חפירות לימודיות

המחלקה למורשת ישראל פותחת לכלל הסטודנטים קורס חפירות לימודיות המזכה ב- 2 נ"ז

הקורס כולל השתתפות ב-6 ימי חפירות ארכאולוגיות (במהלך סמסטר קיץ).

wdt_IDמקום אתר החפירהסגל הוראהתקופת החפירהשעת הגעה עצמית לאתרשעת יציאה עצמית מהאתרעלות שהות באתר - אש\"לטופס רישוםסיליבוס
1תל בורנהפרופסור איציק שי16.6.19-12.7.191433 ש"חטופס רישום
2עוג'א אל פוקאפרופ' דוד בן-שלמה26.5.19-21.6.191460 ש"חטופס רישום