ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי החברה והרוח
חוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
פרופ' דוד בן שלמהראש חוגdavabs@...ilלחץ להצגה
פרופ' יצחק שיחברי סגל 68...03-90לחץ להצגהshai.itzic...l.comלחץ להצגה
ד"ר אבירם רביצקיחברי סגל 68...03-90לחץ להצגהaravitsk...comלחץ להצגה
ד"ר אמיר משיחחברי סגל 68...03-90לחץ להצגהa.mashiac....comלחץ להצגה
ד"ר אורן אקרמןחברי סגל 28...03-97לחץ להצגה
14...050-7לחץ להצגה
orenac@...ilלחץ להצגה