חפירות לימודיות

המחלקה למורשת ישראל פותחת לכלל הסטודנטים קורס חפירות לימודיות המזכה ב- 2 נ"ז

הקורס כולל השתתפות ב-6 ימי חפירות ארכאולוגיות (במהלך סמסטר א').

wdt_IDמקום אתר החפירהסגל הוראהתקופת החפירהשעת הגעה עצמית לאתרשעת יציאה עצמית מהאתרעלות שהות באתר - אש\"לטופס רישוםסיליבוס