תעודת חופר

המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת אריאל והחוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה לוקחים חלק פעיל בחשיפת השרידים הארכיאולוגיים בארץ ישראל,  ומציעים תכנית לימודים ולימודי תעודה להסמכת ניהול חפירות בפיקוח רשות העתיקות.

תכנית הלימודים, באוניברסיטת אריאל, שמה דגש על הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבותיה בתקופת המקרא (מהתקופה הניאוליתית ועד לתקופת הברזל) ובתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד.

בתכנית  זו יש להוסיף שעות לימוד מעבר לנדרש בחוג. כמו כן, תלמידי התכנית מחוייבים  ב 7 שבועות של חפירה ארכיאולוגית  (4 מתוכם בתפקידי ניהול).

סוג קורסשם הקורסשם המרצהנ"זהערות
קורסי חובהמבוא לאריכולוגיה של התקופות הפרוטו - היסטוריותד"ר איציק שי2נלמד במסגרת החוג
קורסי חובהמבוא לאריאולוגיה של תקופת הברזל והברונזהד"ר איציק שי2נלמד במסגרת החוג
קורסי חובהמבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית והרומית הקדומהד"ר יונתן אדלר2נלמד במסגרת החוג
קורסי חובהמבוא לאריכאולוגיה של א"י בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטיתד"ר יונתן אדלר2נלמד במסגרת החוג
קורסי חובהשיטות מתודולוגיות לחקר הארכיאולוגיה של א"י א' + ב' + ג'מרצי החוג6נלמד במסגרת החוג
קורסי חובהארכיאולוגיה של השדהד"ר יונתן אדלר2נלמד במסגרת החוג
קורסי חובהיסודות הסקר הארכיאולוגיד"ר איציק שי2נלמד במסגרת החוג
קורסי חובהלימודי יהודה ושומרוןד"ר אורן אקרמן2נלמד במסגרת החוג
קורסי חובהלימודי הגליל והסביבהד"ר אורן אקרמן2נלמד במסגרת החוג
קורסי חובהסמינריון4נלמד במסגרת החוג
קורסי חובהסה"כ26
קורסי בחירהחקר חומרים ושיטות מדעיות בארכיאולוגיהד"ר דוד בן שלמה2נלמד במסגרת החוג
קורסי בחירההמהפכה העירונית בדרום הלבנטד"ר דוד בן שלמה2נלמד במסגרת החוג
קורסי בחירהסה"כ4
קורסי מורשתהפיניקיםד"ר איציק שי2נלמד במסגרת מורשת
קורסי מורשתהפלישיתים וגויי היםד"ר איציק שי2נלמד במסגרת מורשת
קורסי מורשתעידן האימפריות: א"י תחת שלטון בבל ופרסד"ר גורדין שי2נלמד במסגרת מורשת
קורסי מורשתספרות המקרא המרחב ההיסטורי - גיאולפוליטי במזרח התיכוןד"ר גורדין שי2נלמד במסגרת מורשת
קורסי מורשתממלכות ישראל וארם בין עלייתה לשקיעתה של האימפריה האשוריתד"ר גורדין שי2נלמד במסגרת מורשת
קורסי מורשתבתי הכנסת בארץ ישראל בעת העתיקהד"ר אדלר יונתן2נלמד במסגרת מורשת
קורסי מורשתסה"כ12
קורסי חובה בלימודי תעודההקרמיקה הקדומה של א"יד"ר איציק שי4תעודה
קורסי חובה בלימודי תעודההקרמיקה של התקופות ההלניסטית-רומית-ביזנטיתד"ר אדלר יונתן4תעודה
קורסי חובה בלימודי תעודהנומיסמטיקהד"ר אדלר יונתן2תעודה
קורסי חובה בלימודי תעודהסה"כ10
קורסי בחירה בלימודי תעודהעיבוד וניתוח ממצאים ארכיאולוגייםד"ר בן שלמה דוד2תעודה
קורסי בחירה בלימודי תעודהציביליזציה וניתוח ממצאים ארכיאולוגייםד"ר אקרמן אורן2תעודה
קורסי בחירה בלימודי תעודהאפיגרפיה שמית מערביתד"ר גורדין שי2תעודה
קורסי בחירה בלימודי תעודההכתובות העיבריות בזיקה היסטוריתד"ר גורדין שי2תעודה
קורסי בחירה בלימודי תעודהסה"כ8
סוג קורס

סך הכל תכנית הלימודים עם תעודת חופר: