ביטוח

אוניברסיטת אריאל, כנדרש ע"פ חוק, מבטחת את הסטודנטים, העובדים והמבקרים בה.

הסטודנטים מבוטחים בגין פעילותם ושהותם באוניברסיטה ובגין פעילות הקשורה ללימודיהם.

סטודנטים העוסקים בפרקטיקום נדרשים לוודא עם מחלקתם את נושא הביטוח הנוגע להתמחותם.

סטודנט/מבקר אשר נפצע במהלך לימודיו/שהותו באוניברסיטה או במהלך פעילות הקשורה ללימודיו

וישנו נזק, רשאי לברר את זכאותו להפעלת הביטוח באמצעות מערכת הפניות – מערכות מנהלה – ביטוח,

או בטלפון מס' 03-9066170, אצל ראש מנהל לוגיסטיקה.

רק בריאות