ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי החברה והרוח
חוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
פרופ' דוד בן שלמהראש חוגdavabs@ariel.ac.il
פרופ' יצחק שיחברי סגל 03-9066-368shai.itzick@gmail.com
ד"ר אבירם רביצקיחברי סגל 03-9066-368aravitsky@gmail.com
ד"ר אמיר משיחחברי סגל 03-9066-368a.mashiach@gmail.com
ד"ר אורן אקרמןחברי סגל 03-9765-728
050-7960114
orenac@ariel.ac.il