ספר טלפונים

חוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

פרופ' דוד בן שלמה | ראש חוג

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יצחק שי | חברי סגל

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אבירם רביצקי | חברי סגל

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אמיר משיח | חברי סגל

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אורן אקרמן | חברי סגל

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה