מידע למועמד

תכנית הלימודים במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה

מבנה הלימודים ומרכיבי הציון לקורסים

  1. הלימודים בתוכנית הדו-חוגית מאפשרים לסטודנטים להרכיב תכנית לימודים, בהתאם להעדפותיהם, תוך התמחות בשני תחומים. חלוקת השעות המקובלת בין שני החוגים היא 52 נ"ז בחוג הראשון, 52 נ"ז בחוג השני, ובנוסף, 12 נ"ז המתחלקות בין שני החוגים בקורסים מתודולוגיים; ו-12 נ"ז בלימודי מורשת, בסך הכל 128 נ"ז. בנוסף, עליהם להפגין רמת שליטה בלשון האנגלית, כמקובל בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ.
    בנוסף, ישתתף הלומד בחוג המוצע גם בסיורים ועבודות שדה שאינם מקנים נ"ז.
  2. התוכנית מורכבת משלושה סוגי קורסים: שיעור חובה, שיעור בחירה וסמינריון.

 

 

תנאי קבלה ומעבר במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה

כל מועמד המבקש להתקבל ללימודים בחוג חייב לעמוד בתנאי הקבלה הקיימים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. ביסודו של דבר חייבים המועמדים להיות בעלי תעודת בגרות מלאה (או תעודה שוות-ערך) ולעמוד במבחן הפסיכומטרי ובדרישות היסוד של הלשון העברית והאנגלית. עם זאת ייערך המיון הראשוני על-פי כללי יסוד גמישים כדלקמן:

מועמדים שהממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות שלהם עולה על 85 לא יידרשו לעמוד בבחינה פסיכומטרית. יתקבלו גם מועמדים שהממוצע המשולב של ציון הפסיכומטרי וציוני בחינות הבגרות הוא 550 לפחות.

מועמדים שיציגו אישורים רשמיים ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ, כי למדו במסגרתם בשנה א' לפחות בהיקף של 20 נ"ז והשיגו שם ציון סופי משוקלל של 75 לפחות, יוכלו להתקבל לחוג ללא ציון פסיכומטרי. הנדסאים יתקבלו רק אם הם בעלי דיפלומה.