עתודאים באריאל

עוזרי מחקר

פרטי התקשרות
קמפוס עליון, בניין 3א', קומה 0 חדר 15
מנהלת התכנית

עינב גליק

Slider
אוניברסיטת אריאל בשומרון הציבה לעצמה כיעד להוביל בתחומי המדע והמחקר ולהוות מוקד משיכה לסטודנטים וחוקרים ברחבי העולם. אי לכך, האוניברסיטה מציעה פלטפורמה ייחודית לשילובם של הסטודנטים כעוזרי מחקר. במסגרת זו נפתח צוהר עבור הסטודנטים לעולם המחקרי בהתנסות ומיצוי כישוריהם ויכולותיהם. הסטודנטים רוכשים מיומנויות וכלים מחקריים אשר מאיצים את פיתוחם האישי.

התכנית פועלת בהנחייתם של חברי הסגל הבכיר באוניברסיטה, המובילים בתחומי דעת שונים ובעלי הישגים מדעיים מוכחים, ומהווה עבור החוקר כלי בעריכת מחקרים בתחומים מגוונים כגון הנדסה, מדעי הטבע, מדעי הבריאות, תקשורת ומדעי החברה והרוח. מתוך הפעילות לקידום ופיתוח המחקר האוניברסיטה מזמינה את הסטודנטים לקחת חלק בתכנית זו ולהגיש בקשה לקבלת פרס מחקר.

הנחיות להגשת בקשה לקבלת פרס מחקר לעוזר מחקר

  1. סטודנטים לתואר ראשון משנה ב' ומעלה הלומדים תוכנית לימודים מלאה.
  2. סטודנטים בעלי ממוצע ציונים מצטבר – 88 ומעלה ומדורגים ב-15% העליונים במחזורם.
  3. השתתפות חריגה: במידה והסטודנט אינו עומד בקריטריונים הנדרשים יש לצרף למסמכי הבקשה מכתב המלצה מהחוקר.
  • כל חוקר זכאי לעוזר מחקר אחד לתקופה של עד שמונה חודשים בהיקף של 4 ש"ש לפחות.
    במקרים חריגים זכאי החוקר ל- 2 עוזרי מחקר –  בכפוף לאישור רקטור האוניברסיטה.
  • כל רבעון יידרש החוקר להגיש  דו"ח "אישור השתתפות" למרכזת התכנית.
  • בתום תקופת ההנחיה יידרש החוקר להגיש דו"ח "פעילות מחקרית מסכם" (עד שני עמודים) הכולל הצגת תוצרים אקדמיים למרכזת התכנית.

הגשת בקשה תתאפשר מתחילת חודש אוקטובר ועד סוף חודש דצמבר.
שימו לב! בכל תחילת שנה שנה אקדמית נדרש להגיש טופס בקשה חדש.

הבקשות יועברו לאישור רקטור האוניברסיטה לדיון בוועדות שיתקיימו בתאריכים:

  • 16/12/2019
  • 13/01/2020

עוזר המחקר יהיה זכאי לפרס בסך 400 ₪ לחודש, לתקופה מוגבלת של עד 8 חודשים.
המלגה לעוזר המחקר תשולם בסוף כל רבעון בכפוף להגשת טופס "אישור פעילות מחקרית" ע"י מנחה המחקר.
במקרים חריגים בהם מאושרים שני עוזרי מחקר לחוקר תעריף המלגה יהיה בסך של 50% לכל עוזר מחקר.

את טופס הבקשה יש להגיש חתום ומלא (בצירוף המסמכים הדרושים) בדרכים הבאות:

ידנית לראש מדור ארגון ופרויקטים, עינב גליק, במזכירות האקדמית - קמפוס עליון, בניין 3א', קומה 0 חדר 15.
במייל: einavgl@ariel.ac.il