מן העיתונות

וואלה NEWS

האוצר הגדול שמתחבא ברחבי ארץ ישראל

הארץ

חוקרים הקימו כבשנים כדי להתחקות אחר תהליך ייצור הברזל בישראל הקדומה

The Times of Israel

Jewish ‘Stone Age’ factory from time of Jesus surfaces in Galilee

INN

תלמידים גילו: נרות מתקופת התלמוד

INN

חפרת ומצאת - תאמין

Haaretz

Is This Where the Israelites Camped on Their Way to Canaan 3,200 Years Ago?