אקסלוסיב

סקר איכות ההוראה

Slider

סקרי איכות ההוראה מאפשרים התבוננות בתהליכי הלמידה וההוראה בקורסים והערכתם, ונועדו לתרום לאיכותם ולרמתם. אוניברסיטת אריאל בשומרון רואה בסקרי ההוראה חשיבות רבה ככלי רב ערך לסטודנט ולמרצה גם יחד. המענה על סקרי ההוראה מקנה הזדמנות לסטודנטים להביע את דעתם ולהשפיע על טיב ההוראה.

סקרי ההוראה נערכים בסוף כל סמסטר ומענה עליהם, בכל הקורסים, מזכה את הסטודנטים באפשרות לפתיחת מערכת הרישום לקורסים לפני כולם!

מועדי פתיחת סקרי איכות ההוראה

סמסטר א'

  • פתיחת הסקר - 02/01/2020
  • סגירת הסקר - 23/01/2020

סמסטר ב'

  • פתיחת הסקר - 01/06/2020
  • סגירת הסקר - 23/06/2020

סמסטר קיץ

  • פתיחת הסקר - 24/08/2020
  • סגירת הסקר - 10/09/2020

המענה על הסקרים מתאפשר דרך אפליקציית האוניברסיטה בטלפונים הניידים בצלמית "משובים" או באמצעות המידע האישי ברשימת "השיעורים שלי" בצלמית המופיעה בשורת כל קורס.