 26...03-64לחץ להצגהeinavgl@....ilלחץ להצגה
גב' צופיה כץ ישראלראוש מדור פרויקטי חו"ל 86...03-9לחץ להצגה
89...052-6לחץ להצגה
tzophiya@...c.ilלחץ להצגה
גב' שיר עזוז אוחנהראש מדור לוגיסטיקה ורכזת עתודאים ואנשי קבע 74...03-9לחץ להצגהshiraz@...ilלחץ להצגה
גב' דפנה סבגרמ"ד ארגון ופרויקטיםdafnasa@....ilלחץ להצגה
גב' חנה סימנסקיעורכת אתר האינטרנט באנגלית 81...03-9לחץ להצגה
57...054-6לחץ להצגה
hannas@...ilלחץ להצגה
מדור מיחשוב
גב' אלכסנדרה קיסרמ''ד מחשוב 32...03-9לחץ להצגהAlexandraki@...l.ac.ilלחץ להצגה
מדור רישום וקבלה
ליעוץ לימודים יש לחייג 1800660660לחץ להצגה
גב' שגית זאבימנהלת רישום וקבלה 46...03-90לחץ להצגהzsagit@...ilלחץ להצגה
גב' לאה פיק) כהן)רכזת רישום וקבלה 46...03-90לחץ להצגהplea@...לחץ להצגה
גב' אלנה פלדמןרכזת רישום וקבלה 46...03-90לחץ להצגהelenaf@...ilלחץ להצגה
גב' אורנה גולשטייןרכזת מחשוב ולוגיסטיקה 46...03-90לחץ להצגהornag@...lלחץ להצגה
גב' ארוול שטייןרכזת רישום וקבלה 46...03-90לחץ להצגהarvels@...ilלחץ להצגה
גב' רותם יעקברכזת רישום וקבלה 46...03-9לחץ להצגהrotemya@a.... ilלחץ להצגה
פקס 78...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מדור בוגרים
גב' מורן בירנבאוםמנהלת מדור בוגרים 06...03-9לחץ להצגהmoranbir@...c.ilלחץ להצגה
מדור תוכניות לימודים
גב' שרית וייסראש מדור תוכניות לימודים 54...03-90לחץ להצגה
19...054-77לחץ להצגה
saritw@...ilלחץ להצגה
מר רוסטיסלב פופדיןרכז בקרה ומחשוב תל"מ 08...03-90לחץ להצגהrostypo@....ilלחץ להצגה
גב' רעות ביבסרכזת תוכניות לימודים 77...03-90לחץ להצגהreutbi@...ilלחץ להצגה
פקס 61...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
אגף בחינות
גב' מורן נחום צונץראש אגף בחינות 85...03-97לחץ להצגהexamariel@...ac.ilלחץ להצגה
רב קוירכזות אגף הבחינות -רב קוי 78...03-90לחץ להצגהexamariel@...ac.ilלחץ להצגה
תפעול בחינות 05...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 54...03-64לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 84...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מסע
מר ולדימיר יונייברכז הדרכה 26...03-90לחץ להצגה
83...054-77לחץ להצגה
vladimiry@...el.ac.ilלחץ להצגה
גב' לריסה בצביצקירכזת חברתית 39...03-63לחץ להצגה
59...054-33לחץ להצגה
larisab@....ilלחץ להצגה
ועדת משמעת
ועדת משמעת 6 ...03-937לחץ להצגהmishmaat@...c.ilלחץ להצגה
פקס 24...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה