תוכנית אלפא לתלמידות מחוננות ומצטיינות

Slider

תוכנית אלפא לתלמידות מחוננות ומצטיינות – אוניברסיטת אריאל

 

אודות התכנית

"אלפא" הינה תכנית למחקר בתחומים מדעיים ומיועדת לתלמידות מחוננות ומצטיינות בוגרות כיתה ט'. התכנית פועלת באוניברסיטת אריאל בשיתוף מרכז מדעני העתיד לקידום מחוננים ומצטיינים של קרן מיימונידיס ומשרד החינוך – האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

התכנית מציעה לנערות למידה ומחקר בסביבה אקדמית, "שכם אל שכם" עם החוקרים הבכירים ובמעבדות החדשניות באוניברסיטה צעירה וצומחת. החשיפה לעולם הידע האקדמי העשיר והפעילות החברתית המגוונת, מעניקים למשתתפות בתכנית אפשרויות משמעותיות למיצוי הפוטנציאל האינטלקטואלי הייחודי שלהן, בד בבד עם סביבה חברתית ייחודית ותומכת של בנות גילן וצוות מדריכים חברתיים.

במקביל לפעילות המחקר האקדמי, מתקיימת פעילות חברתית שמטרתה לפתח בקרב התלמידות יכולות אישיות וחברתיות שיסייעו להן להפוך למצטיינות ומשפיעות, כל אחת בתחומה, תוך יצירת קהילת נוער שתהווה יחד נבחרת עילית מובילה של החברה הישראלית.

המיון לתכנית מתקיים במהלך כיתה ט' ומורכב מכמה שלבים:

\ שלב א' – ההרשמה באתר מרכז מדעני העתיד אלפא תחל ב-יט' חשון תש"פ 17/11/2019 ותסתיים בתאריך ב-כ"ב טבת תש"פ, 19/01/2020. בעת הרישום יש לסמן את אוניברסיטת אריאל בשומרון כמוסד המבוקש.
במהלך ההרשמה נדרש לצרף את הטפסים הבאים: המלצות מבית הספר ותעודת המחצית הראשונה של כיתה ט'.

\ שלב ב' – מבחן מדעני העתיד יתקיים בתאריכים הבאים: יום שלישי, ג' בשבט 29/01/2020 בשעה 15:00; יום שישי, יט' בשבט 14/02/2020 בשעה 9:30 (מועד זה כולל גם הארכת זמן לזכאיות)

הסעות תעמודנה לרשות המעוניינות מאזור ת"א

\ שלב ג' – למי שעברה את המבחן בהצלחה – מרכז הערכה יתקיים במהלך החודשים מרץ-אפריל-מאי 20 בקמפוס האוניברסיטה באריאל ויכלול מבחן מיון מדעי וראיון אישי.

שלב ד'מחנה קיץ בין התאריכים כט' סיון – יא' תמוז תש"פ, 21/06/2020-03/07/2020 בקמפוס האוניברסיטה באריאל. נוכחות חובה בכל המחנה.

המסיימות בהצלחה את מחנה הקיץ יחלו את שנת המחקר הראשונה בשנת תשפ"א…

רישום לתכנית

ערב חשיפה לתכנית

נשמח לחשוף בפניך את התכנית, הצוות ואת מירב המידע הנחוץ לך כדי לדעת שתכנית 'אלפא' אריאל היא התכנית בשבילך.

ערב החשיפה, מיועד למועמדות והוריהן ויתקיים ביום שני, טז' בטבת תש"ף, 13/01/2020 בשעה 18:00 באוניברסיטת אריאל, בקמפוס מערבי, אודיטוריום ראאב, בניין 52. שעת סיום משוערת 20:00.

רישום לערב החשיפה

מבנה התכנית

אלפא הנה תכנית דו שנתית המתקיימת בקמפוס אוניברסיטת אריאל בשומרון.

להלן שלבי התכנית בפריסה דו שנתית:

מחנה קיץ ראשון בסוף כיתה ט' כט' סיון – יא' תמוז תש"פ, 21/06/2020-03/07/2020 – (שלב ד' בתהליך המיון) חשיפה לתחומי המחקר השונים ובחירה בתחום המחקר האישי תוך גיבוש קבוצתי משמעותי להמשך הדרך.

שנת מחקר ראשונה במהלך כיתה י' – הקניית כלים ומיומנויות אקדמיות ותומכות אקדמיה לביצוע מחקר מדעי אישי מונחה ובליווי צמוד של הצוות החברתי-חינוכי.

במהלך שנה זו מגישות התלמידות את הצעותיהן לעבודות המחקר המדעי ולאחר אישורו מתחילות את כתיבתו.

במהלך השנה יתקיימו 4-5 מפגשים דו יומיים.

מחנה קיץ שני בתום כיתה י' – המשך כתיבת עבודת המחקר, פעילויות חברתית, סיורים והרבה כייף…

שנת מחקר שנייה במהלך כיתה יא' – סיום כתיבת עבודת הגמר והכנה לקראת הגנה על העבודה בפני מעריך מטעם משרד החינוך.

במהלך השנה יתקיימו 4 מפגשים דו יומיים.

עבודת המחקר שתבצענה התלמידות יכולה להמיר בחינת בגרות באחד מהמקצועות המדעיים המוגברים (5 יחידות לימוד) או לעמוד בפני עצמה כמקצוע מוגבר בתעודת הבגרות.

מערך הסעות לכל המפגשים הלוך וחזור מאזור תל-אביב.

ההשתתפות בתכנית אינה כרוכה בתשלום.

למידע נוסף
פרטים נוספים
אישור קבלת חומר פרסומי