טופס בקשה לכנס מדעי

1. מגיש הבקשה:
2. פרטים כלליים אודות הכנס:
במידה וכן: יש להגיש דוח מסכם של הכנס הקודם כנספח לבקשה זו. שימו לב: ללא דוח מסכם של כנס קודם הבקשה תוחזר למגיש
5. תוכנית הכנס:
יש לצרף תיאור מתומצת של הכנס (כעמוד), הכולל:
א. רקע
ב. חדשנות/ ייחודיות הכנס המוצע
ג. תמצית תוכנית הכנס
ד. דרכי הפרסום וההפצה של הכנס (לרבות כאשר קיימים גופים ו/ או שותפים אחרים לכנס): יש לפרט כיצד יגובשו רשימות המוזמנים וכיצד יזומנו (רשימת תפוצה קיימת, גוף קשור שמסייע בהגעה לאוכלוסיית היעד וכדומה).
מרצים עיקריים (מהארץ ומחו"ל)
אישי ציבור מוזמנים
6. תקציב הכנס:
* יש לדון בנושא הפרסומים והצעות מחיר טרם הגשת הבקשה עם מחלקת השיווק והפרסום בטל' 03-9755811
7. מקורות מימון נוספים:
לשאלות נוספות ניתן לפנות: לגב' אפרת אנטמן, כנסים, אוניברסיטת אריאל. טל. 03-9066189 efrata@ariel.ac.il