מרכזיה

אנו אחראים על איוש המרכזיה וניתוב שיחות לכלל עובדי האוניברסיטה

1800-660-660