יצירת קשר – מרצים

פרופסור יצחק שיShai.itzick@gmail.com
ד"ר אליהו בהר עדיadi.eliyahu17@gmail.com
פרופסור יוסי גולדשטייןyossigo@ariel.ac.il
פרופסור דוד בן שלמהdavben187@yahoo.com
ד"ר יונתן אדלרyonatanadler@gmail.com
ד"ר אורן אקרמןorenack@gmail.com
ד"ר איילת לוי רייפרayeletlevi@biu.013.net.il
 אהרון טבגרtavgeraa@gmail.com
ד"ר אלי אשכנזיeli.ashkenazi@mail.huji.ac.il
ד"ר דבורה גלעדיdvoeldar@gmail.com
ד"ר עמיחי שוורץmikofrat@gmail.com