כרטיס סטודנט

כרטיס סטודנט

סטודנט יקר שלום רב,

כל סטודנט באוניברסיטת אריאל בשומרון זכאי להחזיק בכרטיס סטודנט המעיד על כך. סטודנטים אשר עומדים בפני שנתם הראשונה באוניברסיטה ושילמו מקדמת שכר לימוד או סטודנטים אשר טרם הגישו בקשה לכרטיס סטודנט ושילמו מקדמת שכר לימוד,  מוזמנים לפעול ע"פ ההנחיות מטה. כרטיס הסטודנט ישלח לכתובת אשר תצוין בבקשה לכרטיס הסטודנט בסמוך למועד תחילת לימודיהם. לסטודנטים בעלי כרטיס סטודנט משנה"ל תשע"ה אשר שילמו מקדמת שכ"ל, תשלח מדבקת תיקוף בסמוך לתחילת שנת הלימודים. 

נבקשך להעלות תמונתך למאגר ולמלא פרטייך במדויק בקישור הבא : https://t.ariel.ac.il/card  

מערכת הגשת הבקשות פתוחה לסטודנטים לאורך כל השנה. לתלמידי לימודי חוץ יונפקו כרטיסים בסמיכות לתחילת לימודיהם באופן מרוכז.

 • לתשומת ליבך, סטודנטים בעלי מיקוד חסר / לא תקין שקיבלו הודעה על כך, נדרשים לוודא מיקוד באתר רשות הדואר וכן גם להעלות תמונה מחדש כדי שהמערכת תקבל את המיקוד.

לתמיכה ניתן לפנות באמצעות מערכת הפניות לצוות מטפל: אגף המחשוב ומערכות המידע ← מערכות המידע-תמיכה ויישום (סיווג הפניה: כרטיס סטודנט).

 • לתשומת ליבך, הכרחי לצרף תמונת פספורט ע"פ ההנחיות הבאות (תמונה שלא תעמוד בקריטריונים המופעים מטה תידחה):
 • גודל תמונה (בפיקסלים): 413 ברוחב על 531 בגובה, בהפרדה (DPI) של 300.
 • גודל תמונה: 3.5 ס"מ (35 מ"מ) ברוחב על 4.5 ס"מ (45 מ"מ) בגובה.
 • התמונה צריכה להכיל רק אדם אחד, בעלת רקע חלק, בתצלום פנים ורוחב כתפיים.
  בהתאם לדוגמא שלהלן (המידות בתמונה במ"מ):
כרטיס סטודנט
 • טרם הנפקת הכרטיס יש להסדיר את נושא תשלום שכ"ל.

מדבקות תיקוף וחידוש כרטיס סטודנט קיים

 • לסטודנטים בעלי כרטיס סטודנט משנה"ל הקודמת אשר שילמו מקדמת שכ"ל, נשלחו/יישלחו מדבקת תיקוף בסמוך לתחילת שנת הלימודים.
 • סטודנטים שטרם קיבלו מדבקת תיקוף ושלמו כנדרש, נדרשים לפנות למשרדי מערכות מנהלה בניין ההנהלה קומת ביניים חדר 20. יש להגיע בשעות הקבלה בין 10:00-12:00 בימים א-ה.
 • סטודנט אשר נתקל בבעיה ולא קיבל מדבקת תיקוף או כרטיס סטודנט ואינו מופיע ברשימות באגודת הסטודנטים, יש לפנות באמצעות מערכת הפניות לצוות מטפל: מערכות מנהלה  כרטיס סטודנט.

בברכה,

אגף מערכות מנהלה, אגף המחשוב ומערכות המידע

* לידיעתך, לאחר תהליך הפקת הכרטיס לא ניתן יהיה לבטל תשלום דמי רווחה.