רכש

 

מחלקת הרכש  אחראית  לניהול ותפעול כלל פעולות  הרכש של האוניברסיטה ויחידותיה (למעט רכש מדעי) ומתן שירותי רכש והתקשרויות עם ספקים בתחומים שונים .

השירותים הניתנים ע"י המחלקה :

  1. מתן מענה מקצועי לכלל הרוכשים באוניברסיטה הכולל ליווי, הדרכה והטמעה של תהליכי רכש, מו"מ, איתור ספקים וביצוע רכישות דרך מערכת ה ERP.
  2. טיפול מנהלתי בתהליכי המכרזים באוניברסיטה בתחומים שונים ויצירת התקשרויות עם ספקים.
  3. ניהול פריטים (הקמה, תחזוקה, גריעה) במערכת הלוגיסטית עבור כלל המחלקות (למעט רכש מדעי).
  4. ניהול מסד ספקים הכולל הטמעה שוטפת של ספקים חדשים וגריעה של ספקים לפי הצורך  תוך ניהול בקרת איכות ספקים תקופתית.
  5. תפעול הלכה למעשה של מדיניות הרכש הארגונית כפי שהיא מעוגנת בנהלי הרכש.ראש מנהל הרכש: לילך יונאי  ליצירת קשר:  lilachyo@ariel.ac.il