מדור תכנון ובקרה תקציבית

מנהלת המדור: גב' רותם דרעי

מדור תכנון ובקרה תקציבית מרכז, מתכנן ומנהל את הפעילות הכספית במזכירות האקדמית.

שירותים ותחומי אחריות:

  • בניית תכנית עבודה תקציבית שנתית במזכירות האקדמית.
  • ריכוז וניהול הפעילות הכספית של המזכירות האקדמית אל מול אגף הכספים של אוניברסיטת אריאל.
  • ביצוע פעולות רכש אל מול מחלקת רכש.
  • תפעול וטיפול בבקשות לייעוץ סטטיסטי שניתן לסטודנטים.
  • ריכוז ותמחור תכניות לימוד אל מול אגף הכספים.

 צור קשר

03-9066-372  slesh green bulet rotemd@ariel.ac.il  slesh green bulet  חדר 0.15.4.א3